จดทะเบียนบริษัท.COM » ผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ รายได้หลักของธุรกิจคือการขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่ผลิตขึ้น รวมถึงเก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บของ ชั้นวางของ เตียง และอื่น ๆ

 2. นวัตกรรมและการออกแบบใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีการออกแบบที่น่าสนใจอาจช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม

 3. การจัดจำหน่ายและการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสร้างความรู้จักแบรนด์ เป็นต้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 4. บริการหลังการขาย การให้บริการหลังการขาย เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการปรับแต่ง อาจสร้างรายได้เสริม

 5. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษหรือส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้ชั่วคราว

 6. การส่งออก หากธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกมีความสามารถในการส่งออก สามารถสร้างรายได้จากตลาดนานาชาติได้

 7. การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจอาจมีการให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แบบถาวร

 8. การบริการอื่น ๆ รายได้อาจมาจากการบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดการแบบห้องนอนเด็ก การจัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

จุดแข็ง Strengths 

 1. ความเชี่ยวชาญในการผลิต บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ซึ่งช่วยให้มีคุณภาพสูงและการผลิตที่มั่นใจได้

 2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ

 3. แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทมีแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและรู้จักในตลาด, ช่วยในการดึงดูดลูกค้า

 4. ความสามารถในการปรับแต่ง สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการและสไตล์ของลูกค้าได้

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความพึงพอใจของลูกค้า บางครั้งอาจมีความไม่พึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพหรือการบริการ

 2. ความขาดแคลนของวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบสามารถส่งผลต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

 3. การแข่งขันสูง ตลาดผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกมีการแข่งขันสูง ทำให้ยากต่อการเริ่มต้นและการเติบโต

โอกาส Opportunities 

 1. การเพิ่มตลาดในต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดนานาชาติและขยายธุรกิจ

 2. ความเจริญขึ้นของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การเจริญขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจสร้างโอกาสในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากับแนวคิดและความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยง Threats 

 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบและราคา ความขาดแคลนวัตถุดิบและการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลต่อการผลิตและกำไร

 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตรและแนวทางในการผลิตอาจมีผลกระทบต่อการผลิต

 3. การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสไตล์ ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสไตล์การตกแต่งอาจส่งผลต่อความต้องการของลูกค้า

 4. การเติบโตของคู่แข่ง การเติบโตของคู่แข่งในตลาดอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบ การผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งาน

 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ คุณจะต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องโรงงาน, เครื่องจักรสำหรับการเหล็กตัด, เครื่องเชื่อม, ระบบการฉีดพลาสติก, และอื่นๆ

 3. พื้นที่การผลิต คุณจะต้องมีพื้นที่สำหรับการผลิต เก็บเครื่องจักร และจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 4. ค่าจ้างงาน การดำเนินกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกต้องมีค่าจ้างงานสำหรับพนักงานผลิต, ช่าง, และคนงานในกระบวนการต่างๆ

 5. การสร้างแบรนด์และการตลาด ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์พลาสติก, การออกแบบและการตลาดสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานและบริหาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานและการบริหารงานอาจเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 7. การติดตั้งและขนส่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าและการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพด้านการออกแบบจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบแผนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์พลาสติกตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. วิศวกรรมการผลิต วิศวกรผลิตจะช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

 3. เทคนิคการผลิต คนงานในสายงานเทคนิคการผลิตจะมีบทบาทในกระบวนการการผลิตเพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่มีคุณภาพ

 4. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายจะช่วยในการติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างความต้องการและขายผลิตภัณฑ์

 5. การจัดการเครื่องจักรและการผลิต การจัดการเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงก็เป็นสิ่งสำคัญ

 7. การวางแผนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิตเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 8. การบริหารโรงงาน การบริหารโรงงานเพื่อให้กระบวนการผลิตเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 9. งานช่างทั่วไป งานช่างทั่วไปในการติดตั้งและปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์พลาสติกก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

 10. การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ที่ควรรู้

 1. วัตถุดิบ (Raw Materials)

  • ไทย วัตถุดิบ
  • อังกฤษ Raw Materials
  • วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติก, วัสดุเคมี, วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตแบบหลายขั้นตอน
 2. กระบวนการผลิต (Production Process)

  • ไทย กระบวนการผลิต
  • อังกฤษ Production Process
  • ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 3. ออกแบบ (Design)

  • ไทย ออกแบบ
  • อังกฤษ Design
  • กระบวนการการวางแผนและสร้างแบบแผนของเฟอร์นิเจอร์พลาสติกก่อนที่จะผลิต
 4. มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards)

  • ไทย มาตรฐานคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Standards
  • มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
 5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and Equipment)

  • ไทย เครื่องจักรและอุปกรณ์
  • อังกฤษ Machinery and Equipment
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก
 6. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • ไทย การควบคุมคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Control
  • กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพสูง
 7. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • ไทย การบรรจุภัณฑ์
  • อังกฤษ Packaging
  • กระบวนการการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันและให้ความคุ้มครองในขณะขนส่งและจัดจำหน่าย
 8. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

  • ไทย การตลาดและการขาย
  • อังกฤษ Marketing and Sales
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์
 9. ธุรกิจย่อย (Subsidiary Business)

  • ไทย ธุรกิจย่อย
  • อังกฤษ Subsidiary Business
  • ธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่เสริมสร้างความครอบคลุมและสนับสนุนธุรกิจหลัก
 10. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

  • ไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • อังกฤษ Product Design
  • กระบวนการการออกแบบรูปร่างและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายในการผลิต

จดบริษัท ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมพัฒนาธุรกิจการเงิน ฯลฯ

 2. การเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นในกระบวนการจดบริษัท เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานในกรณีที่มี

 3. การเข้าพบหน่วยงานที่รับจดทะเบียน นัดพบหรือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เพื่อส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. กระบวนการจดทะเบียน ส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดำเนินกระบวนการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด

 5. การชำระเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าบริการที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด

 6. รอการอนุมัติ รอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ

 7. การได้รับเอกสารและหนังสือจดทะเบียน เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับเอกสารและหนังสือจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท หรือ Corporate Income Tax ในบางประเทศ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของบริษัท อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และรายได้ของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ภาษีขาย บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติกอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายเมื่อขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างไปตามประเทศและประเภทของสินค้า

 3. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมาย อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax), ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) และอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.