เสื้อผ้าสกรีน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การผลิตและขายเสื้อผ้าสกรีน รายได้หลักของธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนคือการผลิตและขายเสื้อผ้าที่มีการพิมพ์หรือสกรีนโลโก้ รูปภาพ หรือข้อความต่าง ๆ ลงบนผ้า เช่น เสื้อยืดสกรีนโลโก้ของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

 2. บริการสกรีนเสื้อผ้า ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนยังมีรายได้จากการให้บริการสกรีนบนเสื้อผ้าของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบริการสกรีนที่ผลิตทำเสื้อผ้าให้กับลูกค้าหรือบริการสกรีนบนเสื้อผ้าที่ลูกค้านำมาให้สกรีน

 3. การออกแบบและพัฒนาสกรีน บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนอาจมีรายได้จากการออกแบบและพัฒนาสกรีนใหม่ที่น่าสนใจและนำไปใช้กับเสื้อผ้าต่าง ๆ

 4. สินค้าและสิ่งของเสริม บางบริษัทอาจมีรายได้จากการขายสินค้าและสิ่งของเสริมที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าสกรีน เช่น เข็มขัดเสื้อผ้า กุมาระเบื้องหน้าเสื้อ หรือกระเป๋าสำหรับเก็บเสื้อผ้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

SWOT analysis คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเภทของธุรกิจในด้านความแข็งแกร่ง Strengths, จุดอ่อน Weaknesses, โอกาส Opportunities, และอุปสรรค Threats ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT analysis ของธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนพร้อมคำอธิบาย

 1. ความแข็งแกร่ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการสกรีนเสื้อผ้า ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญในการสกรีนเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
  • การออกแบบสินค้าที่สวยงามและน่าสนใจ ธุรกิจมีการออกแบบสกรีนที่น่าสนใจและทันสมัย
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ระบบการผลิตที่ไม่มีความยืดหยุ่น การผลิตเสื้อผ้าสกรีนอาจไม่สามารถรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
  • การตลาดและการโฆษณาที่อยู่ในระดับต่ำ ธุรกิจอาจมีการตลาดและการโฆษณาที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถเติบโตเร็วพอตามต้องการ
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ที่กำลังเติบโต ตลาดการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจอาจนำเสนอสินค้าในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
  • การเพิ่มสินค้าและบริการเสริม ธุรกิจสามารถเพิ่มสินค้าและบริการเสริมที่น่าสนใจเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง มีธุรกิจสกรีนอื่น ๆ ที่มีความแข็งแกร่งในตลาดที่แข่งขันกันอย่างหนัก
  • ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด ตลาดเสื้อผ้าสกรีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต้องทำการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนต้องลงทุนในสิ่งต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์การสกรีน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกรีนเสื้อผ้า เช่น เครื่องพิมพ์สกรีน เปลเดอร์ หรือมิวลิง

 2. วัสดุทำเสื้อผ้า ต้องเตรียมวัสดุทำเสื้อผ้าที่จะนำมาสกรีน เช่น เสื้อผ้าที่ไม่มีโพรไฟล์

 3. ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าส่วนกลาง และค่าโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

 1. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกเป็นคนที่ออกแบบรูปภาพหรือลายสกรีนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเสื้อผ้า

 2. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของของบริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

 3. ช่างสกรีน ช่างสกรีนเป็นคนที่ดำเนินการสกรีนรูปภาพหรือลายลงบนเสื้อผ้า

 4. พนักงานสำรวจตลาด พนักงานสำรวจตลาดช่วยในการศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด

 5. พนักงานขาย พนักงานขายทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าและส่งเสื้อผ้าสกรีนให้กับลูกค้า

 6. ผู้บริหาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ

 7. คลังสินค้า คลังสินค้าเป็นคนที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้าเสื้อผ้าสกรีน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ที่ควรรู้

 1. เสื้อผ้าสกรีน Screen printed apparel เสื้อผ้าที่มีการพิมพ์หรือสกรีนรูปภาพหรือลายต่างๆ บนผ้า

 2. อุปกรณ์สกรีน Screen printing equipment – อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสกรีนเสื้อผ้า เช่น เครื่องพิมพ์สกรีน

 3. หน้ากระดาษ Screen mesh – ชิ้นส่วนที่มีรูแบบเกลียวสำหรับใช้ในกระบวนการสกรีน

 4. โปรแกรมกราฟิก Graphic design software – โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและจัดการกราฟิก

 5. แม่พิมพ์ Stencil – ฉากหรือลวดลายที่ใช้ในกระบวนการสกรีน

 6. หมึกสกรีน Screen printing ink – หมึกที่ใช้ในกระบวนการสกรีน

 7. สติกเกอร์ Sticker – ฉลากที่ติดไปบนผ้าหรือสิ่งของ

 8. ลูกค้า Customers – บุคคลหรือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 9. ตลาด Market – กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 10. การตลาดออนไลน์ Online marketing – กิจกรรมที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการโฆษณาและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ทำอย่างไร

เพื่อจดบริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ก่อนจดบริษัทคุณต้องตรวจสอบชื่อบริษัทในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจพิเศษ DBD เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ได้ถูกใช้ไปแล้ว

 2. ยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานทะเบียนบริษัท DBD พร้อมทั้งแนบเอกสารเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

 3. รับใบรับรองจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้ชำระเรียบร้อย คุณจะได้รับใบรับรองจดทะเบียนบริษัท

 4. ทำการบัญชีและภาษี คุณต้องทำการบัญชีและรายงานภาษีตามกฎหมายที่กำหนดให้

บริษัท ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนอาจมีการเสียภาษีต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ในอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax คุณสมบัตินิติบุคคลไม่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 5 คน ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 3. ภาษีนิติบุคคล Corporate Income Tax บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 4. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเสียภาษีอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ปูพื้น พื้นยางสแตนดาร์ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

กระเบื้องยาง 60*60 กระเบื้องยาง สีเขียว ม อก กระเบื้อง ยาง กระเบื้องยาง รังสิต แค ต ตา ล็อก กระเบื้องยาง กระเบื้องยาง ลายไม้ สีดำ กระเบื้องยาง ไทย กระเบื้องยาง ปทุมธานี ออนไลน์

เดลิเวอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ตัวอย่าง แผนธุรกิจ เดลิ เว อ รี่ เป็นเจ้าของ แอ พ เดลิ เว อ รี่ ขายอาหารเดลิเวอรี่ไม่มีหน้าร้าน บริการเดลิเวอรี่ มีอะไรบ้าง ขายเดลิเวอรี่อะไรดี สมัครขายอาหารเดลิเวอรี่ ไอ เดีย ขายอาหาร เดลิ เว อ รี่ ขายของเดลิเวอรี่ ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

เสื้อผ้าสุนัข เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โรงงาน ตัด เสื้อผ้าสุนัข ตัด เย็บ เสื้อผ้าสุนัข ขายส่ง เสื้อผ้าสุนัข มือสอง เสื้อผ้าสุนัข ราคาถูก รับตัด เสื้อสุนัข สั่งทำ เสื้อแมว ขายส่ง อุปกรณ์สุนัข ขายส่ง ปลอกคอ สุนัข สํา เพ็ง ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ส่งออกลำไย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การส่งออกลําไย การส่งออกลำไยสด - กระทรวงพาณิชย์ วิธี ส่ง ลำไย ไม่ให้ เน่า บริษัท ส่งออกลำไย  ลำไย ส่ง ขั้น ตอน การส่งออกลำไย อบแห้ง ไปจีน การส่งออก ลํา ไย การส่งออกลำไยไปอินโดนีเซีย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top