รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ รายได้หลักของธุรกิจคือการขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่ผลิตขึ้น รวมถึงเก้าอี้ โต๊ะ ตู้เก็บของ ชั้นวางของ เตียง และอื่น ๆ

 2. นวัตกรรมและการออกแบบใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีการออกแบบที่น่าสนใจอาจช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม

 3. การจัดจำหน่ายและการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสร้างความรู้จักแบรนด์ เป็นต้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

 4. บริการหลังการขาย การให้บริการหลังการขาย เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการปรับแต่ง อาจสร้างรายได้เสริม

 5. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมีการจัดกิจกรรมพิเศษหรือส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มรายได้ชั่วคราว

 6. การส่งออก หากธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกมีความสามารถในการส่งออก สามารถสร้างรายได้จากตลาดนานาชาติได้

 7. การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจอาจมีการให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แบบถาวร

 8. การบริการอื่น ๆ รายได้อาจมาจากการบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การจัดการแบบห้องนอนเด็ก การจัดอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

จุดแข็ง Strengths 

 1. ความเชี่ยวชาญในการผลิต บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ซึ่งช่วยให้มีคุณภาพสูงและการผลิตที่มั่นใจได้

 2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ

 3. แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทมีแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและรู้จักในตลาด, ช่วยในการดึงดูดลูกค้า

 4. ความสามารถในการปรับแต่ง สามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการและสไตล์ของลูกค้าได้

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความพึงพอใจของลูกค้า บางครั้งอาจมีความไม่พึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพหรือการบริการ

 2. ความขาดแคลนของวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบสามารถส่งผลต่อการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์

 3. การแข่งขันสูง ตลาดผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกมีการแข่งขันสูง ทำให้ยากต่อการเริ่มต้นและการเติบโต

โอกาส Opportunities 

 1. การเพิ่มตลาดในต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดนานาชาติและขยายธุรกิจ

 2. ความเจริญขึ้นของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การเจริญขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจสร้างโอกาสในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากับแนวคิดและความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยง Threats 

 1. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบและราคา ความขาดแคลนวัตถุดิบและการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอาจส่งผลต่อการผลิตและกำไร

 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตรและแนวทางในการผลิตอาจมีผลกระทบต่อการผลิต

 3. การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสไตล์ ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสไตล์การตกแต่งอาจส่งผลต่อความต้องการของลูกค้า

 4. การเติบโตของคู่แข่ง การเติบโตของคู่แข่งในตลาดอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบ การผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งาน

 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ คุณจะต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องโรงงาน, เครื่องจักรสำหรับการเหล็กตัด, เครื่องเชื่อม, ระบบการฉีดพลาสติก, และอื่นๆ

 3. พื้นที่การผลิต คุณจะต้องมีพื้นที่สำหรับการผลิต เก็บเครื่องจักร และจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 4. ค่าจ้างงาน การดำเนินกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกต้องมีค่าจ้างงานสำหรับพนักงานผลิต, ช่าง, และคนงานในกระบวนการต่างๆ

 5. การสร้างแบรนด์และการตลาด ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์พลาสติก, การออกแบบและการตลาดสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานและบริหาร ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานและการบริหารงานอาจเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 7. การติดตั้งและขนส่ง ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าและการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพด้านการออกแบบจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบแผนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์พลาสติกตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. วิศวกรรมการผลิต วิศวกรผลิตจะช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก

 3. เทคนิคการผลิต คนงานในสายงานเทคนิคการผลิตจะมีบทบาทในกระบวนการการผลิตเพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่มีคุณภาพ

 4. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายจะช่วยในการติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างความต้องการและขายผลิตภัณฑ์

 5. การจัดการเครื่องจักรและการผลิต การจัดการเครื่องจักรและกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงก็เป็นสิ่งสำคัญ

 7. การวางแผนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิตเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและเวลาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ

 8. การบริหารโรงงาน การบริหารโรงงานเพื่อให้กระบวนการผลิตเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 9. งานช่างทั่วไป งานช่างทั่วไปในการติดตั้งและปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์พลาสติกก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

 10. การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ที่ควรรู้

 1. วัตถุดิบ (Raw Materials)

  • ไทย วัตถุดิบ
  • อังกฤษ Raw Materials
  • วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เช่น เม็ดพลาสติก, วัสดุเคมี, วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตแบบหลายขั้นตอน
 2. กระบวนการผลิต (Production Process)

  • ไทย กระบวนการผลิต
  • อังกฤษ Production Process
  • ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติกตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 3. ออกแบบ (Design)

  • ไทย ออกแบบ
  • อังกฤษ Design
  • กระบวนการการวางแผนและสร้างแบบแผนของเฟอร์นิเจอร์พลาสติกก่อนที่จะผลิต
 4. มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards)

  • ไทย มาตรฐานคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Standards
  • มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
 5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and Equipment)

  • ไทย เครื่องจักรและอุปกรณ์
  • อังกฤษ Machinery and Equipment
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก
 6. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • ไทย การควบคุมคุณภาพ
  • อังกฤษ Quality Control
  • กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพสูง
 7. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • ไทย การบรรจุภัณฑ์
  • อังกฤษ Packaging
  • กระบวนการการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันและให้ความคุ้มครองในขณะขนส่งและจัดจำหน่าย
 8. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

  • ไทย การตลาดและการขาย
  • อังกฤษ Marketing and Sales
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการขายผลิตภัณฑ์
 9. ธุรกิจย่อย (Subsidiary Business)

  • ไทย ธุรกิจย่อย
  • อังกฤษ Subsidiary Business
  • ธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่เสริมสร้างความครอบคลุมและสนับสนุนธุรกิจหลัก
 10. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

  • ไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • อังกฤษ Product Design
  • กระบวนการการออกแบบรูปร่างและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายในการผลิต

จดบริษัท ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ทำอย่างไร

 1. การเลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมพัฒนาธุรกิจการเงิน ฯลฯ

 2. การเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นในกระบวนการจดบริษัท เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่สถานที่ตั้งสำนักงานในกรณีที่มี

 3. การเข้าพบหน่วยงานที่รับจดทะเบียน นัดพบหรือติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เพื่อส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. กระบวนการจดทะเบียน ส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดำเนินกระบวนการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด

 5. การชำระเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าบริการที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด

 6. รอการอนุมัติ รอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ

 7. การได้รับเอกสารและหนังสือจดทะเบียน เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับเอกสารและหนังสือจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท หรือ Corporate Income Tax ในบางประเทศ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของบริษัท อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และรายได้ของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือ ภาษีขาย บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติกอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายเมื่อขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างไปตามประเทศและประเภทของสินค้า

 3. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมาย อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax), ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax), ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) และอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com