จดทะเบียนบริษัท.COM » ไอศกรีม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไอศกรีม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • รายได้หลักของธุรกิจไอศกรีมมาจากการขายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไอศกรีมในรูปแบบต่าง ๆ และทัพพีเกี่ยวข้อง เงินที่มาจากการขายจะเป็นส่วนใหญ่ของรายได้ทั้งหมด
 2. บริการที่เพิ่มมูลค่า (Value-Added Services)

  • การให้บริการที่เพิ่มมูลค่าเสริมเข้ามา เช่น การเสิร์ฟไอศกรีมในร้านหรือสถานที่ที่มีบริการรับประทาน การจัดงานเลี้ยงหรือเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้อง รายได้จากบริการเพิ่มมูลค่าสามารถช่วยเพิ่มกำไรในธุรกิจได้อีกด้วย
 3. การจัดแสดงและสิ่งท่องเที่ยว

  • บางธุรกิจไอศกรีมมีส่วนของการจัดแสดงสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ รายได้จะมาจากค่าเข้าชมหรือค่าบริการในการเข้าชมสถานที่เหล่านั้น
 4. การจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มและอาหารอื่น ๆ

  • บางร้านไอศกรีมอาจมีการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มและอาหารเพิ่มเติม เช่น กาแฟ เครื่องดื่มร้อน เค้ก ขนมปัง เป็นต้น รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหารเพิ่มเติมสามารถช่วยเสริมรายได้ได้
 5. บริการส่งถึงบ้าน (Delivery Service)

  • การให้บริการส่งไอศกรีมถึงบ้านหรือสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างรายได้จากค่าบริการส่งสินค้าที่เสียแก่ลูกค้า
 6. เวทีและเหตุการณ์พิเศษ (Events and Special Occasions)

  • การจัดเวทีพิเศษ เช่น งานเทศกาล งานปาร์ตี้ หรืองานกิจกรรมพิเศษสามารถสร้างรายได้จากการขายไอศกรีมในงานเหล่านี้
 7. บริการจัดอบรมและเรียนรู้ (Training and Learning Services)

  • บางธุรกิจไอศกรีมอาจมีการให้บริการการอบรมเกี่ยวกับการทำไอศกรีม การสร้างความรู้และการเรียนรู้สามารถเป็นแหล่งรายได้เสริมได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไอศกรีม

จุดแข็ง Strengths

 • ความหลากหลายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ สามารถนำเสนอไอศกรีมในหลากหลายรสชาติและสไตล์ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
 • คุณภาพส่วนผสม การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงทำให้ไอศกรีมมีรสชาติที่อร่อยและมีคุณภาพ
 • สถานที่ที่เด่น ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้จุดเด่นท่องเที่ยวหรือที่ทำการธุรกิจอื่น ๆ

จุดอ่อน Weaknesses

 • ความขาดแคลนบุคลากร การผลิตไอศกรีมอาจต้องใช้งานบุคลากรในระดับสูง เมื่อขาดแคลนคนที่มีความเชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดปัญหา
 • ความสามารถในการต้านแข่งขัน ตลาดไอศกรีมมีการแข่งขันรุนแรง ทำให้ยากที่จะเน้นเด่นตัวหรือสร้างศักยภาพในการต้านแข่งขัน

โอกาส Opportunities

 • นวัตกรรมสินค้า สามารถสร้างสินค้าใหม่ที่น่าสนใจและแปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 • การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ สามารถเปิดตัวไอศกรีมใหม่ในตลาดที่ยังไม่เคยเข้าถึง หรือเน้นการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น

ความเสี่ยง Threats

 • สภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในสิ่งบริโภคเช่น ไอศกรีม
 • ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภคหรือความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ความต้องการไอศกรีมลดลง

อาชีพ ธุรกิจไอศกรีม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการผลิตไอศกรีม

  • รายการอุปกรณ์ไอศกรีม เช่น เครื่องทำไอศกรีม ชุดเครื่องมือทำไอศกรีม และอุปกรณ์เสริม เป็นต้น
 2. วัตถุดิบและส่วนประกอบ

  • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม เช่น นม เนย น้ำตาล ผลไม้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่นำมาผสมรวมกัน
 3. พื้นที่หรือสถานที่

  • สถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตไอศกรีม อาจเป็นร้านเล็ก ๆ หรือที่จัดการแข่งขันขนาดใหญ่กว่า
 4. การตลาดและโฆษณา

  • การลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อเพิ่มการรู้จักและกำหนดตำแหน่งของธุรกิจไอศกรีมในตลาด
 5. บุคลากร

  • ค่าจ้างงาน การฝึกอบรม และค่าจ้างงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการดำเนินกิจการ
 6. การซื้ออุปกรณ์สำหรับร้านค้า

  • หากคุณต้องการเปิดร้านขายไอศกรีม คุณจำเป็นต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์สำหรับร้านค้า เช่น ตู้แช่เย็น ชั้นวางไอศกรีม โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอศกรีม

 1. ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจไอศกรีมเป็นคนที่รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนการเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงการบริหารและการดำเนินกิจการทุกด้าน

 2. ผู้ผลิตไอศกรีม ผู้ผลิตไอศกรีมมีหน้าที่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ไอศกรีมตามสูตรที่กำหนด ด้วยการผสมวัตถุดิบและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

 3. พนักงานที่ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการหรือเสิร์ฟไอศกรีมแก่ลูกค้าที่ร้านหรือจุดขายต่าง ๆ เป็นตัวแทนของธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 4. เชฟและพนักงานทำอาหาร หากธุรกิจไอศกรีมมีการผลิตไอศกรีมที่สถานที่ เชฟและพนักงานทำอาหารจะมีหน้าที่ในการติดตามสูตรและกระบวนการผลิตไอศกรีมให้ถูกต้อง

 5. ผู้บริหารและการจัดการ ธุรกิจไอศกรีมต้องมีผู้บริหารและการจัดการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้งานไปได้ตามแผนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

 6. การตลาดและการโฆษณา ผู้ทำการตลาดและการโฆษณามีหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าไอศกรีม เพื่อดึงดูดลูกค้า

 7. ลูกค้าและบริการลูกค้า ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจไอศกรีม ด้วยการสั่งซื้อและการให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เพิ่มคุณค่า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอศกรีม ที่ควรรู้

 1. Ice Cream (ไอศกรีม)

  • คำอธิบาย ขนมหวานแช่แข็งที่ทำจากนมและวัตถุดิบอื่น ๆ โดยใช้กระบวนการทำแช่แข็ง
 2. Flavors (รสชาติ)

  • คำอธิบาย สิ่งที่เพิ่มลงไปในไอศกรีมเพื่อให้ได้รสชาติต่าง ๆ เช่น วนิลลา ชอคโกแลต เป็นต้น
 3. Scoop (ช้อน)

  • คำอธิบาย เครื่องมือที่ใช้เติมไอศกรีมออกมาจากกล่องหรือถัง
 4. Cone (กระบอก)

  • คำอธิบาย ฐานที่เป็นกระบอกที่ใช้ใส่ไอศกรีม เรามักจะหมุนไปหมุนมันด้วย
 5. Toppings (ท็อปปิ้ง)

  • คำอธิบาย วัตถุดิบเสริมที่นำมาใส่ด้านบนของไอศกรีม เช่น คอนเฟ็ตติ ผลไม้ ถั่ว หรือน้ำเชื่อม
 6. Sundae (ซันเดย์)

  • คำอธิบาย การจัดแต่งไอศกรีมโดยการเพิ่มซอสหรือท็อปปิ้งต่าง ๆ เพิ่มเข้าไป
 7. Soft Serve (ซอฟต์เซิร์ฟ)

  • คำอธิบาย ไอศกรีมที่มีความนุ่มและน้ำนวนมาก มักถูกเติมออกมาจากเครื่องที่ทำเป็นข้อคอนที่หมุน
 8. Gelato (เจลาโต้)

  • คำอธิบาย รูปแบบของไอศกรีมสไตล์อิตาลีที่มีประสิทธิภาพและน้ำหนักต่ำกว่าไอศกรีมทั่วไป
 9. Catering (การจัดเลี้ยง)

  • คำอธิบาย การให้บริการไอศกรีมในงานเลี้ยงหรือเหตุการณ์พิเศษ
 10. Franchise (แฟรนไชส์)

  • คำอธิบาย การให้สิทธิในการใช้ชื่อและแบรนด์ของธุรกิจไอศกรีมให้กับผู้ประกอบการอื่นเพื่อใช้ในการเปิดสาขา

จดบริษัท ธุรกิจไอศกรีม ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจและการสำรวจตลาด กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของคุณ วิจัยตลาดเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอศกรีม

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

 3. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น

  • หนังสือรับรองผู้จัดการ อาจารย์ หรือเจ้าของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้ง
  • ทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ข้อมูลสถานที่ที่จะใช้เป็นที่อยู่บริษัท
 4. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อรับเงินที่ได้จากกิจการ

 5. จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท
  • ระบุสาขาที่ต้องการจดทะเบียน (หากมี)
  • ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากสำนักงานสรรพากร
 7. ขอใบอนุญาตเปิดร้านขายอาหาร (หากมี)

  • สำหรับธุรกิจไอศกรีมที่เปิดร้านหรือจุดขาย คุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเปิดร้านขายอาหารจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในบริษัท

  • สร้างเอกสารที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ก่อตั้ง ผู้จัดการ และสมาชิกบริษัท (หากมีมากกว่าหนึ่งคน)
 9. การจดทะเบียนแรงงาน

  • หากคุณมีพนักงานคุณต้องจดทะเบียนเข้ากับกรมการจัดการความรู้สึกแรงงาน
 10. การเสียภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ

  • คุณต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไอศกรีม

บริษัท ธุรกิจไอศกรีม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ การใช้งานไอศกรีมอาจมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • หากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน พนักงานจะต้องชำระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมายประเทศ
 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทจะต้องชำระภาษีเงินได้ส่วนนิติบุคคลจากกำไรที่ได้รับจากกิจการ อัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 4. สาธารณูปโภค (Excise Tax)

  • ในบางประเทศ การขายไอศกรีมอาจถูกบังคับเสียภาษีสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นสินค้าแสดงส่วนสูงของน้ำตาลและไขมัน
 5. ส่วนเกินภาษี (Surcharge)

  • บางประเทศอาจเรียกเก็บส่วนเกินภาษีหรือค่าเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทมียอดกำไรสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 6. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax)

  • ถ้าบริษัทครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เช่น คลังสินค้าหรือสถานที่ผลิตไอศกรีม อาจต้องเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
 7. อื่น ๆ

  • การเสียภาษีย่อยอื่น ๆ อาจมีขึ้นกับเงื่อนไขในแต่ละประเทศ เช่น ภาษีเป้าหมายการผลิต (Production Target Tax) หรือภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) ซึ่งอาจมีกฎหมายเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.