จดทะเบียนบริษัท.COM » เสื้อผ้าสกรีน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การผลิตและขายเสื้อผ้าสกรีน รายได้หลักของธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนคือการผลิตและขายเสื้อผ้าที่มีการพิมพ์หรือสกรีนโลโก้ รูปภาพ หรือข้อความต่าง ๆ ลงบนผ้า เช่น เสื้อยืดสกรีนโลโก้ของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

 2. บริการสกรีนเสื้อผ้า ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนยังมีรายได้จากการให้บริการสกรีนบนเสื้อผ้าของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบริการสกรีนที่ผลิตทำเสื้อผ้าให้กับลูกค้าหรือบริการสกรีนบนเสื้อผ้าที่ลูกค้านำมาให้สกรีน

 3. การออกแบบและพัฒนาสกรีน บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนอาจมีรายได้จากการออกแบบและพัฒนาสกรีนใหม่ที่น่าสนใจและนำไปใช้กับเสื้อผ้าต่าง ๆ

 4. สินค้าและสิ่งของเสริม บางบริษัทอาจมีรายได้จากการขายสินค้าและสิ่งของเสริมที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าสกรีน เช่น เข็มขัดเสื้อผ้า กุมาระเบื้องหน้าเสื้อ หรือกระเป๋าสำหรับเก็บเสื้อผ้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

SWOT analysis คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเภทของธุรกิจในด้านความแข็งแกร่ง Strengths, จุดอ่อน Weaknesses, โอกาส Opportunities, และอุปสรรค Threats ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT analysis ของธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนพร้อมคำอธิบาย

 1. ความแข็งแกร่ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการสกรีนเสื้อผ้า ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญในการสกรีนเสื้อผ้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
  • การออกแบบสินค้าที่สวยงามและน่าสนใจ ธุรกิจมีการออกแบบสกรีนที่น่าสนใจและทันสมัย
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ระบบการผลิตที่ไม่มีความยืดหยุ่น การผลิตเสื้อผ้าสกรีนอาจไม่สามารถรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้
  • การตลาดและการโฆษณาที่อยู่ในระดับต่ำ ธุรกิจอาจมีการตลาดและการโฆษณาที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถเติบโตเร็วพอตามต้องการ
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ที่กำลังเติบโต ตลาดการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจอาจนำเสนอสินค้าในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
  • การเพิ่มสินค้าและบริการเสริม ธุรกิจสามารถเพิ่มสินค้าและบริการเสริมที่น่าสนใจเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง มีธุรกิจสกรีนอื่น ๆ ที่มีความแข็งแกร่งในตลาดที่แข่งขันกันอย่างหนัก
  • ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด ตลาดเสื้อผ้าสกรีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต้องทำการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนต้องลงทุนในสิ่งต่อไปนี้

 1. อุปกรณ์การสกรีน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกรีนเสื้อผ้า เช่น เครื่องพิมพ์สกรีน เปลเดอร์ หรือมิวลิง

 2. วัสดุทำเสื้อผ้า ต้องเตรียมวัสดุทำเสื้อผ้าที่จะนำมาสกรีน เช่น เสื้อผ้าที่ไม่มีโพรไฟล์

 3. ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าส่วนกลาง และค่าโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

 1. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกเป็นคนที่ออกแบบรูปภาพหรือลายสกรีนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเสื้อผ้า

 2. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของของบริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน

 3. ช่างสกรีน ช่างสกรีนเป็นคนที่ดำเนินการสกรีนรูปภาพหรือลายลงบนเสื้อผ้า

 4. พนักงานสำรวจตลาด พนักงานสำรวจตลาดช่วยในการศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด

 5. พนักงานขาย พนักงานขายทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าและส่งเสื้อผ้าสกรีนให้กับลูกค้า

 6. ผู้บริหาร ผู้บริหารรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินธุรกิจ

 7. คลังสินค้า คลังสินค้าเป็นคนที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้าเสื้อผ้าสกรีน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ที่ควรรู้

 1. เสื้อผ้าสกรีน Screen printed apparel เสื้อผ้าที่มีการพิมพ์หรือสกรีนรูปภาพหรือลายต่างๆ บนผ้า

 2. อุปกรณ์สกรีน Screen printing equipment – อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสกรีนเสื้อผ้า เช่น เครื่องพิมพ์สกรีน

 3. หน้ากระดาษ Screen mesh – ชิ้นส่วนที่มีรูแบบเกลียวสำหรับใช้ในกระบวนการสกรีน

 4. โปรแกรมกราฟิก Graphic design software – โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและจัดการกราฟิก

 5. แม่พิมพ์ Stencil – ฉากหรือลวดลายที่ใช้ในกระบวนการสกรีน

 6. หมึกสกรีน Screen printing ink – หมึกที่ใช้ในกระบวนการสกรีน

 7. สติกเกอร์ Sticker – ฉลากที่ติดไปบนผ้าหรือสิ่งของ

 8. ลูกค้า Customers – บุคคลหรือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 9. ตลาด Market – กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 10. การตลาดออนไลน์ Online marketing – กิจกรรมที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการโฆษณาและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน ทำอย่างไร

เพื่อจดบริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ก่อนจดบริษัทคุณต้องตรวจสอบชื่อบริษัทในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจพิเศษ DBD เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ได้ถูกใช้ไปแล้ว

 2. ยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานทะเบียนบริษัท DBD พร้อมทั้งแนบเอกสารเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

 3. รับใบรับรองจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนได้ชำระเรียบร้อย คุณจะได้รับใบรับรองจดทะเบียนบริษัท

 4. ทำการบัญชีและภาษี คุณต้องทำการบัญชีและรายงานภาษีตามกฎหมายที่กำหนดให้

บริษัท ธุรกิจเสื้อผ้าสกรีน เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนอาจมีการเสียภาษีต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ในอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Personal Income Tax คุณสมบัตินิติบุคคลไม่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 5 คน ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 3. ภาษีนิติบุคคล Corporate Income Tax บริษัทธุรกิจเสื้อผ้าสกรีนต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 4. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเสียภาษีอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.