จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงรับจํานํา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงรับจํานํา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าดอกเบี้ย รายได้หลักของธุรกิจโรงรับจำนำเกิดจากการเรียกค่าดอกเบี้ยจากลูกค้าที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ค่าดอกเบี้ยจะคำนวณตามอัตราที่กำหนดขึ้นโดยธุรกิจและกำหนดเป็นระยะเวลาที่กำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ธุรกิจโรงรับจำนำอาจเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 3. ค่ามัดจำและค่าซื้อคืน ในบางกรณี, ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำในการจำนำทรัพย์สิน และค่าซื้อคืนในกรณีที่ต้องการได้คืนทรัพย์สินที่จำนำไว้

 4. ค่าการจัดเก็บทรัพย์สิน ถ้าลูกค้าไม่ได้มาซื้อคืนทรัพย์สินหลังจากจำนำ, ธุรกิจโรงรับจำนำอาจมีรายได้จากการขายทรัพย์สินที่จำนำไว้

 5. ค่าการประมูล ในบางกรณี, ทรัพย์สินที่จำนำอาจถูกขายผ่านการประมูล ธุรกิจโรงรับจำนำอาจมีรายได้จากค่าการประมูลทรัพย์สิน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงรับจํานํา

 1. จุดแข็ง Strengths

  • รายได้คงที่ ธุรกิจโรงรับจำนำมีรายได้คงที่จากค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่คำนวณตามอัตราที่กำหนดไว้
  • ผลตอบแทนสูง ธุรกิจโรงรับจำนำมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงจากค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  • ความสะดวกสบาย การให้บริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • อัตราดอกเบี้ยสูง ถ้าธุรกิจกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูง อาจทำให้ลูกค้ามีความยากลำบากในการชำระคืนทรัพย์สิน
  • ความเสี่ยงทางกฎหมาย การดำเนินธุรกิจโรงรับจำนำอาจต้องรับมือกับความเสี่ยงทางกฎหมายเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้คนจากการถูกคุมขัง
  • ความลำบากในการจัดการ การจัดการทรัพย์สินที่จำนำเป็นไปตามกฎระเบียบอาจเป็นงานที่ซับซ้อนและมีความซับซ้อน
 3. โอกาส Opportunities 

  • ความเติบโตของตลาด กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการโรงรับจำนำอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางการเงิน
  • นวัตกรรมในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการให้บริการและการจัดการทรัพย์สินอาจช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับธุรกิจ
  • ความสำคัญของการรักษาความน่าเชื่อถือ ธุรกิจโรงรับจำนำสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือกับลูกค้าโดยการให้บริการที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมความไว้วางใจ
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง อาจมีธุรกิจคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและสามารถให้บริการที่ดีกว่า
  • ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงรับจำนำอาจส่งผลให้มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ
  • ความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ ธุรกิจโรงรับจำนำอาจต้องรับมือกับความเสี่ยงทางอุบัติเหตุเช่น ประสบการณ์การปล้นหรือการกระทำที่ไม่คาดคิด

อาชีพ ธุรกิจโรงรับจํานํา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ การเช่าหรือซื้อสถานที่สำหรับธุรกิจโรงรับจำนำ เช่น สำนักงาน หรือพื้นที่จำนำทรัพย์สิน

 2. บุคลากร การจ้างงานพนักงานในฐานะพนักงานประจำหรือทีมงานช่วยในการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานตรวจสอบ พนักงานที่ดูแลลูกค้า

 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่จำนำ

 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระบบเก็บข้อมูล และอื่นๆ

 5. การตลาดและโฆษณา การสร้างการรับรู้และการตลาดเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้า

 6. ทรัพยากรทางการเงิน ทุนหรือทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงรับจำนำ รวมถึงการจ่ายเงินในกรณีทรัพย์สินถูกจำนำ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงรับจํานํา

 1. เจ้าของธุรกิจโรงรับจำนำ บุคคลที่ดำเนินการและควบคุมธุรกิจโรงรับจำนำ

 2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและสภาพของทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ

 3. พนักงานที่ดูแลลูกค้า คือบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการกับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงรับจำนำ

 4. ผู้ประเมินมูลค่า ในบางกรณีอาจจะมีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ เช่น การประเมินทองหรือเพชร

 5. ผู้จัดการการเงิน คนที่ดูแลเรื่องการเงินและบัญชีในธุรกิจ

 6. พนักงานการตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างความรับรู้และดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

 7. ทนาย ในบางกรณีที่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายเช่น การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

 8. คนทำสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา เพื่อสร้างและส่งเสริมการโปรโมตธุรกิจโรงรับจำนำ

 9. คนทำงานด้านเทคนิค บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 10. พนักงานในด้านบริหารและดูแลธุรกิจ เช่น พนักงานที่ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของธุรกิจ การจัดการคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงรับจํานํา ที่ควรรู้

 • โอนถอน (Pawn)

  • ไทย โอนถอน
  • อังกฤษ Pawn
  • คำอธิบาย กระบวนการนำทรัพย์สินมาจำนำเพื่อขอกู้เงินจากบริษัทโรงรับจำนำ
 • สินค้าจำนำ (Pawned items)

  • ไทย สินค้าจำนำ
  • อังกฤษ Pawned items
  • คำอธิบาย ทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาจำนำกับบริษัทโรงรับจำนำ
 • ดอกเบี้ย (Interest)

  • ไทย ดอกเบี้ย
  • อังกฤษ Interest
  • คำอธิบาย ค่าเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่มเป็นส่วนนึงของเงินที่กู้จากบริษัทโรงรับจำนำ
 • สัญญาจำนำ (Pawn contract)

  • ไทย สัญญาจำนำ
  • อังกฤษ Pawn contract
  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุเงื่อนไขการจำนำและการคืนทรัพย์สินระหว่างลูกค้ากับบริษัทโรงรับจำนำ
 • ประเมินมูลค่า (Appraisal)

  • ไทย ประเมินมูลค่า
  • อังกฤษ Appraisal
  • คำอธิบาย กระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ
 • ประกาศเปรียบเทียบ (Comparables)

  • ไทย ประกาศเปรียบเทียบ
  • อังกฤษ Comparables
  • คำอธิบาย ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่า
 • เงินกู้ (Loan amount)

  • ไทย เงินกู้
  • อังกฤษ Loan amount
  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ลูกค้ากู้มาจากบริษัทโรงรับจำนำ
 • มูลค่าตลาด (Market value)

  • ไทย มูลค่าตลาด
  • อังกฤษ Market value
  • คำอธิบาย มูลค่าที่ปรากฏในตลาดของทรัพย์สิน
 • พนักงานจัดการลูกค้า (Customer service staff)

  • ไทย พนักงานจัดการลูกค้า
  • อังกฤษ Customer service staff
  • คำอธิบาย บุคคลที่รับผิดชอบในการให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการจำนำและเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ค่าดำเนินการ (Processing fee)

  • ไทย ค่าดำเนินการ
  • อังกฤษ Processing fee
  • คำอธิบาย ค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการที่โรงรับจำนำ

จดบริษัท ธุรกิจโรงรับจํานํา ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นชื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณควรทำการตรวจสอบชื่อในระบบลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและทะเบียนการค้าเพื่อให้แน่ใจว่ายังไม่มีใครลงทะเบียนชื่อนั้นก่อนแล้ว

 2. จัดทำเอกสารบริษัท จะต้องจัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียน รวมถึงพยานยืนยันการประชุมสัมมนาผู้จัดตั้งบริษัท

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

 4. จ่ายค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 5. ได้รับเอกสารจดทะเบียน หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณา ถ้าคำขอถูกต้องและครบถ้วน คุณจะได้รับเอกสารที่แสดงถึงการจดทะเบียนของบริษัท

 6. จัดทำหนังสือรับรองบริษัท ต้องจัดทำหนังสือรับรองบริษัทและในบางกรณีอาจจะต้องเจรจากับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจ

 7. แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนแก่หน่วยงานอื่น ต้องแจ้งการจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และราชการอื่นๆ ตามที่กำหนด

 8. เปิดธุรกิจโดยสมัครทะเบียนภาษีอากร ต้องสมัครทะเบียนภาษีอากรที่สำนักงานภาษีเขตสุขุมวิทหรือสำนักงานภาษีอากรที่ใกล้ที่สุขุมวิท

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินธุรกิจ และส่งรายงานตามที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจโรงรับจํานํา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทที่มีกำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีนี้เมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจ บางประเทศอาจกำหนดภาษีธุรกิจที่ต้องชำระตามปริมาณการธุรกิจหรือกำไร

 4. ส่วนท้องถิ่นและอาคาร บริษัทอาจต้องชำระภาษีท้องถิ่นและภาษีอาคารสำหรับที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงานของตน

 5. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมาย เช่น ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.