รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงรับจํานํา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงรับจํานํา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าดอกเบี้ย รายได้หลักของธุรกิจโรงรับจำนำเกิดจากการเรียกค่าดอกเบี้ยจากลูกค้าที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ค่าดอกเบี้ยจะคำนวณตามอัตราที่กำหนดขึ้นโดยธุรกิจและกำหนดเป็นระยะเวลาที่กำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ธุรกิจโรงรับจำนำอาจเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

 3. ค่ามัดจำและค่าซื้อคืน ในบางกรณี, ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำในการจำนำทรัพย์สิน และค่าซื้อคืนในกรณีที่ต้องการได้คืนทรัพย์สินที่จำนำไว้

 4. ค่าการจัดเก็บทรัพย์สิน ถ้าลูกค้าไม่ได้มาซื้อคืนทรัพย์สินหลังจากจำนำ, ธุรกิจโรงรับจำนำอาจมีรายได้จากการขายทรัพย์สินที่จำนำไว้

 5. ค่าการประมูล ในบางกรณี, ทรัพย์สินที่จำนำอาจถูกขายผ่านการประมูล ธุรกิจโรงรับจำนำอาจมีรายได้จากค่าการประมูลทรัพย์สิน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงรับจํานํา

 1. จุดแข็ง Strengths

  • รายได้คงที่ ธุรกิจโรงรับจำนำมีรายได้คงที่จากค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่คำนวณตามอัตราที่กำหนดไว้
  • ผลตอบแทนสูง ธุรกิจโรงรับจำนำมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงจากค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  • ความสะดวกสบาย การให้บริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • อัตราดอกเบี้ยสูง ถ้าธุรกิจกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูง อาจทำให้ลูกค้ามีความยากลำบากในการชำระคืนทรัพย์สิน
  • ความเสี่ยงทางกฎหมาย การดำเนินธุรกิจโรงรับจำนำอาจต้องรับมือกับความเสี่ยงทางกฎหมายเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้คนจากการถูกคุมขัง
  • ความลำบากในการจัดการ การจัดการทรัพย์สินที่จำนำเป็นไปตามกฎระเบียบอาจเป็นงานที่ซับซ้อนและมีความซับซ้อน
 3. โอกาส Opportunities 

  • ความเติบโตของตลาด กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการโรงรับจำนำอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ทางการเงิน
  • นวัตกรรมในการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการให้บริการและการจัดการทรัพย์สินอาจช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับธุรกิจ
  • ความสำคัญของการรักษาความน่าเชื่อถือ ธุรกิจโรงรับจำนำสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือกับลูกค้าโดยการให้บริการที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมความไว้วางใจ
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง อาจมีธุรกิจคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและสามารถให้บริการที่ดีกว่า
  • ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงรับจำนำอาจส่งผลให้มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ
  • ความเสี่ยงทางอุบัติเหตุ ธุรกิจโรงรับจำนำอาจต้องรับมือกับความเสี่ยงทางอุบัติเหตุเช่น ประสบการณ์การปล้นหรือการกระทำที่ไม่คาดคิด

อาชีพ ธุรกิจโรงรับจํานํา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ การเช่าหรือซื้อสถานที่สำหรับธุรกิจโรงรับจำนำ เช่น สำนักงาน หรือพื้นที่จำนำทรัพย์สิน

 2. บุคลากร การจ้างงานพนักงานในฐานะพนักงานประจำหรือทีมงานช่วยในการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานตรวจสอบ พนักงานที่ดูแลลูกค้า

 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่จำนำ

 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระบบเก็บข้อมูล และอื่นๆ

 5. การตลาดและโฆษณา การสร้างการรับรู้และการตลาดเพื่อดึงความสนใจจากลูกค้า

 6. ทรัพยากรทางการเงิน ทุนหรือทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงรับจำนำ รวมถึงการจ่ายเงินในกรณีทรัพย์สินถูกจำนำ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงรับจํานํา

 1. เจ้าของธุรกิจโรงรับจำนำ บุคคลที่ดำเนินการและควบคุมธุรกิจโรงรับจำนำ

 2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและสภาพของทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ

 3. พนักงานที่ดูแลลูกค้า คือบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการกับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงรับจำนำ

 4. ผู้ประเมินมูลค่า ในบางกรณีอาจจะมีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ เช่น การประเมินทองหรือเพชร

 5. ผู้จัดการการเงิน คนที่ดูแลเรื่องการเงินและบัญชีในธุรกิจ

 6. พนักงานการตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างความรับรู้และดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

 7. ทนาย ในบางกรณีที่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายเช่น การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

 8. คนทำสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา เพื่อสร้างและส่งเสริมการโปรโมตธุรกิจโรงรับจำนำ

 9. คนทำงานด้านเทคนิค บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 10. พนักงานในด้านบริหารและดูแลธุรกิจ เช่น พนักงานที่ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของธุรกิจ การจัดการคลังสินค้า การจัดส่งสินค้า และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงรับจํานํา ที่ควรรู้

 • โอนถอน (Pawn)

  • ไทย โอนถอน
  • อังกฤษ Pawn
  • คำอธิบาย กระบวนการนำทรัพย์สินมาจำนำเพื่อขอกู้เงินจากบริษัทโรงรับจำนำ
 • สินค้าจำนำ (Pawned items)

  • ไทย สินค้าจำนำ
  • อังกฤษ Pawned items
  • คำอธิบาย ทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาจำนำกับบริษัทโรงรับจำนำ
 • ดอกเบี้ย (Interest)

  • ไทย ดอกเบี้ย
  • อังกฤษ Interest
  • คำอธิบาย ค่าเงินที่ลูกค้าต้องชำระเพิ่มเป็นส่วนนึงของเงินที่กู้จากบริษัทโรงรับจำนำ
 • สัญญาจำนำ (Pawn contract)

  • ไทย สัญญาจำนำ
  • อังกฤษ Pawn contract
  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุเงื่อนไขการจำนำและการคืนทรัพย์สินระหว่างลูกค้ากับบริษัทโรงรับจำนำ
 • ประเมินมูลค่า (Appraisal)

  • ไทย ประเมินมูลค่า
  • อังกฤษ Appraisal
  • คำอธิบาย กระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะถูกจำนำ
 • ประกาศเปรียบเทียบ (Comparables)

  • ไทย ประกาศเปรียบเทียบ
  • อังกฤษ Comparables
  • คำอธิบาย ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่า
 • เงินกู้ (Loan amount)

  • ไทย เงินกู้
  • อังกฤษ Loan amount
  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ลูกค้ากู้มาจากบริษัทโรงรับจำนำ
 • มูลค่าตลาด (Market value)

  • ไทย มูลค่าตลาด
  • อังกฤษ Market value
  • คำอธิบาย มูลค่าที่ปรากฏในตลาดของทรัพย์สิน
 • พนักงานจัดการลูกค้า (Customer service staff)

  • ไทย พนักงานจัดการลูกค้า
  • อังกฤษ Customer service staff
  • คำอธิบาย บุคคลที่รับผิดชอบในการให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการจำนำและเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ค่าดำเนินการ (Processing fee)

  • ไทย ค่าดำเนินการ
  • อังกฤษ Processing fee
  • คำอธิบาย ค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการที่โรงรับจำนำ

จดบริษัท ธุรกิจโรงรับจํานํา ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นชื่อที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณควรทำการตรวจสอบชื่อในระบบลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและทะเบียนการค้าเพื่อให้แน่ใจว่ายังไม่มีใครลงทะเบียนชื่อนั้นก่อนแล้ว

 2. จัดทำเอกสารบริษัท จะต้องจัดทำเอกสารประกอบการจดทะเบียน รวมถึงพยานยืนยันการประชุมสัมมนาผู้จัดตั้งบริษัท

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ

 4. จ่ายค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายค่าบริการในการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 5. ได้รับเอกสารจดทะเบียน หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณา ถ้าคำขอถูกต้องและครบถ้วน คุณจะได้รับเอกสารที่แสดงถึงการจดทะเบียนของบริษัท

 6. จัดทำหนังสือรับรองบริษัท ต้องจัดทำหนังสือรับรองบริษัทและในบางกรณีอาจจะต้องเจรจากับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีธุรกิจ

 7. แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนแก่หน่วยงานอื่น ต้องแจ้งการจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และราชการอื่นๆ ตามที่กำหนด

 8. เปิดธุรกิจโดยสมัครทะเบียนภาษีอากร ต้องสมัครทะเบียนภาษีอากรที่สำนักงานภาษีเขตสุขุมวิทหรือสำนักงานภาษีอากรที่ใกล้ที่สุขุมวิท

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินธุรกิจ และส่งรายงานตามที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจโรงรับจํานํา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทที่มีกำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากประเทศมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีนี้เมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจ บางประเทศอาจกำหนดภาษีธุรกิจที่ต้องชำระตามปริมาณการธุรกิจหรือกำไร

 4. ส่วนท้องถิ่นและอาคาร บริษัทอาจต้องชำระภาษีท้องถิ่นและภาษีอาคารสำหรับที่ตั้งสำนักงานหรือโรงงานของตน

 5. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมาย เช่น ภาษีทรัพย์สิน เป็นต้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com