จดทะเบียนบริษัท.COM » ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแรงและค่าวัสดุ รายได้ส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้มักมาจากการเรียกเก็บค่าแรงและค่าวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ โดยอาจแบ่งเป็นค่าแรงติดตั้งและค่าแรงปรับปรุง รวมถึงค่าวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น สายไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

 2. บริการแก้ไขและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รายได้อาจมาจากการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารที่มีปัญหา รวมถึงการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยและการทำความสะอาดระบบไฟฟ้า

 3. การติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ รายได้ยังสามารถมาจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ในอาคารใหม่หรือในอาคารที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งสามารถเป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดหรือการติดตั้งส่วนหนึ่งของระบบ

 4. การให้คำปรึกษา บางครั้งธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารยังสามารถมีรายได้จากการให้คำปรึกษาในการวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการต่าง ๆ

 5. การให้บริการที่เกี่ยวข้อง อาจมีรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องเช่น การติดตั้งระบบป้องกันภัยหรือระบบควบคุมอัตโนมัติ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร

Strengths (ข้อแข็ง)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ธุรกิจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง และสามารถให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้

 2. ความสามารถในการปรับตัว ธุรกิจสามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว

 3. ฐานลูกค้าที่มั่นคง ธุรกิจมีลูกค้าที่มั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ส่วนใหญ่

 4. การให้บริการที่ครบวงจร ธุรกิจสามารถให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ

Weaknesses (ข้ออ่อน)

 1. การแข่งขันรุนแรง วงการนี้มีการแข่งขันอย่างรุนแรงและมีผู้เข้ารับมือมากมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาและกำไรขาดความมั่นคง

 2. ค่าใช้จ่ายสูง การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารมักต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะในกรณีที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งหรือต้องปรับปรุงระบบที่มีอยู่

 3. ความขึ้นอยู่กับความต้องการ รายได้ของธุรกิจมักขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจมีความผันผวนและความไม่แน่นอน

Opportunities (โอกาส)

 1. การเติบโตของตลาด ตลาดในด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอาคารที่เพิ่มขึ้นในภาคภูมิซึ่งกำลังเจริญเติบโต

 2. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น ระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยที่มีความสามารถมากขึ้น สร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในธุรกิจ

 3. ความประสงค์สีเขียว ความประสงค์ในการลดการใช้พลังงานและลดกําลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสร้างโอกาสในการให้บริการเกี่ยวกับการอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Threats (ภัย)

 1. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งอาจส่งผลให้ความยุติธรรมในธุรกิจนี้

 2. ความขัดแย้งระหว่างราคาและคุณภาพ การแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลให้การตัดตัดราคาและมอบคุณภาพ

 3. ความผันผวนของราคาวัสดุ ความผันผวนในราคาวัสดุเช่น สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้ความมั่นคงของกำไร

อาชีพ ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท เริ่มต้นธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทเพื่อเป็นนิติบุคคลทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและประเทศที่คุณจดบริษัท

 2. ค่าใช้จ่ายในการสำรองที่อยู่ หากคุณไม่มีสถานที่ทางธุรกิจอยู่แล้ว คุณจะต้องสำรองที่อยู่เพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือฐานการทำธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในรายการนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่และสถานที่

 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและฝึกฝน คุณอาจต้องจ้างช่างไฟฟ้าหรือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนพนักงานเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด

 4. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัสดุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟ, ชิ้นส่วนไฟฟ้า, โคมไฟ, อุปกรณ์ป้องกันการช็อตไฟฟ้า, และอื่น ๆ

 5. ค่าใช้จ่ายในการประกันความรับผิดชอบ คุณอาจต้องซื้อประกันความรับผิดชอบเพื่อครอบคลุมความคุ้มครองต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด เริ่มต้นธุรกิจคุณอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้า

 7. ค่าใช้จ่ายในการทำโรงงานสำหรับงานติดตั้ง หากคุณต้องสร้างหรือเช่าโรงงานเพิ่มเติมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายนี้จะมีส่วนสำคัญ

 8. ค่าใช้จ่ายในการเสี่ยงต่อธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าเสี่ยงต่อธุรกิจ, ซึ่งเป็นส่วนของความรับผิดชอบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ, สัญญา, และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

 10. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบและบุคลากร เพื่อรักษาระบบไฟฟ้าและบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาระบบและค่าจ้างงานของบุคลากรจำเป็น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร

 1. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร พวกเขาทำงานกับสายไฟ, โคมไฟ, มอเตอร์, และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้อง

 2. วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้ที่ออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารและควบคุมโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า พวกเขาจะใช้ความรู้ทางวิศวกรระบบไฟฟ้าเพื่อแนะนำสายไฟ, ชนิดของอุปกรณ์, และระบบควบคุมที่เหมาะสมสำหรับอาคารแต่ละรูปแบบ

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญในระบบป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า พวกเขาตรวจสอบความปลอดภัยของระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า

 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารในยุคปัจจุบันมักมีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการควบคุมระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่ออกแบบและบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบเชื่อมต่อในอาคาร

 5. ช่างสะพานไฟฟ้า ช่างสะพานไฟฟ้าคอยจัดเส้นทางสายไฟฟ้าและสร้างโครงสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง ระบบไฟฟ้าในอาคารจะต้องติดตั้งและใช้ร่วมกับโครงสร้างอาคาร เช่น รองรับรางไฟฟ้าในผนัง ที่ดินที่เหมาะสำหรับระบบกราวด์ เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมีความรู้ในการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการสร้างที่เหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้า

 7. สำนักงานอนาญากรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจต้องใช้บริการจากนิติกรที่เชี่ยวชาญในด้านนี้

 8. บุคลากรบริษัท นอกเหนือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยตรง, คุณยังต้องมีบุคลากรทางธุรกิจ เช่น บุคลากรทางการเงิน, การตลาด, บริหาร, และบุคลากรที่รับผิดชอบงานทางบริหาร

 9. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และนี่อาจจำเป็นต้องมีช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่พร้อมสำหรับงานซ่อมบำรุง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ที่ควรรู้

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

  • ระบบที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์และอาคารต่าง ๆ ภายใน
 2. วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit)

  • เส้นทางที่ไฟฟ้าไหลผ่านเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์
 3. การติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation)

  • กระบวนการการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารหรือสถานที่อื่น ๆ
 4. ปลั๊กไฟ (Outlet)

  • จุดที่ใช้ในการเสียบปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้า
 5. สวิทช์ไฟฟ้า (Light Switch)

  • อุปกรณ์ที่ใช้เปิดหรือปิดแสงไฟในห้องหรือพื้นที่ต่าง ๆ
 6. ประกอบไฟฟ้า (Electrical Panel)

  • กล่องหรืออุปกรณ์ที่บรรจุความสามารถการไฟฟ้าและสวิทช์ต่าง ๆ ในอาคาร
 7. ระบบรักษาความปลอดภัยไฟฟ้า (Electrical Safety System)

  • การติดตั้งอุปกรณ์และระบบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไฟฟ้า
 8. สายไฟ (Electrical Wire)

  • สายที่ใช้สำหรับการส่งไฟฟ้าจากหนึ่งจุดไปยังอีกจุดหนึ่ง
 9. หลอดไฟ (Light Bulb)

  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแสงไฟในอาคาร
 10. โคมไฟ (Lamp)

  • อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเปิดแสงไฟในห้องหรือพื้นที่ต่าง ๆ

จดบริษัท ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้และเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และกรมธรรม์ กระทรวงพาณิชย์และกำหนดความเป็นมิตรต่อกฎหมายและลำดับระเบียบในการตั้งชื่อบริษัท

 2. จดบริษัทที่ท้องที่สำนักงานทะเบียนบริษัท คุณต้องเสนอคำขอจดบริษัทที่สำนักงานทะเบียนบริษัท โดยรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับบริษัท เช่น สำนักงานที่อยู่, การจดทะเบียน, แผนการจัดตั้งบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น

 3. จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจดบริษัทจะต้องชำระตามอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานทะเบียนบริษัท และมักจะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่จดทะเบียน

 4. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอจดบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม คุณจะต้องรอให้สำนักงานทะเบียนบริษัทพิจารณาคำขอของคุณ และรับอนุมัติ

 5. ประกาศในกระดานหุ้น หากคุณต้องการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักแห่งประเทศไทย (SET), คุณจะต้องประกาศบริษัทในกระดานหุ้นและประกาศข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

 6. ขอรับใบอนุญาตธุรกิจ การติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจต้องขอรับใบอนุญาตธุรกิจเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการไฟฟ้า หรือหน่วยงานท้องถิ่นตามลักษณะงาน

 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารอย่างเคร่งครัด

 8. จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ต้องเคร่งครัดในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของบริษัทตามกฎหมายและมาตรฐานทางการบัญชี

บริษัท ธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศที่ตั้งบริษัท ยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิหรือขาดทุนก่อนหักอัตราภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างตามประเทศและประเภทสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งอาจต้องการในกรณีที่มีรายได้จากธุรกิจการค้าหรือบริการเฉพาะ

 4. ภาษีสถานที่ (Property Tax) บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสถานที่ตามมูลค่าทางบริหารท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ

 5. ภาษีอื่น ๆ การติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจเกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและแหล่งทางราษฎร ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.