จดทะเบียนบริษัท.COM » ตกแต่งภายใน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจตกแต่งภายใน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. บริการตกแต่งภายใน ธุรกิจสามารถรับงานตกแต่งภายในสำหรับบ้าน, ออฟฟิศ, ร้านค้า, ห้องโรงแรม, หรือสถานที่อื่นๆ โดยเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการตกแต่ง

 2. ขายสินค้าตกแต่ง ธุรกิจสามารถจัดหาและขายสินค้าตกแต่งภายใน เช่น เฟอร์นิเจอร์, ผ้าม่าน, โคมไฟ, หรือของตกแต่งอื่นๆ โดยกำหนดราคาและกำไรจากการขาย

 3. บริการให้คำปรึกษาและออกแบบ ส่วนใหญ่ลูกค้าอาจต้องการคำปรึกษาในการออกแบบหรือเลือกวัสดุตกแต่ง ธุรกิจสามารถเสนอบริการให้คำปรึกษาและออกแบบแพลนตกแต่งให้กับลูกค้า

 4. จัดงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าหรืองานแสดงสินค้าเป็นโอกาสในการโปรโมตสินค้าและบริการตกแต่งภายใน และสามารถช่วยในการเพิ่มรายได้

 5. บริการจัดการโครงการตกแต่ง ธุรกิจสามารถรับงานจัดการโครงการตกแต่งให้กับลูกค้า เช่น การประสานงานกับผู้รับเหมาและจัดการงานตกแต่งในมิตรสหาย

 6. การเช่าสินค้าตกแต่ง การเช่าเฟอร์นิเจอร์หรือสินค้าตกแต่งเพื่องานแต่งงาน, งานบริษัท, หรืองานอีเวนต์อื่นๆ สามารถเป็นแหล่งรายได้เสริม

 7. อบรมและสัมมนา การจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในสำหรับนักออกแบบหรือบุคคลที่สนใจสามารถสร้างรายได้จากค่าลงทะเบียน

 8. การจัดหางานบริการอื่นๆ ธุรกิจสามารถมีรายได้เสริมจากการจัดหาบริการเสริม เช่น บริการก่อสร้าง, บริการออกแบบกราฟิก, หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตกแต่งภายใน

 9. การขายออนไลน์ การขายสินค้าตกแต่งและบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การขายผ่านร้านค้าออนไลน์หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 10. บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากมีลูกค้าเดิมที่ต้องการบริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาสินค้าตกแต่ง, ธุรกิจสามารถให้บริการเช่นนี้และเก็บค่าบริการ

 11. สัญญาบริการระยะยาว สำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการตกแต่งเป็นระยะเวลานาน, ธุรกิจสามารถทำสัญญาบริการระยะยาวและรับรายได้ตลอดระยะเวลานั้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจตกแต่งภายใน

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและตกแต่งภายในที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

 2. ความหลากหลายของบริการ ธุรกิจมีรูปแบบหลายแบบของบริการ เช่น การออกแบบ, การจัดการโครงการ, การขายสินค้าตกแต่ง, และการบริการอื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถพิจารณาตลาดหลากหลาย

 3. ความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ ธุรกิจมีความรับรู้ถึงการเลือกสรรวัสดุและสินค้าที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

 4. ฐานลูกค้าที่มั่นคง ธุรกิจมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและลูกค้าเดิมที่มักมากับบริการซ้ำๆ ซึ่งสร้างรายได้คงที่

 5. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและแสดงผลงานช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรบุคคล การติดระดับความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานอาจเป็นปัญหาในการจัดการโครงการใหญ่ๆ หรือมีหลายๆ โครงการพร้อมกัน

 2. ความขาดแคลนในการตลาด ธุรกิจอาจไม่มีการตลาดที่เข้มข้นเพียงพอหรือไม่มีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมที่สำหรับการขยายธุรกิจ

 3. ข้อจำกัดในการขายออนไลน์ การขายออนไลน์อาจไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับการขายสินค้าตกแต่งแบบดั้งเดิม

 4. ความขาดแคลนในทุน ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินในการขยายธุรกิจหรือลงทุนในการพัฒนาบริการเพิ่มเติม

โอกาส Opportunities

 1. การขยายฐานลูกค้า การเปิดตลาดใหม่หรือการสร้างพันธมิตรกับร้านค้า, โรงแรม, หรือบริษัทอื่นๆ อาจช่วยในการขยายฐานลูกค้า

 2. การเติบโตของอุตสาหกรรม การตกแต่งภายในเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น

 3. การขายสินค้าตกแต่งออนไลน์ การเข้าร่วมการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นจะช่วยในการเปิดขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

 4. ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการของตลาด

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาจทำให้ความความสามารถในการรับลูกค้าลดลงและกดราคา

 2. ความขาดแคลนในวัสดุ การเพิ่มราคาวัสดุหรือความขาดแคลนในวัสดุสำคัญอาจมีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งมอบสินค้า

 3. ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาษี, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, หรือกฎระเบียบอื่นๆ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจตกแต่งภายใน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่ทำงาน คุณอาจต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่ทำงาน เช่น ออฟฟิศหรือสตูดิโอที่จะใช้สำหรับการออกแบบและประสานงานโครงการตกแต่ง

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ นี่รวมถึงคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ออกแบบ, โครงการควบคุมงาน, อุปกรณ์ออกแบบ, เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่ง, และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา การโปรโมตธุรกิจตกแต่งภายใน เช่น การสร้างเว็บไซต์, การโฆษณาออนไลน์, การพิมพ์โบรชัวร์, และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานแฟร์

 4. การซื้อสินค้าตกแต่ง หากคุณต้องการขายสินค้าตกแต่งภายใน คุณต้องลงทุนในการจัดหาสินค้าและวัสดุตกแต่ง, รวมถึงการจัดเก็บคลังสินค้า

 5. การตอบรับความต้องการของลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับโครงการตกแต่ง, การเรียกค่าธรรมเนียมสำหรับการออกแบบและการจัดการโครงการ, การจัดหาความรู้และแหล่งข้อมูลสำหรับการออกแบบ

 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ นี่รวมถึงค่าจ้างพนักงาน, ค่าไฟฟ้า-น้ำ-อินเทอร์เน็ต, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายทางบัญชี, และค่าใช้จ่ายทางด้านการจัดการธุรกิจ

 7. การติดต่อและเสริมสร้างความรู้สึกแบรนด์ การออกแบบโลโก้, การสร้างเว็บไซต์และการติดต่อเพื่อสร้างความรู้สึกแบรนด์

 8. การตั้งทีมงาน หากคุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจคนเดียว, คุณอาจต้องลงทุนในการจ้างพนักงาน, นักออกแบบ, และคนที่มีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ

 9. สำรองเงิน ควรมีสำรองเงินในกรณีฉุกเฉินหรือในการดำเนินธุรกิจในระหว่างระยะเริ่มต้น เนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิด

 10. ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตกแต่งภายใน เช่น ค่าภาษี, ค่าบริการทางกฎหมาย, และค่าอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจตกแต่งภายใน

 1. นักออกแบบภายใน (Interior Designers) นักออกแบบภายในเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีความสวยงามและใช้งานได้ เขาคอยวางแผนการตกแต่งและเลือกวัสดุที่เหมาะสม

 2. ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน (Interior Project Managers) ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายในรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างลูกค้า, นักออกแบบ, ช่าง, และผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อให้โครงการตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ตามแผน

 3. ช่างตกแต่งภายใน (Interior Decorators) ช่างตกแต่งภายในทำหน้าที่สร้างสรรค์และปรับปรุงสถานที่ต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของเฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่ง, และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้มีลักษณะที่สวยงามและน่าอยู่

 4. ผู้ส่งเสริมการขาย (Sales Representatives) ผู้ส่งเสริมการขายในอุตสาหกรรมตกแต่งภายในทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า, สร้างความรู้สึกและความต้องการในสินค้าและบริการ, และช่วยในกระบวนการขาย

 5. ช่างฝีมือ (Skilled Craftsmen) ช่างฝีมือเช่น ช่างไม้, ช่างโลหะ, ช่างไฟฟ้า, และช่างสี เป็นคนที่สร้างหรือติดตั้งสิ่งตกแต่งภายในต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม

 6. ผู้จัดการธุรกิจ (Business Managers) ผู้จัดการธุรกิจรับผิดชอบในด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการเงินและการดูแลรายละเอียดทางธุรกิจ

 7. นักการตลาด (Marketing Professionals) นักการตลาดทำหน้าที่ในการสร้างและดูแลกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและยอดลูกค้าในธุรกิจตกแต่งภายใน

 8. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Professionals) นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจและความรู้สึกที่ดีในการตลาดต่างๆ และช่วยในการสร้างภาพลักษณ์บวกสำหรับธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจตกแต่งภายใน ที่ควรรู้

 1. การตกแต่งภายใน (Interior Decoration/Interior Design)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การจัดแต่งและออกแบบภายในสถานที่เพื่อให้มีความสวยงามและสะดวกสบายตามความต้องการของลูกค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The art and science of enhancing the interior of a space or building to create a more aesthetically pleasing and functional environment, tailored to the client’s needs
 2. นักออกแบบภายใน (Interior Designer)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางแผนสถานที่ภายใน
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) An individual who specializes in planning and designing the interior spaces of buildings
 3. โมบิลแต่งบ้าน (Home Decor)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ของตกแต่งหรือสิ่งของที่ใช้เพิ่มความสวยงามในบ้านหรือสถานที่
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Decorative items or furnishings used to enhance the beauty of a home or space
 4. สีห้อง (Color Scheme)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การเลือกและกำหนดสีที่จะใช้ในการตกแต่งห้อง
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The selection and arrangement of colors used for decorating a room
 5. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ของในบ้านหรือสำหรับใช้ในการนั่ง, นอน, หรือเก็บของ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Items in a home or space used for sitting, sleeping, or storing belongings
 6. แบรนด์ (Brand)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ชื่อและสัญลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างและมีคุณภาพ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The name and symbol representing a product or service that distinguishes it and signifies quality
 7. โปรเจคต์ตกแต่ง (Decoration Project)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การออกแบบและการสร้างสรรค์ตกแต่งภายในสถานที่หนึ่ง
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The design and creative process of decorating the interior of a particular space
 8. แผนภูมิ (Blueprint)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) แผนการก่อสร้างหรือแผนการตกแต่งภายในที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างหรือการออกแบบ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) A detailed plan or design that outlines the construction or interior design of a space
 9. ความสวยงาม (Aesthetics)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีความสวยงามและเรียบร้อย
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Qualities related to the appreciation of beauty and visual appeal
 10. พื้นสี (Flooring)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) วัสดุที่ใช้ปูพื้นในบ้านหรือสถานที่, เช่น ไม้กระบะ, กระเบื้อง, หรือพื้นลอน

  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The material used to cover the floor in a home or space, such as hardwood, tiles, or laminate

จดบริษัท ธุรกิจตกแต่งภายใน ทำอย่างไร

 1. กำหนดรูปแบบธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัท คุณควรกำหนดรูปแบบธุรกิจที่คุณต้องการสร้าง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership), หรือบริษัทมหาชน (Public Company Limited) โดยการเลือกรูปแบบนี้จะมีผลต่อโครงสร้างการบริหารและความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในระบบและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัทได้ทางออนไลน์

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องเสนอคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกองบัญชาการพาณิชย์ภายใน โดยจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น, ทุนจดทะเบียน, ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท, และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ

 4. ทำสัญญาจัดตั้งบริษัท คุณจะต้องทำสัญญาจัดตั้งบริษัท (Memorandum of Association) และสัญญาทะเบียนบริษัท (Articles of Association) ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารบริษัท และต้องมีการลงนามของผู้ก่อตั้งบริษัท

 5. จ่ายเงินจดทะเบียน คุณจะต้องจ่ายเงินจดทะเบียนตามทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจะมีการคำนวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาหุ้นแต่ละหุ้น

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับหนังสือจดทะเบียน คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือจดทะเบียนบริษัท

 7. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คุณต้องทำการประกาศการจดทะเบียนบริษัทในราชกิจจานุเบกษาและในกระบวนการนี้คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 8. การจดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ, คุณอาจต้องทำการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์, สำนักงานภาษี, หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่จำเป็น

บริษัท ธุรกิจตกแต่งภายใน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทธุรกิจตกแต่งภายในที่มีรายได้เกินกว่า 18 ล้านบาทต่อปีจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสีย VAT ในอัตราที่กำหนดตามกฎหมาย VAT เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการและจะต้องรายงานและชำระภาษีให้กับกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) และมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา รายได้ที่ได้จากบริษัทอาจต้องนำมารายงานและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลบังคับ

 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจตกแต่งภายในต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย ปรกติจะเป็น 20% จากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร แต่อาจมีอัตราพิเศษสำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 4. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes) บริษัทธุรกิจตกแต่งภายในอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, และภาษีอื่นๆ ที่อาจต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายพิเศษ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.