แฟรนไชส์เซเว่น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นสามารถมาจากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่จะมาจากการขายสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นคือดังนี้

 1. ยอดขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น คือการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสินค้าที่ขายอาจเป็นอาหาร สินค้าซื้อบนเคาน์เตอร์ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เป็นต้น รายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและราคาสินค้าที่ขายในร้านแต่ละสาขา

 2. ค่าบริการ บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น บริการจัดส่งสินค้า บริการสแกนบัตรสะสมคะแนน บริการตั้งอาหารที่จะเสิร์ฟในร้าน เป็นต้น การให้บริการนี้อาจเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. ค่าธรรมเนียมการเปิดสาขาใหม่ บางแฟรนไชส์อาจเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดสาขาใหม่หรือสำรองพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า

 4. รายได้จากการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ บริษัทเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์เซเว่นอาจได้รับรายได้จากการให้สิทธิ์และสิทธิการใช้ชื่อและแบรนด์ให้กับธุรกิจสาขาอื่นๆ

 5. รายได้จากส่วนแบ่งกำไร บางแฟรนไชส์อาจมีการเก็บส่วนแบ่งกำไรจากสาขาในรูปแบบค่าส่วนแบ่ง ซึ่งอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือกำไรที่สาขานั้นทำได้

 6. รายได้จากการให้บริการเสริม บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น การจัดอีเว้นท์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 7. รายได้จากการให้บริการเสริม บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น การจัดอีเว้นท์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบัน ด้วยการพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจภายใน พร้อมกับโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนี้

จุดแข็ง Strengths 

 • แบรนด์ที่ดังและความเชื่อถือได้ เซเว่นเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย
 • ระบบการดำเนินธุรกิจ การเป็นแฟรนไชส์อาจช่วยให้มีระบบการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นอยู่อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
 • ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ความขึ้นอยู่กับแบรนด์หลัก ธุรกิจแฟรนไชส์อาจต้องขึ้นอยู่กับแบรนด์หลักในด้านการบริหารและการเลือกสินค้า
 • ความไม่แน่นอนในตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์อาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โอกาส Opportunities 

 • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างๆ และตะแกรงการขาย
 • การเปิดสาขาใหม่ มีโอกาสในการเปิดสาขาใหม่ในสถานที่ที่มีความคาดหวังสำหรับธุรกิจ

อุปสรรค Threats 

 • ความแข็งของคู่แข่ง อาจเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในตลาดร้านสะดวกซื้อ
 • สภาพคล่องของตลาด สภาพคล่องของตลาดในบริเตนสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดร้านแฟรนไชส์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และขนาดของธุรกิจ ย่อมเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการขอใบอนุญาตและสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ของเซเว่น ค่าธรรมเนียมนี้อาจอยู่ในช่วงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทต่อร้าน ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของตลาดและมาตรฐานของแบรนด์

 2. ค่าสินค้าและวัตถุดิบ ต้องมีการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเปิดร้าน ซึ่งอาจครอบคลุมสินค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่ม อาหาร ของหวาน และสินค้าของเล่น

 3. ค่าเช่าพื้นที่ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้าน ขนาดและทำเลของพื้นที่มีผลต่อราคาค่าเช่า

 4. ค่าตกแต่งร้าน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านเพื่อให้เหมาะสมและสวยงามตามแบรนด์ของเซเว่น

 5. ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 6. ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น

 1. ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นและดำเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อตามแบบแผนและมาตรฐานของแฟรนไชส์

 2. พนักงานร้านสะดวกซื้อ คือคนที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อ เช่น พนักงานขาย พนักงานเก็บเงิน และพนักงานคลังสินค้า

 3. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นต้องมีพันธมิตรในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตามแบรนด์เพื่อให้ร้านสามารถให้บริการสินค้าตามมาตรฐานและคุณภาพที่เหมือนกันทุกสาขา

 4. ผู้จัดการสาขา คือคนที่รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานทำงานของสาขาแต่ละแห่ง

 5. ทีมงานที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอาจมีทีมงานที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การดูแลและสนับสนุนเรื่องการเปิดร้าน การตลาด การบัญชี และการดูแลลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – คือ ระบบธุรกิจที่ให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์สินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการเปิดสาขาใหม่ ซึ่งธุรกิจที่ใช้แฟรนไชส์จะต้องจ่ายค่าสิทธิ์และค่าบริการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 2. บริษัทแม่ (Parent Company) – คือ บริษัทหลักที่เป็นเจ้าของและดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมด ซึ่งมักจะมีบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างแบรนด์และระบบการทำธุรกิจ

 3. แบรนด์ (Brand) – คือ ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนธุรกิจและสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนและสร้างความจำ impression ให้กับลูกค้า

 4. ค่าสิทธิ์ (Franchise Fee) – คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องชำระให้กับบริษัทแม่เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ

 5. ค่าสนับสนุน (Royalty Fee) – คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องชำระให้กับบริษัทแม่เพื่อเป็นค่าบริการในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ ซึ่งมักคิดเป็นร้อยละของยอดขาย

 6. สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) – คือ สัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่ธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ

 7. ร้านแฟรนไชส์ (Franchise Outlet) – คือ สาขาหรือร้านที่เปิดขึ้นโดยธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้บริการสินค้าหรือบริการตามแบบแผนของบริษัทแม่

 8. สาขา (Branch) – คือ สถานที่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์เปิดร้านและให้บริการสินค้าหรือบริการ

 9. การซื้อสินค้าสำเร็จรูป (Ready-to-Sell) – คือ การซื้อสินค้าที่เตรียมพร้อมให้ขายจากบริษัทแม่เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านแฟรนไชส์

 10. ระบบการทำธุรกิจ (Business System) – คือ กระบวนการและวิธีการในการดำเนินธุรกิจที่ถูกกำหนดโดยบริษัทแม่และต้องปฏิบัติตามในรูปแบบเดียวกันทุกสาขา

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจและกำหนดวัตถุประสงค์ของการเปิดแฟรนไชส์เซเว่น รวมถึงกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

 2. การค้นหาสถานที่ ค้นหาและเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดร้านแฟรนไชส์ เช่น ใกล้กับพื้นที่คนเดินทางมาก เป็นต้น

 3. ทำสัญญาแฟรนไชส์ ทำสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เซเว่น ซึ่งสัญญาจะระบุข้อกำหนดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

 4. การซื้อสินค้าและวัตถุดิบ จัดหาสินค้าและวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการในการให้บริการและขายไปในสาขา

 5. การฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงานในสาขาเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจ และการใช้ระบบของแบรนด์เซเว่น

 6. การเปิดร้าน เปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นและเริ่มดำเนินการธุรกิจตามแผนการที่ได้วางไว้

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น จะเสียภาษีตามกฎหมายที่ประเทศที่กำหนด ซึ่งการเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาษีที่ต้องเสียอาจรวมถึง

 1. ภาษีนิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียให้กับรัฐบาลจากกำไรที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ในบางประเทศอาจเรียกเป็นภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีซื้อขาย

 3. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีอากรสแตมป์ หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

สนามกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจสนามกอล์ฟ สร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา ทํา สนามกอล์ฟในบ้าน รับสร้างสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ทํา เอง สร้างสนามกอล์ฟ ราคา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน ขายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

กาแฟสด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

งบเปิดร้านกาแฟเล็กๆ เปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้าน การวางแผนเปิดร้านกาแฟ เปิดคาเฟ่ ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านกาแฟในหมู่บ้าน อยากเปิดคาเฟ่ ต้องทําอะไรบ้าง เปิดร้านกาแฟเล็กๆต้องมีอะไรบ้าง แผนธุรกิจร้านกาแฟ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การขายอาหาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง เปิดร้านอาหาร วันแรก ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง ก่อนเปิดกิจการร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารต้องดําเนินการอะไรเป็นลําดับแรก สุขาภิบาล กฎหมายการเปิดร้านอาหาร กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องหยอดเหรียญ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ธุรกิจหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมติดตั้ง เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top