จดทะเบียนบริษัท.COM » โดนัท เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโดนัท มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายโดนัท หนึ่งในแหล่งรายได้หลักของธุรกิจโดนัทคือการขายโดนัทตามราคาที่กำหนด รายได้นี้เกิดจากการขายโดนัทให้แก่ลูกค้าที่เข้าร้านหรือสั่งซื้อออนไลน์ โดยรวมถึงการให้บริการส่งถึงที่

 2. การเสิร์ฟโดนัท รายได้จากการเสิร์ฟโดนัทให้แก่ลูกค้าที่มารับประทานในร้านก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ นี่อาจรวมถึงการบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง

 3. โปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษ การจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น ลดราคา ซื้อ 1 แถม 1 หรือส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่มีคนมาน้อยกว่าปกติ จะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ในช่วงเวลานั้น

 4. การขายผลิตภัณฑ์เสริม ธุรกิจโดนัทอาจมีการขายผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ซอสพริกไทย น้ำจิ้ม หรือเครื่องเคียงกับโดนัท เพื่อเสริมรายได้

 5. บริการส่งถึงที่ หากธุรกิจโดนัทมีบริการส่งถึงที่ให้กับลูกค้า รายได้จะเกิดจากค่าบริการส่งที่เสียจากลูกค้าที่สั่งซื้อโดนัทผ่านช่องทางออนไลน์

 6. รายได้จากพื้นที่ในร้าน หากธุรกิจโดนัทมีพื้นที่ว่างเหลือ อาจให้บริการบุคคลที่เช่าพื้นที่ในร้านให้ใช้งาน เช่น บริการอาหารส่วนตัวหรือสัมมนา

 7. การให้บริการพิเศษ การจัดงานเลี้ยง งานเฉลิมฉลอง หรือเลี้ยงส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่ต้องการการบริการพิเศษอาจสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 8. รายได้จากการจัดอีเวนต์ การจัดอีเวนต์พิเศษ เช่น งานแสดงสินค้าโดนัท งานเปิดตัวเมนูใหม่ หรืองานเทศกาลอาหาร อาจเพิ่มรายได้และความน่าสนใจของธุรกิจ

 9. รายได้จากการให้บริการออนไลน์ หากธุรกิจโดนัทมีแพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์ รายได้จากค่าบริการส่ง ค่าบริการออนไลน์ และอื่น ๆ อาจเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโดนัท

 1. จุดแข็ง Strengths

  • สูตรที่เป็นเอกลักษณ์ การมีสูตรเอกลักษณ์หรือเมนูที่ไม่เหมือนใครอาจเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ธุรกิจโดนัทมีความพิเศษในตลาด
  • คุณภาพส่วนผสม การใช้ส่วนผสมคุณภาพสูงและวัตถุดิบที่ได้มาจากผู้ผลิตได้เป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างรสชาติและคุณภาพให้กับโดนัท
  • แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ถ้าธุรกิจโดนัทมีแบรนด์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าและเพิ่มความน่าสนใจในการซื้อ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • การบริการที่ช้าหรือไม่พอดี หากมีปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการหรือเสิร์ฟโดนัท อาจทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและทำให้สูญเสียลูกค้า
  • คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่มั่นคง ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของโดนัทที่ไม่มั่นคง อาจทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่กลับมาซื้อ
  • การจัดการทรัพยากร การจัดการบุคคลที่ไม่เพียงพอ หรือการจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบอื่น ๆ อาจเป็นความอ่อนแอที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 3. โอกาส Opportunities 

  • เป้าหมายตลาดใหม่ การขยายตลาดไปยังสถานที่ใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น การเปิดร้านในพื้นที่ที่ยังไม่มีการแข่งขัน
  • เทรนด์อาหาร ถ้ามีเทรนด์อาหารหรือโภชนาการที่สอดคล้องกับโดนัท ธุรกิจอาจมีโอกาสในการสร้างเมนูใหม่หรือปรับเปลี่ยนสูตรในทิศทางนั้น
  • การขยายสาขา การเปิดสาขาใหม่หรือการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าสามารถช่วยเพิ่มฐานลูกค้าและรายได้
 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขัน มีธุรกิจโดนัทคู่แข่งที่มีความสามารถและมีส่วนแบ่งตลาดมาก อาจส่งผลให้ต้องแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพ
  • เปลี่ยนแปลงในเทรนด์ เปลี่ยนแปลงในเทรนด์อาหาร การบริโภค หรือการพฤติกรรมของลูกค้าอาจส่งผลให้ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนเมนูหรือวิธีการดำเนินธุรกิจ
  • ปัญหาทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและธุรกิจโดนัทอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินธุรกิจ
  • ความผันผวนในเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาทางเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่ออภิปรายทางการเงินและรายได้ของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจโดนัท ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบและส่วนประกอบ ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ หรือวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมเครื่องดื่ม

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการเตรียมอาหาร บริการเสิร์ฟโดนัท และกระบวนการในร้านค้า

 3. พื้นที่ ค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจโดนัท เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ผลิต

 4. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและตลาดธุรกิจ รวมถึงค่าโฆษณาออนไลน์ เครื่องหมายการค้า และการสร้างความรู้จักกับบริษัท

 5. การจ้างงานและการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานพนักงานในการเตรียมอาหาร บริการเสิร์ฟโดนัท และงานด้านบริการ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

 6. ค่าใช้จ่ายทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการบัญชี การจัดการการเงิน ค่าธรรมเนียมทางธุรกิจ และการบริหารจัดการทั่วไป

 7. สร้างแบรนด์และการออกแบบ ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบรนด์ธุรกิจ การออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 8. การรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการรับรองร้านค้าหรือธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 9. การพัฒนาเมนูและสูตร ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและพัฒนาเมนูโดนัท รวมถึงการทดสอบรสชาติและการปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร

 10. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจที่มีระบบการสั่งอาหารออนไลน์ จำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารและชำระเงินออนไลน์ได้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโดนัท

 1. เชฟและผู้ทำอาหาร เชฟและผู้ทำอาหารคือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมอาหารและโดนัทตามสูตรที่กำหนด การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการเตรียมอาหารให้ได้ความรสชาติที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจนี้

 2. พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟเป็นคนที่รับใช้ลูกค้าในร้านหรือรับออร์เดอร์จากลูกค้าที่สั่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือโดนัท เป็นบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดี

 3. ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการร้านค้าเป็นคนที่ดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ตั้งแต่การบริหารจัดการทางการเงิน การจัดการพนักงาน การวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการดูแลลูกค้า

 4. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนู แนะนำสินค้า รับออร์เดอร์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

 5. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจมักเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลการทำงานของธุรกิจโดนัท ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การดูแลการเงิน การจัดการบุคคล และการพัฒนาธุรกิจ

 6. พนักงานทำความสะอาด การรักษาความสะอาดในร้านค้าและพื้นที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการมาใช้บริการ

 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเป็นคนที่ช่วยวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด เช่น การสร้างแคมเปญโฆษณา การโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมเสริมการขาย

 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ ในบางกรณี ธุรกิจโดนัทอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการในการสร้างเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดี

 9. ผู้สร้างและผู้พัฒนาเมนู ผู้สร้างและผู้พัฒนาเมนูเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเมนูที่น่าสนใจและโดดเด่น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโดนัท ที่ควรรู้

 1. เมนู Menu รายการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทโดนัทเสนอให้แก่ลูกค้า แต่ละรายการจะรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร ส่วนประกอบ ราคา และคำอธิบายอื่น ๆ

 2. ส่วนผสม Ingredients วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม คำนี้ใช้ในการบ่งบอกถึงส่วนประกอบหลักของเมนูต่าง ๆ

 3. สูตรอาหาร Recipe ขั้นตอนการเตรียมและทำอาหารที่กำหนดลำดับและปริมาณของวัตถุดิบแต่ละชนิดเพื่อสร้างเมนูในรูปแบบที่กำหนด

 4. การนำเสนอ Presentation วิธีการจัดวางและนำเสนออาหารในจานหรือจานเครื่องดื่ม เพื่อให้มีความเป็นศิลปะและดึงดูดสายตาของลูกค้า

 5. การจัดจาน Plating กระบวนการนำเสนออาหารในจานโดยการจัดวางวัตถุดิบและส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมและน่าสนใจ

 6. เมนูพิเศษ Specialty เมนูที่เน้นในการเสนออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าพิเศษ ส่วนมากจะเป็นเมนูที่เฉพาะเจาะจงและไม่พบบ่อยในร้านอื่น

 7. เทคนิคการนำเสนอ Presentation Techniques วิธีการจัดวางและนำเสนออาหารในแบบที่เก่งแก่และมีความสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้า

 8. เมนูฤดูกาล Seasonal Menu เมนูที่ออกแบบเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ฤดูร้อน หรือวันหยุดพิเศษ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสมัครใจให้กับลูกค้า

 9. การทดลองรสชาติ Taste Testing กระบวนการทดลองรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มก่อนนำเสนอให้แก่ลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพและรสชาติของสินค้า

 10. ข้อเสนอแนะ Feedback ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับเมนู การบริการ และประสบการณ์ที่ร้าน สามารถใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจโดนัท

จดบริษัท ธุรกิจโดนัท ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของธุรกิจโดนัท รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เมนู และบริการที่คุณจะเสนอ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และอยู่ในเหนือกฎหมาย ส่วนใหญ่จะต้องมีคำว่า “โดนัท” หรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

 3. เลือกประเภทของธุรกิจ ตัดสินใจเพื่อเลือกประเภทของธุรกิจโดนัทที่คุณจะจดทะเบียน เช่น ร้านอาหารจานด่วน ร้านกาแฟ หรือร้านขายของหวาน

 4. การจดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จำเป็นไปยังสำนักงานพาณิชย์เพื่อทำการจดทะเบียนบริษัท ตัวอย่างเอกสารที่อาจต้องการประกอบด้วย ใบคำขอจดทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนผู้ริยาหรือบัตรประชาชนนิติบุคคล เอกสารรับรองบริษัท เป็นต้น

 5. ทะเบียนเงินทุนจดทะเบียน ระบุยอดเงินทุนเริ่มต้นของบริษัทธุรกิจโดนัทในเอกสารและทะเบียนเงินทุนจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. ทำบัญชีและการเงิน ตั้งระบบบัญชีและการเงินเพื่อติดตามรายรับ รายจ่าย และกำไรของธุรกิจ คุณอาจต้องสำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีและบัญชีในสาขาอาหาร

 7. หาที่ตั้ง เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโดนัทของคุณ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับลูกค้า การจราจร และสภาพแวดล้อม

 8. สิทธิบัตรการขายสุทธิ หากคุณวางแผนที่จะขายเครื่องดื่มอย่างแอลกอฮอล์ คุณอาจต้องขอสิทธิบัตรการขายสุทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 9. ทะเบียนเจ้าของธุรกิจ ทำการจดทะเบียนสถานประกอบการในชื่อของบริษัทธุรกิจโดนัท และเลือกคำนำหน้าชื่อเจ้าของธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจโดนัท เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทโดนัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีอากรขาย (Sales Tax) ในบางประเทศอาจมีระบบภาษีอากรขายแทนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำหน้าที่เหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 4. ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์ หากบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น บุฟเฟ่ต์เบียร์ จะต้องเสียภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์

 5. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ หากบริษัทครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น สถานที่ทำธุรกิจ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากบริษัทจ่ายเงินเดือนหรือค่าบริการให้กับบุคลากรหรือผู้รับบริการอื่น ๆ อาจต้องหักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่าย

 7. อื่น ๆ ภาษีและค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ อาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่บริษัทต้องเสีย เช่น ค่าธรรมเนียมสถานที่ทำธุรกิจ หรือภาษีท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.