จดทะเบียนบริษัท.COM » โบรกเกอร์ประกัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกัน โบรกเกอร์ประกันจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายกรมธรรม์ประกันที่มีผู้เอาประกันภัยเป็นลูกค้า เป็นส่วนแรกของรายได้หลักของธุรกิจโบรกเกอร์

 2. ค่าบริการแนะนำและประเมินความเสี่ยง โบรกเกอร์สามารถรับค่าบริการในการให้คำแนะนำและประเมินความเสี่ยงสำหรับลูกค้าที่มองหากรมธรรม์ประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา

 3. ค่าบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน บางโบรกเกอร์อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิก หากโบรกเกอร์เป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกัน อาจมีค่าธรรมเนียมสมาชิกที่ต้องชำระ

 5. รายได้จากบริการประกันภัยครบวงจร บางโบรกเกอร์อาจให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการขายกรมธรรม์ประกันเช่นการจัดทำและจัดการกับกรมธรรม์ต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือในกระบวนการการเคลม

 6. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ บางโบรกเกอร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในบริการต่างๆ เช่น ค่าซื้อเวลาจากผู้ให้บริการประกัน หรือค่าบริการเพิ่มเติมที่มองหาให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประกัน โบรกเกอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดประกันและผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายมีความเป็นที่ต้องการในการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

 2. ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นกันเองสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ เช่น การจัดการกับกระบวนการเคลมอย่างมืออาชีพ

 3. เครือข่ายและความสัมพันธ์ โบรกเกอร์มักมีเครือข่ายที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมประกัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันและลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การแข่งขัน ตลาดโบรกเกอร์ประกันมีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้จำเป็นต้องมีการเน้นคุณค่าของบริการเพื่อดึงดูดลูกค้า

 2. ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารในธุรกิจโบรกเกอร์ประกันอาจต้องพึงพาการใช้เทคโนโลยี หากเทคโนโลยีเกิดปัญหาหรือการถูกโจมตีได้ อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของอุตสาหกรรมประกัน การเติบโตของประกันที่มีความหลากหลายเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดของโบรกเกอร์

 2. การบริการทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายประกันส่งผลให้มีโอกาสในการพัฒนาและให้บริการโปรดไปยังลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

อุปสรรค (Threats)

 1. ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี ความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยีอาจส่งผลให้โบรกเกอร์ต้องปรับปรุงความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน

 2. ความเสี่ยงทางการเงิน ความผันผวนในตลาดการเงินและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันและความต้องการประกันของลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การศึกษาและการเทรนนิ่ง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดประกันและผลิตภัณฑ์ประกันเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจต้องลงทุนในการศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้ารับการเทรนนิ่งเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรมประกัน

 2. การสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าสำคัญมาก คุณอาจต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์และคุณภาพการให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า

 3. การติดตั้งและใช้ระบบเทคโนโลยี คุณอาจต้องลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการและบริหารงานโบรกเกอร์ประกัน เช่น ระบบบริหารงานลูกค้า ระบบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกัน เป็นต้น

 4. การตลาดและโปรโมชั่น การเริ่มต้นธุรกิจต้องมีแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้ความรู้สึกถึงธุรกิจของคุณและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าใหม่

 5. การจัดหาพื้นที่และอุปกรณ์ หากคุณต้องการมีสถานที่ทำงานเป็นสำนักงาน คุณต้องพิจารณาค่าเช่าหรือค่าซื้อห้องสำนักงาน และการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 6. การเริ่มต้นต้นทุน การเริ่มต้นทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ การจ้างงานบุคคลที่จำเป็น เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

 1. การเงินและการลงทุน การโบรกเกอร์ประกันช่วยให้ลูกค้าเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับการวางแผนการเงินและการลงทุนของพวกเขา

 2. การธุรกิจและอุตสาหกรรม ธุรกิจโบรกเกอร์ประกันช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม

 3. สุขภาพและการแพทย์ บริการประกันสุขภาพและความเจริญพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

 4. รถยนต์และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์และการสินค้าขนส่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

 5. บ้านและทรัพย์สิน บริการประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบ้านเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

 6. การท่องเที่ยวและการเดินทาง การประกันการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็นอีกหนึ่งด้านที่คุณสามารถให้บริการในธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน

 7. การเกษตรและฟาร์ม การประกันทรัพย์สินและการเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรและฟาร์ม

 8. การผลิตและอุตสาหกรรม การประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อการผลิตและอุตสาหกรรม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน ที่ควรรู้

 1. โบรกเกอร์ประกัน Insurance Broker

  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการเป็นตัวแทนในการช่วยลูกค้าเลือกแผนประกันและซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันต่าง ๆ
 2. กรมธรรม์ Policy 

  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุรายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขการประกันภัย
 3. เบี้ยประกัน Premium

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่บริษัทประกันเป็นตอนเงินค่าประกัน
 4. ความคุ้มครอง Coverage

  • คำอธิบาย สิ่งที่ประกันภัยคุ้มครอง เช่น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือความเสียหายทางทรัพย์สิน
 5. การเรียกร้องสิทธิ์ประกันภัย Claim 

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ลูกค้ายื่นคำขอรับเงินจากบริษัทประกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คุ้มครองตามกรมธรรม์
 6. กระบวนการอนุมัติประกันภัย Underwriting 

  • คำอธิบาย กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ผู้เอาประกัน Insured 

  • คำอธิบาย บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองและประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 8. ค่าหักจากประกัน Deductible

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายก่อนที่บริษัทประกันจะชดใช้
 9. ข้อยกเว้น Exclusion

  • คำอธิบาย สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกัน
 10. การต่ออายุกรมธรรม์ Renewal 

 • คำอธิบาย กระบวนการต่ออายุประกันภัยหลังจากสิ้นสุดอายุของกรมธรรม์เดิม

จดบริษัท ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงสถานที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย แผนการตลาด เป้าหมายการเติบโต และธุรกิจย่อยของคุณ

 2. ค้นหาชื่อบริษัท ตรวจสอบว่าชื่อที่คุณต้องการใช้มีอยู่หรือไม่ และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น

 3. เสนอข้อมูลและเอกสาร ส่งข้อมูลสำหรับจดทะเบียนบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ ผู้บริหาร เป็นต้น พร้อมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย

 4. จดทะเบียนบริษัท ส่งข้อมูลและเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต

 5. ขอใบอนุญาต ขอใบอนุญาตธุรกิจโบรกเกอร์ประกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนประกันภัย

 6. เปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจเพื่อรับเงินประกันจากลูกค้าและจ่ายค่าคอมมิชชั่น

 7. สร้างระบบการทำงาน สร้างระบบในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า การเสนอข้อเสนอประกัน และการจัดการค่าคอมมิชชั่น

บริษัท ธุรกิจโบรกเกอร์ประกัน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้บริษัท (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่บริษัททำได้ อัตราภาษีรายได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT/GST) เป็นภาษีที่เสียตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในการซื้อขายสินค้าและบริการ ที่บริษัทให้แก่ลูกค้า

 3. ภาษีค่าเงินเดือน (Withholding Tax) เป็นภาษีที่หักจากเงินเดือนของพนักงานและจ่ายให้กับหน่วยงานภาษี

 4. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes) อาจมีภาษีเพิ่มเติมตามกฎหมายในแต่ละประเทศ เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.