จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายอาหาร รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะมาจากการขายอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการจำหน่ายหมูสะเต๊ะและอาหารอื่น ๆ ที่ร้านเสนอ เช่น อาหารจานด่วน อาหารเครื่องดื่ม และของหวาน

 2. ค่าบริการร้านอาหาร บางแหล่งอาจเรียกค่าบริการเพิ่มเมื่อลูกค้าใช้บริการร้านอาหาร เช่น ค่าบริการที่นั่ง

 3. ค่าซื้อส่วนแบ่ง ในกรณีที่ธุรกิจแฟรนไชส์ใช้รูปแบบการซื้อส่วนแบ่ง รายได้อาจมาจากการเก็บค่าซื้อส่วนแบ่งจากสมาชิกแฟรนไชส์

 4. การจัดอีเวนต์หรือโปรโมชั่น การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การแข่งขันกินหมูสะเต๊ะหรือโปรโมชั่นส่วนลด เป็นต้น อาจเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์

 5. บริการส่งอาหาร (Delivery) หากมีบริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงาน รายได้จากค่าบริการส่งอาหารอาจเพิ่มขึ้น

 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บางครั้งอาจมีรายได้จากการเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าจองที่นั่งล่วงหน้า หรือค่าบริการพิเศษอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ

จุดแข็ง Strengths 

 1. ความอร่อยและมีความหลากหลายของเมนู หมูสะเต๊ะมีรสชาติที่หลากหลายและเป็นที่นิยม ทำให้มีความพิเศษในการแข่งขันในตลาดอาหาร

 2. แบรนด์แฟรนไชส์ที่รู้จัก หมูสะเต๊ะอาจมีแบรนด์ที่รู้จักในตลาด ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ

 3. ราคาเป็นส่วนใหญ่ ราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายสามารถดึงดูดลูกค้าได้

 4. ระบบทำงานและการบริการ การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการจัดการเมนูและออเดอร์ที่เสถียร

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของเนื้อหมูและวัตถุดิบอื่น ๆ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ

 2. ความพร้อมในการขยายกิจการ การขยายสาขาอาจเกิดความยากลำบากในการรักษาคุณภาพและการบริการที่เหมาะสม

 3. การแข่งขันในตลาด ตลาดอาหารเป็นตลาดที่แข่งขันรุนแรง ทำให้ต้องมีแนวทางการแข่งขันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

โอกาส Opportunities 

 1. การเพิ่มสาขา สามารถขยายสาขาและเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

 2. การนำเสนอเมนูใหม่ การสร้างเมนูใหม่หรือพัฒนาสูตรอาหารใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

 3. เทรนด์อาหารไทยในตลาดนานาชาติ อาหารไทยเป็นที่นิยมในตลาดนานาชาติ สามารถนำสไตล์หมูสะเต๊ะไปสู่ตลาดนานาชาติได้

อุปสรรค Threats 

 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค

 2. การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการบริโภค การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการบริโภคอาจส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง

 3. การแข่งขันจากร้านอาหารอื่น การแข่งขันจากร้านอาหารอื่นที่ให้บริการอาหารเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขา รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ที่ร้านตั้งอยู่ การตกแต่งภายในร้าน การสร้างอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เตาปิ้งหมูสะเต๊ะ โต๊ะเก้าอี้ และอื่น ๆ

 2. วัตถุดิบและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเช่น เนื้อหมู วัตถุดิบสำหรับเครื่องเตา ซอส ผัก และอื่น ๆ

 3. ค่าเข้าร่วมแฟรนไชส์ การเข้าร่วมแฟรนไชส์อาจมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายในการรับสนับสนุนจากแบรนด์

 4. การตลาดและโฆษณา เงินที่ต้องใช้สำหรับการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาทานในร้านของคุณ

 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ รวมถึงค่าเงินเดือนพนักงาน เบี้ยประกันสุขภาพและประกันสังคม ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการสาขา และค่าใช้จ่ายในการดูแลสาขา

 6. ส่วนลงทุนเพิ่มเติม หากคุณต้องการเพิ่มสิ่งอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเมนูใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การลงทุนในเทคโนโลยี หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ

 1. เจ้าของร้านและผู้ประกอบการ คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะและจะต้องดูแลการทำงานของร้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างและรักษามาตรฐานการบริการ เป็นต้น

 2. เชฟและพ่อครัว เป็นบุคคลที่คำนึงถึงการปรุงอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี และจะต้องเรียนรู้การเตรียมอาหารหมูสะเต๊ะตามสูตรของแบรนด์

 3. พนักงานบริการและเสิร์ฟ คนที่ทำหน้าที่ในการเสิร์ฟอาหารและให้บริการแก่ลูกค้า ต้องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และบริการลูกค้า

 4. ผู้ดูแลการจัดการสาขา คนที่มีหน้าที่จัดการการทำงานรายวันของสาขา รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสร้างแผนการตลาด

 5. ผู้จัดการศูนย์ควบคุมผลิต หากธุรกิจมีการผลิตวัตถุดิบหรือส่วนประกอบบางส่วนเอง เช่น การเตรียมเนื้อหมูสำหรับหมูสะเต๊ะ คุณจะต้องมีความรู้ในการจัดการกระบวนการผลิต

 6. พนักงานทำความสะอาดและซักล้าง การรักษาความสะอาดในสถานที่และอุปกรณ์การทำอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอยู่ในระดับที่ดี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) ระบบธุรกิจที่ให้สิทธิให้ผู้ประกอบการใช้ชื่อและรูปแบบธุรกิจของบริษัทแม่ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในพื้นที่ที่กำหนดไว้

 2. หมูสะเต๊ะ (Pork Skewers) อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำจิ้มในน้ำจิ้มหรือซอสต่าง ๆ

 3. สาขา (Branch) สถานที่ที่เปิดให้บริการและขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจแฟรนไชส์

 4. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและการโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 5. เมนู (Menu) รายการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านแฟรนไชส์เสนอให้ลูกค้าเลือก

 6. บุคคลากร (Personnel) คนที่ทำงานในร้านแฟรนไชส์เช่น เชฟ พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานอื่น ๆ

 7. ความสะอาดและสุขอนามัย (Cleanliness and Hygiene) คุณลักษณะที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารและสถานที่

 8. อบรมและการพัฒนา (Training and Development) กระบวนการเตรียมความพร้อมและการสอนให้บุคคลากรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

 9. บริการลูกค้า (Customer Service) การให้บริการที่ดีและเอาใจใส่ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและสัมพันธ์ที่ดี

 10. มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards) มาตรฐานที่กำหนดไว้ในการจัดการและบริการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพที่ดีและเสมอไปด้วยกัน

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจดทะเบียนชื่อนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. เลือกประเภทของบริษัท ประกอบกับสถานะของธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 3. ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทว่าจะดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะในลักษณะใด

 4. รวบรวมเอกสารและข้อมูล รวบรวมเอกสารที่จำเป็นเช่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ที่ตั้งที่ต้องการจะเปิดสาขา, และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ

 5. ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารที่รวบรวมว่าถูกต้องและครบถ้วน

 6. เข้าไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของประเทศนั้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจพื้นที่

 7. ชำระเงินค่าจดทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

 8. รอการตรวจสอบและอนุมัติ หน่วยงานจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของคุณ หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน จะมีการอนุมัติให้ทำการจดทะเบียนบริษัท

 9. ขอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากได้รับการอนุมัติ จะต้องยื่นเอกสารและข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา เพื่อขอรับหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

 10. รับหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล มื่อได้รับหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล ก็สามารถเริ่มดำเนินกิจการแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะได้

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทและมีรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่ประเทศกำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภคในกระบวนการการซื้อขาย

 4. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน, ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, ภาษีส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และมีความแตกต่างตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.