จดทะเบียนบริษัท.COM » ของฝาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจของฝาก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักมาจากการขายสินค้าที่ถูกฝากมาจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสามารถเป็นสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่ในร้านหรือสต็อกของธุรกิจ

 2. ค่าบริการ รายได้อาจมาจากการให้บริการเช่น บริการหน้าร้านหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า เช่น บริการช่วยเลือกสินค้าหรือบริการขนส่ง

 3. ค่าส่งสินค้า ถ้าลูกค้าขอให้ส่งสินค้าถึงที่อื่น รายได้สามารถมาจากค่าส่งสินค้าเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจากลูกค้า

 4. ค่าบริการจัดแพคและบรรจุสินค้า บางร้านอาจจัดเก็บค่าบริการจัดแพคและบรรจุสินค้าใหม่หรือเตรียมสินค้าสำหรับการขาย

 5. ดอกเบี้ย หากมีเงินที่ถูกฝากไว้ในธุรกิจสินค้าขายของฝาก เราอาจได้รับรายได้จากดอกเบี้ยจากการลงทุนเงินนั้น

 6. ค่าบริการอื่น ๆ รายได้อาจมาจากค่าบริการอื่น ๆ ที่ธุรกิจสินค้าขายของฝากให้ เช่น ค่าบริการบรรจุใหม่, ค่าบริการซ่อมแซม, หรือค่าบริการจัดคิว

 7. ค่าบริการส่วนกลาง ถ้าธุรกิจสินค้าขายของฝากเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าหรือตลาดส่วนกลาง รายได้สามารถมาจากค่าบริการที่ศูนย์การค้าหรือตลาดเรียกเก็บ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจของฝาก

Strengths (จุดแข็ง)

 1. สินค้าคุณภาพ หากธุรกิจของคุณมีสินค้าที่มีคุณภาพดีและได้รับความนิยม จะช่วยเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจของคุณ

 2. สถานที่ที่ดี ถ้าคุณมีสถานที่ที่สะดวกและมีการเดินทางสะดวกสบายสำหรับลูกค้า นี่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับธุรกิจของคุณ

 3. พนักงานที่คุณภาพ พนักงานที่มีความรู้และทักษะในการบริการลูกค้าสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ

 4. พันธะลูกค้า ความมั่นใจของลูกค้าและการเคยชื้อของลูกค้าจะช่วยสร้างรายได้สัมพันธ์และความเสถียรในธุรกิจ

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. การจัดการไม่ดี ถ้าธุรกิจของคุณมีปัญหาในการจัดการ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ

 2. ความขาดแคลนทางการเงิน การขาดแคลนทางการเงินหรือการจัดการทางการเงินที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ธุรกิจเสี่ยงต่อความเสียหาย

 3. ความขาดแคลนทางการตลาด ความขาดแคลนในกลยุทธ์การตลาดหรือการสื่อสารกับลูกค้าอาจทำให้คุณพลาดโอกาส

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสขยายธุรกิจของคุณไปยังตลาดใหม่หรือซีกการตลาดที่ยังไม่ได้เข้าถึง

 2. เทรนด์ทางธุรกิจ การติดตามและนำเทรนด์ทางธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจของคุณอาจช่วยเพิ่มรายได้

 3. การท้าทายแข่งขัน การแข่งขันสามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณ

Threats (อุปสรรค)

 1. การเปลี่ยนแปลงในตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือตลาดอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

 2. การแข่งขันแรง ความแข่งขันที่แรงขึ้นอาจทำให้เสี่ยงต่อการลดราคาและกำไร

 3. สภาวะภัย ธุรกิจของคุณอาจเผชิญกับสภาวะภัยเช่น วิกฤตการณ์บ้านเพลิงหรือวิกฤตการณ์ธรรมชาติ

อาชีพ ธุรกิจของฝาก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การเช่าหรือซื้อสถานที่ หากคุณต้องการร้านหรือพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะต้องพิจารณาค่าเช่าหรือค่าซื้อสถานที่นั้น

 2. คลังสินค้า การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุใหม่สำหรับสินค้าที่ถูกฝากเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจขายของฝาก คุณอาจต้องลงทุนในการสร้างคลังสินค้าหรือซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. สินค้าของฝาก คุณจะต้องสร้างสต็อกของสินค้าขายของฝาก การซื้อสินค้าหรือการผลิตสินค้าเหล่านี้อาจต้องการการลงทุนในการซื้อพวกสินค้าหรือวัตถุดิบ

 4. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณจะต้องลงทุนในการสร้างและดำเนินกิจกรรมตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

 5. การบริหารจัดการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการ เช่น ระบบคลังสินค้า, ระบบบัญชี, และโปรแกรมควบคุมสต็อกสินค้า

 6. บุคลากร คุณจะต้องพิจารณาการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ

 7. ค่าใช้จ่ายประจำวัน การเริ่มต้นธุรกิจต้องการงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวัน เช่น ค่าไฟฟ้า, น้ำ, ค่าสาธารณูปโภค, และค่าจ้างพนักงาน

 8. เงินสำรอง คุณควรมีเงินสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจในกรณีฉุกเฉินหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของฝาก

 1. การสร้างสินค้าหรือผลิตซองของฝาก ถ้าคุณมีความสามารถในการสร้างสินค้าหรือผลิตซองของฝาก อาชีพที่เกี่ยวข้องคือผู้ผลิตหรือช่างที่มีทักษะในการสร้างสินค้า

 2. การจัดการร้านค้า การเป็นเจ้าของร้านค้าขายของฝากต้องการความเชี่ยวชาญในการจัดการร้านค้า อาชีพที่เกี่ยวข้องคือผู้จัดการร้านค้าหรือนักธุรกิจ

 3. การตลาดและการโฆษณา การตลาดและการโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการขาย คุณอาจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาหรือสมัครงานในอาชีพเช่นนักการตลาดหรือนักโฆษณา

 4. การบริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขายของฝาก อาชีพที่เกี่ยวข้องคือพนักงานบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลลูกค้า

 5. การจัดหาสินค้า คุณอาจต้องการที่จะเป็นนายหน้าหรือตัวแทนสินค้าของบริษัทอื่น ๆ ที่จำหน่ายสินค้าของฝาก อาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักจัดหาหรือนายหน้าสินค้า

 6. การจัดการสต็อก การจัดการสต็อกสินค้าของคุณต้องการความสามารถในการจัดการสินค้าและคลังสินค้า อาชีพที่เกี่ยวข้องคือผู้จัดการสต็อกหรือผู้จัดการโลจิสติกส์

 7. การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม การติดตามและนำเทรนด์การขายของฝากเข้าสู่ธุรกิจของคุณอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

 8. การวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินและการบริหารการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขายของฝาก คุณอาจต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการเงิน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของฝาก ที่ควรรู้

 1. สินค้าของฝาก (Gifts)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าที่มักถูกซื้อเพื่อใช้ในการให้ของขวัญหรือแจกแจงในงานต่าง ๆ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Items that are typically purchased for the purpose of giving as gifts or distributing at events
 2. สต็อก (Inventory)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าที่คุณถืออยู่ในร้านค้าหรือคลังสินค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The goods that you hold in your store or warehouse
 3. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณและดึงดูดลูกค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Activities used to create awareness about your products or services and attract customers
 4. ลูกค้า (Customers)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Individuals or organizations that purchase products or services from you
 5. ราคาขาย (Selling Price)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ราคาที่คุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The price at which you sell products or services to customers
 6. กำไร (Profit)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) รายได้ที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The income remaining after deducting expenses and costs
 7. สินค้าที่มีตลาด (Marketable Products)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าหรือบริการที่มีความต้องการจากลูกค้าและมีศักยภาพในการขายได้
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Products or services that are in demand by customers and have the potential for sales
 8. การบริหารจัดการสต็อก (Inventory Management)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการควบคุมและจัดการสินค้าในคลังสินค้าของคุณ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) The process of controlling and managing the goods in your inventory
 9. สินค้าอุปกรณ์ (Merchandise)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าหรือสินค้าที่ขายในร้านค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Goods or items sold in a store
 10. ร้านค้า (Store)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) สถานที่ที่คุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) A place where you sell products or services to customers

จดบริษัท ธุรกิจของฝาก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ก่อตั้งบริษัทแบบใดที่เหมาะกับธุรกิจขายของฝากของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมในการใช้ชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของรัฐกำหนด

 3. เลือกผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน โดยผู้บริหารห้ามเป็นคนที่ถูกต้องการความรับผิดชอบทางอาญา

 4. ระบุทุนจดทะเบียน บริษัทต้องระบุทุนจดทะเบียนที่ต้องการก่อตั้งบริษัท ยอดทุนจดทะเบียนขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและกำหนดในพระราชกฤษฏีกา

 5. เตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสมาชิกกรรมการบริษัท, หนังสือรับรองภาษีเงินได้ของผู้ก่อตั้ง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับใบอนุญาต) เพื่อจดทะเบียนบริษัท รอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานเหล่านี้

 7. ขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ บางธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตการประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 8. การจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีอากร หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้วคุณจะต้องไปจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร

 9. จัดทำบัญชีบริษัท คุณจะต้องจัดทำบัญชีของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณตลอดเวลา

บริษัท ธุรกิจของฝาก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้บริหารหรือพนักงานที่มีรายได้จากบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ถ้าบริษัทขายสินค้าหรือบริการที่ถูกครอบครองด้วยกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), บริษัทจะต้องเสียภาษี VAT และควรรายงานการชำระภาษีนี้ให้กับกรมสรรพากร

 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจขายของฝาก ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีบริษัทและมีอัตราที่แตกต่างกันตามรายได้ของบริษัท

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางธุรกิจหรือกิจการบางประเภทอาจต้องเสียภาษีเฉพาะเพิ่มเติมตามกฎหมายที่กำหนด เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับบางกิจการการพนัน

 5. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, การเสียภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บางบริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ อีกตามกรณี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีเงินกู้, หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.