แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ยอดขายก๋วยเตี๋ยว รายได้หลักของธุรกิจคือรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวตามราคาสินค้าที่กำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทแฟรนไชส์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและตราสินค้า รวมถึงการซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากแบรนด์แม่ของแฟรนไชส์

 3. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเสริม มีรายได้จากการบริการเสริมเช่น ค่าบริการจัดส่ง ค่าบริการเสิร์ฟน้ำใส่ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ

 4. รายได้จากการขายสินค้าและเครื่องดื่มเสริม บางร้านก๋วยเตี๋ยวอาจขายสินค้าและเครื่องดื่มเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

 5. รายได้จากบริการนอกสถานที่ บางร้านก๋วยเตี๋ยวอาจมีการบริการนอกสถานที่เช่น ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่หรือร้านขายก๋วยเตี๋ยวออนไลน์

 6. รายได้จากค่าบริการที่เสริมเพิ่ม ร้านก๋วยเตี๋ยวอาจมีการให้บริการเสริมเพิ่มเช่น การจัดงานเลี้ยง การจัดคิวบริการพิเศษ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในตลาด
  • รูปแบบการซ่อมแซม มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีความเป็นระบบ
  • สูตรอาหารที่สมบูรณ์และอร่อย มีสูตรอาหารที่น่าสนใจและเสริมความพิเศษให้กับก๋วยเตี๋ยว
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ การเปิดก๋วยเตี๋ยวแฟรนไชส์อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่และความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่
  • ขาดแคลนแรงงาน ความยากลำบากในการหาแรงงานที่มีความสามารถในการทำก๋วยเตี๋ยวแบบเดียวกันทุกสาขา
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดก๋วยเตี๋ยวที่กำลังขยายตัว มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ที่ต้องการก๋วยเตี๋ยว
  • นวัตกรรมในสูตรอาหาร มีโอกาสในการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ที่น่าสนใจและสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันในตลาด มีคู่แข่งคือร้านก๋วยเตี๋ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน
  • สภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่และลักษณะประชากรในแต่ละพื้นที่อาจมีผลต่อความต้องการของก๋วยเตี๋ยว

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ นอกจากการดำเนินกฎหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัทเจ้าของแบรนด์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการรับโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายของบริษัทแม่ ค่าใช้จ่ายในสิทธิ์แฟรนไชส์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแบรนด์และความนิยมของแบรนด์นั้น ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีพนักงานในการเตรียมอาหารและให้บริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ได้มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและบริการลูกค้าจะเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ

 3. ค่าใช้จ่ายในการสอบรับแบบแฟรนไชส์ บางแบรนด์อาจมีกระบวนการสอบรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการสอบรับและการตรวจสอบ

 4. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือจัดทำสถานที่ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีสถานที่ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกที่จะเช่าพื้นที่หรือสร้างสถานที่ขึ้นมาใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือสร้างสถานที่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทำเลและขนาดของธุรกิจ

 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีอุปกรณ์และวัสดุในการเตรียมอาหารและให้บริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุอาจควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน

 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีการส่งเสริมการขายและการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอาจต้องคำนึงถึงเชิงสถิติและเวลาในการโฆษณา เช่น การเปิดทำการโฆษณาในสื่อสัปดาห์หรือในสื่อออนไลน์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

 1. ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เป็นบทบาทหลักที่จะก่อตั้งธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งควบคุมการดำเนินธุรกิจโดยรวม รวมถึงการตรวจสอบสูตรอาหาร การบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก และการวางแผนการเติบโตของธุรกิจ

 2. พ่อค้าแม่ค้าและเชฟ เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารและบริการลูกค้า พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร การปรุงรส และการเสิร์ฟอาหารให้น่าสนใจและคุ้มค่ากับลูกค้า

 3. พนักงานเสิร์ฟ เป็นคนที่ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า ต้องมีความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างดีและมีทักษะในการสื่อสาร

 4. พนักงานทำความสะอาด ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้องมีพนักงานทำความสะอาดเพื่อรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่การให้บริการ

 5. พนักงานจัดส่ง เป็นคนที่มีหน้าที่จัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ออกอาหารทางบ้านหรือในพื้นที่ใกล้เคียง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ที่ควรรู้

 1. ก๋วยเตี๋ยว (Kuay Teow) – อาหารสำเร็จรูปที่มักเสิร์ฟในรูปของซุปก๋วยเตี๋ยวที่ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวเจ้าและเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวเหนียว และมีการเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปและวัตถุดิบต่างๆ

 2. แฟรนไชส์ (Franchise) – รูปแบบธุรกิจที่ให้สิทธิ์ให้ธุรกิจบุคคลหนึ่งสามารถใช้ชื่อและระบบธุรกิจของธุรกิจอื่น (เจ้าของแบรนด์) เพื่อทำธุรกิจแบบเดียวกัน

 3. ร้านค้า (Shop) – สถานที่ที่ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการต่อผู้บริโภค

 4. เมนู (Menu) – รายการอาหารที่ร้านค้าเสิร์ฟให้ลูกค้าเลือกทาน

 5. อาหาร (Food) – อาหารที่ร้านค้าเสิร์ฟให้ลูกค้า

 6. ลูกค้า (Customers) – บุคคลหรือองค์กรที่มาซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 7. การบริหารจัดการ (Management) – กระบวนการในการวางแผน จัดระบบ และควบคุมงานต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมาย

 8. พนักงาน (Staff) – บุคคลที่ทำงานในธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์

 9. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising) – กิจกรรมในการสร้างความต้องการให้กับสินค้าหรือบริการ และการโปรโมตสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 10. การขาย (Sales) – กระบวนการในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับลูกค้าในรูปของเงิน

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ทำอย่างไร

 1. กำหนดชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

 2. จัดหาที่ตั้ง ต้องมีที่ตั้งสำหรับสำนักงานหรือสำนักงานใหญ่ของบริษัท

 3. ก่อตั้งบริษัท จัดทำบันทึกที่นิติกรรมเพื่อก่อตั้งบริษัท

 4. จดทะเบียนบริษัท นำบันทึกที่นิติกรรมไปลงทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 5. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ต้องไปขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่สำนักงานสรรพากร

 6. ขอใบอนุญาตทำธุรกิจ หากธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวมีการขายอาหารให้ทางรัฐบาล จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำธุรกิจอาหารที่องค์กรต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอาหารไทย กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

 7. การลงทะเบียนเงินทุนจดทะเบียน บริษัทต้องมีเงินทุนที่กำหนดไว้ในบันทึกของบริษัทและมีการยืนยันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 8. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ บริษัทต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเสียภาษี

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการจ้างงานและปฏิบัติตามสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้าง

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่คำนวณจากรายได้ที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็นภาษีที่ต้องชำระในทุกปี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเจ้าของกิจการเป็นบุคคลธรรมดาและมีรายได้จากก๋วยเตี๋ยว อาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีที่ดิน อาคาร อาหารเสีย เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

คลินิกทันตกรรม เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม pantip คอร์ส เปิดคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม

เลี้ยงปูนา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ต้นทุนการเลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนา มือใหม่ เลี้ยงปูนากี่เดือนได้ขาย เลี้ยงปูนา ขายที่ไหน ข้อเสียของการเลี้ยงปูนา ราคาปูนา เลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนาในบ่อปูน ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ เปิดร้านคอมพิวเตอร์ ลงทุนเท่าไหร่ 10 อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ งานด้านคอมพิวเตอร์ งานหน้าคอม ทํา ที่บ้าน เปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แนวโน้มธุรกิจทําความสะอาด ตัวอย่าง แผนธุรกิจบริการ ทำความ สะอาด เปิดบริษัทแม่บ้าน ธุรกิจทําความสะอาด แฟ รน ไช ส์ บริษัท ทำความ สะอาด เริ่ม ต้น ธุรกิจแม่บ้าน เริ่ม ต้น การทำธุรกิจ ทำความ สะอาด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top