จดทะเบียนบริษัท.COM » บริการซ่อมเครื่องจักร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการการซ่อมแซม: รายได้หลักที่มาจากค่าบริการการซ่อมแซมเครื่องจักร ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคือส่วนหลักของรายได้ในธุรกิจนี้.

 2. การจัดจำหน่ายอะไหล่: บริษัทอาจจัดจำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เชื่อมต่อกับการบริการการซ่อมแซม.

 3. สัญญาบริการแบบรายปี: บริษัทสามารถมีสัญญาบริการกับลูกค้าแบบรายปี ที่มุ่งเน้นการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรในระยะเวลาที่กำหนด.

 4. บริการควบคุมคุณภาพ: บางบริษัทอาจมีบริการควบคุมคุณภาพสำหรับเครื่องจักรหรือโรงงาน.

 5. บริการที่ดูแลตลอดชีพ (Lifecycle Services): บางบริษัทอาจนำเสนอบริการที่ดูแลตลอดรอบชีวิตของเครื่องจักร, รวมถึงการออกแบบ, การประสานงาน, การสร้าง, การบำรุงรักษา, และการอัพเกรด.

 6. บริการอนุบาลและฝึกอบรม: บริษัทอาจจัดคอร์สอนุบาลและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของลูกค้าในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร.

 7. บริการบำรุงรักษาแผนกเอนจิเนียริ่ง (Preventive Maintenance Services): บริษัทสามารถมีบริการบำรุงรักษาที่จะช่วยลดการเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว.

 8. บริการออกแบบและประสานงานโครงการ: บริษัทอาจมีบริการที่ให้คำปรึกษา, ออกแบบ, และประสานงานโครงการเพื่อลูกค้า.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร

ความแข็งขัน (Strengths):

 1. ความเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องจักร: ความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นความแข็งของธุรกิจที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของคุณ.

 2. คุณภาพและมาตรฐานสูง: การรับรองคุณภาพและการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของคุณ.

 3. ความสามารถในการจัดจำหน่ายอะไหล่: หากคุณจัดจำหน่ายอะไหล่หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร, นี่อาจเป็นแหล่งรายได้เสริม.

 4. ฐานลูกค้าที่มาก: ถ้าคุณมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางและคุณภาพของบริการที่ดี, นี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ.

ข้อจำกัด (Weaknesses):

 1. ค่าใช้จ่ายสูง: การซ่อมเครื่องจักรอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เช่น การจ้างช่างซ่อมแซมและค่าอะไหล่.

 2. การบริการระยะเวลา (Lead Time): บางครั้งการซ่อมแซมอาจใช้เวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าต้องรอ.

 3. ความขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย: หากมีลูกค้าหลักเพียงรายเดียวที่สนใจในบริการของคุณ, คุณอาจพบกับความไม่แน่นอนเมื่อลูกค้าเดียวเหลือซึ่งสัญญา.

โอกาส (Opportunities):

 1. ตลาดที่กำลังขยาย: ตลาดสำหรับบริการซ่อมเครื่องจักรอาจกำลังขยายอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตหรือการขยายธุรกิจ.

 2. บริการอนุบาลตลอดรอบชีวิต: การนำเสนอบริการที่ดูแลตลอดรอบชีวิตของเครื่องจักรอาจเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้.

 3. บริการสำหรับอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ: การเน้นให้บริการเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอาจช่วยเพิ่มลูกค้า.

ภัยคุกคาม (Threats):

 1. การแข่งขันที่แรงระดับสูง: อุตสาหกรรมบริการซ่อมเครื่องจักรมักมีการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้ลดราคาและกำไร.

 2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูง: ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรและอะไหล่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งหรือราคาอะไหล่.

 3. เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี: เครื่องจักรใหม่อาจมีเทคโนโลยีที่ต่างไป ที่อาจทำให้เครื่องจักรเก่าไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก.

อาชีพ ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ: คุณต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการซ่อมเครื่องจักร เช่น เครื่องมือหรือเครื่องจักรพิเศษ.

 2. สถานที่: คุณจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน เช่น อะไหล่เพื่อจัดเก็บเครื่องจักร, พื้นที่สำหรับซ่อมแซม, หรือสำนักงาน.

 3. การจ้างงาน: ค่าจ้างช่างหรือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมเครื่องจักร.

 4. เงินทุนการดำเนินธุรกิจ: คุณต้องมีเงินทุนเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าจัดซื้ออุปกรณ์, และอื่น ๆ.

 5. การประกันความรับผิดชอบ (Liability Insurance): การมีประกันความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร เพื่อป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหาย.

 6. การสร้างแบรนด์และการตลาด: ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างแบรนด์, การโฆษณา, และการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า.

 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่และวัสดุ: ค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่หรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการซ่อมเครื่องจักร.

 8. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการเงิน: ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการธุรกิจ, การบริหารบัญชี, และภาษี.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร

 1. ช่างเครื่อง: ช่างเครื่องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร พวกเขาจะทำงานเพื่อตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคและแก้ไขข้อบกพร่อง.

 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์: ในกรณีที่เครื่องจักรมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอิเลกทรอนิกส์, ผู้เชี่ยวชาญด้านอิเลกทรอนิกส์จะมีบทบาทในการตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนนี้.

 3. ช่างเชิงชาญด้านเครื่องกล: ช่างเชิงชาญด้านเครื่องกลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล.

 4. ช่างเชิงชาญด้านไฟฟ้า: ในกรณีที่เครื่องจักรเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า, ช่างเชิงชาญด้านไฟฟ้าจะมีบทบาทในการตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนนี้.

 5. ผู้ควบคุมคุณภาพ: มีบางธุรกิจซ่อมเครื่องจักรที่ต้องการผู้ควบคุมคุณภาพเพื่อตรวจสอบว่างานที่ซ่อมเสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐาน.

 6. ผู้บริหารและผู้จัดการ: การบริหารและการจัดการธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมกระบวนการธุรกิจ, วางแผนและดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ.

 7. พนักงานสนับสนุน: พนักงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนทางบริหาร, การตลาด, การเงิน, และงานอื่น ๆ ในธุรกิจเช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบัญชี, และการบริหารการจัดการ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร ที่ควรรู้

 1. การบำรุงรักษา (Maintenance):

  • คำอธิบาย: กระบวนการที่ใช้ในการรักษาเครื่องจักรให้สภาพดีและใช้งานได้ตลอดเวลา.
 2. ซ่อมแซม (Repair):

  • คำอธิบาย: กระบวนการแก้ไขหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องจักรเพื่อทำให้มันทำงานได้ตามปกติ.
 3. อะไหล่ (Parts):

  • คำอธิบาย: ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการรับประกันและซ่อมแซมเครื่องจักร.
 4. สนับสนุนลูกค้า (Customer Support):

  • คำอธิบาย: บริการหรือการสนับสนุนที่ให้แก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการซ่อมแซมเครื่องจักรหรือแก้ปัญหาทางเทคนิค.
 5. ภาษี (Tax):

  • คำอธิบาย: จำนวนเงินที่รับจากธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ต้องจ่ายให้รัฐบาล.
 6. สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support):

  • คำอธิบาย: บริการที่ให้คำแนะนำเทคนิคและความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเทคนิคสำหรับลูกค้า.
 7. ประกันคุณภาพ (Quality Assurance):

  • คำอธิบาย: กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรองว่างานซ่อมแซมที่ทำโดยธุรกิจมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐาน.
 8. การตลาด (Marketing):

  • คำอธิบาย: กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมทและขายบริการซ่อมเครื่องจักรแก่ลูกค้าเป้าหมาย.
 9. การบริหาร (Management):

  • คำอธิบาย: กระบวนการและวิธีการบริหารทรัพยากรและกระบวนการในธุรกิจ.
 10. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction):

 • คำอธิบาย: วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ.

จดบริษัท ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร ทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อที่ตั้งใช้งานยังไม่ถูกใช้ไปแล้วโดยบริษัทอื่นในท้องถิ่นนั้น.

 2. เลือกประเภทของบริษัท: เลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ อาทิ เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน.

 3. จัดหาผู้ดูแลระเบียบข้อกำหนด: ค้นหาผู้ดูแลระเบียบข้อกำหนดที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัท และขั้นตอนทางกฎหมาย.

 4. จัดเตรียมเอกสาร: จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามข้อกำหนดท้องถิ่น เช่น บันทึกการประชุมผู้จัดตั้ง, บันทึกการประชุมสมาชิก และเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย.

 5. ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัท: ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 6. ชำระเงิน: ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนด.

 7. รอการอนุมัติ: รอการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท.

 8. ได้รับเอกสารยืนยัน: ได้รับเอกสารยืนยันการจดทะเบียนบริษัทหลังจากการอนุมัติเรียบร้อย.

บริษัท ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: บริษัทจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการธุรกิจ.

 2. ภาษีอากร: ภาษีอากรจะเกิดจากการนำเข้าหรือส่งออกเครื่องจักร หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมแซม.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ภาษีมูลค่าเพิ่มอาจเกิดขึ้นจากการให้บริการซ่อมเครื่องจักร หรือการจำหน่ายส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้า.

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.บ.ท.): หากบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจ, จะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น.

 5. ส่วนลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย: บางประเภทของธุรกิจบริการซ่อมเครื่องจักรอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดหย่อนภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.