จดทะเบียนบริษัท.COM » สนามไดร์ฟกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ มีรายจากอะไรบ้าง

 1. ค่าใช้จ่ายการเล่น รายได้หลักของสนามไดร์ฟกอล์ฟมาจากค่าใช้จ่ายการเล่นของนักกอล์ฟ ซึ่งรวมถึงค่าเข้าสนาม, ค่าเช่ารถกอล์ฟ (หากมี), และค่าบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้บริการแคดดี้

 2. ค่าเช่าระยะยาว บางครั้งสนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีนักกอล์ฟหรือกลุ่มที่เช่าใช้สนามเป็นระยะเวลานาน เช่น การเช่าสนามไปใช้ในระยะเวลาหนึ่งช่วง

 3. การจัดงานแข่งขันและกิจกรรม การจัดงานแข่งขันกอล์ฟและกิจกรรมต่าง ๆ ในสนามไดร์ฟกอล์ฟ สามารถเพิ่มรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน, ค่าอาหารและเครื่องดื่มในงาน, และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีร้านอาหารและบาร์ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักกอล์ฟและผู้เข้าชมสนาม

 5. ค่าบริการอื่น ๆ บางสนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีบริการอื่น ๆ เช่น การเช่าให้บริการรถกอล์ฟไปในสนาม การให้บริการแคดดี้, การซ่อมบำรุงสนาม, และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟ

 6. บริการอื่น ๆ ในสนาม สนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีร้านค้าอุปกรณ์กอล์ฟ, ร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กอล์ฟ, สถานที่ซื้อของขวัญ, และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟ

 7. การสร้างรายได้ระยะยาว การจัดการและพัฒนาสนามไดร์ฟกอล์ฟให้มีคุณภาพและทันสมัย สามารถช่วยเพิ่มรายได้ระยะยาวจากการดึงดูดนักกอล์ฟและลูกค้าเก่ากลับมาเล่นใหม่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ

จุดแข็ง Strengths 

 1. คุณภาพของสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก สนามไดร์ฟกอล์ฟที่มีคุณภาพสูงและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีสามารถดึงดูดนักกอล์ฟมาเล่น

 2. บริการลูกค้า บริการที่ดีและประทับใจสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักกอล์ฟและลูกค้า

 3. การจัดงานแข่งขันและกิจกรรม การจัดงานแข่งขันกอล์ฟและกิจกรรมเพื่อนักกอล์ฟและสมาชิกสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเพิ่มความสนุกสนาน

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง สนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินธุรกิจ เช่น การบำรุงรักษาสนาม, การจัดงานแข่งขัน, และบริการอื่น ๆ

 2. อัตราคนเล่นที่ลดลง หากมีการลดลงของนักกอล์ฟที่เข้ามาเล่นในสนาม อาจส่งผลให้รายได้ลดลง

 3. ความผันผวนของตลาด ตลาดกอล์ฟอาจมีความผันผวนที่สูง ทำให้รายได้มีความไม่แน่นอน

โอกาส Opportunities

 1. การขยายฐานลูกค้า การเรียกร้องนักกอล์ฟใหม่, การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเก่า, และการพัฒนาโปรโมชั่นสามารถช่วยเพิ่มฐานลูกค้า

 2. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามและสิ่งเสริมสร้างสรรค์สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับสนามไดร์ฟกอล์ฟ

 3. การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ความร่วมมือกับโรงแรมหรือรีสอร์ทใกล้เคียงสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการเข้าพักและเล่นกอล์ฟ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งในตลาด คู่แข่งในตลาดอาจมีสนามไดร์ฟกอล์ฟที่เสนอราคาและบริการที่แข่งขัน

 2. สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเล่นกอล์ฟอาจส่งผลให้นักกอล์ฟลดการเข้ามาเล่น

 3. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟและสุขภาพสามารถส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับสนามไดร์ฟกอล์ฟมีความสำคัญ ต้องพิจารณาถึงพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการสร้างสนามและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงสถานที่ที่เหมาะสมทางภูมิศาสตร์

 2. สนามไดร์ฟกอล์ฟ การสร้างและบำรุงรักษาสนามไดร์ฟกอล์ฟต้องใช้ทุนสูง เพื่อให้ได้สนามที่มีคุณภาพและความน่าสนใจสำหรับนักกอล์ฟ

 3. อุปกรณ์และอุปสรรค อุปกรณ์กอล์ฟเช่น ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีเพียงพอสำหรับผู้เล่น

 4. สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ตู้ล็อคเก็บอุปกรณ์, ร้านค้าขายอุปกรณ์กอล์ฟ, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสนามไดร์ฟกอล์ฟ

 5. บริการลูกค้า การบริการลูกค้าที่ดีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ ทุนที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมพนักงานและการจัดการบริการสามารถส่งผลในการดึงดูดและรักษาลูกค้าได้

 6. การตลาดและโปรโมชั่น การโปรโมตธุรกิจและสร้างแคมเปญโปรโมชั่นสามารถเสริมสร้างความรู้จักและดึงดูดนักกอล์ฟมาใช้บริการ

 7. การจัดการกิจการ การเปิดร้านสนามไดร์ฟกอล์ฟต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างเป็นประสบการณ์และมีความสำเร็จ

 8. การเงินและการเบิกจ่าย การลงทุนในธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟต้องคำนึงถึงการจัดหาเงินทุนและการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ

 1. ผู้ประกอบการสนามไดร์ฟกอล์ฟ คุณเป็นเจ้าของธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ และต้องรับผิดชอบในการจัดการทั้งหมด เช่น การบริหารจัดการ, การสร้างแผนการตลาด, การบำรุงรักษาสนาม, และการจัดงานแข่งขัน

 2. กอล์ฟเอราะเอียน กอล์ฟเอราะเอียน (Golf Course Superintendent) เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ เขาต้องการความเชี่ยวชาญในการดูแลทุนทรัพย์และดินที่ใช้สำหรับสนามกอล์ฟ

 3. โรงแรมและรีสอร์ท สำหรับสนามไดร์ฟกอล์ฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ทเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักกอล์ฟและผู้เข้าชม

 4. โปรแกรมการฝึกอบรมกอล์ฟ โปรแกรมการฝึกอบรมกอล์ฟจะมีบทเรียนเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟ, การเลือกไม้กอล์ฟ, และทักษะการเล่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ร้านค้าอุปกรณ์กอล์ฟ ร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟเช่น ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, รองเท้ากอล์ฟ, และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญในการรองรับนักกอล์ฟ

 6. บริการอื่น ๆ ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟอาจมีการให้บริการเสริมเช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, การจัดงานแข่งขัน, และบริการบุคคลบนสนาม

 7. สถาปนิกและนักออกแบบ ในกรณีที่คุณต้องการสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟใหม่หรือพัฒนาสนามเดิม เอกสารการออกแบบและการวางแผนจะเป็นสิ่งสำคัญ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ ที่ควรรู้

 1. Fairway (ลานหญ้า) พื้นที่ในสนามไดร์ฟกอล์ฟที่มีหญ้าสั้นและเรียบเนียนที่นักกอล์ฟจะใช้ตีลูกหลังจากการตีบอลได้แล้ว ส่วนมากจะอยู่ระหว่างจุดที่ตีบอลแรกและหลังกรุ๊ปกอล์ฟ

 2. Greens (กรีน) พื้นที่สุดท้ายในสนามไดร์ฟกอล์ฟที่มีหญ้าและเส้นทางขึ้นลงเป็นรูปลอย นักกอล์ฟจะพยายามทำให้ลูกบอลลงในกรีนในการตีครั้งสุดท้ายก่อนการเข้าหลุม

 3. Tee Box (ทีบ๊อกซ์) บริเวณที่นักกอล์ฟตีลูกบอลในระนาบเริ่มต้นของหลุม มักจะมีหลายจุดตีในแต่ละหลุมเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความยากของหลุม

 4. Caddy (แคดดี้) ผู้ช่วยนักกอล์ฟที่ให้คำแนะนำและช่วยในการพกกระเป๋ากอล์ฟ พวกเขามักจะมีความรู้เกี่ยวกับสนามและช่วยเลือกไม้กอล์ฟและสติ๊กเกอร์ในแต่ละครั้งของการตี

 5. Bunker (บันเกอร์) พื้นที่ที่มีทรายอยู่รอบหรือในสนามกอล์ฟ มักอยู่รอบกรีนหรือบริเวณไกลออกไปจากสายตรง

 6. Water Hazard (พื้นที่น้ำ) พื้นที่ในสนามกอล์ฟที่มีน้ำอยู่ เช่น บ่อน้ำหรือสระน้ำ ลูกบอลที่ตกลงไปในพื้นที่น้ำถือว่าเป็นสายโทษ

 7. Handicap (แฮนดิแค็ป) ตัวเลขที่บ่งบอกความสามารถในการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟ เลขน้อยแสดงถึงนักกอล์ฟที่เก่ง

 8. Albatross (อัลบะทรอส) เป็นคำใช้ในกอล์ฟที่หมายถึงการตีลูกบอลลงในหลุมด้วยครั้งเดียวในระดับความยากสูงมากกว่า Par (ค่าคาดการณ์กอล์ฟที่ดีๆ)

 9. Bogey (โบกี้) คือการตีลูกบอลในหลุมแบบใช้ช้ากว่าระดับ Par ของหลุมนั้นๆ

 10. Hole-in-One (โฮลอินวัน) เกิดขึ้นเมื่อนักกอล์ฟตีลูกบอลลงในหลุมด้วยครั้งเดียว เป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจในกอล์ฟ

จดบริษัท ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณควรเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือสาขาของบริษัทต่างประเทศ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อนั้นๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์ (DBD) และสำนักงานทะเบียนการค้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ว่ามีชื่อนั้นอยู่ในระบบหรือไม่

 3. จัดทำเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อจดทะเบียนบริษัท เช่น พิมพ์หนังสือรับรองผู้ก่อตั้ง, สัญญาจัดตั้งบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, แผนที่สถานที่, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และข้อมูลอื่น ๆ

 4. ยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์ (DBD) ยื่นเอกสารที่สำนักงานทะเบียนการค้าเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท และจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

 5. รับหมายจดทะเบียนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เมื่อการจดทะเบียนสำเร็จ คุณจะได้รับหมายจดทะเบียนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานภาษีเงินได้

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัทเพื่อรับเงินและทำการเงินในการดำเนินธุรกิจ

 7. ลงทะเบียนสมาชิกหอการค้า การเข้าร่วมหอการค้าหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกอล์ฟอาจช่วยในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 8. ติดตามคำสั่งซื้อกอล์ฟและอุปกรณ์ ติดตามคำสั่งซื้อสำหรับอุปกรณ์กอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 9. จัดการกิจกรรมการเล่นกอล์ฟและการบริหาร แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนจดทะเบียน แต่จัดการกิจกรรมการเล่นกอล์ฟและการบริหารเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ

บริษัท ธุรกิจสนามไดร์ฟกอล์ฟ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการของบริษัท

 2. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ของบริษัทเองตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการ อัตราภาษีเงินได้ของบริษัทมักจะแตกต่างกันตามกฎหมายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สนามกอล์ฟ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมูลค่าทรัพย์สิน

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายและบริการตามมูลค่าทรัพย์สินหรือบริการที่จำหน่าย

 5. ภาษีอากรขาออก (Export Duty) หากบริษัทส่งออกสินค้าหรือบริการกลับต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษีอากรขาออกตามกฎหมายและอัตราที่กำหนด

 6. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามความเกี่ยวข้องของธุรกิจ อาทิเช่น ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.