รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ขายกระเป๋า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขายกระเป๋า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกระเป๋าในร้านค้า: รายได้หลักมาจากการขายกระเป๋าในร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเสนอกระเป๋าให้กับลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้ง.

 2. การขายออนไลน์: การขายกระเป๋าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, เว็บไซต์ออคเชน, หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น.

 3. การขายส่ง: ธุรกิจขายกระเป๋าอาจทำการขายส่งให้แก่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านค้าขายสินค้าแฟชั่นหรือร้านค้าขายกระเป๋าเป้.

 4. การจัดกิจกรรมพิเศษ: การจัดกิจกรรมพิเศษเช่น การส่งมอบของขวัญรายการโปรโมชั่นหรือการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับแฟชั่นและกระเป๋า อาจสร้างรายได้เพิ่มเติม.

 5. การทำงานร่วมกับบริษัทแฟชั่น: การทำงานร่วมกับบริษัทแฟชั่นที่มีแบรนด์และการออกแบบกระเป๋าอาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ.

 6. บริการซ่อมและดูแล: การให้บริการซ่อมและดูแลกระเป๋าสำหรับลูกค้าก็เป็นที่ต้องการในบางกรณี.

 7. สินค้าเสริม: การขายสินค้าเสริมเช่น สติ๊กเกอร์, หนังสือแนะนำการใช้งานกระเป๋า, หรือสินค้าเกี่ยวกับกระเป๋าเป้.

 8. อื่น ๆ: อาจมีแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายกระเป๋า เช่น การจัดอีเวนท์เกี่ยวกับแฟชั่นหรือการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเก่า.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขายกระเป๋า

จุดแข็ง Strengths

 • คุณภาพสินค้า: คุณภาพของกระเป๋าที่คุณขายอาจเป็นจุดแข็งที่มีส่วนช่วยสร้างความนิยมให้กับธุรกิจของคุณ.
 • การออกแบบสวยงาม: หากกระเป๋าของคุณมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และดูสวยงาม นักช้อปอาจจะมีความสนใจในการซื้อ.
 • การตลาดออนไลน์: หากคุณมีการประชาสัมพันธ์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดี มีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง.
 • แบรนด์และสมาชิกลoyal: ถ้าคุณได้สร้างแบรนด์ที่มีความนิยมและมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกลoyal จะช่วยในการสร้างรายได้และความเชื่อมั่นในอนาคต.

จุดอ่อน Weaknesses

 • ความหลากหลายในสินค้า: หากคุณไม่มีความหลากหลายในสินค้าที่นักช้อปต้องการ อาจส่งผลให้สูญเสียลูกค้า.
 • การควบคุมการผลิต: หากคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตหรือคุณภาพได้ดีเพียงพอ อาจส่งผลให้มีสินค้าที่ไม่คุณภาพออกไปยังลูกค้า.
 • การแข่งขัน: ธุรกิจขายกระเป๋าเป็นที่แข่งขันอย่างดุเดือด หากคุณไม่มีวิธีการแยกตัวจากคู่แข่งอาจจะส่งผลให้มีความลำบากในการแทรกแซงตลาด.
 • ความสามารถในการจัดการการเงิน: หากคุณไม่มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการการเงินอาจทำให้ส่งผลให้มีปัญหาทางการเงินในธุรกิจ.

โอกาส Opportunities

 • เป้าหมายกลุ่มตลาด: คุณอาจสามารถเปิดกลุ่มตลาดใหม่ เช่น การเน้นสายอาชีพหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ.
 • การขยายตลาด: มีโอกาสสำหรับการขยายตลาดออนไลน์หรือการเปิดร้านค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย.
 • ส่วนแบ่งตลาด: ถ้าคุณสามารถครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดที่ไม่ได้รับการให้ความสนใจมาก่อน คุณอาจได้รับประโยชน์จากนักช้อปที่ต้องการสินค้าเฉพาะ.
 • โมเดลธุรกิจทางออนไลน์: หากคุณเริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้โมเดลธุรกิจเสริมรายได้เพิ่มเติมได้.

อุปสรรค Threats 

 • คู่แข่งและการค้าแทน: การแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ และการค้าแทนสามารถทำให้มีแรงกดดันต่อราคาและการค้าขาย.
 • เปลี่ยนแปลงในแบรนด์และแฟชั่น: แบรนด์และแฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้เร็วมาก ทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง.
 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น.
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจส่งผลให้คนลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่เป็นจำเป็น.

อาชีพ ธุรกิจขายกระเป๋า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่การทำธุรกิจ: คุณอาจต้องเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือการจัดเก็บสินค้าของคุณ เพื่อรับสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า.

 2. สินค้าและวัตถุดิบ: ต้นทุนสำหรับการจัดหากระเป๋าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระเป๋า เช่น ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทำกระเป๋า.

 3. การออกแบบและสร้างแบรนด์: ค่าใช้จ่ายในการออกแบบกระเป๋าและสร้างแบรนด์ เพื่อให้แตกต่างและมีค่าขายสูงขึ้น.

 4. การตลาดและโฆษณา: การโฆษณาและการตลาดเพื่อให้คนรู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ เช่น การสร้างเว็บไซต์, โฆษณาออนไลน์, และการตลาดทางสังคมออนไลน์.

 5. เครื่องมือและอุปกรณ์: การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิตกระเป๋า หรือเครื่องมือสำหรับการจัดการร้านค้า.

 6. บุคคลากร: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการผลิต บริหารจัดการร้านค้า หรือบริการลูกค้า คุณอาจต้องพิจารณาจ้างงานบุคคลากร.

 7. การจัดการการเงิน: การจัดทำงบการเงิน, การสำรองเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจ, และการจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษี.

 8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป: ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ เช่น ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบำรุงรักษา, และค่าบริหารจัดการ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายกระเป๋า

 1. ออกแบบกระเป๋า: การออกแบบกระเป๋าเป็นอาชีพที่สำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้ออกแบบสร้างรูปแบบและสไตล์ของกระเป๋าที่กำหนดลักษณะเฉพาะของแบรนด์หรือร้านค้า.

 2. การผลิตกระเป๋า: การผลิตกระเป๋าเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำธุรกิจขายกระเป๋า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้คือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและความคล่องแคล่วในการจัดการกระบวนการผลิต.

 3. การตลาดและโฆษณา: ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณาเป็นคนที่ทำให้ผู้คนรู้จักและสนใจในสินค้าของคุณ การสร้างแบรนด์และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ.

 4. การจัดการสต็อกและจัดส่ง: หากคุณมีร้านค้ากับสินค้ากระเป๋าที่จำหน่าย คุณต้องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการจัดส่งให้แม่นยำ เพื่อให้สินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งแก่ลูกค้า.

 5. การบริการลูกค้า: ในธุรกิจขายกระเป๋าคุณจะต้องรับใช้และช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกสินค้าและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

 6. การซื้อสินค้าและการจัดหาวัตถุดิบ: หากคุณผลิตกระเป๋าเอง คุณจะต้องมีอาชีพในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต.

 7. การซื้อขายและนำเข้าสินค้า: หากคุณนำเข้ากระเป๋าจากต่างประเทศ คุณอาจต้องมีการจัดการการซื้อขายและนำเข้าสินค้า.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายกระเป๋า ที่ควรรู้

 1. กระเป๋า (Bag):

  • ไทย: กระเป๋า
  • อังกฤษ: Bag
  • คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้ในการพกพาของขวัญ อุปกรณ์ หรือสิ่งของต่าง ๆ
 2. สตริง (Strap):

  • ไทย: สตริง
  • อังกฤษ: Strap
  • คำอธิบาย: แถบหรือเชือกที่ใช้แขวนกระเป๋าหรือถือกระเป๋า
 3. สายสะพาย (Shoulder Strap):

  • ไทย: สายสะพาย
  • อังกฤษ: Shoulder Strap
  • คำอธิบาย: สายเชือกที่ใช้สะพายกระเป๋าไว้ที่หน้าอกหรือไหล่
 4. ดีไซน์ (Design):

  • ไทย: ดีไซน์
  • อังกฤษ: Design
  • คำอธิบาย: ลักษณะทางด้านรูปร่างและสไตล์ของกระเป๋า
 5. คอลเลคชั่น (Collection):

  • ไทย: คอลเลคชั่น
  • อังกฤษ: Collection
  • คำอธิบาย: ชุดหรือกลุ่มสินค้ากระเป๋าที่ออกแบบและผลิตในเวลาเดียวกัน
 6. ไซส์ (Size):

  • ไทย: ไซส์
  • อังกฤษ: Size
  • คำอธิบาย: ขนาดหรือมิติของกระเป๋า เช่น ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่
 7. วัสดุ (Material):

  • ไทย: วัสดุ
  • อังกฤษ: Material
  • คำอธิบาย: วัสดุหรือผ้าที่ใช้ในการผลิตกระเป๋า เช่น หนัง, ผ้า, ไนลอน, ผ้าดิบ
 8. รอบ (Closure):

  • ไทย: รอบ
  • อังกฤษ: Closure
  • คำอธิบาย: วิธีปิดกระเป๋า เช่น ซิป, ปุ่ม, หนังสือเล่ม
 9. โครงสร้าง (Structure):

  • ไทย: โครงสร้าง
  • อังกฤษ: Structure
  • คำอธิบาย: รูปแบบของการสร้างกระเป๋า รวมถึงการจัดเรียงช่องในกระเป๋า
 10. ราคา (Price):

  • ไทย: ราคา
  • อังกฤษ: Price
  • คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อกระเป๋า

จดบริษัท ธุรกิจขายกระเป๋า ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท: ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนบริษัทของคุณ คุณจะต้องเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วน.

 2. เลือกชื่อบริษัท: คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศของคุณ.

 3. เสนอคำขอจดทะเบียนบริษัท: คุณต้องเสนอคำขอจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านลงทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานพาณิชย์, หรือหน่วยงานที่คล้ายกัน.

 4. เลือกผู้บริหารและผู้ถือหุ้น: คุณต้องระบุผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายละเอียดของพวกเขาในแบบฟอร์มการจดทะเบียน.

 5. จ่ายค่าจดทะเบียนและภาษี: คุณต้องจ่ายค่าจดทะเบียนและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกิจการของคุณ.

 6. ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ.

บริษัท ธุรกิจขายกระเป๋า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax, VAT): ถ้าธุรกิจของคุณมีรายได้ที่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมาย คุณอาจต้องจ่ายภาษี VAT สำหรับสินค้าและบริการที่ขายไปแก่ลูกค้า. อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและประเภทของสินค้าหรือบริการ.

 2. ภาษีธุรกิจและภาษีหุ้นส่วน (Business Tax and Equity Tax): บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีจากกิจการขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีผลตอบแทนหุ้นส่วนสูง การชำระเงินภาษีเหล่านี้อาจพึงไปตามกฎหมายและรูปแบบของกิจการของคุณ.

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax): ถ้าคุณมีรายได้จากการขายกระเป๋าในฐานะบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศของคุณ.

 4. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax): บริษัทของคุณอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทจดทะเบียนหรือดำเนินกิจการ อัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและระดับรายได้.

 5. อื่น ๆ: บริษัทอาจเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีเพิ่มมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือภาษีสรรพากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com