จดทะเบียนบริษัท.COM » การขนส่งทางบก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการขนส่งทางบก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง รายได้หลักของธุรกิจการขนส่งมาจากค่าบริการการขนส่งสินค้าหรือบุคคล รวมถึงค่าบริการการขนส่งในพื้นที่ภูมิภาคและระยะทางที่ต่างกัน

 2. ค่าบริการพัสดุ การจัดส่งและการจัดการพัสดุเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของธุรกิจการขนส่ง รายได้มาจากค่าบริการพัสดุรวมถึงการจัดส่งเอกสารและสินค้าที่เป็นค่าใช้จ่าย

 3. ค่าบริการในการย้ายบ้าน บริษัทที่ให้บริการย้ายบ้านหรือย้ายของบุคคลที่เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจได้รับรายได้จากค่าบริการในการย้ายบ้านและขนของ

 4. ค่าบริการรถตู้และรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทที่ให้บริการรถตู้และรถมอเตอร์ไซค์สามารถรับรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

 5. ค่าบริการรถรับจ้าง บริษัทหรือรถรับจ้างส่วนตัวที่ให้บริการขนส่งสินค้าหรือบุคคลในขณะที่รถยนต์ว่าง สามารถรับรายได้จากการให้บริการรถรับจ้าง

 6. การจัดส่งอาหาร บริษัทที่ให้บริการการจัดส่งอาหารจากร้านอาหารหรือร้านอาหารออนไลน์ได้รับรายได้จากค่าบริการการจัดส่ง

 7. บริการแบบต่อเวลา บางธุรกิจการขนส่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือในช่วงเวลาที่สะดวกสบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

 8. ค่าบริการจัดส่งพิเศษ บริษัทที่ให้บริการจัดส่งพิเศษเช่นการจัดส่งสินค้าความปลอดภัยหรือสินค้าความไว อาจได้รับรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริการพิเศษนี้

 9. ค่าธรรมเนียมทางด่านทางหลวง บางบริษัทการขนส่งใหญ่อาจได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมทางด่านทางหลวงที่ต้องจ่ายเมื่อใช้ทางด่วนหรือทางหลวงเสียค่าใช้จ่าย

 10. ค่าบริการจัดการสินค้า บางบริษัทการขนส่งมีบริการจัดการสินค้าเพิ่มเติม เช่น การบรรจุแพคเกจสินค้าหรือบริการคลังสินค้า ซึ่งอาจสร้างรายได้เพิ่มเติม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการขนส่งทางบก

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่ง บริษัทมีความรู้และทักษะทางด้านการขนส่งที่แข็งแกร่งและสามารถให้บริการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า

 2. Flร flีตร์ททุรกกิิ มี flรีตร์ทขทึน้เสมอครบครันทั่่งเรื่ืองในแหล่งที่เพิ่มเติมคางงานี้ให้แข็งแกร่งและยืดหยุ่นในการบรรจุของสินค้าและการส่งมอบ

 3. ระบบการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามและจัดการการขนส่ง รวมถึงการจัดส่งที่เป็นมิตรกับลูกค้า

 4. พื้นที่ทางธุรกิจที่แน่น การตั้งฐานทางธุรกิจในพื้นที่ที่ต่างกันทำให้สามารถให้บริการส่งถึงที่จุดสำคัญในพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขาดแคลนในการบำรุงรักษารถ บางบริษัทอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการบำรุงรักษารถรถเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของบริการ

 2. การขาดแคลนในเทคโนโลยี บางบริษัทอาจขาดแคลนในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการขนส่ง

 3. พื้นที่ทางธุรกิจจำกัด บางบริษัทอาจจำเป็นต้องเสี่ยงพื้นที่ทางธุรกิจที่จำกัดหรือการขนส่งในพื้นที่ที่ซับซ้อน

 4. ค่าใช้จ่ายสูง การบำรุงรักษารถและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางบกสามารถเพิ่มความท้าทายในการควบคุมต้นทุน

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ สามารถขยายธุรกิจการขนส่งไปยังพื้นที่ใหม่หรือตลาดใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และลูกค้าใหม่

 2. การใช้เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีอัพเกรดในการติดตามและจัดการการขนส่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความขาดแคลนในการบริหารจัดการ

 3. การให้บริการสินค้าพิเศษ สามารถพัฒนาบริการเพิ่มเติมเช่น การขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัย

 4. การปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจ การเรียนรู้ที่คอยแอนด์การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

Threats (อุปสรรค)

 1. การแข่งขันรุนแรง อุตสาหกรรมการขนส่งทางบกมีการแข่งขันรุนแรง การเป็นผู้นำในตลาดหรือรูปแบบการแข่งขันที่แม่นยำอาจเป็นอุปสรรค

 2. เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการขนส่งอาจส่งผลต่อการทำงานและการให้บริการของบริษัท

 3. กฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งอาจมีผลต่อความเสี่ยงและการปรับตัวทางกฎหมายที่จำเป็น

 4. ความต้องการความปลอดภัย ความปลอดภัยในการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญ การเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือการละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจการขนส่งทางบก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. รถขนส่ง การสั่งซื้อรถขนส่ง (เช่น รถบรรทุกหรือรถรับจ้าง) อาจจะเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจการขนส่งทางบก เลือกประเภทของรถและขนาดที่เหมาะสมกับการให้บริการและความต้องการของลูกค้าของคุณ

 2. บริการด้านเทคโนโลยี การลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณติดตามและจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ GPS, โปรแกรมจัดการสินค้า, และโปรแกรมการจัดส่ง

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง การจัดส่งสินค้าหรือบริการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งต้องได้รับการพิจารณา เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าเช่าที่จัดเก็บรถ, ค่าบริการพนักงานขับรถ, และค่าบำรุงรักษารถ

 4. การโฆษณาและการตลาด การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณและเพิ่มการรับรู้จากลูกค้ามายังบริษัทของคุณ

 5. บริหารจัดการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

 6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบำรุงรักษารถ การเสียเวลาและเงินในการบำรุงรักษารถและปรับปรุงรถเพื่อรักษาสภาพพร้อมใช้งาน

 7. การซื้อสินค้าสำหรับบริษัท ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเช่น ประจำรถ, อุปกรณ์ในรถ, อุปกรณ์ปฏิบัติการ, และวัสดุสำหรับบำรุงรักษารถ

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายประจำวันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าจ้างพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขับรถ, และค่าบริการอื่น ๆ

 9. การตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการสอบใบขับขี่

 10. เงินทุนทำการทุน เงินสำรองหรือเงินทุนทำการทุนสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่น การซ่อมบำรุงฉุกเฉินหรือการสูญเสีย

 11. การรับรู้และการฝึกอบรม การลงทุนในการฝึกพนักงานของคุณเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการขนส่งและการบริหารจัดการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขนส่งทางบก

 1. พนักงานขับรถ พนักงานขับรถคือส่วนสำคัญของธุรกิจการขนส่งทางบก เขาควรมีใบขับขี่ที่ถูกต้องและมีความคุ้มครอง รวมถึงความรู้และทักษะในการขับรถที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 2. สำนักงานในธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการขนส่งมักมีสำนักงานที่จัดการและควบคุมการส่งสินค้าและการขนส่ง ที่นี่คุณอาจพบบุคคลที่ทำงานในส่วนของการจัดส่ง, บริหารจัดการ, การเงิน, และการตลาด

 3. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจการขนส่งทางบกคือผู้ที่ควบคุมและเป็นเจ้าของธุรกิจ และอาจมีบทบาทในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ

 4. ช่างรถ ช่างรถเป็นคนที่ดูแลและซ่อมบำรุงรถขนส่ง เพื่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 5. ผู้จัดการคลังสินค้า ในบริษัทที่มีคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้าจะมีบทบาทในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคนที่จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งและการติดตาม

 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นคนที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง

 8. ผู้บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารด้านการเงินมีบทบาทในการจัดการด้านการเงินและบัญชีของบริษัทการขนส่ง

 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้ามีหน้าที่รับรายการของลูกค้า, สอบถามและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 10. ตัวแทนขาย ตัวแทนขายสามารถมีบทบาทในการประสานการขายและการเสนอบริการการขนส่งให้แก่ลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขนส่งทางบก ที่ควรรู้

 1. รถบรรทุก (Truck)

  • คำอธิบาย (ไทย) รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและส่วนผสมอื่น ๆ ผ่านทางบก
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A vehicle used for transporting goods and other items over land
 2. สามารถในการคิดคำนวณ (Capacity)

  • คำอธิบาย (ไทย) ความจุหรือปริมาณสูงสุดที่รถหรือยานพาหนะสามารถบรรทุกหรือขนส่งได้
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The maximum amount that a vehicle or conveyance can carry or transport
 3. เส้นทาง (Route)

  • คำอธิบาย (ไทย) ทางเดินหรือเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือการเดินทาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The path or course used for transporting goods or for traveling
 4. การจัดส่ง (Delivery)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการส่งสินค้าหรือสิ่งของถึงปลายทาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of transporting goods or items to their destination
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Freight Cost)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งสินค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The expenses incurred in the process of transporting goods
 6. รถพาหนะสาธารณะ (Public Transport)

  • คำอธิบาย (ไทย) ระบบการขนส่งทางบกที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องครอบครองรถเอง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A transportation system that provides services to the public without the need for individual ownership of vehicles
 7. ความปลอดภัยบนถนน (Road Safety)

  • คำอธิบาย (ไทย) การรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่หรือใช้ถนน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The practice of maintaining safety while driving or using the road
 8. การบำรุงรักษารถ (Vehicle Maintenance)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถเพื่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of taking care of and repairing a vehicle to ensure its efficient operation
 9. สินค้าที่ขนส่ง (Cargo)

  • คำอธิบาย (ไทย) สิ่งของหรือสินค้าที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการขนส่ง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Goods or items being transported in the process of shipping
 10. ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS)

 • คำอธิบาย (ไทย) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้าและสต็อกสินค้าในคลัง
 • คำอธิบาย (อังกฤษ) A computer system used for managing warehouse and inventory in a warehouse

จดบริษัท ธุรกิจการขนส่งทางบก ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัทคุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจขนส่งทางบกของคุณ สำหรับธุรกิจการขนส่งทางบก สิ่งที่คุณสามารถเลือกได้รวมถึงบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

 2. การเลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว และประกอบด้วยคำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย คุณจะต้องตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 3. การจัดเตรียมเอกสาร คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท ซึ่งรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการ, และเอกสารอื่น ๆ ตามความต้องการ

 4. การจดบริษัทที่สำนักงานใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนักงานใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอจดบริษัท การจดบริษัทจะต้องมีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

 5. การรับรองโดยกรมพาณิชย์ หลังจากการยื่นเอกสารและข้อมูลทั้งหมด กรมพาณิชย์จะพิจารณาและรับรองบริษัทของคุณ หลังจากนั้นคุณจะได้รับหนังสือรับรองและสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้

 6. การจดทะเบียนในหน่วยงานอื่น ๆ (ตามความจำเป็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจขนส่งทางบกของคุณ อาจจะต้องทำการจดทะเบียนหรือรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเช่น กรมการขนส่งทางบก กรมธนารักษ์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. การทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย หลังจากที่คุณได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตให้เริ่มดำเนินธุรกิจ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางบก

บริษัท ธุรกิจการขนส่งทางบก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้มากกว่ากว่า 18 ล้านบาทต่อปีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการของบริษัท รายได้จากการขนส่งทางบกจะต้องนำมาคำนวณภาษี VAT และส่งเงินให้กับกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นรูปแบบของบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลธรรมดา และได้รับรายได้จากกิจกรรมธุรกิจการขนส่งทางบก ผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับสำนักงานหรือคลังสินค้าของพวกเขาจะต้องเสียภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินที่ตั้งโดยหน่วยงานท้องถิ่น

 4. ภาษีใช้สอยถนน (Road Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของรถหรือรถบรรทุกจะต้องเสียภาษีใช้สอยถนนตามขนาดของรถ เงินได้จากภาษีนี้จะนำไปใช้ในการรักษาและดำเนินการทางถนน

 5. อื่น ๆ นอกจากภาษีที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางบก ซึ่งอาจต้องเสียตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.