โดนัทจิ๋ว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโดนัทจิ๋ว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้หลักมาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่เสิร์ฟให้กับลูกค้า รวมถึงเมนูจิ๋วที่เป็นเฉพาะของธุรกิจ

 2. บริการส่งอาหาร การให้บริการส่งอาหารถึงที่หมายสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์และรับส่งถึงที่

 3. การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเปิดตัวร้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือเทศกาลพิเศษ เป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 4. การเสนอบริการประสบการณ์พิเศษ การสร้างประสบการณ์ที่เรียบหรูและพิเศษสำหรับลูกค้า เช่น การจัดงานมื้อเย็นแบบส่วนตัว การจัดส่งอาหารในสถานที่หรูหรา เป็นต้น

 5. การจัดอีเว้นท์และกิจกรรมพิเศษ การจัดอีเว้นท์พิเศษ เช่น งานนมัสการ งานตลาดสด หรือการจัดหาดำหน้าอาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 6. การขายสินค้าเกี่ยวข้อง นอกจากอาหารและเครื่องดื่ม ยังสามารถขายสินค้าเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องปรุงรส ของที่ระลึก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร

 7. การบริการในรูปแบบพิเศษ การให้บริการเพิ่มเติมที่มีค่าเพิ่ม เช่น การต้อนรับลูกค้าด้วยบริการนวดเท้า หรือบริการนั่งเล่นเกมในร้าน

 8. การขายสินค้าออนไลน์ การขายสินค้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดนัทออนไลน์ เช่น เครื่องปรุงรส สิ่งของสะสม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหาร

 9. บริการให้คำแนะนำเรื่องอาหาร การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนู วัตถุดิบ การทำอาหาร หรือเทคนิคในการประกอบอาหารเพิ่มความคุ้นเคยกับลูกค้า

 10. การจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รายได้อาจมาจากการเก็บค่าบริการเสริม เช่น ค่าบริการจัดเลี้ยง ค่าบริการอาหารส่วนตัว หรือค่าบริการส่งเครื่องดื่ม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโดนัทจิ๋ว

จุดแข็ง Strengths 

 • ความเป็นเอกลักษณ์ โดนัทจิ๋วเป็นการอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 • คุณภาพอาหาร การนำเสนออาหารที่คุณภาพสูงและสดใหม่ สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความพึงพอใจได้
 • ความสามารถในการควบคุมต้นทุน การจัดการต้นทุนการผลิตและการสั่งซื้ออาหารให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก ความพึงพอใจของลูกค้าอาจมีผลต่อธุรกิจโดนัทจิ๋ว เนื่องจากพฤติกรรมซื้อขายของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
 • การเป็นผู้ประกอบการเล็ก การมีขนาดเล็กอาจทำให้เข้าถึงทรัพยากรจำกัด เช่น ทรัพยากรการตลาดและความสามารถในการเพิ่มกำไร

โอกาส Opportunities 

 • เครื่องดื่มและอาหารเฉพาะพื้นที่ การนำเสนอเมนูที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่หรือวัฒนธรรมที่ไม่เคยได้รับความนิยมมาก่อนสามารถดึงดูดลูกค้าได้
 • การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการสั่งอาหารออนไลน์หรือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสามารถช่วยเพิ่มสะสมความพึงพอใจของลูกค้า

อุปสรรค Threats 

 • การแข่งขัน การแข่งขันในวงการอาหารโดนัทมีความเข้มข้น ซึ่งอาจทำให้ต้องพิจารณาหาวิธีในการทำให้ตนเองเด่นชัด
 • ปัจจัยภายนอก ปัจจัยเช่นเศรษฐกิจ สภาพอากาศ และสถานการณ์ทางสังคมอาจมีผลต่อการเปิดทำธุรกิจและการขายสินค้า
 • การเปลี่ยนแปลงของความสนใจของลูกค้า ความสนใจของลูกค้าในการรับประทานอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเมนูหรือแนวทางการเสนออาหาร

อาชีพ ธุรกิจโดนัทจิ๋ว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่ในการทำธุรกิจ คุณต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดร้านโดนัทจิ๋ว เช่น พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ถนนคนเดิน หรือที่ที่มีการค้าประจำ

 2. ค่าเช่าหรือการจัดซื้อพื้นที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าพื้นที่หรือการจัดซื้อพื้นที่เพื่อตั้งร้านโดนัทจิ๋ว จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำอาหารโดนัทจิ๋ว เช่น เตาไฟฟ้า กระทะ หม้อ และอุปกรณ์เสริม เป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน

 4. วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายสำหรับวัตถุดิบในการทำโดนัทจิ๋ว เช่น เนื้อสัตว์ แป้ง ผัก และเครื่องปรุงรส

 5. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้ามีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

 6. ค่าจ้างงาน ค่าจ้างงานสำหรับบุคคลที่จะทำหน้าที่ในร้าน เช่น พ่อครัว พนักงานบริการลูกค้า และค่าจ้างค่าแรงงานอื่น ๆ

 7. การจัดการเงินทุนคงเหลือ ความจำเป็นในการมีทุนคงเหลือสำหรับการทำธุรกิจและการดำเนินงานในช่วงที่ยังไม่ได้รับรายได้เพียงพอ

 8. การพัฒนาเมนูและการทดลองอาหาร การลงทุนในการศึกษาและพัฒนาเมนูที่อร่อยและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 9. การอบรมและพัฒนาบุคลากร การลงทุนในการอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากร เช่น การฝึกอบรมการทำอาหาร การบริการลูกค้า และการจัดการร้าน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโดนัทจิ๋ว

 1. เชฟหรือพ่อครัว เชฟหรือพ่อครัวเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนูโดนัทจิ๋วและการทำอาหารให้มีรสชาติที่อร่อยและน่าสนใจ

 2. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้าจะรับใช้ลูกค้าที่ร้านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนู แนะนำอาหาร และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

 3. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจจะดำเนินการทั้งการวางแผน การจัดการทรัพยากร การตลาด และการตัดสินใจสำคัญในธุรกิจ

 4. พนักงานทำความสะอาด การบริหารจัดการอาหารและเครื่องมือที่ใช้ในการทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานทำความสะอาดจะเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้าน

 5. เจ้าของร้าน/เจ้าของธุรกิจ หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือธุรกิจโดนัทจิ๋ว คุณจะเกี่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินงานของธุรกิจทั้งหมด

 6. ผู้พัฒนาเมนู การพัฒนาเมนูใหม่โดยคิดค้นและทดสอบเมนูใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลายให้กับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโดนัทจิ๋ว ที่ควรรู้

 1. โดนัทจิ๋ว (Dim Sum) อาหารจีนแบบเล็กๆ ที่นิยมในการรับประทานในช่วงเช้าหรือเย็น ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ที่นำเสนอในรูปแบบของจานเล็กๆ

 2. สไตล์บุฟเฟ่ต์ (Buffet Style) การนำอาหารต่างๆ มาจัดในรูปแบบสะสมบนโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกและรับประทานตามความชอบ

 3. เส้นหมี่ (Noodle) อาหารทำจากแป้งสาลีหรือแป้งข้าว มีหลายรูปแบบและสามารถใส่น้ำซุปหรือผัดไปได้

 4. เปิดรับสัมพันธ์ (Grand Opening) งานเปิดให้บริการธุรกิจโดนัทจิ๋วเพื่อต้อนรับลูกค้าครั้งแรก

 5. เมนูพิเศษ (Special Menu) เมนูที่นำเสนอในช่วงเวลาหรือโอกาสพิเศษ เช่น ฤดูกาลหรือวันเทศกาล

 6. รูปแบบร้านแบบเป็นกลุ่ม (Chain Format) การเปิดร้านโดนัทจิ๋วในสถานที่หลายแห่ง ใช้แบรนด์เดียวกัน

 7. ระบบสั่งอาหารออนไลน์ (Online Ordering System) แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ช่วยให้ลูกค้าสั่งอาหารและจ่ายเงินออนไลน์

 8. พนักงานเสิร์ฟ (Server/Waitstaff) บุคคลที่ทำหน้าที่บริการลูกค้าในร้านโดนัทจิ๋ว

 9. มาตราฐานสุขาภิบาล (Hygiene Standards) มาตรฐานการรักษาความสะอาดและสุขาภิบาลในร้านโดนัทจิ๋วเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

 10. รายการอาหารแนะนำ (Recommended Dishes) เมนูที่ถูกแนะนำโดยร้านเป็นที่นิยมและคุ้มค่าในการรับประทาน

จดบริษัท ธุรกิจโดนัทจิ๋ว ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจโดนัทจิ๋วที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย ในประเทศไทย คุณต้องตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ถูกใช้ไปแล้ว

 2. จัดทำบันทึกข้อความก่อตั้งบริษัท (Memorandum of Association) จัดทำเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และลักษณะของกิจการที่จะดำเนินการ

 3. จัดทำกำหนดสถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท (Articles of Association) กำหนดลักษณะและวิธีการทำงานของบริษัท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

 4. เลือกผู้บริหาร กำหนดผู้บริหารบริษัทและตำแหน่งที่แต่ละคนจะเรียกว่าอย่างไร

 5. จดทะเบียนที่อยู่สำนักงาน จัดทำสัญญาเช่าหรือเอกสารสิทธิในการใช้สถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งของสำนักงาน

 6. จัดหาเงินทุนสำหรับบริษัท กำหนดทุนจดทะเบียนที่จะถือหุ้นในบริษัท

 7. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จำเป็นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 8. รอการอนุมัติและการจดทะเบียน รอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบและอนุมัติคำขอการจดทะเบียน

 9. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบริหารจัดการ ชำระค่าลงทะเบียนบริษัทและค่าบริหารจัดการตามที่กำหนด

 10. รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

บริษัท ธุรกิจโดนัทจิ๋ว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรสุรา ถ้าธุรกิจของคุณมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไวน์) คุณจะต้องเสียภาษีอากรสุราตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากคุณมีการจ้างงานพนักงานหรือบริการอื่นๆ และต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานหรือผู้รับบริการ คุณต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนำส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาษี

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากธุรกิจของคุณมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมาย คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนด

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้เกินขีดจำกัดที่กำหนด คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนำส่งให้กับกรมสรรพากร

 5. อื่นๆ อื่นๆ อาจมีการเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เช่น ภาษีทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ ภาษีที่ดิน ฯลฯ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ร้านทำเล็บ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจร้าน ทํา เล็บ เปิดร้าน ทํา เล็บ ดี ไหม แฟรนไชส์ ร้านทําเล็บ เปิดร้านทําเล็บ รายได้ดีมั้ย เปิดร้านทําเล็บ ต้องจดทะเบียนไหม ไอ เดีย ร้าน ทํา เล็บ เล็กๆ สอน เปิดร้านทำเล็บ เปิดร้านทําเล็บ ต่อขนตา ออนไลน์

ทํา Podcast เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทํา podcast ได้เงินไหม ทํา Podcast ใน YouTube ทํา podcast รายได้ อัดเสียงทํา podcast ทํา Podcast ลง Spotify หัวข้อ podcast ที่น่าสนใจ อุปกรณ์ทํา podcast การทํา podcast ให้ น่าสนใจ

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

โดนัทจิ๋ว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ โดนัท ขายส่ง-โดนัท 2 บาท โดนัทขายส่งราคาถูก โดนัทขายส่งใกล้ฉัน วิเคราะห์ตลาดโดนัท โดนัทจิ๋ว ขายส่ง ราคาถูก โดนัทน้ำตาล ขายส่ง โดนัท ทํา เอง ออนไลน์

เพาะเห็ดขาย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเพาะเห็ดขาย แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด ทําฟาร์มเห็ด ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเพาะเห็ดฟาง เห็ดอะไรขายดีที่สุด ธุรกิจเห็ดหอม เริ่ม ต้น เพาะเห็ด ต้นทุน เพาะเห็ด นางฟ้า ออนไลน์

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

แฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ราคา แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ขนาด เล็ก แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ไก่ย่างห้าดาว แฟรนไชส์ ราคา แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว มือ สอง แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาวดีไหม ติดต่อแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เจ้าของ แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่าง 5 ดาว ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top