ครีมทาหน้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจครีมทาหน้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์ครีม รายได้หลักส่วนมาจากการขายผลิตภัณฑ์ครีมที่คุณผลิต ส่วนใหญ่คือรายได้จากยอดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าซื้อ

 2. การขายออนไลน์ หากคุณมีช่องทางการขายออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ รายได้จากการขายออนไลน์ก็เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจครีม

 3. การขายผ่านร้านค้าทางรายย่อย หากคุณจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมผ่านร้านค้าทางรายย่อย เช่น ร้านเภสัช ร้านเครื่องสำอาง หรือร้านสำหรับผลิตภัณฑ์ความงาม รายได้จะมาจากการขายผ่านช่องทางนี้ด้วย

 4. บริการคำปรึกษาและส่งเสริมการขาย บางธุรกิจครีมทาหน้าอาจให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าและการใช้ผลิตภัณฑ์ รายได้อาจมาจากค่าบริการนี้

 5. ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ บางครีมค่อนข้างเครื่องมือมากและมีหลายประเภท นอกเหนือจากครีมหลักยังมีผลิตภัณฑ์เสริมเช่น น้ำตบผม ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวอื่น ๆ รายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมนี้อาจมากขึ้น

 6. การเปิดร้านทาหน้าและคลินิกความงาม บางครีมยังมีกิจกรรมการขายผ่านร้านทาหน้าหรือคลินิกความงามของตนเอง รายได้มาจากค่าบริการในร้านหรือคลินิกนี้

 7. การผลิตสินค้าโอนย้าย บางบริษัทครีมอาจผลิตครีมสำหรับบริษัทอื่น ๆ และรายได้จะมาจากการโอนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทลูกค้า

 8. การขายต่างประเทศ บางธุรกิจครีมสามารถขายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งออก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม

 9. การร่วมมือกับร้านค้าอื่น ๆ บางครีมอาจมีความร่วมมือกับร้านค้าอื่น ๆ ในรูปแบบของหน้าร้านพิเศษหรือการโปรโมทร่วมกัน ที่ทำให้ได้รายได้เพิ่มเติม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจครีมทาหน้า

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ถ้าคุณมีคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าที่ได้รับการรับรองและได้รับความนิยม คุณจะมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาด

 2. การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณ

 3. การตลาดและการโปรโมท ความสามารถในการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและการรู้จักแบรนด์ของคุณ

 4. ความคืบหน้าทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและการขายอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความมีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากร ถ้าคุณมีข้อจำกัดในทรัพยากรเช่นงบประมาณ แรงงาน หรือเทคโนโลยี อาจทำให้ธุรกิจคุณมีความอ่อนแอ

 2. การควบคุมคุณภาพ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้า

 3. การแข่งขันเข้มขัน ตลาดครีมทาหน้ามีการแข่งขันอย่างรุนแรง และคุณอาจพบความยากลำบากในการแยกตัวจากคู่แข่ง

 4. ความสามารถในการขาย การขายและการตลาดอาจไม่เป็นจุดแข็งของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเติบโตอย่างเร็วที่คุณต้องการ

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดขยายออก การขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่หรือตลาดต่างประเทศสามารถเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายของคุณ

 2. ความต้องการของลูกค้า การรับรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการนั้นสามารถเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้

 3. การทำงานร่วมกับธุรกิจอื่น การร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์หรือคลินิกความงามสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการขาย

 4. นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมสามารถช่วยให้คุณมีชื่อเสียงและดูแนวหน้าในตลาด

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันจากคู่แข่ง คู่แข่งที่มีชื่อเสียงและทรัพยากรมากมายอาจทำให้คุณเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มขึ้น

 2. เปลี่ยนแปลงในเทรนด์ การเปลี่ยนแปลงในเทรนด์และความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่

 3. กฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดสามารถมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของคุณได้

 4. ความรู้สึกต่อสุขภาพ ความรู้สึกต่อสุขภาพและความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งดีงามอาจส่งผลต่อธุรกิจครีมทาหน้า

อาชีพ ธุรกิจครีมทาหน้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างครีมทาหน้าที่มีคุณภาพสูง คุณจำเป็นต้องลงทุนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรที่ดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความแตกต่างและมีคุณค่าต่อลูกค้า

 2. การผลิต หากคุณตัดสินใจที่จะผลิตเอง คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และสถานที่ผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการสต็อกสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนนี้

 3. การตลาดและการโปรโมท คุณจะต้องลงทุนในการตลาดและโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเรียกรับความสนใจจากลูกค้า นี่อาจเป็นการลงทุนในการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ การโฆษณา หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

 4. การบริหารการเงิน คุณจำเป็นต้องกำหนดงบประมาณและการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นี่อาจรวมถึงการจัดหาทุนทรัพย์เพิ่มเติมหากจำเป็น

 5. การจัดหาวัตถุดิบ คุณจะต้องซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตครีม จำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบนี้จะมีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์และกำไร

 6. การรับรองและการประกันคุณภาพ หากคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการยอมรับในตลาด คุณอาจต้องลงทุนในการรับรองคุณภาพและการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและปลอดภัย

 7. การจัดส่งและการจัดการสต็อก คุณต้องกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าและการจัดการสต็อกให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายตลอดเวลา

 8. การเปิดร้านหรือจุดขาย หากคุณต้องการขายผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านร้านหรือจุดขาย คุณจะต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ การตกแต่งร้าน และสต๊อกสินค้า

 9. การทำธุรกรรมทางกฎหมาย คุณจะต้องจัดการกับเรื่องการลงทะเบียนธุรกิจ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ความงาม และอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจครีมทาหน้า

 1. นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าต้องออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์ ทดสอบ และพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า

 2. ช่างติ่งสินค้า ในกรณีที่คุณผลิตเอง คุณอาจจะต้องเรียนรู้หรือจ้างช่างติ่งสินค้าเพื่อผลิตครีมทาหน้าในปริมาณที่มากขึ้น

 3. ผู้ขายและตลาดนักแสดง การขายผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าเกี่ยวข้องกับการตลาดและการโฆษณา คุณอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตลาดหรือนักแสดงนำเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของคุณ

 4. ผู้บริหารธุรกิจ การบริหารและการจัดการธุรกิจครีมทาหน้าเป็นส่วนสำคัญในการรันธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ คุณจะต้องเป็นผู้บริหารหรือจ้างผู้บริหารที่มีความสามารถในการนำธุรกิจ

 5. นักเคมีและนักวิจัย การพัฒนาสูตรครีมทาหน้าที่มีคุณภาพสูงต้องการความเชี่ยวชาญทางเคมี คุณอาจจ้างนักเคมีหรือนักวิจัยในสาขานี้เพื่อช่วยในการพัฒนาสูตร

 6. นักการตลาดและนักเสริมสร้างยอดขาย การตลาดและการสร้างยอดขายคือส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจครีมทาหน้า คุณอาจจ้างนักการตลาดหรือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างยอดขายเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณ

 7. พนักงานบริการลูกค้า การดูแลลูกค้าและการให้บริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในลูกค้า คุณอาจต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งนี้

 8. ผู้จัดการสต๊อกและการจัดส่ง หากคุณขายผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าผ่านร้านหรือออนไลน์ คุณอาจต้องจัดการสต็อกสินค้าและการจัดส่งให้ถูกต้องและทันเวลา

 9. ทีมงานในองค์กร การมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นสำคัญในการดำเนินธุรกิจครีมทาหน้าให้สำเร็จ

 10. นักเขียนและผู้บริหารช่องทางสื่อสาร การสื่อสารและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบทความ โพสต์บนสื่อสังคม และการสร้างเนื้อหาโฆษณา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจครีมทาหน้า ที่ควรรู้

 1. ครีมทาหน้า (Face Cream)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผิวหน้าและผิวหน้า เช่น ครีมเพื่อบำรุงผิวหน้า
 2. สูตร (Formula)

  • คำอธิบาย สมการหรือสูตรผสมที่ใช้ในการผลิตครีมทาหน้า ประกอบด้วยส่วนผสมต่าง ๆ เช่น น้ำมันธรรมชาติ สารสกัดจากพืช และสารสกัดอื่น ๆ
 3. การทดสอบคุณภาพ (Quality Testing)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของครีมทาหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • คำอธิบาย วัสดุหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุครีมทาหน้า เช่น ขวดพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษ
 5. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมและกลยุทธ์ที่ใช้ในการโปรโมทและขายครีมทาหน้าให้แก่ลูกค้า
 6. สารสกัด (Extracts)

  • คำอธิบาย ส่วนผสมที่ดึงออกมาจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แล้วนำมาใช้ในสูตรของครีมทาหน้า เช่น สารสกัดจากสมุนไพร
 7. ออร์แกนิค (Organic)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและไม่มีสารเคมีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณหรือความหนาของผลิตภัณฑ์
 8. ระยะหมดอายุ (Expiration Date)

  • คำอธิบาย วันที่ที่ครีมทาหน้าคาดว่าจะมีอายุการใช้งานสูงสุด หากผ่านระยะนี้ควรหมด
 9. ความอ่อนโยนต่อผิว (Hypoallergenic)

  • คำอธิบาย ครีมทาหน้าที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้เกิดการแพ้ง่ายต่อผิว
 10. สารสกัดผิว (Skin Exfoliants)

  • คำอธิบาย สารที่ใช้ในครีมทาหน้าเพื่อช่วยในกระบวนการลดชั้นผิวเก่าและเซลล์ผิวหน้าที่ตาย เพื่อให้ผิวดูสดใสและอ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้น

จดบริษัท ธุรกิจครีมทาหน้า ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจครีมทาหน้า คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่มีหุ้นสามัญ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและราชการธุรกิจ (DBD) หรือออนไลน์

 3. จัดทำเอกสารรับรองบริษัท คุณจำเป็นต้องจัดทำเอกสารสำคัญเพื่อจดบริษัท รวมถึงพร้อมยื่นข้อมูลเพื่อสร้างบริษัทตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

 4. สร้างคณะกรรมการบริษัท คุณจะต้องกำหนดคณะกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนของบริษัท

 5. จัดทำบันทึกการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอและทำบันทึกการประชุมในรูปแบบที่กำหนดโดยกฎหมาย

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและราชการธุรกิจ (DBD) หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัท

 7. รับรองความถูกต้องของเอกสารและการจดทะเบียน หลังจากยื่นคำขอ การจดทะเบียนบริษัทจะต้องรอให้รับรองความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลที่แนบมา จากนั้นคุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 8. ลงทะเบียนหน่วยงานราชการ หากเป็นไปตามกฎหมาย คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจต่างประเทศหรือกรมภาษี

 9. จัดทำหนังสือบันทึกการประชุมสถานประกอบการ คุณจะต้องจัดทำหนังสือบันทึกการประชุมสถานประกอบการและรายงานการประชุมตามกฎหมาย

 10. จัดหาทุนและบริหารการเงิน คุณจะต้องวางแผนการจัดหาทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และบริหารการเงินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ธุรกิจครีมทาหน้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลหรือเงินจากกิจการนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอัตราร้อยละต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทครีมทาหน้าอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการถ้ามีรายได้ขายของ

 4. สิทธิบัตร (Patent) ถ้าบริษัทได้สร้างสูตรครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร จะต้องเสียค่าสิทธิบัตรตามข้อกำหนดของสิทธิบัตรนั้น

 5. ส่วนกลาง (Excise Tax) บางครีมทาหน้าอาจถูกหลักเลียนทรงและถูกบังคับเสียภาษีส่วนกลาง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสูตรหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

 6. สิทธิ์ในการขายสินค้าและบริการ (Specific Business Tax) บางครีมทาหน้าอาจต้องเสียภาษีสิทธิ์ในการขายสินค้าและบริการ (Specific Business Tax) ถ้ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกต้องเสียภาษีนี้ตามกฎหมาย

 7. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจรวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษีสามัญส่วนนอก, ภาษีทรัพย์สิน, หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขายเครื่องมือแพทย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ ต้อง จบ อะไร ตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์ เทคนิคการขายเครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ เงินเดือน ขายเครื่องมือแพทย์ สมัครงาน เปิดร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ แนวโน้ม อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เพาะปลาสวยงาม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจปลาสวยงาม แผนธุรกิจ ขายปลาสวยงาม จดทะเบียน ขายปลาสวยงาม ธุรกิจ ปลาสวยงาม ธุรกิจขายปลาสด ขั้นตอนการเลี้ยงปลาสวยงาม6ข้อ ฟาร์มปลาสวยงาม ราชบุรี ออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

ขายเสื้อกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเสื้อกีฬาพิมพ์ลาย แผนธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา เสื้อกีฬาราคาส่งจากโรงงาน ลงทุน ทำ เสื้อ พิมพ์ลาย เสื้อกีฬา ราคาส่ง ประตูน้ำ ขอนแก่น ขายส่ง เสื้อกีฬาแบรนด์ ขายเสื้อบอล ใกล้ฉัน ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top