จดทะเบียนบริษัท.COM » เย็บผ้าโหล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเย็บผ้าโหล มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเย็บผ้าโหลสามารถมาจากหลายแหล่ง ดังนี้

 1. การจำหน่ายผ้าโหล รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจนี้มาจากการขายผ้าโหลให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคทั่วไปหรือธุรกิจอื่นที่ใช้ผ้าโหลในการผลิตสินค้าต่อไป

 2. การตัดและเย็บผ้าโหล ธุรกิจเย็บผ้าโหลจะมีรายได้จากค่าบริการตัดและเย็บผ้าเมตรละหรือตามจำนวนชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งทำ

 3. การออกแบบและต้นแบบ หากธุรกิจเน้นให้บริการออกแบบและต้นแบบผ้าโหลให้กับลูกค้า รายได้ก็จะมาจากค่าบริการดังกล่าว

 4. การขายอุปกรณ์เสริม นอกจากการขายผ้าโหลแล้ว ธุรกิจเย็บผ้าโหลยังสามารถขายอุปกรณ์เสริมเช่น เข็มเย็บ ไหมพรม ด้ายเย็บ ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการทำงาน

 5. บริการต่อยาง ในบางกรณี ธุรกิจเย็บผ้าโหลอาจให้บริการต่อยางผ้าโหลให้กับลูกค้าเพื่อต่อยางผ้าที่แตกหรือชำรุด

 6. การจำหน่ายผ้าหมอน หากธุรกิจเน้นให้บริการตัดเย็บผ้าหมอน ก็สามารถขายผ้าหมอนให้กับลูกค้าได้

 7. การจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ธุรกิจเย็บผ้าโหลสามารถจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าผ้า หรือของใช้ที่ทำจากผ้าโหล

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเย็บผ้าโหล

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจตนเอง พร้อมทั้งรับมือกับโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วย ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการเย็บผ้าโหลที่มีคุณภาพสูง
  • การให้บริการที่รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
  • ความสามารถในการออกแบบและปรับแต่งผ้าโหลตามความต้องการของลูกค้า
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนในแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บผ้าโหล
  • สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจที่ไม่เหมาะสมเช่น พื้นที่หน้าร้านหรือโรงงานที่จำกัด
  • การติดต่อลูกค้าหรือการตลาดที่ไม่มีความเป็นมาตรฐาน
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดของผ้าโหลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • การสร้างความท้าทายในการนำเสนอผ้าโหลที่มีสไตล์ใหม่ๆ หรือเก๋
  • การขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานผ้าโหลในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆ
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในอุตสาหกรรมการเย็บผ้า
  • การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการขาย
  • ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าที่อาจทำให้ต้องปรับกลยุทธ์การตลาด

อาชีพ ธุรกิจเย็บผ้าโหล ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเย็บผ้าโหลต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ ดังนี้

 1. เครื่องเย็บและอุปกรณ์เย็บ เช่น เครื่องเย็บสำหรับผ้าโหล ด้ายเย็บ สิ่งที่ใช้ในการตัดผ้า เช่น กรรไกร ด้ามจับ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสินค้า เช่น ผ้าโหล ปุ่ม ฯลฯ

 2. พื้นที่ในการทำธุรกิจ สำหรับธุรกิจเล็กๆ อาจใช้พื้นที่หน้าร้านหรือห้องในบ้าน แต่หากต้องการขยายกิจการ อาจต้องมีพื้นที่โรงงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ

 4. ต้นทุนในการจ้างงานแรงงาน หากธุรกิจมีปริมาณการผลิตมากต้องใช้แรงงานมาก การจ้างงานแรงงานให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ

 5. การบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเย็บผ้าโหล

ธุรกิจเย็บผ้าโหลเกี่ยวข้องกับอาชีพในด้านการเย็บและออกแบบเสื้อผ้าและผ้าอื่นๆ ซึ่งรวมถึง

 1. ช่างเย็บ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บและปรับแต่งผ้าโหลตามแบบที่กำหนด

 2. นักออกแบบเสื้อผ้า ผู้ที่ออกแบบและสร้างแบบเสื้อผ้าที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 3. ช่างตัดผ้า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดผ้าให้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ของเสื้อผ้า

 4. ช่างซ้อม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บส่วนประกอบของเสื้อผ้าเข้าด้วยกัน

 5. นักการตลาด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

 6. ผู้ดูแลหน้าร้าน/ขายสินค้า ผู้ที่ดูแลและให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับลูกค้า

 7. นักออกแบบแพ็คเกจ ผู้ที่ออกแบบและจัดระเบียบสินค้าเสื้อผ้าในร้านหรือหน้าร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าสนใจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเย็บผ้าโหล ที่ควรรู้

 1. เย็บผ้า (Sewing) กระบวนการเชื่อมต่อและต่อเส้นด้วยด้ายเพื่อสร้างผ้าหรือเสื้อผ้า

 2. เสื้อผ้า (Clothing) ชิ้นงานที่ทำจากผ้าหรือสิ่งทอที่ใส่บนร่างกาย

 3. การตัดผ้า (Cutting Fabric) กระบวนการตัดผ้าออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของเสื้อผ้า

 4. ผ้าโหล (Cotton Fabric) ประเภทของผ้าที่ทำจากใยของต้นโกโก้

 5. กระบวนการซ้อม (Tailoring) กระบวนการปรับแต่งและปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พอดีกับร่างกายของผู้สวมใส่

 6. อุปกรณ์เย็บ (Sewing Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บผ้า เช่น เครื่องเย็บ เข็ม เส้น ฯลฯ

 7. สติกเกอร์ (Sticker) สิ่งที่นำมาปะหน้าร้านหรือบนสินค้าเพื่อโฆษณาหรือเพิ่มความสวยงาม

 8. สีผ้า (Fabric Dye) สีที่ใช้ทำให้ผ้าเปลี่ยนสี

 9. ผู้ออกแบบ (Designer) บุคคลที่ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเสื้อผ้า

 10. ราคาขายปลีก (Retail Price) ราคาที่ลูกค้าสิ้นค้าต้องชำระเมื่อซื้อสินค้าในร้านค้า

จดบริษัท ธุรกิจเย็บผ้าโหล ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนจดบริษัทควรทำการวางแผนธุรกิจอย่างละเอียด เพื่อระบุเป้าหมายทางธุรกิจ ปริมาณผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และกลยุทธ์ในการตลาด เป้าหมายนี้จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและควบคู่ไปกับแผนการเงิน

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องกำหนดชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ควรเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หลังจากนั้นให้ลงทะเบียนชื่อบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3. สร้างบัญชีธุรกิจ จดบัญชีธุรกิจแยกออกจากบัญชีส่วนตัว สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถจัดการการเงินในธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 4. ขอใบอนุญาตและการรับรอง หากธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตหรือการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม ควรดำเนินการขอใบอนุญาตในขั้นตอนนี้

 5. จัดทำเอกสารบริษัท เอกสารที่ต้องจัดทำอาจประกอบด้วย พิมพ์หนังสือสัญญา แผนที่สำหรับการจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

 6. จดทะเบียนบริษัท หลังจากที่คุณเตรียมเอกสารและใบอนุญาตที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ธุรกิจอยู่

 7. หาพื้นที่ในการทำธุรกิจ หากคุณไม่มีพื้นที่เพียงพอในการทำธุรกิจในบ้านคุณอาจต้องค้นหาที่มาใหม่ในรูปแบบของร้านเช่าหรือโรงงาน ให้แน่ใจว่าพื้นที่เหมาะสมกับกิจการของคุณและไม่เกินกำหนดของงบประมาณ

 8. หาลูกค้าและตลาดเป้าหมาย สร้างและดูแลลูกค้าโดยทำการตลาดให้มากขึ้น วิเคราะห์ตลาดและผู้ต้องการเสื้อผ้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการตลาด

 9. จัดทำราคาสินค้า ต้องกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดและความเป็นไปได้ของลูกค้า

 10. สร้างแบรนด์ สร้างและส่งเสริมแบรนด์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ความน่าเชื่อถือของแบรนด์สามารถส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในอนาคตอีกครั้ง

บริษัท ธุรกิจเย็บผ้าโหล เสียภาษีอะไร

 • ภาษีอากรเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจเย็บผ้าโหลต้องนำรายได้ของธุรกิจไปคำนวณภาษีอากรเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากธุรกิจของคุณมีมูลค่าขายตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายสินค้าที่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร

 • อื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีภาษีอื่นๆ ที่ต้องชำระตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีในประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.