จดทะเบียนบริษัท.COM » ที่กั้นประตูไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายประตูไฟฟ้า รายได้หลักมาจากการขายประตูไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปจะมีราคาขายต่าง ๆ ตามรุ่นและคุณสมบัติของประตู รายได้นี้จะเป็นส่วนใหญ่ของรายรับของธุรกิจ

 2. บริการติดตั้งและบริการหลังการขาย รายได้ส่วนหนึ่งอาจมาจากบริการติดตั้งประตูไฟฟ้าที่ขายให้ลูกค้า รวมถึงบริการหลังการขายเช่น การซ่อมบำรุงหรือการปรับปรุงประตู

 3. ขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริม ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้าอาจเสริมรายได้ด้วยการขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับประตูไฟฟ้า เช่น เสาเหล็ก, ระบบควบคุมระยะไกล, หรือเซนเซอร์

 4. บริการบริการหลังการขาย การบริการลูกค้าหลังการขายเป็นรายได้เสริมที่สำคัญ ส่วนใหญ่แม้ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณ

 5. ค่าบริการด้วยทีมของวิศวกรรมและช่าง หากคุณให้บริการแนะนำและติดตั้งประตูไฟฟ้าแบบแตกต่างอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการด้วยทีมของวิศวกรรมและช่าง รายได้จะมาจากค่าบริการนี้

 6. รายได้จากโครงการใหญ่ บริษัทที่กั้นประตูไฟฟ้าอาจมีโอกาสรับโครงการใหญ่ เช่น โครงการอาคารสำหรับใช้เช่าหรือโครงการโครงสร้างใหญ่ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างมีนัยยิ่ง

 7. รายได้จากการบริการตรวจสอบและรับประกัน บริษัทสามารถให้บริการตรวจสอบประตูไฟฟ้าและการรับประกันเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้จากบริการนี้สามารถเกี่ยวข้องกับการรับประกันหรือค่าบริการหลังการขาย

 8. รายได้จากการขายแบบออนไลน์ (E-commerce) บริษัทสามารถขายประตูไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางขายสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า

จุดแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงมักสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในตลาด
 2. เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ธุรกิจมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการกั้นประตูไฟฟ้าและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
 3. ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง สามารถปรับปรุงสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในตลาด

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การแข่งขันรุนแรง อุตสาหกรรมกั้นประตูไฟฟ้ามีการแข่งขันรุนแรง และการแข่งขันในราคาอาจทำให้กำไรลดลง
 2. ขึ้นอยู่กับการนำเข้าวัสดุ ธุรกิจอาจต้องขึ้นอยู่กับการนำเข้าวัสดุหลักและอะไหล่จากต่างประเทศ, ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในการจัดหา
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขาย บริการหลังการขายและการรับประกันอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือสร้างรายการสินค้าใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
 2. การนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สามารถช่วยให้ธุรกิจมีคุณสมบัติใหม่ที่ดีกว่าและทนทานมากขึ้น
 3. ความต้องการในตลาด การเพิ่มความต้องการในตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันราคา การแข่งขันในราคาสามารถลดกำไรของธุรกิจ โดยเฉพาะหากมีคู่แข่งที่สามารถมีราคาต่ำ
 2. ความผันผวนในราคาวัสดุ ความผันผวนในราคาวัสดุที่นำเข้าอาจทำให้ความต้นทุนสูงขึ้น
 3. เรื่องร้อนเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เรื่องร้อนเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอาจส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เงินทุนเริ่มต้น (Startup Capital) คุณต้องมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์, วัสดุ, และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการกั้นประตูไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายนี้อาจหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณ

 2. ค่าบริการติดตั้ง หากคุณกั้นประตูไฟฟ้าสำหรับลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอาจต้องนำเข้าคำนวณ

 3. ค่าใช้จ่ายในการทำลายหลุมหลุมและบริการเสริม ค่าใช้จ่ายเพื่อทำลายหลุมหลุมและบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล, การติดตั้งเซนเซอร์, และการรับประกัน

 4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและรักษาคลังข้อมูลสำหรับลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้าและการควบคุมสิทธิ์ต่าง ๆ อาจต้องใช้ค่าใช้จ่าย

 5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด เพื่อเริ่มต้น, คุณต้องโฆษณาและตลาดธุรกิจของคุณ นี้อาจเริ่มต้นด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์, หรือสื่อสังคม

 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการฝึกอบรม คุณอาจต้องจ้างพนักงานหรือช่างที่เชี่ยวชาญในการกั้นประตูไฟฟ้าและการบริการลูกค้า

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ นอกจากนี้, คุณจะต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการกั้นประตูไฟฟ้า เช่น ประตูไฟฟ้า, เซนเซอร์, อุปกรณ์ควบคุม, ระบบควบคุมระยะไกล, และอื่น ๆ

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ เช่น ค่าพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุหรือค่าจ้างพนักงาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า

 1. วิศวกรรมโดยสารกั้นประตูไฟฟ้า (Electrical Engineers) วิศวกรรมโดยสารกั้นประตูไฟฟ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ, ติดตั้ง, และบำรุงรักษาระบบกั้นประตูไฟฟ้า พวกเขาจะทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

 2. ช่างไฟฟ้า (Electricians) ช่างไฟฟ้าทำหน้าที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับประตูไฟฟ้า และทำการสายไฟและควบคุมระบบไฟฟ้า

 3. ช่างเหล็ก (Welders) ช่างเหล็กจะทำหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างของประตูไฟฟ้า, เช่น เสาเหล็กและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 4. ช่างยนต์ (Mechanics) ช่างยนต์เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งและบำรุงรักษาอะไหล่และระบบยนต์ที่เกี่ยวข้องกับประตูไฟฟ้า

 5. นักขาย (Salespeople) นักขายทำหน้าที่ในการประสานงานกับลูกค้า, ทำการขายสินค้าและบริการ, และสร้างความไว้วางใจในบริษัท

 6. นักตลาด (Marketers) นักตลาดช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด, การโฆษณา, และการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ

 7. นักวิเคราะห์ (Analysts) นักวิเคราะห์ช่วยในการศึกษาตลาดและแนวโน้มในอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทตัดสินใจในแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ

 8. นักบริหาร (Managers) นักบริหารทำหน้าที่ในการจัดการธุรกิจโดยรวม รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน, การควบคุมงาน, และการจัดการทรัพยากร

 9. นักการเงิน (Finance Professionals) นักการเงินช่วยในการจัดการการเงินและบัญชีของบริษัท, รวมถึงการจัดการงบประมาณและการวิเคราะห์การเงิน

 10. นักบริการลูกค้า (Customer Service Representatives) นักบริการลูกค้ารับผิดชอบในการให้บริการลูกค้า, ช่วยในการแก้ไขปัญหา, และสร้างความพึงพอใจในลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า ที่ควรรู้

 1. ประตูไฟฟ้า (Electric Gate)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) โครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกั้นหรือเปิดประตูโดยใช้ไฟฟ้า
  • Description (English) A structure or device used to open or close a gate using electricity
 2. ควบคุมระยะไกล (Remote Control)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) อุปกรณ์หรือระบบที่ใช้ในการควบคุมประตูไฟฟ้าจากระยะไกลโดยใช้สัญญาณไร้สาย
  • Description (English) A device or system used to control an electric gate remotely using wireless signals
 3. เซนเซอร์ (Sensor)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ความใกล้, หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของประตูไฟฟ้า
  • Description (English) A device used to detect motion, proximity, or other conditions to control the operation of an electric gate
 4. ระบบควบคุม (Control System)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) โครงสร้างหรือระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของประตูไฟฟ้า, รวมถึงการเปิดและปิด
  • Description (English) A structure or system used to control the operation of an electric gate, including opening and closing
 5. ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control System)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ระบบที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของประตูไฟฟ้าจากระยะไกล, เช่น การใช้รีโมทคอนโทรล
  • Description (English) A system that helps control the operation of an electric gate remotely, such as using a remote control
 6. บริการติดตั้ง (Installation Service)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บริการที่ให้ลูกค้าโดยการติดตั้งประตูไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง
  • Description (English) A service provided to customers by installing electric gates and related systems
 7. ความปลอดภัย (Security)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สภาพหรือสถานการณ์ที่มีการคุมครองและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกสิทธิ์เข้าถึง
  • Description (English) The condition or situation of controlling and preventing unauthorized access
 8. การบำรุงรักษา (Maintenance)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่ใช้ในการดูแลและรักษาประตูไฟฟ้าเพื่อให้มันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Description (English) Activities used to take care of and maintain electric gates to ensure their efficient operation
 9. สัญญาณไร้สาย (Wireless Signal)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สัญญาณที่ถูกส่งและรับโดยไม่ต้องใช้สาย, โดยเฉพาะสำหรับการควบคุมระยะไกล
  • Description (English) Signals that are transmitted and received without the use of wires, especially for remote control
 10. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการหรือระบบที่ช่วยควบคุมการเข้าถึงบริเวณหรือสถานที่ใด ๆ, เช่น การควบคุมการเข้าถึงประตูไฟฟ้า
  • Description (English) The process or system that helps control access to an area or location, such as controlling access to an electric gate

จดบริษัท ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการจดบริษัท, คุณควรวางแผนธุรกิจของคุณให้มั่นใจว่ามีความเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการกำหนดโครงสร้างองค์กร, แผนการเงิน, และกลยุทธ์การตลาด

 2. การเลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสมุทรสาคร

 3. จดบริษัท คุณควรยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่มีเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ, เช่น กรมพาณิชย์ และจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 4. กำหนดสถานที่ทะเบียนบริษัท คุณจะต้องระบุสถานที่ทะเบียนบริษัทในเอกสารสำคัญที่เยาะเห็นและในบันทึกการจดทะเบียนบริษัท

 5. รวบรวมเอกสารสำคัญ คุณจะต้องรวบรวมเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น สัญญาบริษัท, หนังสือรับรองความถูกต้องของผู้ก่อตั้ง, แผนการเงิน, และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

 6. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณจะต้องจ่ายค่าจดทะเบียนและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดบริษัท

 7. บริหารและสร้างโครงสร้าง คุณต้องจัดการบริษัท, กำหนดรายการนักบริหาร, และกำหนดโครงสร้างองค์กรในบริษัทของคุณ

 8. การขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) คุณควรขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบริษัทของคุณจากกรมสรรพากร

 9. การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

 10. เริ่มทำธุรกิจ เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนและทุกอย่างพร้อม, คุณสามารถเริ่มทำธุรกิจของคุณและให้บริการกับลูกค้า

บริษัท ธุรกิจที่กั้นประตูไฟฟ้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) นี่เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากบริษัทขายสินค้าหรือบริการ, อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย VAT เรียกว่า “ภาษีเฮเชียน” ในบางที่

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทจ่ายค่าจ้างหรือรายได้ให้แก่พนักงานหรือผู้รับบริการอิสระ, บริษัทต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างนั้นและนำส่งให้หน่วยงานภาษี

 4. อื่น ๆ ภาษีและค่าธรรมเนียม บริษัทอาจต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพวกเขา ตัวอย่างเช่น, ภาษีอาคารและที่ดิน (Property Tax) หรือ ค่าอนุญาตธุรกิจ (Business License Fee)

 5. ภาษีแสตมป์ (Stamp Duty) ภาษีแสตมป์ต้องเสียเมื่อบริษัททำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่มีการบันทึกด้วยแสตมป์, เช่น สัญญา

 6. ค่าแสดงความขอบคุณ (Withholding Tax) หากบริษัทจ่ายรายได้ให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษัทจะต้องหักภาษีจ่ายเพื่อนำส่งให้หน่วยงานภาษีตามอัตราที่กำหนด

 7. ภาษีสังหรณ์ (Specific Business Tax) ภาษีสังหรณ์จะต้องเสียในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นกิจกรรมสังหรณ์ที่มีความเสี่ยงเช่น การลงทุนในตลาดทุนหลักทรัพย์

 8. อื่น ๆ ภาษีและค่าธรรมเนียมเฉพาะ ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.