จดทะเบียนบริษัท.COM » งานเดินระบบไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแรงและค่าบริการ รายได้หลักของบริษัทงานเดินระบบไฟฟ้ามาจากค่าแรงและค่าบริการที่คิดตามระยะทางหรือรายเดือนในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การติดตั้ง, ซ่อมบำรุง, การตรวจสอบ, และการประเมินความปลอดภัย

 2. ขายอุปกรณ์และวัสดุ บริษัทอาจมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุ, อุปกรณ์ป้องกันอันตราย, หรือคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

 3. บริการปรึกษาและออกแบบ บางบริษัทอาจให้บริการปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า และมีรายได้จากค่าบริการที่ให้

 4. โครงการแนะนำพระราชานุเสริม บางบริษัทอาจได้รับรายได้จากโครงการแนะนำพระราชานุเสริมหรือโครงการระบบไฟฟ้าใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่น

 5. รายได้จากบริการเสริม บางบริษัทอาจมีรายได้จากบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การจัดอบรมและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับลูกค้าหรือบุคลากร

 6. สัญญาอนุญาตและค่าธรรมเนียม บางบริษัทอาจมีรายได้จากสัญญาอนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท และค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตนี้

 7. งานซ่อมบำรุงและความปลอดภัย รายได้จากงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและการประเมินความปลอดภัยอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของบริษัท

 8. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บางบริษัทอาจมีรายได้จากการรับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินระบบไฟฟ้า

 9. บริการสนับสนุนหลังการขาย บางบริษัทอาจมีรายได้จากบริการสนับสนุนหลังการขาย เช่น บริการซ่อมบำรุงหลังการขายและบริการประจำบำรุงรักษา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า

Strengths (จุดเด่น)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในงานเดินระบบไฟฟ้า

 2. คุณภาพและประสิทธิภาพ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 3. ฐานลูกค้าที่มีความคงทน มีลูกค้าปัจจุบันและฐานลูกค้าที่มีความคงทนในระยะยาวที่สามารถเชื่อถือบริการของบริษัท

 4. บริการหลังการขายที่ดี ให้บริการซ่อมบำรุงและบริการสนับสนุนหลังการขายที่ดี

 5. ความสามารถในการปรับปรุงเทคโนโลยี สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. การแข่งขันด้วยราคา ธุรกิจเดินระบบไฟฟ้าอาจต้องแข่งขันด้วยราคาในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง

 2. ความขาดแคลนของแรงงาน อาจมีความยากที่จะหาแรงงานที่มีความรู้และความชำนาญในงานเดินระบบไฟฟ้า

 3. ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด ธุรกิจอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาดและโอกาสในโครงการใหญ่ ๆ ซึ่งอาจมีความผันผวน

Opportunities (โอกาส)

 1. การเพิ่มบริการ มีโอกาสในการขยายบริการเพิ่มเติม เช่น การให้บริการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือการอัพเกรดระบบให้เป็นระบบอัจฉริยะ

 2. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือลูกค้าใหม่ เช่น การขยายการบริการไปยังภูมิภาคหรือต่างประเทศ

 3. เทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบอินเทลลิเจนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Threats (ความเสี่ยง)

 1. การแข่งขันรุนแรง ตลาดอาจเต็มไปด้วยคู่แข่งที่แข่งขันรุนแรงในราคาและคุณภาพ

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบสามารถมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและรายได้

 3. ความผันผวนในราคาวัสดุ ความผันผวนในราคาวัสดุอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานเดินระบบไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบและทดสอบ, เครื่องเชื่อม, เครื่องวัด, อุปกรณ์ป้องกันการช็อตไฟฟ้า, และเครื่องมือในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายนี้สามารถมีค่าในหลายพันถึงหลายหมื่นเหย้าไทยหรือมากกว่าตามขนาดและขอบเขตของธุรกิจของคุณ

 2. ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างแรงงาน, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ, ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและสารบำบัด, ค่าตั้งระบบดำเนินธุรกิจ, ค่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหลังการขาย, และค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบริษัท

 3. ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการระบบงานระบบไฟฟ้าของคุณ, เช่น ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าไฟฟ้าและน้ำ, ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาครุยคุณจะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับราชการที่มีส่วนสำคัญในการระบบงานธุรกิจของคุณ, และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสำนักงานหรือหน่วยงานพิเศษ

 4. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา ในการเริ่มต้น, คุณอาจต้องใช้งบประมาณในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของคุณ

 5. ค่าใช้จ่ายในการประกัน คุณอาจต้องการประกันรับรองความสูญเสียหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของคุณ

 6. ค่าใช้จ่ายในการทุน คุณอาจต้องกู้เงินหรือใช้ทุนเองเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า

 1. ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า คนรู้จักสายงานนี้มักเรียกว่า “Electricians” ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานต่าง ๆ พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าและตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น

 2. นักออกแบบระบบไฟฟ้า นักออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Designers) คือผู้ที่วางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งในโครงการต่าง ๆ พวกเขาต้องมีความเข้าใจในการทำงานของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของมัน

 3. ผู้ทดสอบระบบไฟฟ้า ผู้ทดสอบระบบไฟฟ้า (Electrical Testers) มีหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัย พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทดสอบและทราบวิธีการแก้ไขปัญหา

 4. ผู้เขียนรายงานระบบไฟฟ้า ผู้เขียนรายงานระบบไฟฟ้า (Electrical Report Writers) ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในการรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานเกี่ยวกับโครงการหรือการทดสอบ

 5. ผู้ปรึกษาและอาจารย์ คนที่มีความเชี่ยวชาญในงานเดินระบบไฟฟ้าอาจทำงานเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์เพื่อแบ่งปันความรู้และปรึกษาคนที่เริ่มต้นในสายงานนี้

 6. ผู้เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า สายงานเดินระบบไฟฟ้ามักมีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบฟิลด์และโครงสร้างที่ใช้งานในงานเดินระบบไฟฟ้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า ที่ควรรู้

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

  • โครงสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง และใช้ไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงาน
 2. จ้างช่างไฟฟ้า (Electrician)

  • คนที่มีความรู้และทักษะในการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 3. การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Design)

  • กระบวนการวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารหรือโครงการ
 4. ทดสอบระบบไฟฟ้า (Electrical Testing)

  • กระบวนการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัย
 5. รายงานระบบไฟฟ้า (Electrical Report)

  • เอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและผลการทดสอบ
 6. การติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation)

  • กระบวนการการติดตั้งอุปกรณ์และสายไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงาน
 7. สายไฟ (Wire)

  • สายพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้า
 8. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้า
 9. ภาชนะไฟฟ้า (Electrical Conduit)

  • ท่อหรือหัวท่อที่ใช้ในการป้องกันสายไฟฟ้าและเสาอากาศ
 10. ความปลอดภัยไฟฟ้า (Electrical Safety)

  • มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและช่างไฟฟ้า

จดบริษัท ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า ทำอย่างไร

 1. วางแผนก่อตั้งบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท และประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดตั้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 2. กำหนดชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและปฏิเสธชื่อไม่เหมาะสมตามกฎหมาย

 3. รวบรวมผู้ร่วมก่อตั้ง รวบรวมผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน

 4. กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดจำนวนทุนจดทะเบียน และค่าหุ้นของผู้ร่วมก่อตั้ง

 5. จดทะเบียนบริษัท จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บันทึกข้อความสัญญาก่อตั้ง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้ง, แผนการจดทะเบียน, และเอกสารประกอบอื่น ๆ

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 7. รอการอนุมัติ รอรับคำอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 8. จดทะเบียนเฉพาะเรื่องภาษี รายละเอียดการจดทะเบียนเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

 9. การประชุมผู้ถือหุ้น จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการบริษัท

บริษัท ธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้บริษัทเสียตามระบบประมาณการกำไรทั่วไปของบริษัท ค่าภาษีเกี่ยวข้องกับกำไรที่รายได้และรายจ่ายของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้าขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศที่มีระบบ VAT, จะต้องเสีย VAT และรายงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย VAT

 3. ภาษีหักล่วงหน้า (Withholding Tax) บริษัทอาจต้องหักภาษีจากรายได้ของบุคคลหรือบริษัทที่รับเงินจากบริษัท และส่งภาษีให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

 4. ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม (Environmental Fees) ถ้าธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้และส่งออกพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ, อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้กับหน่วยงานที่ดูแลพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม

 5. ภาษีอากร (Customs Duties) หากบริษัทนำเข้าหรือส่งออกสินค้า, อาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายการควบคุมของประเทศ

 6. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมที่จะต้องเสียโดยบริษัทธุรกิจงานเดินระบบไฟฟ้า

 7. ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น (Local Fees) บางพื้นที่อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

 8. ค่าอากรเข้าถิ่น (Entry Fees) บางหน่วยงานอาจเรียกเก็บค่าอากรสำหรับบริษัทที่ต้องเข้าถิ่นทำงาน

 9. ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับสิ่งส่งเสริม (Government Levies and Fees) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการรับใช้รัฐบาลสำหรับบริษัท

 10. ภาษีแสดงความเห็นต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Taxes) บางประเภทของกิจกรรมอาจเสียภาษีเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.