จดทะเบียนบริษัท.COM » ในครัวเรือน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในครัวเรือน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น สร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้ามา

 2. การให้บริการออนไลน์ (Online Services) การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น คอร์สออนไลน์ การสอนออนไลน์ การจัดทำเว็บไซต์ และอื่น ๆ

 3. การผลิตสินค้าในบ้าน (Home Production) การผลิตสินค้าที่บ้าน เช่น การทำอาหารเสริม การจัดทำผลิตภัณฑ์ความงาม การทำแฟชั่นหรือเครื่องประดับ เป็นต้น

 4. การให้บริการในสถานที่ (On-site Services) การให้บริการต่าง ๆ ในสถานที่ของลูกค้า เช่น การตัดผมในบ้าน การนวดแผนไทย การดูแลเด็ก และอื่น ๆ

 5. การเป็นบริษัทในระบบ MLM (Multi-Level Marketing) การเข้าร่วมระบบการขายสินค้าหรือบริการแบบ MLM โดยการส่งเสริมสินค้าผ่านคนรู้จักและเพื่อน ๆ

 6. การบริการเช่าอุปกรณ์ (Rental Services) การให้บริการเช่าอุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง อุปกรณ์กอล์ฟ และอื่น ๆ

 7. การเป็นนักเขียน (Freelance Writing) การให้บริการเขียนเนื้อหาและบทความต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ บล็อก หนังสือ หรือสื่ออื่น ๆ

 8. การสร้างเนื้อหา (Content Creation) การสร้างเนื้อหาครีเอทีฟ เช่น วีดีโอ YouTube และโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรับรายได้จากการโฆษณ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในครัวเรือน

1 จุดแข็ง Strengths 

 • ความชำนาญและความสามารถส่วนตัว การมีความรู้และทักษะที่ช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน ความสามารถในการปรับปรุงหรือปรับแก้แผนการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อม

2 ความอ่อนแอ Weaknesses 

 • ขาดทุนเรื่องทุนทรัพย์ ไม่มีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือเงินทุนเริ่มต้นที่เพียงพอ
 • ขาดความรู้และทักษะทางธุรกิจ ขาดความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

3 โอกาส Opportunities

 • การเติบโตของตลาด พื้นที่ที่สามารถขยายธุรกิจได้ เช่น การเจริญเติบโตของตลาดออนไลน์
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงในความต้องการและความสนใจของลูกค้าที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

4 อุปสรรค Threats

 • คู่แข่งและการแข่งขัน การเจริญเติบโตของคู่แข่งหรือการแข่งขันที่เข้มข้นที่อาจทำให้ต้องมีการปรับราคาหรือยอดขายที่ลดลง
 • ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือพันธุ์พืช ข้อจำกัดในการจัดหาวัตถุดิบหรือพันธุ์พืชที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต

อาชีพ ธุรกิจในครัวเรือน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ การเริ่มต้นธุรกิจในครัวเรือนอาจต้องการการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 2. วัสดุประกอบและวัตถุดิบ หากธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่ต้องใช้วัสดุประกอบหรือวัตถุดิบ เช่น การทำขนม การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาจจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อวัสดุประกอบหรือวัตถุดิบต่างๆ

 3. การตลาดและโปรโมชั่น เพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ ควรมีการลงทุนในกิจกรรมตลาดและโปรโมชั่น เช่น การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ การทำโฆษณา หรือการจัดโปรโมชั่น

 4. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ การพัฒนาทักษะและความรู้ในการดำเนินธุรกิจอาจจำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรม หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 5. การทำแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ หากมีการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าต้องการลงทุนในการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในครัวเรือน

 1. การทำอาหารและเบเกอรี่ ธุรกิจทำอาหารและเบเกอรี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง โดยอาชีพเช่น การเป็นเชฟ ผู้ทำอาหาร หรือผู้ปรุงอาหารมีบทบาทสำคัญในการให้บริการอาหารแก่ลูกค้า

 2. การทำความสะอาดบ้าน การให้บริการทำความสะอาดบ้านเป็นอาชีพที่ต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดบ้านสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้

 3. การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่ความต้องการสูง คนที่มีความสามารถในการดูแลและมีความห่วงใยสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้านนี้ได้

 4. การเยี่ยมชมและดูแลสัตว์เลี้ยง การดูแลสัตว์เลี้ยงอาจเป็นอาชีพที่น่าสนใจ การเดินเล่นและดูแลสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเป็นหนึ่งในตัวเลือกของธุรกิจในครัวเรือน

 5. การทำซักรีดผ้า การให้บริการทำซักรีดผ้าเป็นอาชีพที่สามารถทำในบ้านได้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำซักรีดผ้าสามารถสร้างธุรกิจในสายอาชีพนี้ได้

 6. การทำงานฝีมือและศิลปะ หากคุณมีทักษะในการทำงานฝีมือหรือศิลปะ เช่น การทำหัตถกรรม การปั้นเครื่องเงิน หรือการสร้างงานศิลปะ คุณสามารถนำธุรกิจนี้มาในรูปแบบของการทำงานในครัวเรือน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในครัวเรือน ที่ควรรู้

 1. การทำอาหาร (Cooking)

  • ไทย การทำอาหาร
  • อังกฤษ Cooking
  • คำอธิบาย กระบวนการการเตรียมอาหารโดยใช้ส่วนผสมต่างๆ ในกระบวนการทำอาหาร
 2. การซักรีดผ้า (Laundry)

  • ไทย การซักรีดผ้า
  • อังกฤษ Laundry
  • คำอธิบาย การล้างและซักผ้าเพื่อให้สะอาดและหอม
 3. การดูแลเด็ก (Childcare)

  • ไทย การดูแลเด็ก
  • อังกฤษ Childcare
  • คำอธิบาย การดูแลและดูแลเด็กในระหว่างเวลาที่ผู้ปกครองไม่อยู่
 4. การดูแลสัตว์เลี้ยง (Pet Care)

  • ไทย การดูแลสัตว์เลี้ยง
  • อังกฤษ Pet Care
  • คำอธิบาย การดูแลและเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น การให้อาหาร การเดินเล่น และการดูแลสุขภาพของสัตว์
 5. การทำความสะอาด (Cleaning)

  • ไทย การทำความสะอาด
  • อังกฤษ Cleaning
  • คำอธิบาย กระบวนการล้างและทำความสะอาดพื้นที่หรือวัตถุต่างๆ
 6. การสอน (Teaching)

  • ไทย การสอน
  • อังกฤษ Teaching
  • คำอธิบาย กระบวนการให้ความรู้ ข้อมูล หรือทักษะให้กับผู้อื่น
 7. การทำงานฝีมือ (Crafting)

  • ไทย การทำงานฝีมือ
  • อังกฤษ Crafting
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างสิ่งของหรือศิลปะโดยใช้ทักษะทางฝีมือ
 8. การเลี้ยงพืช (Gardening)

  • ไทย การเลี้ยงพืช
  • อังกฤษ Gardening
  • คำอธิบาย การดูแลและปลูกพืชในสวนหรือพื้นที่เพื่อเพาะเสริมธุรกิจ
 9. การทำงานอิสระ (Freelancing)

  • ไทย การทำงานอิสระ
  • อังกฤษ Freelancing
  • คำอธิบาย การทำงานแบบอิสระโดยไม่มีผูกมัดกับองค์กรหรือบริษัท
 10. การจัดการทรัพย์สิน (Property Management)

  • ไทย การจัดการทรัพย์สิน
  • อังกฤษ Property Management
  • คำอธิบาย การบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น บ้านเช่า หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้

จดบริษัท ธุรกิจในครัวเรือน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดความเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจ รวมถึงการกำหนดแผนการทำธุรกิจ วางแผนการเงิน และการตลาด

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงข้อมูลผู้จัดตั้งบริษัทและเอกสารประกอบ

 4. ลงทะเบียนบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

 5. ชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อบังคับและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท

 6. รับหนังสือรับรอง หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้น รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 7. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางภาษี

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมทางการเงิน

 9. สร้างแผนธุรกิจระยะยาว พัฒนาแผนธุรกิจระยะยาวและยืนยาว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรือง

บริษัท ธุรกิจในครัวเรือน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากธุรกิจในครัวเรือน คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายในประเทศของคุณ

 2. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีธุรกิจตามกฎหมายของประเทศ รวมถึงการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากธุรกิจของคุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.