จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงน้ำแข็ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงน้ำแข็ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายน้ำแข็งส่ง ธุรกิจโรงน้ำแข็งส่งสามารถขายน้ำแข็งให้กับลูกค้าที่มีการใช้งานในปริมาณมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านเครื่องดื่มและสต็อกสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าต่าง ๆ ในธุรกิจนี้ รายได้จะมาจากการขายน้ำแข็งเป็นปริมาณมากในราคาต่ำกว่าราคาปลีก

 2. การขายน้ำแข็งปลีก สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก ๆ หรือร้านที่ให้บริการปลีกน้ำแข็งให้กับลูกค้าสุ่ม ร้านขายขนมปังหรือสุรา รายได้จะมาจากการขายน้ำแข็งที่ราคาปลีก

 3. การจัดส่งน้ำแข็งสำหรับงานเลี้ยงและกิจกรรม ธุรกิจโรงน้ำแข็งสามารถจัดส่งน้ำแข็งให้กับงานเลี้ยง งานแต่งงาน กิจกรรมกลุ่ม เช่น งานปาร์ตี้ งานเทศกาล และกิจกรรมกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการน้ำแข็งในปริมาณมาก

 4. การส่งออกน้ำแข็ง หากบริษัทมีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการผลิตน้ำแข็งมาก อาจมีการส่งออกน้ำแข็งไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้

 5. การขายเครื่องแสดงสินค้า บางครั้งธุรกิจโรงน้ำแข็งอาจมีการขายเครื่องแสดงสินค้า เช่น เครื่องทำน้ำแข็ง, อุปกรณ์ทำน้ำแข็ง, หรืออุปกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมรายได้

 6. บริการเติมน้ำแข็ง บางร้านอาจให้บริการเติมน้ำแข็งให้กับลูกค้าโดยตรง เช่น ร้านเครื่องดื่มและร้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการที่ขาย

 7. อื่น ๆ รายได้อาจมาจากบริการด้านเทคนิค เช่น บริการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือการให้คำปรึกษาด้านการผลิตและจัดการธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความเป็นที่รู้จัก น้ำแข็งเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ธุรกิจมีความเป็นที่รู้จักในตลาด
  • การผลิตขั้นต้น การผลิตน้ำแข็งสามารถทำได้ง่ายและไม่ต้องการเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
  • สินค้าเนื้อหา น้ำแข็งมีทั้งแน่นและโปร่งใส สามารถใช้ในการเย็นเครื่องดื่มหรือใช้ในงานเลี้ยงต่าง ๆ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • คู่แข็งแทน น้ำแข็งเป็นสิ่งที่สามารถผลิตในบ้านได้ ทำให้มีคู่แข็งแทนจากผู้ใช้บ้านที่ไม่สนใจซื้อน้ำแข็ง
 3. โอกาส Opportunities 

  • การเติบโตของตลาด ตลาดสินค้าเย็นและเครื่องดื่มกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างโอกาสให้ธุรกิจเพิ่มปริมาณการผลิตและขาย
  • การขยายตลาด สามารถเพิ่มที่ขายให้กับร้านค้าที่ใช้น้ำแข็งมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร, ร้านเครื่องดื่ม, ร้านสะดวกซื้อ, หรือร้านขายของชำ
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขัน การผลิตน้ำแข็งไม่ได้ซับซ้อนมาก ทำให้มีการแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่นที่สามารถเข้ามาในตลาดได้ง่าย
  • ความผันผวนในราคา ราคาน้ำแข็งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาพลังงาน, ราคาวัตถุดิบ, ภาษี, และปัจจัยสภาพอากาศ

อาชีพ ธุรกิจโรงน้ำแข็ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การผลิตและเทคนิคการจัดการ

  • ผู้ผลิตน้ำแข็ง คนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำแข็งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
  • พนักงานผลิต คนที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งตามขั้นตอนและเทคนิคที่กำหนด
 2. การจัดจำหน่ายและการตลาด

  • ผู้ขาย คนที่มีหน้าที่ขายน้ำแข็งให้กับลูกค้า และบริการในการจัดส่งถึงจุดขาย
  • การตลาด ผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความต้องการและสร้างความรู้สึกในสินค้าน้ำแข็ง
 3. การบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คนที่ออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาและจัดส่งน้ำแข็ง
  • พนักงานจัดส่ง คนที่มีหน้าที่ในการจัดส่งน้ำแข็งถึงจุดขายหรือลูกค้า
 4. การบริหารและการเงิน

  • ผู้บริหารธุรกิจ คนที่รับผิดชอบในการบริหารและกำหนดนโยบายทางธุรกิจ
  • เจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจน้ำแข็ง
 5. การซื้อวัตถุดิบและการจัดซื้อ

  • พนักงานซื้อ คนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง
 6. การบริการลูกค้า

  • พนักงานบริการลูกค้า คนที่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในการเลือกซื้อน้ำแข็ง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงน้ำแข็ง

 1. ผู้ผลิตและเทคนิคการผลิต

  • พนักงานผลิต คนที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งตามขั้นตอนที่กำหนด
 2. การบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

  • พนักงานบรรจุภัณฑ์ คนที่มีหน้าที่ออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาและจัดส่งน้ำแข็ง
  • พนักงานจัดส่ง คนที่มีหน้าที่ในการจัดส่งน้ำแข็งถึงจุดขายหรือลูกค้า
 3. การขายและการตลาด

  • พนักงานขาย คนที่มีหน้าที่ขายน้ำแข็งให้กับลูกค้า และบริการในการจัดส่งถึงจุดขาย
  • การตลาด ผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความต้องการและสร้างความรู้สึกในสินค้าน้ำแข็ง
 4. การบริหารและการเงิน

  • ผู้บริหารธุรกิจ คนที่รับผิดชอบในการบริหารและกำหนดนโยบายทางธุรกิจ
  • เจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจน้ำแข็ง
 5. การบริการลูกค้า

  • พนักงานบริการลูกค้า คนที่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในการเลือกซื้อน้ำแข็ง

คําศัพท์พื้นฐา ธุรกิจโรงน้ำแข็ง ที่ควรรู้

 1. น้ำแข็ง (Ice)

  • ไทย น้ำแข็ง
  • อังกฤษ Ice
  • คำอธิบาย น้ำที่ถูกแช่แข็งเป็นลูกแข็งเพื่อใช้ในการเย็นเครื่องดื่มหรือในการเก็บรักษาสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ
 2. โรงน้ำแข็ง (Ice Factory)

  • ไทย โรงน้ำแข็ง
  • อังกฤษ Ice Factory
  • คำอธิบาย สถานที่ที่มีการผลิตและบรรจุน้ำแข็งให้ลูกค้าซื้อ
 3. การผลิต (Production)

  • ไทย การผลิต
  • อังกฤษ Production
  • คำอธิบาย กระบวนการการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการจากวัตถุดิบ
 4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • ไทย บรรจุภัณฑ์
  • อังกฤษ Packaging
  • คำอธิบาย วัสดุหรือตัวอื่นๆ ที่ใช้ในการห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้าเพื่อการจัดเก็บและการขนส่ง
 5. การขาย (Sales)

  • ไทย การขาย
  • อังกฤษ Sales
  • คำอธิบาย กระบวนการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า
 6. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • อังกฤษ Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 7. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • ไทย การบริการลูกค้า
  • อังกฤษ Customer Service
  • คำอธิบาย การให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 8. เจ้าของธุรกิจ (Business Owner)

  • ไทย เจ้าของธุรกิจ
  • อังกฤษ Business Owner
  • คำอธิบาย บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจและรับผิดชอบในการดำเนินกิจการ
 9. การซื้อวัตถุดิบ (Purchasing)

  • ไทย การซื้อวัตถุดิบ
  • อังกฤษ Purchasing
  • คำอธิบาย กระบวนการในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
 10. ธุรกิจ (Business)

  • ไทย ธุรกิจ
  • อังกฤษ Business
  • คำอธิบาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังผลกำไรโดยการให้บริการหรือขายสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจโรงน้ำแข็ง ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท (Company Name) เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตรงกับธุรกิจของคุณ

 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียน

  • หนังสือรับรองสำนักงานพาณิชย์ (ในกรณีบริษัทจดในประเทศ)
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้จัดตั้ง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านของผู้จัดตั้ง
 3. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศ

 4. ชำระเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 5. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอและชำระเงินเสร็จสิ้น ให้รอการพิจารณาและการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. รับเอกสารการจดทะเบียน หลังจากได้รับการอนุมัติและผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

 7. ทำธุรกรรมธนาคารและทะเบียนเลขผู้เสียภาษี หลังจากได้รับเอกสารการจดทะเบียน คุณจะต้องทำธุรกรรมเพิ่มเติมเช่นเปิดบัญชีธนาคารและขอเลขผู้เสียภาษี

 8. เริ่มทำธุรกิจ หลังจากได้รับเอกสารการจดทะเบียนและทำธุรกรรมเสร็จสิ้น คุณสามารถเริ่มทำธุรกิจของคุณได้

บริษัท ธุรกิจโรงน้ำแข็ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดโดยรัฐบาล

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณมีกำไรจากธุรกิจของคุณ คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศ

 3. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี บางประเภทของธุรกิจอาจมีการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด เช่น การลดหย่อนภาษีเมื่อลงทุนในการพัฒนาโรงงานหรือเทคโนโลยีใหม่

 4. ภาษีสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจโรงน้ำแข็งใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำหรือพลังงานเป็นประจำ อาจมีการเสียภาษีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

 5. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่และข้อกำหนดท้องถิ่น อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีพิเศษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.