จดทะเบียนบริษัท.COM » โฮลดิ้ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโฮลดิ้ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการโฮสติ้ง รายได้หลักสำหรับธุรกิจโฮสติ้งคือค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายให้เพื่อใช้พื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์หรือความจุบนคลาวด์ (Cloud) เพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือบริการอื่น ๆ

 2. ค่าจดโดเมน รายได้จากการจำหน่ายชื่อโดเมน (Domain Name) ซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์ที่ลูกค้าซื้อเพื่อใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา

 3. บริการเสริม การให้บริการเสริม เช่น บริการสำรองข้อมูล (Backup), ระบบรักษาความปลอดภัย (Security), การติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Installation) และบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจเลือกใช้เพิ่มเติม

 4. การขาย การจำหน่ายหรือให้บริการ SSL Certificates ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของลูกค้ามีการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย

 5. การออกแบบเว็บไซต์ บางธุรกิจโฮสติ้งอาจให้บริการออกแบบเว็บไซต์ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

 6. ค่าบริการช่วยเหลือลูกค้า บริษัทโฮสติ้งอาจคิดค่าบริการช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ

 7. ค่าปรับอัพเกรด บางลูกค้าอาจเลือกอัพเกรดเป็นแพ็กเกจที่มีความจุสูงขึ้นหรือมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโฮสติ้ง

 8. การขายโดเมนเสริม การขายโดเมนเสริม (Add-on Domains) ซึ่งอาจแพคเกจเพิ่มเติมหรือโดเมนสำรองให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโฮลดิ้ง

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่น โฮสติ้งมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ และมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า
  • พื้นฐานโครงสร้างที่มีคุณภาพ มีเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพและระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
  • บริการลูกค้าที่ดี มีการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • ราคาและแพ็กเกจที่หลากหลาย มีแพ็กเกจการให้บริการที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
  • ความน่าเชื่อถือ มีฐานลูกค้าที่มั่นใจในบริการ และมีรีวิวที่ดีจากลูกค้าเก่า
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การแก้ไขปัญหาเรื่องเทคนิค บางครั้งอาจมีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาเทคนิคที่เกิดขึ้น
  • ระบบรักษาความปลอดภัย อาจมีความยากลำบากในการรักษาความปลอดภัยเท่าที่ต้องการ
  • ความสามารถในการทดสอบและทดลอง บางครั้งอาจมีข้อจำกัดในการทดสอบและทดลองกับสภาพที่คล้ายคลึงกับสภาพจริง
 3. โอกาส Opportunities

  • เติบโตของตลาด ตลาดในการให้บริการโฮสติ้งยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลและบริการเว็บ
  • การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจเป็นโอกาสในการปรับปรุงและเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับบริการ
 4. อุปสรรค Threats 

  • คู่แข่งและความแข่งขัน ตลาดการให้บริการโฮสติ้งมีคู่แข่งที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเช่นกัน
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจทำให้ระบบหรือซอฟต์แวร์เก่าไม่เข้ากับสภาพใหม่
  • ความเสี่ยงจากการโจรกรรม การโจรกรรมข้อมูลหรือระบบเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นอุปสรรคในการรักษาความมั่นคงของบริษัท
  • ข้อจำกัดกฎหมายและข้อกำหนด ข้อจำกัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาจมีผลต่อธุรกิจโฮสติ้ง

อาชีพ ธุรกิจโฮลดิ้ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และพื้นที่เก็บข้อมูล การซื้อหรือเช่าเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเป็นพื้นที่ในการโฮสติ้งข้อมูลและเว็บไซต์ของลูกค้า

 2. ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ การซื้อซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ เช่นระบบปฏิบัติการ ระบบควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น

 3. การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบควบคุม การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบจัดการลูกค้า การเรียกใช้บริการ เป็นต้น

 4. การติดตั้งและกำหนดค่า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์ และกำหนดค่าเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างเหมาะสม

 5. การประกันความปลอดภัย การจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย เช่นการสร้างระบบ Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญ

 6. การสนับสนุนและบริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทีมงานสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้บริการลูกค้าตลอดเวลา

 7. การตลาดและโปรโมชั่น การลงทุนในกิจกรรมการตลาด เช่นการโปรโมตบริการ กิจกรรมโฆษณา เป็นต้น

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประจำ เช่น ค่าพนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น

 9. การประกัน การสมัครประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ประกันภัยไฟไหม้ ประกันความเสียหายเชิงธุรกิจ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโฮลดิ้ง

 1. เทคนิค ผู้ที่มีความรู้และทักษะในการติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย

 2. ผู้ดูแลระบบ คนที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัย

 3. นักพัฒนาเว็บ ผู้ที่สร้างและพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อาจมีการโฮสติ้งบนเซิร์ฟเวอร์

 4. ผู้ดูแลเครือข่าย คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ผู้จัดการโฮสติ้ง บุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และพัฒนาการให้บริการโฮสติ้งที่เหมาะสม

 6. นักการตลาดออนไลน์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโปรโมตธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 7. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์ คนที่เชี่ยวชาญในการปรับแต่งและดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันการแฮ็กและการละเมิดความเป็นส่วนตัว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโฮลดิ้ง ที่ควรรู้

 • เซิร์ฟเวอร์ (Server)

  • ไทย เครื่องแม่ข่าย
  • อังกฤษ Server
  • คำอธิบาย เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลและให้บริการกับผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • โฮสต์ (Hosting)

  • ไทย การให้บริการโฮสติ้ง
  • อังกฤษ Hosting
  • คำอธิบาย การให้บริการการจัดเก็บข้อมูลและเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้
 • โดเมน (Domain)

  • ไทย โดเมน
  • อังกฤษ Domain
  • คำอธิบาย ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น wwwexamplecom
 • ระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System – CMS)

  • ไทย ระบบการจัดการเนื้อหา
  • อังกฤษ Content Management System (CMS)
  • คำอธิบาย โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข และจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ (Website)

  • ไทย เว็บไซต์
  • อังกฤษ Website
  • คำอธิบาย หน้าเว็บหรือหลายหน้าเว็บที่มีเนื้อหาและข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ดูเมนท์ (Domain Name)

  • ไทย ชื่อโดเมน
  • อังกฤษ Domain Name
  • คำอธิบาย ชื่อที่ใช้เรียกชื่อเว็บไซต์ เช่น googlecom
 • เครือข่าย (Network)

  • ไทย เครือข่าย
  • อังกฤษ Network
  • คำอธิบาย การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • พื้นที่เก็บข้อมูล (Storage)

  • ไทย พื้นที่เก็บข้อมูล
  • อังกฤษ Storage
  • คำอธิบาย พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์
 • เซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Server)

  • ไทย เซิร์ฟเวอร์เสมือน
  • อังกฤษ Virtual Server
  • คำอธิบาย การแบ่งแยกเซิร์ฟเวอร์เป็นหลายส่วนเสมือน โดยใช้เทคโนโลยีการจำลอง
 • ความปลอดภัยออนไลน์ (Online Security)

  • ไทย ความปลอดภัยออนไลน์
  • อังกฤษ Online Security
  • คำอธิบาย การปกป้องข้อมูลและระบบจากการแฮ็กและการละเมิดความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์

จดบริษัท ธุรกิจโฮลดิ้ง ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นชื่อที่ไม่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 2. ระบุกิจการ ระบุกิจการหรือกิจกรรมที่บริษัทจะดำเนินการ เช่น การให้บริการโฮสติ้ง

 3. เลือกประเภทของบริษัท เลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจโฮสติ้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดความรับผิดจำกัด

 4. เสนอบทความ เสนอบทความก่อนหน้าสำหรับบริษัท เนื้อหาต้องสอดคล้องกับกฎหมายและไม่ละเมิดความสุภาพ

 5. จ่ายเงินจดทะเบียน จ่ายเงินค่าจดทะเบียนและค่าภาษีตามที่กำหนด

 6. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 7. รอการอนุมัติ รอการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 8. รับเอกสารจดทะเบียน หลังจากได้รับการอนุมัติและเอกสารจดทะเบียน คุณจะได้รับเอกสารที่แสดงว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว

 9. รายงานเข้าสู่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ต้องรายงานข้อมูลเข้าสู่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปีละครั้ง

 10. ประกาศในราชการ ต้องประกาศข้อมูลบริษัทในราชการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ธุรกิจโฮลดิ้ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นทำการเบิกเงินได้จากกิจการนั้น เจ้าของหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทโฮสติ้งอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากกฎหมายในประเทศกำหนดว่าธุรกิจโฮสติ้งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การให้บริการโฮสติ้ง บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 4. ภาษีอื่น ๆ (Miscellaneous Taxes) บางประเทศอาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีเฉพาะกิจ หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการธุรกิจโฮสติ้ง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.