การขนส่งทางบก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการขนส่งทางบก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง รายได้หลักของธุรกิจการขนส่งมาจากค่าบริการการขนส่งสินค้าหรือบุคคล รวมถึงค่าบริการการขนส่งในพื้นที่ภูมิภาคและระยะทางที่ต่างกัน

 2. ค่าบริการพัสดุ การจัดส่งและการจัดการพัสดุเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของธุรกิจการขนส่ง รายได้มาจากค่าบริการพัสดุรวมถึงการจัดส่งเอกสารและสินค้าที่เป็นค่าใช้จ่าย

 3. ค่าบริการในการย้ายบ้าน บริษัทที่ให้บริการย้ายบ้านหรือย้ายของบุคคลที่เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจได้รับรายได้จากค่าบริการในการย้ายบ้านและขนของ

 4. ค่าบริการรถตู้และรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทที่ให้บริการรถตู้และรถมอเตอร์ไซค์สามารถรับรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

 5. ค่าบริการรถรับจ้าง บริษัทหรือรถรับจ้างส่วนตัวที่ให้บริการขนส่งสินค้าหรือบุคคลในขณะที่รถยนต์ว่าง สามารถรับรายได้จากการให้บริการรถรับจ้าง

 6. การจัดส่งอาหาร บริษัทที่ให้บริการการจัดส่งอาหารจากร้านอาหารหรือร้านอาหารออนไลน์ได้รับรายได้จากค่าบริการการจัดส่ง

 7. บริการแบบต่อเวลา บางธุรกิจการขนส่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือในช่วงเวลาที่สะดวกสบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

 8. ค่าบริการจัดส่งพิเศษ บริษัทที่ให้บริการจัดส่งพิเศษเช่นการจัดส่งสินค้าความปลอดภัยหรือสินค้าความไว อาจได้รับรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริการพิเศษนี้

 9. ค่าธรรมเนียมทางด่านทางหลวง บางบริษัทการขนส่งใหญ่อาจได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมทางด่านทางหลวงที่ต้องจ่ายเมื่อใช้ทางด่วนหรือทางหลวงเสียค่าใช้จ่าย

 10. ค่าบริการจัดการสินค้า บางบริษัทการขนส่งมีบริการจัดการสินค้าเพิ่มเติม เช่น การบรรจุแพคเกจสินค้าหรือบริการคลังสินค้า ซึ่งอาจสร้างรายได้เพิ่มเติม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการขนส่งทางบก

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่ง บริษัทมีความรู้และทักษะทางด้านการขนส่งที่แข็งแกร่งและสามารถให้บริการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า

 2. Flร flีตร์ททุรกกิิ มี flรีตร์ทขทึน้เสมอครบครันทั่่งเรื่ืองในแหล่งที่เพิ่มเติมคางงานี้ให้แข็งแกร่งและยืดหยุ่นในการบรรจุของสินค้าและการส่งมอบ

 3. ระบบการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามและจัดการการขนส่ง รวมถึงการจัดส่งที่เป็นมิตรกับลูกค้า

 4. พื้นที่ทางธุรกิจที่แน่น การตั้งฐานทางธุรกิจในพื้นที่ที่ต่างกันทำให้สามารถให้บริการส่งถึงที่จุดสำคัญในพื้นที่และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขาดแคลนในการบำรุงรักษารถ บางบริษัทอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการบำรุงรักษารถรถเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของบริการ

 2. การขาดแคลนในเทคโนโลยี บางบริษัทอาจขาดแคลนในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการขนส่ง

 3. พื้นที่ทางธุรกิจจำกัด บางบริษัทอาจจำเป็นต้องเสี่ยงพื้นที่ทางธุรกิจที่จำกัดหรือการขนส่งในพื้นที่ที่ซับซ้อน

 4. ค่าใช้จ่ายสูง การบำรุงรักษารถและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางบกสามารถเพิ่มความท้าทายในการควบคุมต้นทุน

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ สามารถขยายธุรกิจการขนส่งไปยังพื้นที่ใหม่หรือตลาดใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และลูกค้าใหม่

 2. การใช้เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีอัพเกรดในการติดตามและจัดการการขนส่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความขาดแคลนในการบริหารจัดการ

 3. การให้บริการสินค้าพิเศษ สามารถพัฒนาบริการเพิ่มเติมเช่น การขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัย

 4. การปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจ การเรียนรู้ที่คอยแอนด์การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวต่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

Threats (อุปสรรค)

 1. การแข่งขันรุนแรง อุตสาหกรรมการขนส่งทางบกมีการแข่งขันรุนแรง การเป็นผู้นำในตลาดหรือรูปแบบการแข่งขันที่แม่นยำอาจเป็นอุปสรรค

 2. เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการขนส่งอาจส่งผลต่อการทำงานและการให้บริการของบริษัท

 3. กฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งอาจมีผลต่อความเสี่ยงและการปรับตัวทางกฎหมายที่จำเป็น

 4. ความต้องการความปลอดภัย ความปลอดภัยในการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญ การเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือการละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจการขนส่งทางบก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. รถขนส่ง การสั่งซื้อรถขนส่ง (เช่น รถบรรทุกหรือรถรับจ้าง) อาจจะเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจการขนส่งทางบก เลือกประเภทของรถและขนาดที่เหมาะสมกับการให้บริการและความต้องการของลูกค้าของคุณ

 2. บริการด้านเทคโนโลยี การลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณติดตามและจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ GPS, โปรแกรมจัดการสินค้า, และโปรแกรมการจัดส่ง

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง การจัดส่งสินค้าหรือบริการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งต้องได้รับการพิจารณา เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าเช่าที่จัดเก็บรถ, ค่าบริการพนักงานขับรถ, และค่าบำรุงรักษารถ

 4. การโฆษณาและการตลาด การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณและเพิ่มการรับรู้จากลูกค้ามายังบริษัทของคุณ

 5. บริหารจัดการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

 6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบำรุงรักษารถ การเสียเวลาและเงินในการบำรุงรักษารถและปรับปรุงรถเพื่อรักษาสภาพพร้อมใช้งาน

 7. การซื้อสินค้าสำหรับบริษัท ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเช่น ประจำรถ, อุปกรณ์ในรถ, อุปกรณ์ปฏิบัติการ, และวัสดุสำหรับบำรุงรักษารถ

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายประจำวันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าจ้างพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขับรถ, และค่าบริการอื่น ๆ

 9. การตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการสอบใบขับขี่

 10. เงินทุนทำการทุน เงินสำรองหรือเงินทุนทำการทุนสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่น การซ่อมบำรุงฉุกเฉินหรือการสูญเสีย

 11. การรับรู้และการฝึกอบรม การลงทุนในการฝึกพนักงานของคุณเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการขนส่งและการบริหารจัดการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขนส่งทางบก

 1. พนักงานขับรถ พนักงานขับรถคือส่วนสำคัญของธุรกิจการขนส่งทางบก เขาควรมีใบขับขี่ที่ถูกต้องและมีความคุ้มครอง รวมถึงความรู้และทักษะในการขับรถที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 2. สำนักงานในธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการขนส่งมักมีสำนักงานที่จัดการและควบคุมการส่งสินค้าและการขนส่ง ที่นี่คุณอาจพบบุคคลที่ทำงานในส่วนของการจัดส่ง, บริหารจัดการ, การเงิน, และการตลาด

 3. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจการขนส่งทางบกคือผู้ที่ควบคุมและเป็นเจ้าของธุรกิจ และอาจมีบทบาทในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ

 4. ช่างรถ ช่างรถเป็นคนที่ดูแลและซ่อมบำรุงรถขนส่ง เพื่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 5. ผู้จัดการคลังสินค้า ในบริษัทที่มีคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้าจะมีบทบาทในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคนที่จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งและการติดตาม

 7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นคนที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง

 8. ผู้บริหารด้านการเงิน ผู้บริหารด้านการเงินมีบทบาทในการจัดการด้านการเงินและบัญชีของบริษัทการขนส่ง

 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้ามีหน้าที่รับรายการของลูกค้า, สอบถามและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 10. ตัวแทนขาย ตัวแทนขายสามารถมีบทบาทในการประสานการขายและการเสนอบริการการขนส่งให้แก่ลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขนส่งทางบก ที่ควรรู้

 1. รถบรรทุก (Truck)

  • คำอธิบาย (ไทย) รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและส่วนผสมอื่น ๆ ผ่านทางบก
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A vehicle used for transporting goods and other items over land
 2. สามารถในการคิดคำนวณ (Capacity)

  • คำอธิบาย (ไทย) ความจุหรือปริมาณสูงสุดที่รถหรือยานพาหนะสามารถบรรทุกหรือขนส่งได้
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The maximum amount that a vehicle or conveyance can carry or transport
 3. เส้นทาง (Route)

  • คำอธิบาย (ไทย) ทางเดินหรือเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือการเดินทาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The path or course used for transporting goods or for traveling
 4. การจัดส่ง (Delivery)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการส่งสินค้าหรือสิ่งของถึงปลายทาง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of transporting goods or items to their destination
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Freight Cost)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งสินค้า
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The expenses incurred in the process of transporting goods
 6. รถพาหนะสาธารณะ (Public Transport)

  • คำอธิบาย (ไทย) ระบบการขนส่งทางบกที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องครอบครองรถเอง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A transportation system that provides services to the public without the need for individual ownership of vehicles
 7. ความปลอดภัยบนถนน (Road Safety)

  • คำอธิบาย (ไทย) การรักษาความปลอดภัยขณะขับขี่หรือใช้ถนน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The practice of maintaining safety while driving or using the road
 8. การบำรุงรักษารถ (Vehicle Maintenance)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถเพื่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of taking care of and repairing a vehicle to ensure its efficient operation
 9. สินค้าที่ขนส่ง (Cargo)

  • คำอธิบาย (ไทย) สิ่งของหรือสินค้าที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการขนส่ง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Goods or items being transported in the process of shipping
 10. ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS)

 • คำอธิบาย (ไทย) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้าและสต็อกสินค้าในคลัง
 • คำอธิบาย (อังกฤษ) A computer system used for managing warehouse and inventory in a warehouse

จดบริษัท ธุรกิจการขนส่งทางบก ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัทคุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจขนส่งทางบกของคุณ สำหรับธุรกิจการขนส่งทางบก สิ่งที่คุณสามารถเลือกได้รวมถึงบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

 2. การเลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว และประกอบด้วยคำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย คุณจะต้องตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 3. การจัดเตรียมเอกสาร คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท ซึ่งรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงาน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการ, และเอกสารอื่น ๆ ตามความต้องการ

 4. การจดบริษัทที่สำนักงานใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณจะต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนักงานใหญ่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอจดบริษัท การจดบริษัทจะต้องมีค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

 5. การรับรองโดยกรมพาณิชย์ หลังจากการยื่นเอกสารและข้อมูลทั้งหมด กรมพาณิชย์จะพิจารณาและรับรองบริษัทของคุณ หลังจากนั้นคุณจะได้รับหนังสือรับรองและสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้

 6. การจดทะเบียนในหน่วยงานอื่น ๆ (ตามความจำเป็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจขนส่งทางบกของคุณ อาจจะต้องทำการจดทะเบียนหรือรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเช่น กรมการขนส่งทางบก กรมธนารักษ์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. การทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย หลังจากที่คุณได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตให้เริ่มดำเนินธุรกิจ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางบก

บริษัท ธุรกิจการขนส่งทางบก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่มีรายได้มากกว่ากว่า 18 ล้านบาทต่อปีจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการของบริษัท รายได้จากการขนส่งทางบกจะต้องนำมาคำนวณภาษี VAT และส่งเงินให้กับกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นรูปแบบของบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลธรรมดา และได้รับรายได้จากกิจกรรมธุรกิจการขนส่งทางบก ผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับสำนักงานหรือคลังสินค้าของพวกเขาจะต้องเสียภาษีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินที่ตั้งโดยหน่วยงานท้องถิ่น

 4. ภาษีใช้สอยถนน (Road Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของรถหรือรถบรรทุกจะต้องเสียภาษีใช้สอยถนนตามขนาดของรถ เงินได้จากภาษีนี้จะนำไปใช้ในการรักษาและดำเนินการทางถนน

 5. อื่น ๆ นอกจากภาษีที่กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางบก ซึ่งอาจต้องเสียตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

เสื้อผ้าสุนัข เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โรงงาน ตัด เสื้อผ้าสุนัข ตัด เย็บ เสื้อผ้าสุนัข ขายส่ง เสื้อผ้าสุนัข มือสอง เสื้อผ้าสุนัข ราคาถูก รับตัด เสื้อสุนัข สั่งทำ เสื้อแมว ขายส่ง อุปกรณ์สุนัข ขายส่ง ปลอกคอ สุนัข สํา เพ็ง ออนไลน์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ส่งออกลำไย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การส่งออกลําไย การส่งออกลำไยสด - กระทรวงพาณิชย์ วิธี ส่ง ลำไย ไม่ให้ เน่า บริษัท ส่งออกลำไย  ลำไย ส่ง ขั้น ตอน การส่งออกลำไย อบแห้ง ไปจีน การส่งออก ลํา ไย การส่งออกลำไยไปอินโดนีเซีย

10 วิธีสร้าง จัดการทีมงานประสบความสำเร็จ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ4อย่างคือ หลักการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม การทํางานเป็นทีม pdf ตัวอย่างการสร้างทีมงาน ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ หลักการ ทำงาน เป็นทีม อย่างมีความสุข

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top