จดทะเบียนบริษัท.COM » ไอทีที่น่าสนใจ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การพัฒนาและขายซอฟต์แวร์ รายได้สำหรับธุรกิจไอทีส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาและขายซอฟต์แวร์ ทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันสำหรับตลาดที่หลากหลาย เช่น ซอฟต์แวร์ในเชิงธุรกิจ แอปพลิเคชันมือถือ และซอฟต์แวร์เชิงวิทยาศาสตร์

 2. การให้บริการเว็บและแอปพลิเคชัน บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า รวมถึงการให้บริการโฮสติ้งเว็บและบริการคลาวด์

 3. การออกแบบและประสานงาน UX/UI บริษัทอาจได้รับรายได้จากการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience, UX) และออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface, UI) สำหรับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

 4. การให้บริการในด้านคลาวด์ ธุรกิจไอทีสามารถให้บริการคลาวด์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ การให้บริการคำนวณแบบคลาวด์ และการให้บริการเครื่องมือพัฒนาในรูปแบบคลาวด์

 5. การให้บริการในด้านความปลอดภัยและความเสถียร บริษัทไอทีสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการในด้านความปลอดภัยของระบบ IT และการให้บริการความเสถียรในระบบ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยและการพรีเวนต์การแก้ไขข้อขัดข้อง

 6. การจัดการโครงการ IT รายได้มาจากการให้บริการในด้านการวางแผน การนำเสนอ และการจัดการโครงการ IT ของลูกค้า เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

 7. การให้บริการในด้านการปรึกษา IT บริษัทไอทีสามารถสร้างรายได้จากการให้คำปรึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้า เช่น การให้คำแนะนำในการเลือกใช้เทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสม

 8. การพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รายได้สามารถมาจากการพัฒนาและดูแลรักษาระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ที่ใช้ในการขายสินค้าและบริการออนไลน์

 9. การพัฒนาเกม บริษัทไอทีสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาและการจำหน่ายเกมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันเกมในตลาด

 10. การให้บริการด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) บริษัทไอทีสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาและดูแลระบบธุรกิจออนไลน์ เช่น ระบบการชำระเงินออนไลน์ การบริหารจัดการการขาย และการบริการลูกค้าออนไลน์

 11. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม รายได้อาจเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าใหม่แก่ตลาด อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าและบริการในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 12. การพัฒนาและขายอุปกรณ์ IT รายได้สามารถมาจากการพัฒนาและขายอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี ธุรกิจไอทีมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่สำคัญ ทำให้สามารถพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงได้

  • สินค้าและบริการนวัตกรรม ธุรกิจไอทีนำเสนอสินค้าและบริการที่นวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้า

  • การตลาดออนไลน์เชิงเสรี ธุรกิจไอทีสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการตลาดและการขายสินค้าได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจอาจมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่

  • ขาดทรัพยากรการตลาด อาจมีความยากลำบากในการสร้างและดำเนินกิจกรรมตลาดที่เพียงพอในการเติบโตในตลาด

  • ความล่าช้าในการอัพเดตเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจอาจเคลื่อนไปช้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเข้าสู่ตลาดไอทีในภูมิภาคที่กำลังเจริญเติบโต

  • นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เปิดโอกาสให้ธุรกิจไอทีสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ได้รับความนิยม

  • ความเพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ หลายธุรกิจต้องการการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานเพื่อใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโต

 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง ตลาดไอทีมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างดุเดือด

  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีเร็ว ๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถทำความเข้าใจและปรับตัวตามได้

  • ความก้าวหน้าของนวัตกรรมที่สามารถแทนที่สิ่งที่มีอยู่ นวัตกรรมในอนาคตอาจส่งผลให้สินค้าและบริการปัจจุบันของธุรกิจกลายเป็นล้านทาง

อาชีพ ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

  • การลงทุน การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถืออาจต้องใช้ทุนสำหรับการจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบ UI/UX และการทดสอบ
  • คำอธิบาย ธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสามารถสร้างรายได้จากการขายแอปพลิเคชันในร้านค้าแอปสโตร์หรือผ่านการแสดงโฆษณาและการขายของในแอป
 2. ธุรกิจเว็บโฮสติ้ง

  • การลงทุน การสร้างและบำรุงรักษาระบบเว็บโฮสติ้งอาจต้องใช้ทุนสำหรับซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • คำอธิบาย ธุรกิจเว็บโฮสติ้งสามารถสร้างรายได้จากการเสนอบริการโฮสติ้งเว็บไซต์แก่ลูกค้า รวมถึงการขายโดเมนเนมและบริการเสริมเช่น SSL
 3. การให้บริการด้านระบบคลาวด์ (Cloud Services)

  • การลงทุน การให้บริการด้านระบบคลาวด์อาจต้องใช้ทุนสำหรับการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ และการพัฒนาระบบคลาวด์
  • คำอธิบาย ธุรกิจการให้บริการด้านระบบคลาวด์สามารถสร้างรายได้จากการเสนอบริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และบริการคลาวด์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
 4. ธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ

  • การลงทุน การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจอาจต้องใช้ทุนสำหรับการจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบ
  • คำอธิบาย ธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ให้กับธุรกิจอื่น ๆ และการให้บริการปรับแก้และอัพเกรด
 5. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันเกม

  • การลงทุน การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันเกมอาจต้องใช้ทุนสำหรับการพัฒนาและออกแบบเกม
  • คำอธิบาย ธุรกิจการพัฒนาเกมสามารถสร้างรายได้จากการขายเกมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันเกมในตลาด รวมถึงรายได้จากการขายไอเทมภายในเกม
 6. การให้บริการด้านความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ IT

  • การลงทุน การให้บริการด้านความปลอดภัยและความเสถียรอาจต้องใช้ทุนสำหรับการพัฒนาและจัดการเครื่องมือความปลอดภัย
  • คำอธิบาย ธุรกิจการให้บริการด้านความปลอดภัยและความเสถียรสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัย และการให้คำแนะนำในด้านการเสริมความเสถียรให้กับระบบ IT

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นคนที่สร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชัน พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจไอที

 2. นักออกแบบ UI/UX นักออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) เป็นคนที่สร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ พวกเขาช่วยในการออกแบบโครงสร้างและดีไซน์ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน

 3. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กร พวกเขามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเทคนิค รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และดูแลความเสถียรของระบบ

 4. ผู้จัดการโครงการ IT ผู้จัดการโครงการ IT รับผิดชอบในการวางแผน การดำเนินงาน และการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พวกเขาต้องมีทักษะในการวางแผนและการควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาและงบประมาณ

 5. นักวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล นักวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อเสียของธุรกิจ พวกเขาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

 6. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Managers) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้นำในธุรกิจที่รับผิดชอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีให้เหมาะสม

 7. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketers) นักการตลาดดิจิทัลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ ที่ควรรู้

2 / 2

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและธุรกิจไอทีที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company)

  • ไทย บริษัท
  • อังกฤษ Company
  • คำอธิบาย องค์กรหรือธุรกิจที่มีกิจกรรมการทำงานเพื่อผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการในตลาด
 2. ธุรกิจ (Business)

  • ไทย ธุรกิจ
  • อังกฤษ Business
  • คำอธิบาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังที่จะทำกำไรโดยผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

  • ไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อังกฤษ Information Technology
  • คำอธิบาย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการสื่อสาร
 4. เว็บไซต์ (Website)

  • ไทย เว็บไซต์
  • อังกฤษ Website
  • คำอธิบาย หน้าเว็บที่ถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือบุคคลที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลและบริการต่าง ๆ
 5. แอปพลิเคชัน (Application)

  • ไทย แอปพลิเคชัน
  • อังกฤษ Application (App)
  • คำอธิบาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน
 6. โซเชียลมีเดีย (Social Media)

  • ไทย โซเชียลมีเดีย
  • อังกฤษ Social Media
  • คำอธิบาย แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการแบ่งปันเนื้อหา การสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คน
 7. คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

  • ไทย คลาวด์คอมพิวติ้ง
  • อังกฤษ Cloud Computing
  • คำอธิบาย การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งานจากที่ไหนก็ได้
 8. อินเทอร์เน็ต (Internet)

  • ไทย อินเทอร์เน็ต
  • อังกฤษ Internet
  • คำอธิบาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ช่วยในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
 9. ความปลอดภัยข้อมูล (Data Security)

  • ไทย ความปลอดภัยข้อมูล
  • อังกฤษ Data Security
  • คำอธิบาย การป้องกันข้อมูลจากการถูกเข้าถึงหรือทำลายโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 10. อินเทอร์เฟซ (Interface)

  • ไทย อินเทอร์เฟซ
  • อังกฤษ Interface
  • คำอธิบาย ส่วนที่ต่อประสานกันระหว่างสิ่งสองสิ่ง เช่น ส่วนที่ผู้ใช้ติดต่อกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์

จดบริษัท ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงความต้องการทางการเงินในขณะเริ่มต้นและในอนาคต

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

 3. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน โดยแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

 4. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองจากนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง แผนที่ของสำนักงาน เป็นต้น

 5. เลือกที่อยู่สำนักงาน เลือกที่อยู่สำนักงานที่จะใช้ในการจดทะเบียน อาจเป็นที่อยู่จริงหรือใช้บริการที่อยู่จริง

 6. จัดเตรียมทุนจดทะเบียน จัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัท จำนวนทุนขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัท

 7. จ้างทนายความ ความช่วยเหลือจากทนายความที่มีความรู้เรื่องกฎหมายธุรกิจสามารถช่วยในกระบวนการจดทะเบียนและการดำเนินการทางกฎหมาย

 8. ยื่นเอกสารจดทะเบียน ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 9. ได้รับหนังสือรับรอง หลังจากผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทให้กับคุณ

 10. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานสรรพากร เพื่อใช้ในการเสียภาษีและการดำเนินกิจการ

 11. ทำการบัญชีและเสียภาษี จัดทำบัญชีและยื่นการเสียภาษีตามกฎหมายที่กำหนด

 12. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

บริษัท ธุรกิจไอทีที่น่าสนใจ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • บริษัทธุรกิจไอทีที่เป็นบริษัทบุคคลธรรมดาอาจมีผู้ก่อตั้งหรือผู้รับเงินเดือนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ
 2. ภาษีหุ้น (Capital Gains Tax)

  • หากบริษัทธุรกิจไอทีซื้อหรือขายทรัพย์สิน เช่น หุ้นหรือทรัพย์สินดิบัติ อาจต้องเสียภาษีหุ้นตามกฎหมายท้องถิ่น
 3. ภาษีเงินต้น (Corporate Income Tax)

  • บริษัทธุรกิจไอทีจะต้องเสียภาษีเงินต้นตามกำไรสุทธิที่ได้รับ ภาษีเงินต้นจะคำนวณจากกำไรก่อนหักรายได้ต่าง ๆ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • บริษัทธุรกิจไอทีที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายการที่ขาย
 5. ภาษีบริการ (Service Tax)

  • บางประเภทของบริษัทธุรกิจไอทีที่ให้บริการอาจต้องเสียภาษีบริการตามรายการที่ให้บริการ
 6. ภาษีสำหรับคนต่างชาติ (Withholding Tax for Foreigners)

  • หากบริษัทธุรกิจไอทีจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างชาติ เช่น ค่าบริการหรือค่าจ้างงาน อาจต้องหักภาษีที่จ่ายให้และส่งให้กับหน่วยงานภาษี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.