จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านต่อขนตา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจร้านต่อขนตา มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ในธุรกิจร้านต่อขนตาสามารถมาจากหลายแหล่ง ดังนี้

 1. การต่อขนตาให้กับลูกค้า หลักสำคัญของธุรกิจร้านต่อขนตาคือการให้บริการต่อขนตาให้กับลูกค้า ซึ่งรายได้จะมาจากค่าบริการต่อขนตาที่ลูกค้าชำระ
 2. การขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม บางร้านต่อขนตาอาจมีการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เกี่ยวข้องกับขนตา เช่น กล้ามเนื้อสำหรับต่อขนตา กาวต่อขนตา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งรายได้จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 3. คอร์สการต่อขนตา บางร้านต่อขนตาอาจมีการนำเสนอคอร์สต่อขนตาที่มีราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกหรือซื้อคอร์สจำนวนมาก ซึ่งรายได้จะมาจากการขายคอร์สเหล่านี้
 4. การให้บริการดูแลหลังการต่อขนตา บางร้านต่อขนตาอาจมีการให้บริการดูแลหลังการต่อขนตา เช่น การดูแลแผลหลังการต่อขนตาหรือการเสริมความยาวและความหนาของขนตา รายได้จะมาจากการขายบริการดูแลเหล่านี้
 5. อื่นๆ รายได้อื่น ๆ อาจมาจากแหล่งที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านต่อขนตา เช่น การจัดอบรมหรือสัมนาเกี่ยวกับการต่อขนตา การจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจร้านต่อขนตา

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของธุรกิจร้านต่อขนตา พร้อมทั้งการจัดลำดับแนวทางสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ เช่น

 1. Strengths (จุดแข็ง) แนวทางสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มความเป็นไปได้ของธุรกิจ เช่น ความชำนาญของช่างต่อขนตา คุณภาพสินค้าและบริการที่ดี ทีมงานที่เชี่ยวชาญ
 2. Weaknesses (จุดอ่อน) ปัญหาหรือข้อจำกัดภายในธุรกิจ เช่น ความยากในการแข่งขันในตลาด เวลาที่ใช้ในการต่อขนตา ขาดแรงงานที่เชี่ยวชาญ
 3. Opportunities (โอกาส) สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่อาจสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ เช่น การเพิ่มความนิยมของการต่อขนตา การเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ใหม่
 4. Threats (อุปสรรค) สถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบลบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันจากร้านความงามอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่วยให้ธุรกิจร้านต่อขนตาเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อการจัดการและปรับปรุงธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อาชีพ ธุรกิจร้านต่อขนตา ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจร้านต่อขนตาอาจมีองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้

 1. วัสดุและอุปกรณ์ ลงทุนในวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการต่อขนตา เช่น ขนตาเทียม กาวต่อขนตา และเครื่องมือเสริมความงามอื่น ๆ
 2. การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ลงทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่จำเป็นสำหรับการใช้ในร้านต่อขนตา เช่น สารทำความสะอาด สารทำความหนาแน่น และผลิตภัณฑ์บำรุงขนตา
 3. การประกอบธุรกิจ ลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับร้านต่อขนตา รวมถึงการตกแต่งร้าน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ
 4. การตลาดและโฆษณา ลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อเสริมโอกาสในการติดต่อลูกค้า โดยใช้วิธีการตลาดออนไลน์ โฆษณาในสื่อต่าง ๆ และการสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์
 5. การฝึกอบรมและพัฒนา ลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของช่างต่อขนตา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการต่อขนตาและการให้บริการที่มีคุณภาพสูง

การลงทุนทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่ต้องการสร้างธุรกิจร้านต่อขนตา และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในพื้นที่ที่เลือกเปิดร้าน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านต่อขนตา

ธุรกิจร้านต่อขนตาเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านความงามและเสริมสวย อาชีพที่เกี่ยวข้องอาจมีดังนี้

 1. ช่างต่อขนตา ต้องมีความชำนาญในการต่อขนตา รู้เทคนิคการต่อขนตาที่ถูกต้องและปลอดภัย
 2. สถาปนิก/นักออกแบบร้าน เข้ามามีบทบาทในการออกแบบและตกแต่งร้านต่อขนตาให้เป็นไปตามความสวยงามและเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถูกใจ
 3. ผู้จัดการร้าน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจร้านต่อขนตาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้ตลาดและโฆษณา เป็นผู้รับผิดชอบในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์และเพิ่มโอกาสในการติดต่อลูกค้า
 5. ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจร้านต่อขนตา เช่น การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการบริหารจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

นอกจากนี้ยังมีบทบาทของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เกี่ยวข้องกับการต่อขนตา และผู้ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาทักษะในการต่อขนตาอีกด้วย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านต่อขนตา ที่ควรรู้

 1. ต่อขนตา (Eyelash Extension)
  • คำอธิบาย กระบวนการต่อขนตาเทียมหรือขนตาเสริมเพื่อให้ดูยาวและหนามากขึ้น
 2. กาวต่อขนตา (Eyelash Adhesive)
  • คำอธิบาย กาวที่ใช้ในการต่อขนตาเทียมหรือขนตาเสริมเพื่อยึดติดกับขนตาจริง
 3. ขนตาเทียม (False Eyelashes)
  • คำอธิบาย ขนตาที่ทำจากวัสดุเทียมเพื่อใช้เป็นตัวแทนขนตาจริง
 4. ช่างต่อขนตา (Eyelash Technician)
  • คำอธิบาย ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อขนตาและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การปรับแต่งรูปร่างขนตา (Eyelash Styling)
  • คำอธิบาย กระบวนการปรับแต่งรูปร่างขนตาให้เหมาะสมและสวยงาม
 6. การประกาศร้าน (Shop Branding)
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างและกำหนดตัวตนแบรนด์ของร้าน
 7. ลูกค้าประจำ (Regular Customers)
  • คำอธิบาย ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นประจำ
 8. อุปกรณ์สำหรับดูแลขนตา (Eyelash Care Products)
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลและบำรุงขนตา เช่น น้ำยาล้างขนตา น้ำยาเพิ่มความยาวขนตา เป็นต้น
 9. คอร์สต่อขนตา (Eyelash Extension Course)
  • คำอธิบาย คอร์สการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการต่อขนตา เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน
 10. บทบาทของช่างต่อขนตา (Role of Eyelash Technician)
  • คำอธิบาย หน้าที่และบทบาทของช่างต่อขนตาในการให้บริการและดูแลลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจร้านต่อขนตา ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทธุรกิจร้านต่อขนตา คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อบริษัทและการจดทะเบียนในสำนักงานคณะกรรมการพิมพ์และการจดทะเบียนการค้าในประเทศไทย (DBD)
 2. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง บันทึกการประชุมสมัครงาน เป็นต้น
 3. ลงทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียมที่สำนักงานคณะกรรมการพิมพ์และการจดทะเบียนการค้า เพื่อขอจดทะเบียนบริษัท
 4. จัดทำเอกสารก่อตั้งบริษัท จัดทำเอกสารก่อตั้งบริษัท เช่น พิมพ์หนังสือรับรองความเห็นชอบของผู้ก่อตั้ง ใบสมัครจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ
 5. จดทะเบียนภาษีอากร ลงทะเบียนเพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่สำนักงานภาษีอากร
 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจและการเงินของบริษัท
 7. รับรองเอกสาร รับรองเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการเป็นกรรมการ ฯลฯ

กรุณาทราบว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความแตกต่างตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ดังนั้น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท ธุรกิจร้านต่อขนตา เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจร้านต่อขนตาอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นและรัฐบาล โดยภาษีที่อาจต้องเสียสามารถรวมถึง

 1. ภาษีอากรบุคคลธรรมดา บริษัทอาจต้องเสียภาษีอากรบุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีเงินได้
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจมีรายได้ที่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นและรัฐบาล
 4. อากรขาเข้าและออก หากธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ต้องเสียอากร อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางศุลกากรและเสียภาษีอากรตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านต่อขนตาตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือทนายความเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.