จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายกระเป๋า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายกระเป๋า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกระเป๋าในร้านค้า: รายได้หลักมาจากการขายกระเป๋าในร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเสนอกระเป๋าให้กับลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้ง.

 2. การขายออนไลน์: การขายกระเป๋าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, เว็บไซต์ออคเชน, หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น.

 3. การขายส่ง: ธุรกิจขายกระเป๋าอาจทำการขายส่งให้แก่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านค้าขายสินค้าแฟชั่นหรือร้านค้าขายกระเป๋าเป้.

 4. การจัดกิจกรรมพิเศษ: การจัดกิจกรรมพิเศษเช่น การส่งมอบของขวัญรายการโปรโมชั่นหรือการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับแฟชั่นและกระเป๋า อาจสร้างรายได้เพิ่มเติม.

 5. การทำงานร่วมกับบริษัทแฟชั่น: การทำงานร่วมกับบริษัทแฟชั่นที่มีแบรนด์และการออกแบบกระเป๋าอาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ.

 6. บริการซ่อมและดูแล: การให้บริการซ่อมและดูแลกระเป๋าสำหรับลูกค้าก็เป็นที่ต้องการในบางกรณี.

 7. สินค้าเสริม: การขายสินค้าเสริมเช่น สติ๊กเกอร์, หนังสือแนะนำการใช้งานกระเป๋า, หรือสินค้าเกี่ยวกับกระเป๋าเป้.

 8. อื่น ๆ: อาจมีแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายกระเป๋า เช่น การจัดอีเวนท์เกี่ยวกับแฟชั่นหรือการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเก่า.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายกระเป๋า

จุดแข็ง Strengths

 • คุณภาพสินค้า: คุณภาพของกระเป๋าที่คุณขายอาจเป็นจุดแข็งที่มีส่วนช่วยสร้างความนิยมให้กับธุรกิจของคุณ.
 • การออกแบบสวยงาม: หากกระเป๋าของคุณมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และดูสวยงาม นักช้อปอาจจะมีความสนใจในการซื้อ.
 • การตลาดออนไลน์: หากคุณมีการประชาสัมพันธ์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดี มีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง.
 • แบรนด์และสมาชิกลoyal: ถ้าคุณได้สร้างแบรนด์ที่มีความนิยมและมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกลoyal จะช่วยในการสร้างรายได้และความเชื่อมั่นในอนาคต.

จุดอ่อน Weaknesses

 • ความหลากหลายในสินค้า: หากคุณไม่มีความหลากหลายในสินค้าที่นักช้อปต้องการ อาจส่งผลให้สูญเสียลูกค้า.
 • การควบคุมการผลิต: หากคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตหรือคุณภาพได้ดีเพียงพอ อาจส่งผลให้มีสินค้าที่ไม่คุณภาพออกไปยังลูกค้า.
 • การแข่งขัน: ธุรกิจขายกระเป๋าเป็นที่แข่งขันอย่างดุเดือด หากคุณไม่มีวิธีการแยกตัวจากคู่แข่งอาจจะส่งผลให้มีความลำบากในการแทรกแซงตลาด.
 • ความสามารถในการจัดการการเงิน: หากคุณไม่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการการเงินอาจทำให้ส่งผลให้มีปัญหาทางการเงินในธุรกิจ.

โอกาส Opportunities

 • เป้าหมายกลุ่มตลาด: คุณอาจสามารถเปิดกลุ่มตลาดใหม่ เช่น การเน้นสายอาชีพหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ.
 • การขยายตลาด: มีโอกาสสำหรับการขยายตลาดออนไลน์หรือการเปิดร้านค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย.
 • ส่วนแบ่งตลาด: ถ้าคุณสามารถครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดที่ไม่ได้รับการให้ความสนใจมาก่อน คุณอาจได้รับประโยชน์จากนักช้อปที่ต้องการสินค้าเฉพาะ.
 • โมเดลธุรกิจทางออนไลน์: หากคุณเริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้โมเดลธุรกิจเสริมรายได้เพิ่มเติมได้.

อุปสรรค Threats 

 • คู่แข่งและการค้าแทน: การแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ และการค้าแทนสามารถทำให้มีแรงกดดันต่อราคาและการค้าขาย.
 • เปลี่ยนแปลงในแบรนด์และแฟชั่น: แบรนด์และแฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้เร็วมาก ทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง.
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น.
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจส่งผลให้คนลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่เป็นจำเป็น.

อาชีพ ธุรกิจขายกระเป๋า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่การทำธุรกิจ: คุณอาจต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือการจัดเก็บสินค้าของคุณ เพื่อรับสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า.

 2. สินค้าและวัตถุดิบ: ต้นทุนสำหรับการจัดหากระเป๋าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระเป๋า เช่น ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทำกระเป๋า.

 3. การออกแบบและสร้างแบรนด์: ค่าใช้จ่ายในการออกแบบกระเป๋าและสร้างแบรนด์ เพื่อให้แตกต่างและมีค่าขายสูงขึ้น.

 4. การตลาดและโฆษณา: การโฆษณาและการตลาดเพื่อให้คนรู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ เช่น การสร้างเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์, และการตลาดทางสังคมออนไลน์.

 5. เครื่องมือและอุปกรณ์: การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิตกระเป๋า หรือเครื่องมือสำหรับการจัดการร้านค้า.

 6. บุคคลากร: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการผลิต บริหารจัดการร้านค้า หรือบริการลูกค้า คุณอาจต้องพิจารณาจ้างงานบุคคลากร.

 7. การจัดการการเงิน: การจัดทำงบการเงิน, การสำรองเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจ, และการจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษี.

 8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป: ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ เช่น ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบำรุงรักษา, และค่าบริหารจัดการ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายกระเป๋า

 1. ออกแบบกระเป๋า: การออกแบบกระเป๋าเป็นอาชีพที่สำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้ออกแบบสร้างรูปแบบและสไตล์ของกระเป๋าที่กำหนดลักษณะเฉพาะของแบรนด์หรือร้านค้า.

 2. การผลิตกระเป๋า: การผลิตกระเป๋าเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำธุรกิจขายกระเป๋า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้คือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและความคล่องแคล่วในการจัดการกระบวนการผลิต.

 3. การตลาดและโฆษณา: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณาเป็นคนที่ทำให้ผู้คนรู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ การสร้างแบรนด์และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ.

 4. การจัดการสต็อกและจัดส่ง: หากคุณมีร้านค้ากับสินค้ากระเป๋าที่จำหน่าย คุณต้องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการจัดส่งให้แม่นยำ เพื่อให้สินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งแก่ลูกค้า.

 5. การบริการลูกค้า: ในธุรกิจขายกระเป๋าคุณจะต้องรับใช้และช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้าและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

 6. การซื้อสินค้าและการจัดหาวัตถุดิบ: หากคุณผลิตกระเป๋าเอง คุณจะต้องมีอาชีพในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต.

 7. การซื้อขายและนำเข้าสินค้า: หากคุณนำเข้ากระเป๋าจากต่างประเทศ คุณอาจต้องมีการจัดการการซื้อขายและนำเข้าสินค้า.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายกระเป๋า ที่ควรรู้

 1. กระเป๋า (Bag):

  • ไทย: กระเป๋า
  • อังกฤษ: Bag
  • คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้ในการพกพาของขวัญ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่าง ๆ
 2. สตริง (Strap):

  • ไทย: สตริง
  • อังกฤษ: Strap
  • คำอธิบาย: แถบหรือเชือกที่ใช้แขวนกระเป๋าหรือถือกระเป๋า
 3. สายสะพาย (Shoulder Strap):

  • ไทย: สายสะพาย
  • อังกฤษ: Shoulder Strap
  • คำอธิบาย: สายเชือกที่ใช้สะพายกระเป๋าไว้ที่หน้าอกหรือไหล่
 4. ดีไซน์ (Design):

  • ไทย: ดีไซน์
  • อังกฤษ: Design
  • คำอธิบาย: ลักษณะทางด้านรูปร่างและสไตล์ของกระเป๋า
 5. คอลเลคชั่น (Collection):

  • ไทย: คอลเลคชั่น
  • อังกฤษ: Collection
  • คำอธิบาย: ชุดหรือกลุ่มสินค้ากระเป๋าที่ออกแบบและผลิตในเวลาเดียวกัน
 6. ไซส์ (Size):

  • ไทย: ไซส์
  • อังกฤษ: Size
  • คำอธิบาย: ขนาดหรือมิติของกระเป๋า เช่น ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่
 7. วัสดุ (Material):

  • ไทย: วัสดุ
  • อังกฤษ: Material
  • คำอธิบาย: วัสดุหรือผ้าที่ใช้ในการผลิตกระเป๋า เช่น หนัง, ผ้า, ไนลอน, ผ้าดิบ
 8. รอบ (Closure):

  • ไทย: รอบ
  • อังกฤษ: Closure
  • คำอธิบาย: วิธีปิดกระเป๋า เช่น ซิป, ปุ่ม, หนังสือเล่ม
 9. โครงสร้าง (Structure):

  • ไทย: โครงสร้าง
  • อังกฤษ: Structure
  • คำอธิบาย: รูปแบบของการสร้างกระเป๋า รวมถึงการจัดเรียงช่องในกระเป๋า
 10. ราคา (Price):

  • ไทย: ราคา
  • อังกฤษ: Price
  • คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อกระเป๋า

จดบริษัท ธุรกิจขายกระเป๋า ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท: ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนบริษัทของคุณ คุณจะต้องเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วน.

 2. เลือกชื่อบริษัท: คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศของคุณ.

 3. เสนอคำขอจดทะเบียนบริษัท: คุณต้องเสนอคำขอจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านลงทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพาณิชย์, หรือหน่วยงานที่คล้ายกัน.

 4. เลือกผู้บริหารและผู้ถือหุ้น: คุณต้องระบุผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายละเอียดของพวกเขาในแบบฟอร์มการจดทะเบียน.

 5. จ่ายค่าจดทะเบียนและภาษี: คุณต้องจ่ายค่าจดทะเบียนและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกิจการของคุณ.

 6. ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ.

บริษัท ธุรกิจขายกระเป๋า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax, VAT): ถ้าธุรกิจของคุณมีรายได้ที่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมาย คุณอาจต้องจ่ายภาษี VAT สำหรับสินค้าและบริการที่ขายไปแก่ลูกค้า. อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและประเภทของสินค้าหรือบริการ.

 2. ภาษีธุรกิจและภาษีหุ้นส่วน (Business Tax and Equity Tax): บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีจากกิจการขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีผลตอบแทนหุ้นส่วนสูง การชำระเงินภาษีเหล่านี้อาจพึงไปตามกฎหมายและรูปแบบของกิจการของคุณ.

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax): ถ้าคุณมีรายได้จากการขายกระเป๋าในฐานะบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของคุณ.

 4. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax): บริษัทของคุณอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทจดทะเบียนหรือดำเนินกิจการ อัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและระดับรายได้.

 5. อื่น ๆ: บริษัทอาจเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีเพิ่มมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือภาษีสรรพากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.