จดทะเบียนบริษัท.COM » เฟอร์นิเจอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีหลายข้อ ได้แก่

 1. การขายเฟอร์นิเจอร์ใหม่ รายได้หลักของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ผลิตมาเพื่อจำหน่ายในตลาด สามารถมีการขายทั้งแบบเปิดร้านหรือผ่านช่องทางออนไลน์

 2. การจำหน่ายสินค้ารายใหม่เก่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บางร้านอาจมีการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เก่าที่มีสภาพใหม่หรือมือสอง ที่ผู้ใช้ไม่ใช้งานแล้ว และให้บริการทำความสะอาด ซ่อมแซม เพื่อนำมาจำหน่ายใหม่

 3. การให้บริการติดตั้งและจัดส่ง ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจมีบริการติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 4. บริการทำความสะอาดและซ่อมแซม ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บางร้านอาจมีบริการทำความสะอาดและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์เพื่อบริการลูกค้าที่มีสินค้าในร้านนั้น

 5. บริการประกันคุณภาพ บางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจมีบริการประกันคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มความเชื่อถือให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้า

 6. การให้คำปรึกษาและบริการออกแบบ บางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจมีบริการให้คำปรึกษาและบริการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงโอกาสและอุปสรรคของตลาด ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • คุณภาพสินค้าที่ดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่แยกตัวออกจากคู่แข่งในตลาด
  • บริการหลังการขายที่ดี การให้บริการหลังการขายที่ดีช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความลุ่มลึกในลูกค้า
  • แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ถ้าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขัดแย้งในการตัดสินใจ ธุรกิจอาจมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจที่ทำให้ขาดความชัดเจนในทิศทางการเติบโต
  • ข้อจำกัดทางการเงิน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์บางร้านอาจมีข้อจำกัดทางการเงินที่ทำให้ลำบากในการขยายกิจการ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคหรือประเทศใหม่
  • ตลาดออนไลน์ โอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขัน อาจมีคู่แข่งในตลาดที่มีสินค้าที่คุณภาพเทียบเท่ากับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
  • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การขายของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ต้องใช้เงินลงทุนในหลายด้าน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามขนาดและขอบเขตของธุรกิจ ในส่วนของการลงทุนอาจรวมถึง

 1. การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ ต้องลงทุนในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่จะจำหน่ายในร้าน หรือในกรณีที่เป็นธุรกิจผู้ผลิตเองก็ต้องลงทุนในเครื่องจักรและวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

 2. การจ้างงานและเงินเดือนพนักงาน หากมีการขยายกิจการอาจต้องจ้างงานเพิ่มเพื่อให้ดูแลลูกค้าและให้บริการ

 3. การเช่าพื้นที่ ต้องมีการเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือโกดังในการจัดเก็บสินค้า

 4. การโฆษณาและการตลาด ต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าถึงธุรกิจของคุณ

 5. การจัดส่งและขนส่ง ถ้ามีบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต้องมีการลงทุนในระบบขนส่ง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวข้องกับอาชีพและศาสตร์ด้านออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ มีหน้าที่ออกแบบและสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ใหม่โดยใส่ใจในความสวยงาม สะดวกสบาย และความน่าใช้

 2. ช่างไม้  มีหน้าที่ทำเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุไม้ตามแบบที่ออกแบบไว้

 3. ธุรกิจผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีหน้าที่ขายเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า

 4. ธุรกิจผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีหน้าที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่ออกแบบไว้

 5. บริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องใน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อาจต้องซื้อเครื่องในเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

 6. ธุรกิจที่ให้บริการออกแบบภายใน ในบางกรณีลูกค้าอาจต้องการบริการออกแบบภายในร้านหรือบ้านให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ที่ควรรู้

 1. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งหรือใช้ในการอยู่อาศัย อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง เป็นต้น

 2. การออกแบบ (Design) กระบวนการวางแผนและสร้างสรรค์สิ่งของที่มีความสวยงามและฟังก์ชั่น

 3. ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งของที่ผลิตขึ้นมา เป็นผลงานของกระบวนการผลิต

 4. วัสดุ (Material) สิ่งของที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ไม้ โลหะ ผ้า และอื่นๆ

 5. รูปทรง (Shape) ลักษณะที่เฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วย เช่น รูปทรงของโต๊ะ รูปทรงของเก้าอี้

 6. สี (Color) ลักษณะที่เฟอร์นิเจอร์มีสีตามที่ออกแบบไว้

 7. ขนาด (Size) ลักษณะที่เฟอร์นิเจอร์มีขนาดตามที่ออกแบบไว้

 8. ก้านหมุน (Swivel) คุณลักษณะที่ส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์สามารถหมุนได้

 9. การปรับแต่ง (Customization) กระบวนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 10. อุปกรณ์ (Accessories) สิ่งของที่ใช้เสริมความสวยงามหรือฟังก์ชั่นให้กับเฟอร์นิเจอร์

จดบริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ทำอย่างไร

 1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจดบริษัท คุณควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศที่คุณต้องการจด นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท การชำระภาษี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัท คุณควรตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีบริษัทอื่นในชื่อที่คล้ายคลึงกัน และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว

 3. สร้างเอกสารบริษัท จากนั้นคุณต้องสร้างเอกสารบริษัทเช่น พิมพ์หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารการสำรองชื่อบริษัท และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย

 4. ลงทะเบียนบริษัท ดำเนินการลงทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในประเทศที่คุณต้องการจด คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 5. ขอใบอนุญาตธุรกิจ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเฉพาะในบางกรณี เช่น ธุรกิจที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือการขายเฟอร์นิเจอร์แบบส่งเสริมการขาย

 6. ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับเพื่อนบริษัท คุณควรตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับเพื่อนบริษัทเพื่อให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่มีอยู่ในหลายประเทศ การผลิตและขายเฟอร์นิเจอร์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจ

 2. ภาษีรายได้นิติบุคคล บริษัทเฟอร์นิเจอร์อาจต้องเสียภาษีรายได้ตามระเบียบของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีนี้อาจคิดจากกำไรของบริษัทหรือมูลค่าการทำธุรกิจ

 3. ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น บางประเทศอาจกำหนดภาษีอากรส่วนท้องถิ่นที่บริษัทต้องเสียเมื่อดำเนินการธุรกิจในพื้นที่ที่กำหนด

 4. อากรนำเข้าและส่งออก หากบริษัทนำเข้าหรือส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากประเทศอื่น อาจต้องเสียอากรนำเข้าและส่งออกตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 5. ภาษีอื่นๆ มีภาษีอื่นๆ ที่อาจต้องเสียตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจ ฯลฯ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.