จดทะเบียนบริษัท.COM » ไม้ประดับ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไม้ประดับ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการขายผลิตภัณฑ์ไม้ประดับที่คุณผลิตหรือนำเข้ามาขาย อาจเป็นเครื่องประดับ เครื่องตกแต่งบ้าน โครงงานช่างไม้ และอื่นๆ

 2. ค่าบริการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ หากคุณมีทักษะในการออกแบบและสร้างเครื่องประดับที่เป็นที่นิยม คุณอาจขายค่าบริการออกแบบและผลิตตามคำสั่งพิเศษจากลูกค้า

 3. การจัดแสดงและขายในร้านค้าหรืองานแสดงสินค้า คุณอาจจัดแสดงสินค้าในร้านค้าหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของคุณ

 4. การส่งออก หากผลิตภัณฑ์ไม้ประดับของคุณมีความนิยมในตลาดนานาประเทศ คุณอาจสามารถส่งออกไปขายในตลาดนอกประเทศแล้วรับรายได้จากนั้น

 5. ค่าบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ คุณอาจมีรายได้จากการให้บริการนี้ให้กับลูกค้า

 6. การจัดอบรมหรือเรียนรู้ หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการทำงานไม้ประดับ คุณอาจจัดอบรมหรือเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อรับรายได้เพิ่มเติม

 7. การให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ คุณอาจมีรายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุทำไม้ประดับ หรือบริการอื่นๆ เช่น การให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไม้ประดับ

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการประดับสินค้าไม้ ถ้าคุณมีความสามารถในการประดับและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับที่มีคุณภาพ จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตลาด
  • ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ประดับที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมอาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจและการขาย
  • ความยืดหยุ่นในการผลิต ถ้าคุณสามารถปรับการผลิตให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยในการตอบสนองต่อแนวโน้มทางตลาด
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • ทรัพยากรการผลิตจำกัด หากคุณมีทรัพยากรการผลิตที่จำกัด อาจทำให้คุณไม่สามารถขนาดผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อมีความต้องการ
  • ความไม่มั่นคงในการจัดหาวัสดุ ถ้าคุณต้องพึ่งพาวัสดุที่มาจากแหล่งที่มีความไม่มั่นคง อาจทำให้มีความเสี่ยงทางการผลิตและการจัดส่ง
  • การแข่งขันในตลาด ธุรกิจไม้ประดับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง ถ้าคุณไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจน อาจมีความยากลำบากในการแย่งแชมป์
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเติบโตของผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ ความนิยมในการใช้สินค้าไม้ประดับอาจเพิ่มขึ้น จากนั้นจะช่วยขยายโอกาสในการขาย
  • การขยายตลาดออนไลน์ การตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ สื่อสังคม จะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น
  • การใช้วัสดุยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ หากคุณสามารถใช้วัสดุไม้ที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มตลาด ตลาดสินค้าไม้ประดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
  • ความสามารถในการจำหน่ายของคู่แข่ง ถ้าคู่แข่งมีความสามารถในการจัดหาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า อาจมีความยากลำบากในการแข่งขัน
  • ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยเช่น ความเสี่ยงจากวิกฤติธรรมชาติ นโยบายภาษี หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

อาชีพ ธุรกิจไม้ประดับ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการซื้อไม้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์การประกอบฯลฯ

 2. พื้นที่ หากคุณต้องการมีพื้นที่การผลิตเป็นของตัวเอง คุณอาจต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่

 3. การประกอบเครื่องจักรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและปรับปรุงตัวแบบผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ รวมถึงการออกแบบและการทดสอบ

 4. การตลาดและการโปรโมต การสร้างแบรนด์, เว็บไซต์, การโปรโมตผลิตภัณฑ์, รวมถึงการใช้สื่อสังคมเพื่อเพิ่มการตลาด

 5. ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วยค่าจ้างงาน, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการดำเนินงาน

 6. การซื้อสต็อก ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและสินค้าสำหรับการผลิตเพื่อสร้างสต็อกสำหรับการจำหน่าย

 7. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ, การขอใบอนุญาต, การปฏิบัติตามกฎหมาย

 8. การวางแผนการเงิน ค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนการเงิน การจัดการเงินทุน, การบัญชี, ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไม้ประดับ

 1. ช่างไม้ ช่างไม้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและประกอบสร้างผลิตภัณฑ์ไม้ประดับต่าง ๆ ตามแบบแผนหรือความต้องการของลูกค้า

 2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในการสร้างและพัฒนาแบบแผนของผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ ตั้งแต่การออกแบบใหม่จนถึงการปรับปรุงแบบที่มีอยู่

 3. พ่อค้าแม่ค้า คนที่รับการผลิตภัณฑ์ไม้ประดับมาขายในร้านค้าหรือผ่านช่องทางออนไลน์

 4. ช่างหล่อไม้ ช่างหล่อไม้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างรูปทรงและลวดลายบนผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ

 5. จ้างงานผลิตที่โรงงาน หากมีการผลิตเป็นของมาก คุณอาจจ้างงานผลิตที่โรงงานไม้เพื่อความเร็วและประสิทธิภาพ

 6. นักการตลาดและขาย คนที่รับผิดชอบในการตลาดและโปรโมตผลิตภัณฑ์ไม้ประดับให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจต่อลูกค้า

 7. ผู้บริหารธุรกิจ คนที่รับผิดชอบในการบริหารและดูแลการดำเนินงานของธุรกิจไม้ประดับ

 8. นักศึกษาและวิจัย นักศึกษาและนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวัสดุและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ประดับ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไม้ประดับ ที่ควรรู้

 • วัสดุประดับ (Ornament)

  • ไทย วัสดุประดับ
  • อังกฤษ Ornament
  • คำอธิบาย สิ่งของที่ใช้เพื่อตกแต่งและเสริมความสวยงามในผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 • การทาสี (Staining)

  • ไทย การทาสี
  • อังกฤษ Staining
  • คำอธิบาย กระบวนการทาสีบนพื้นผิวไม้เพื่อเพิ่มสีและการปกปิด
 • การประกอบสร้าง (Assembly)

  • ไทย การประกอบสร้าง
  • อังกฤษ Assembly
  • คำอธิบาย กระบวนการประกอบสร้างผลิตภัณฑ์ไม้ประดับด้วยการเชื่อมต่อและประกอบส่วนต่าง ๆ
 • รูปทรง (Design)

  • ไทย รูปทรง
  • อังกฤษ Design
  • คำอธิบาย การวาดแบบแผนผลิตภัณฑ์ไม้ประดับและกำหนดรูปร่าง
 • หลายชั้น (Layering)

  • ไทย หลายชั้น
  • อังกฤษ Layering
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ไม้ประดับที่ประกอบด้วยชั้นหลายชั้น
 • ลายแกะ (Carving)

  • ไทย ลายแกะ
  • อังกฤษ Carving
  • คำอธิบาย กระบวนการแกะและสร้างลายบนพื้นผิวไม้
 • การขัดเงา (Polishing)

  • ไทย การขัดเงา
  • อังกฤษ Polishing
  • คำอธิบาย กระบวนการเคลือบพื้นผิวไม้เพื่อให้มีความเงางามและเสมอ
 • สูตรความผสม (Blending)

  • ไทย สูตรความผสม
  • อังกฤษ Blending
  • คำอธิบาย กระบวนการผสมวัสดุและสีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสีและลวดลายที่เป็นความเอนไปที่กันเอง
 • การพับ (Folding)

  • ไทย การพับ
  • อังกฤษ Folding
  • คำอธิบาย กระบวนการพับและเกี่ยวของผลิตภัณฑ์ไม้ประดับ
 • การจัดส่ง (Shipping)

  • ไทย การจัดส่ง
  • อังกฤษ Shipping
  • คำอธิบาย กระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไม้ประดับจากโรงงานไปยังลูกค้าหรือร้านค้า

จดบริษัท ธุรกิจไม้ประดับ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด อาจเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทสาขาของบริษัทต่างประเทศ เป็นต้น

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือทนายความเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อไม่มีปัญหากับกฎหมาย

 3. จัดหาเอกสารและผู้ร่วมจดทะเบียน จัดหาเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, และผู้ร่วมจดทะเบียน (ถ้ามี)

 4. จัดเตรียมข้อมูล เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ตั้งที่อยู่ของบริษัท, ลักษณะธุรกิจ, จุดประสงค์ของบริษัท เป็นต้น

 5. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและค่าจดทะเบียนไปยังสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ของประเทศ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

 6. รอการตรวจสอบ หลังจากส่งเอกสารและค่าจดทะเบียน สำนักงานทะเบียนพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร หากเรื่องประสบกับปัญหาอาจมีการแก้ไขหรือแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท ธุรกิจไม้ประดับ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่คิดจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจไม้ประดับ ภาษีนี้จะคำนวณตามอัตราภาษีที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายสำหรับบุคคลธรรมดา

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจไม้ประดับขายสินค้าหรือบริการที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ธุรกิจจะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีอื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม้ประดับ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของธุรกิจและกฎหมายในประเทศที่ดำเนินกิจการ

 4. หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากธุรกิจไม้ประดับจ่ายเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บางกรณีอาจต้องหักเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และส่งเงินเข้าสู่หน่วยงานภาษี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.