จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ยอดขายก๋วยเตี๋ยว รายได้หลักของธุรกิจคือรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวตามราคาสินค้าที่กำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทแฟรนไชส์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและตราสินค้า รวมถึงการซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากแบรนด์แม่ของแฟรนไชส์

 3. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเสริม มีรายได้จากการบริการเสริมเช่น ค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการเสิร์ฟน้ำใส่ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ

 4. รายได้จากการขายสินค้าและเครื่องดื่มเสริม บางร้านก๋วยเตี๋ยวอาจขายสินค้าและเครื่องดื่มเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

 5. รายได้จากบริการนอกสถานที่ บางร้านก๋วยเตี๋ยวอาจมีการบริการนอกสถานที่เช่น ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่หรือร้านขายก๋วยเตี๋ยวออนไลน์

 6. รายได้จากค่าบริการที่เสริมเพิ่ม ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจมีการให้บริการเสริมเพิ่มเช่น การจัดงานเลี้ยง การจัดคิวบริการพิเศษ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในตลาด
  • รูปแบบการซ่อมแซม มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีความเป็นระบบ
  • สูตรอาหารที่สมบูรณ์และอร่อย มีสูตรอาหารที่น่าสนใจและเสริมความพิเศษให้กับก๋วยเตี๋ยว
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ การเปิดก๋วยเตี๋ยวแฟรนไชส์อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่และความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่
  • ขาดแคลนแรงงาน ความยากลำบากในการหาแรงงานที่มีความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยวแบบเดียวกันทุกสาขา
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดก๋วยเตี๋ยวที่กำลังขยายตัว มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ที่ต้องการก๋วยเตี๋ยว
  • นวัตกรรมในสูตรอาหาร มีโอกาสในการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ที่น่าสนใจและสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันในตลาด มีคู่แข่งคือร้านก๋วยเตี๋ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน
  • สภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่และลักษณะประชากรในแต่ละพื้นที่อาจมีผลต่อความต้องการของก๋วยเตี๋ยว

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ นอกจากการดำเนินกฎหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัทเจ้าของแบรนด์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการรับโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายของบริษัทแม่ ค่าใช้จ่ายในสิทธิ์แฟรนไชส์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแบรนด์และความนิยมของแบรนด์นั้น ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีพนักงานในการเตรียมอาหารและให้บริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ได้มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและบริการลูกค้าจะเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ

 3. ค่าใช้จ่ายในการสอบรับแบบแฟรนไชส์ บางแบรนด์อาจมีกระบวนการสอบรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการสอบรับและการตรวจสอบ

 4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือจัดทำสถานที่ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีสถานที่ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกที่จะเช่าพื้นที่หรือสร้างสถานที่ขึ้นมาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือสร้างสถานที่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทำเลและขนาดของธุรกิจ

 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีอุปกรณ์และวัสดุในการเตรียมอาหารและให้บริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุอาจควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน

 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีการส่งเสริมการขายและการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอาจต้องคำนึงถึงเชิงสถิติและเวลาในการโฆษณา เช่น การเปิดทำการโฆษณาในสื่อสัปดาห์หรือในสื่อออนไลน์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

 1. ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เป็นบทบาทหลักที่จะก่อตั้งธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งควบคุมการดำเนินธุรกิจโดยรวม รวมถึงการตรวจสอบสูตรอาหาร การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก และการวางแผนการเติบโตของธุรกิจ

 2. พ่อค้าแม่ค้าและเชฟ เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารและบริการลูกค้า พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร การปรุงรส และการเสิร์ฟอาหารให้น่าสนใจและคุ้มค่ากับลูกค้า

 3. พนักงานเสิร์ฟ เป็นคนที่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า ต้องมีความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างดีและมีทักษะในการสื่อสาร

 4. พนักงานทำความสะอาด ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีพนักงานทำความสะอาดเพื่อรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่การให้บริการ

 5. พนักงานจัดส่ง เป็นคนที่มีหน้าที่จัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ออกอาหารทางบ้านหรือในพื้นที่ใกล้เคียง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ที่ควรรู้

 1. ก๋วยเตี๋ยว (Kuay Teow) – อาหารสำเร็จรูปที่มักเสิร์ฟในรูปของซุปก๋วยเตี๋ยวที่ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวเจ้าและเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวเหนียว และมีการเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปและวัตถุดิบต่างๆ

 2. แฟรนไชส์ (Franchise) – รูปแบบธุรกิจที่ให้สิทธิ์ให้ธุรกิจบุคคลหนึ่งสามารถใช้ชื่อและระบบธุรกิจของธุรกิจอื่น (เจ้าของแบรนด์) เพื่อทำธุรกิจแบบเดียวกัน

 3. ร้านค้า (Shop) – สถานที่ที่ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการต่อผู้บริโภค

 4. เมนู (Menu) – รายการอาหารที่ร้านค้าเสิร์ฟให้ลูกค้าเลือกทาน

 5. อาหาร (Food) – อาหารที่ร้านค้าเสิร์ฟให้ลูกค้า

 6. ลูกค้า (Customers) – บุคคลหรือองค์กรที่มาซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 7. การบริหารจัดการ (Management) – กระบวนการในการวางแผน จัดระบบ และควบคุมงานต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมาย

 8. พนักงาน (Staff) – บุคคลที่ทำงานในธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์

 9. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising) – กิจกรรมในการสร้างความต้องการให้กับสินค้าหรือบริการ และการโปรโมตสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 10. การขาย (Sales) – กระบวนการในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับลูกค้าในรูปของเงิน

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ทำอย่างไร

 1. กำหนดชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

 2. จัดหาที่ตั้ง ต้องมีที่ตั้งสำหรับสำนักงานหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 3. ก่อตั้งบริษัท จัดทำบันทึกที่นิติกรรมเพื่อก่อตั้งบริษัท

 4. จดทะเบียนบริษัท นำบันทึกที่นิติกรรมไปลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 5. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ต้องไปขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานสรรพากร

 6. ขอใบอนุญาตทำธุรกิจ หากธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวมีการขายอาหารให้ทางรัฐบาล จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำธุรกิจอาหารที่องค์กรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอาหารไทย กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

 7. การลงทะเบียนเงินทุนจดทะเบียน บริษัทต้องมีเงินทุนที่กำหนดไว้ในบันทึกของบริษัทและมีการยืนยันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 8. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ บริษัทต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเสียภาษี

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการจ้างงานและปฏิบัติตามสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้าง

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่คำนวณจากรายได้ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็นภาษีที่ต้องชำระในทุกปี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเจ้าของกิจการเป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้จากก๋วยเตี๋ยว อาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีที่ดิน อาคาร อาหารเสีย เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.