จดทะเบียนบริษัท.COM » ในภูเก็ต เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในภูเก็ต มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การท่องเที่ยว ภูเก็ตเป็นที่ตั้งของธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญ รายได้มาจากการให้บริการที่พักอาศัย เช่น โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า และเรือนพักตากอากาศ รวมถึงการให้บริการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ทัวร์ท่องเที่ยว กิจกรรมทางทะเล และการแสดงสินค้า

 2. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านเครื่องดื่มมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ในภูเก็ต และเป็นที่นิยมในการบริโภคของนักท่องเที่ยว

 3. การค้าปลีกและสินค้าท่องเที่ยว การขายสินค้าท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งรายได้สำคัญ เช่น สินค้าที่เป็นที่ระลึก อุปกรณ์ท่องเที่ยว และของที่ระลึกพื้นเมือง

 4. อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมพลาสติกและการนำเข้าขยะมีบทบาทในรายได้ของภูเก็ต

 5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพื่อการพักอาศัยหรือการลงทุน

 6. กิจกรรมนันทนาการ ธุรกิจสันทนาการ เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

 7. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การผลิตและการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุสินค้า

 8. ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง การให้บริการรถเช่า การนำเที่ยวและขนส่งนักท่องเที่ยว

 9. ธุรกิจการศึกษา การให้บริการการศึกษาและอบรม เช่น คอร์สภาษา คอร์สออนไลน์ และคอร์สอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในภูเก็ต

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ท่องเที่ยวและบริการความบันเทิงที่หลากหลาย
  • ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งชายหาด หาดทรายขาว และทะเลใส
  • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  • สถานที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหาร
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานีบริการต่าง ๆ
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากต่างประเทศ
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยังควรปรับปรุง
  • ความขาดแคลนแหล่งน้ำและพลังงาน
 3. โอกาส Opportunities

  • การเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ
  • การพัฒนาโครงการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและทิวทัศน์ธรรมชาติ
  • การนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและปรับปรุงการบริการท่องเที่ยว
 4. อุปสรรค Threats

  • ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การแข่งขันจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองและกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจในภูเก็ต ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ท่องเที่ยวและบริการ การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการความบันเทิง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ อาจต้องลงทุนในการสร้างสิ่งก่อสร้าง ตกแต่ง อุปกรณ์ และการตลาด

 2. การผลิตและการค้าขาย ถ้าคุณสนใจในการผลิตหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น อัญมณี เครื่องประดับ สินค้าที่นำเข้าส่งออก หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ระลึก เริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ และวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่าย

 3. ธุรกิจออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าหรือบริการ คุณอาจต้องลงทุนในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ และการจัดส่งสินค้า

 4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ การลงทุนในการปลูกพืชหรือผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น ผลไม้ ผัก หรือผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

 5. การให้บริการนำเที่ยวและกิจกรรม หากคุณมีความชำนาญในการแนะนำและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การให้บริการการทัวร์ การแนะนำสถานที่ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เริ่มต้นได้เพียงมีความรู้และความสามารถที่จะนำเสนอและดูแลลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในภูเก็ต

 1. การท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการความบันเทิง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ

 2. การค้าขายและการบริการ การค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น สินค้าที่นำเข้าส่งออก อุปกรณ์ท่องเที่ยว และของที่ระลึก

 3. การผลิต การผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร อาหารท้องถิ่น และของที่ระลึก

 4. บริการนำเที่ยวและกิจกรรม การให้บริการการทัวร์ การแนะนำสถานที่ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว

 5. การเพาะเลี้ยงและการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเลี้ยงปลา การประมง และการเพาะเลี้ยงตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมน้ำในพื้นที่

 6. การบริการอื่น ๆ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การให้บริการนำเที่ยวด้วยเรือ การเช่ารถ และการบริการด้านการขนส่ง

 7. ธุรกิจการศึกษา การให้บริการการอบรมและการศึกษา เช่น คอร์สการเรียนภาษา คอร์สออนไลน์ และคอร์สอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ

 8. การให้บริการสำหรับสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและส่งเสียสำหรับสิ่งแวดล้อม เช่น การบริการการจัดการขยะ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และบริการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในภูเก็ต ที่ควรรู้

 1. โรงแรม (Hotel)

  • ไทย โรงแรม
  • อังกฤษ Hotel
  • คำอธิบาย สถานที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
 2. รีสอร์ท (Resort)

  • ไทย รีสอร์ท
  • อังกฤษ Resort
  • คำอธิบาย สถานที่พักผ่อนที่มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 3. ร้านอาหาร (Restaurant)

  • ไทย ร้านอาหาร
  • อังกฤษ Restaurant
  • คำอธิบาย สถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 4. การทัวร์ (Tourism)

  • ไทย การทัวร์
  • อังกฤษ Tourism
  • คำอธิบาย กิจกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อความบันเทิงและการพักผ่อน
 5. ช้อปปิ้ง (Shopping)

  • ไทย ช้อปปิ้ง
  • อังกฤษ Shopping
  • คำอธิบาย การซื้อสินค้าหรือสินค้าจากร้านค้า
 6. การผลิต (Production)

  • ไทย การผลิต
  • อังกฤษ Production
  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการจากวัตถุดิบ
 7. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • อังกฤษ Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการสร้างความต้องการให้กับสินค้าหรือบริการ
 8. อินเฟรนช์ (Influence)

  • ไทย อินเฟรนช์
  • อังกฤษ Influence
  • คำอธิบาย อิทธิพลที่ส่งผลต่อการกระทำหรือการคิดเชิงบวกหรือลบ
 9. กลยุทธ์ (Strategy)

  • ไทย กลยุทธ์
  • อังกฤษ Strategy
  • คำอธิบาย แผนการที่ถูกวางเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์
 10. อนาลิสต์ (Analysis)

  • ไทย อนาลิสต์
  • อังกฤษ Analysis
  • คำอธิบาย กระบวนการวิเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างข้อสรุป

จดบริษัท ธุรกิจในภูเก็ต ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องไม่มีคำหยาบคายหรือคำที่ไม่เหมาะสม.

 2. จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อรับรองการทำธุรกิจและทำหน้าที่ตามกฎหมาย.

 3. จัดทำพินิจฉัยความเหมาะสมของนายทะเบียนฯ การตรวจสอบความเหมาะสมของเอกสารและรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมาย.

 4. จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารเข้าไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

 5. จดทะเบียนภาษี ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PND) ตามความเหมาะสม.

 6. ขอหนังสือแสดงการจดทะเบียน ขอหนังสือแสดงการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

 7. ลงทะเบียนกิจการที่อาคารธนาคาร ลงทะเบียนกิจการที่อาคารธนาคารและจัดหาที่อยู่ที่ถูกต้อง.

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท.

 9. เรียกร้องการออกใบรับรองเสียภาษี ขอเรียกร้องใบรับรองเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อนำมาใช้ในการเรียกเก็บภาษี.

บริษัท ธุรกิจในภูเก็ต เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ให้แก่ลูกค้า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าหรือบริการ.

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PND) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ที่ได้จากกิจการ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจแตกต่างกันไปตามรายได้.

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Juristic Person Income Tax) ภาษีนี้เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรหรือรายได้.

 4. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ภาษีอากรสแตมป์ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.