จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์เซเว่น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นสามารถมาจากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่จะมาจากการขายสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อ คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นคือดังนี้

 1. ยอดขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น คือการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสินค้าที่ขายอาจเป็นอาหาร สินค้าซื้อบนเคาน์เตอร์ สิ่งของในชีวิตประจำวัน เป็นต้น รายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและราคาสินค้าที่ขายในร้านแต่ละสาขา

 2. ค่าบริการ บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น บริการจัดส่งสินค้า บริการสแกนบัตรสะสมคะแนน บริการตั้งอาหารที่จะเสิร์ฟในร้าน เป็นต้น การให้บริการนี้อาจเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. ค่าธรรมเนียมการเปิดสาขาใหม่ บางแฟรนไชส์อาจเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดสาขาใหม่หรือสำรองพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า

 4. รายได้จากการให้สิทธิ์แฟรนไชส์ บริษัทเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์เซเว่นอาจได้รับรายได้จากการให้สิทธิ์และสิทธิการใช้ชื่อและแบรนด์ให้กับธุรกิจสาขาอื่นๆ

 5. รายได้จากส่วนแบ่งกำไร บางแฟรนไชส์อาจมีการเก็บส่วนแบ่งกำไรจากสาขาในรูปแบบค่าส่วนแบ่ง ซึ่งอาจเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือกำไรที่สาขานั้นทำได้

 6. รายได้จากการให้บริการเสริม บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น การจัดอีเว้นท์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 7. รายได้จากการให้บริการเสริม บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเสริม เช่น การจัดอีเว้นท์ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในภาวะปัจจุบัน ด้วยการพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจภายใน พร้อมกับโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนี้

จุดแข็ง Strengths 

 • แบรนด์ที่ดังและความเชื่อถือได้ เซเว่นเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย
 • ระบบการดำเนินธุรกิจ การเป็นแฟรนไชส์อาจช่วยให้มีระบบการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นอยู่อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
 • ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าและตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ความขึ้นอยู่กับแบรนด์หลัก ธุรกิจแฟรนไชส์อาจต้องขึ้นอยู่กับแบรนด์หลักในด้านการบริหารและการเลือกสินค้า
 • ความไม่แน่นอนในตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์อาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โอกาส Opportunities 

 • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างๆ และตะแกรงการขาย
 • การเปิดสาขาใหม่ มีโอกาสในการเปิดสาขาใหม่ในสถานที่ที่มีความคาดหวังสำหรับธุรกิจ

อุปสรรค Threats 

 • ความแข็งของคู่แข่ง อาจเผชิญกับการแข่งขันที่สูงในตลาดร้านสะดวกซื้อ
 • สภาพคล่องของตลาด สภาพคล่องของตลาดในบริเตนสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปิดร้านแฟรนไชส์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และขนาดของธุรกิจ ย่อมเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการขอใบอนุญาตและสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ของเซเว่น ค่าธรรมเนียมนี้อาจอยู่ในช่วงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทต่อร้าน ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของตลาดและมาตรฐานของแบรนด์

 2. ค่าสินค้าและวัตถุดิบ ต้องมีการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเปิดร้าน ซึ่งอาจครอบคลุมสินค้าเกี่ยวกับเครื่องดื่ม อาหาร ของหวาน และสินค้าของเล่น

 3. ค่าเช่าพื้นที่ ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้าน ขนาดและทำเลของพื้นที่มีผลต่อราคาค่าเช่า

 4. ค่าตกแต่งร้าน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านเพื่อให้เหมาะสมและสวยงามตามแบรนด์ของเซเว่น

 5. ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 6. ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น

 1. ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นและดำเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อตามแบบแผนและมาตรฐานของแฟรนไชส์

 2. พนักงานร้านสะดวกซื้อ คือคนที่ทำงานในร้านสะดวกซื้อ เช่น พนักงานขาย พนักงานเก็บเงิน และพนักงานคลังสินค้า

 3. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นต้องมีพันธมิตรในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตามแบรนด์เพื่อให้ร้านสามารถให้บริการสินค้าตามมาตรฐานและคุณภาพที่เหมือนกันทุกสาขา

 4. ผู้จัดการสาขา คือคนที่รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานทำงานของสาขาแต่ละแห่ง

 5. ทีมงานที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอาจมีทีมงานที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การดูแลและสนับสนุนเรื่องการเปิดร้าน การตลาด การบัญชี และการดูแลลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – คือ ระบบธุรกิจที่ให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์สินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในการเปิดสาขาใหม่ ซึ่งธุรกิจที่ใช้แฟรนไชส์จะต้องจ่ายค่าสิทธิ์และค่าบริการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 2. บริษัทแม่ (Parent Company) – คือ บริษัทหลักที่เป็นเจ้าของและดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมด ซึ่งมักจะมีบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างแบรนด์และระบบการทำธุรกิจ

 3. แบรนด์ (Brand) – คือ ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนธุรกิจและสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนและสร้างความจำ impression ให้กับลูกค้า

 4. ค่าสิทธิ์ (Franchise Fee) – คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องชำระให้กับบริษัทแม่เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ

 5. ค่าสนับสนุน (Royalty Fee) – คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องชำระให้กับบริษัทแม่เพื่อเป็นค่าบริการในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ ซึ่งมักคิดเป็นร้อยละของยอดขาย

 6. สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) – คือ สัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่ธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงข้อตกลงในการใช้แบรนด์และระบบธุรกิจ

 7. ร้านแฟรนไชส์ (Franchise Outlet) – คือ สาขาหรือร้านที่เปิดขึ้นโดยธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้บริการสินค้าหรือบริการตามแบบแผนของบริษัทแม่

 8. สาขา (Branch) – คือ สถานที่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์เปิดร้านและให้บริการสินค้าหรือบริการ

 9. การซื้อสินค้าสำเร็จรูป (Ready-to-Sell) – คือ การซื้อสินค้าที่เตรียมพร้อมให้ขายจากบริษัทแม่เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านแฟรนไชส์

 10. ระบบการทำธุรกิจ (Business System) – คือ กระบวนการและวิธีการในการดำเนินธุรกิจที่ถูกกำหนดโดยบริษัทแม่และต้องปฏิบัติตามในรูปแบบเดียวกันทุกสาขา

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจและกำหนดวัตถุประสงค์ของการเปิดแฟรนไชส์เซเว่น รวมถึงกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

 2. การค้นหาสถานที่ ค้นหาและเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดร้านแฟรนไชส์ เช่น ใกล้กับพื้นที่คนเดินทางมาก เป็นต้น

 3. ทำสัญญาแฟรนไชส์ ทำสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เซเว่น ซึ่งสัญญาจะระบุข้อกำหนดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

 4. การซื้อสินค้าและวัตถุดิบ จัดหาสินค้าและวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการในการให้บริการและขายไปในสาขา

 5. การฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงานในสาขาเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจ และการใช้ระบบของแบรนด์เซเว่น

 6. การเปิดร้าน เปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นและเริ่มดำเนินการธุรกิจตามแผนการที่ได้วางไว้

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่น จะเสียภาษีตามกฎหมายที่ประเทศที่กำหนด ซึ่งการเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาษีที่ต้องเสียอาจรวมถึง

 1. ภาษีนิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียให้กับรัฐบาลจากกำไรที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ในบางประเทศอาจเรียกเป็นภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีซื้อขาย

 3. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น ภาษีอากรสแตมป์ หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.