จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงงานน้ำดื่ม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงงานน้ําดื่ม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายน้ำดื่มที่แบรนด์ตนเอง รายได้หลักสุดๆ ของธุรกิจน้ำดื่มมาจากการขายน้ำดื่มที่ผลิตขึ้นในโรงงานของคุณและมีแบรนด์ตนเอง รายได้จะเกิดจากการขายในตลาดและถูกนับเป็นรายได้หลักของธุรกิจ

 2. ขายน้ำดื่มในสถานที่ต่าง ๆ น้ำดื่มอาจถูกจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญการขายในร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานีบริการน้ำมัน, และสถานที่อื่น ๆ

 3. การจัดทำและจำหน่ายน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์พิเศษ บริษัทน้ำดื่มอาจผลิตและจัดทำบรรจุภัณฑ์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น ขวดพลาสติก, กระป๋อง, ถุงพลาสติก แล้วจำหน่ายในรูปแบบนี้

 4. การบรรจุน้ำดื่มในสูตรที่เป็นน้ำดื่มเพิ่มพลังงาน, สุขภาพ, รสชาติพิเศษ การเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปในน้ำดื่มเช่น น้ำดื่มเพิ่มวิตามิน, น้ำดื่มเพิ่มพลังงาน, หรือน้ำดื่มอื่น ๆ อาจช่วยเพิ่มรายได้และลดความขึ้นแล้วตามความต้องการของตลาด

 5. การจำหน่ายเครื่องดื่มแบรนด์อื่น นอกจากน้ำดื่มแบรนด์ตนเอง คุณยังสามารถขายเครื่องดื่มแบรนด์อื่น เช่น น้ำสังขยา, น้ำอัดลม, น้ำผลไม้รวม, น้ำชาเพื่อเพิ่มสินค้าในการจำหน่าย

 6. การบริการน้ำดื่มสำหรับองค์กรและกิจการ บางบริษัทอาจเลือกเน้นการบริการน้ำดื่มให้กับองค์กรและกิจการ เช่น การจัดจำหน่ายน้ำดื่มให้กับออฟฟิศ, โรงงาน, ร้านอาหาร, โรงแรม

 7. การขายออนไลน์ คุณอาจขายน้ำดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์, แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า

 8. การจัดทำและจำหน่ายน้ำดื่มในกิจกรรมและงานที่มีคนเข้าร่วม การจัดกิจกรรมหรืองานที่มีการรวมกลุ่มคนมาเข้าร่วม เช่น งานแสดงสินค้า, งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ อาจมีรายได้จากการจัดทำและจำหน่ายน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วม

 9. การให้บริการน้ำดื่มในสถานที่ท่องเที่ยว น้ำดื่มอาจถูกจัดทำและจำหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ท่าเรือ, สนามกอล์ฟ, สถานที่ท่องเที่ยว

 10. การจัดทำและจำหน่ายน้ำดื่มในกิจกรรมกลุ่ม บางครั้งอาจมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น งานสัมนา, อบรม ในที่สถานที่กำหนดและจัดทำและจำหน่ายน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม

จุดแข็ง Strengths 

 1. คุณภาพน้ำดื่มสูง โรงงานของคุณผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและช่วยเสริมแบรนด์

 2. ที่ตั้งสะดวกสบาย ถ้าโรงงานของคุณตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีและที่ตั้งที่สะดวกต่อการจัดส่งและกระบวนการผลิต นี่อาจเป็นจุดเด่นที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

 3. มีแบรนด์เด่น หากคุณได้สร้างแบรนด์น้ำดื่มที่เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จะช่วยเพิ่มการขายและกำหนดราคาได้ดีขึ้น

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขนาดโรงงาน ถ้าโรงงานของคุณมีขนาดเล็ก เป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถผลิตจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้ลูกค้าหรือตลาดมีความจำเป็นในการสั่งซื้อน้ำดื่มที่จำเป็น

 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต อาจส่งผลต่อกำไรของคุณ และหากไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี อาจส่งผลให้มีความลำบากในการแข่งขันราคา

โอกาส Opportunities

 1. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น น้ำดื่มรสชาติหรือน้ำดื่มที่มีส่วนผสมเสริมสุขภาพ

 2. การขยายตลาด มีโอกาสเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การเข้าสู่ตลาดในพื้นที่ใหม่ หรือการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

 3. เทรนด์สุขภาพ ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกำลังเติบโต เป็นโอกาสที่คุณสามารถเน้นสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของคุณได้

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขัน ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่สูง โดยมีผู้ผลิตและแบรนด์หลายราย ทำให้ความเข้มงวดในการแข่งขันราคาและคุณภาพ

 2. เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตน้ำดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลให้คุณต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์

อาชีพ ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และอาคาร คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่หรืออาคารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำดื่ม สถานที่ควรมีการออกแบบเพื่อให้สะดวกในกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม

 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ นี่รวมถึงเครื่องกรองน้ำ ระบบทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม เครื่องปรุงรส บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

 3. วัตถุดิบ คุณต้องสรรหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำดื่ม และคุณต้องเลือกวัตถุดิบอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

 4. การจัดสรรงบประมาณ การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ การเช่าหรือซื้อพื้นที่ การสร้างโรงงาน การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ต่าง ๆ

 5. การเปิดตัวสินค้า คุณอาจจะต้องลงทุนในการโปรโมตและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้กับตลาด รวมถึงการทดสอบการตลาดและรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. การประกันคุณภาพ คุณอาจจะต้องลงทุนในระบบควบคุมคุณภาพ การทดสอบและการรับรองคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพสูงและปลอดภัยตามมาตรฐาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม

 1. ผู้ประกอบการ คุณเป็นเจ้าของธุรกิจและมีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน ดูแลการดำเนินงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจ

 2. ช่างและวิศวกร พวกนี้มีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดข้อง

 3. เจ้าหน้าที่คุณภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำดื่มตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการทดสอบ

 4. เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย มีหน้าที่ในการวางแผนการตลาด โปรโมตผลิตภัณฑ์ และการทำสัญญาขายกับลูกค้า

 5. เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีหน้าที่ในการจัดการกระบวนการขนส่ง จัดการคลังสินค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า

 6. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชี การจัดการเรื่องเงิน และการทำงานเกี่ยวกับภาษี

 7. พนักงานในกระบวนการผลิต ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการกรองน้ำ การบรรจุภัณฑ์ และการทำความสะอาด

 8. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารเคมี มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม ที่ควรรู้

 1. น้ำดื่มบรรจุขวด (Bottled Drinking Water) น้ำดื่มที่ผลิตและบรรจุในขวดเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า มักเป็นน้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการกรองและทดสอบคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในการบรรจุขวด

 2. เครื่องกรองน้ำ (Water Filtration System) ระบบการกรองน้ำที่ใช้ในกระบวนการทำน้ำดื่ม มักเป็นเทคโนโลยีการกรองเช่น reverse osmosis (RO) และ activated carbon

 3. คุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality) คุณลักษณะและมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของน้ำดื่ม รวมถึงการวัดค่า pH, ค่าความเค็มของน้ำ เป็นต้น

 4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) วัสดุที่ใช้ในการบรรจุน้ำดื่ม เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องกระดาษ รวมถึงการออกแบบและปรับแต่งบรรจุภัณฑ์

 5. มาตรฐานการผลิต (Manufacturing Standards) มาตรฐานและกระบวนการที่กำหนดการผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย

 6. การทดสอบคุณภาพ (Quality Testing) กระบวนการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน

 7. การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ในโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตและการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 8. การเสนอราคา (Quotation) การระบุราคาที่จะขายน้ำดื่มให้แก่ลูกค้า รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์ และเงื่อนไขการซื้อขาย

 9. การตลาด (Marketing) กิจกรรมการโปรโมตและการขายน้ำดื่ม เพื่อให้สร้างความตระหนักและเป้าหมายกลุ่มลูกค้า

 10. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) กระบวนการในการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพสูงและปลอดภัย

จดบริษัท ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ในประเทศ

 2. จดทะเบียนบริษัท ส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 3. กำหนดผู้ถือหุ้น กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นร่วมที่เข้าร่วมกับคุณเพื่อเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจการ

 4. กำหนดคณะกรรมการบริหาร กำหนดคณะกรรมการบริหารที่จะเป็นผู้ดูแลและบริหารงานต่าง ๆ ในบริษัท

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทเพื่อใช้ในการธุรกรรมทางการเงิน

 6. จัดหาพื้นที่โรงงาน สำหรับการผลิตน้ำดื่ม จะต้องมีพื้นที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องกรองและบรรจุภัณฑ์

 7. รับรองสิทธิบัตรและอนุญาต ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ บางที่อาจต้องการรับรองสิทธิบัตรและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสุขภาพอาชีวะ หรืออื่น ๆ

 8. พัฒนากระบวนการผลิต สร้างกระบวนการการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน

 9. ทดสอบและประเมินคุณภาพ ก่อนจำหน่ายน้ำดื่ม ควรทดสอบและประเมินคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามมาตรฐานและปลอดภัย

บริษัท ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) นี่เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการของตน เป็นรายปีและจะคำนวณจากรายได้ตัวที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแก่ลูกค้า ภาษี VAT จะเป็นการเรียกเก็บที่ตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศ บางที่อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.