จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงแรมขนาดเล็ก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การให้บริการห้องพัก รายได้หลักของโรงแรมจะเกิดจากการให้บริการห้องพักให้แก่ลูกค้า โดยค่าห้องพักจะขึ้นอยู่กับประเภทของห้องและระดับของสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องพักประเภทสตูดิโอ, ห้องพักส่วนตัว, ห้องพักแบบสวีท, ห้องพักแบบดีลักซ์ เป็นต้น

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมอาจมีร้านอาหารหรือร้านกาแฟให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งรายได้จะเกิดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในร้านหรือในห้องพัก

 3. การจัดกิจกรรมและส่วนเสริม โรงแรมอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเลี้ยง, การจัดงานสัมมนา, การจัดงานเทศกาล หรือการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สปา, ร้านสินค้าของฝาก เป็นต้น

 4. การให้บริการรับ-ส่งสนามบินหรือที่พักอื่น ๆ บางโรงแรมอาจมีบริการรับ-ส่งสนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการให้แก่ลูกค้า

 5. บริการการประชุมและอีเว้นท์ โรงแรมอาจมีห้องประชุมหรืออีเว้นท์สำหรับการจัดประชุม งานสัมมนา งานเลี้ยง หรือกิจกรรมอื่น ๆ

 6. บริการรับจองและการตลาด รายได้ยังมาจากการรับจองห้องพักผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์, ตัวแทนจอง, การโฆษณา และการตลาดอื่น ๆ

 7. บริการเสริมและบริการพิเศษ อาจมีการให้บริการพิเศษเช่น บริการเครื่องดื่มห้องพัก, บริการซักรีด, บริการรับ-ส่งจากสนามบิน เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

จุดแข็ง (Strengths)

 1. บรรยากาศและการตกแต่งที่พิเศษ โรงแรมขนาดเล็กสามารถมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการให้การตกแต่งและการบรรยายความเป็นเจ้าของบ้านให้กับลูกค้า

 2. บริการที่ปรับตัวได้ ขนาดของโรงแรมทำให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น และมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 3. การให้บริการส่วนตัวและความใส่ใจ โรงแรมขนาดเล็กสามารถให้บริการที่ปรับตัวและความใส่ใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนพนักงานที่จำกัดและสามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้ง่าย

 4. การสร้างความร่มเย็นและสบายในการพักผ่อน โรงแรมขนาดเล็กสามารถให้บริการที่สร้างความร่มเย็นและสบายให้แก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีพื้นที่น้อยกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ ทำให้การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาความสะอาดได้ง่าย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวก โรงแรมขนาดเล็กอาจจำเป็นต้องจำกัดในการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เนื่องจากขอบเขตของพื้นที่น้อยกว่าโรงแรมใหญ่

 2. ขีดจำกัดในการเสริมสร้างความหลากหลายในบริการ โรงแรมขนาดเล็กอาจมีขีดจำกัดในการเสริมสร้างความหลากหลายในการให้บริการ เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด

 3. การแข่งขันในระดับตลาด โรงแรมขนาดเล็กอาจอยู่ในการแข่งขันกับโรงแรมใหญ่และโรงแรมขนาดเล็กอื่น ทำให้มีความจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

โอกาส (Opportunities)

 1. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่พิเศษ โรงแรมขนาดเล็กสามารถพัฒนาและมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์พักผ่อนที่เป็นเอกลักษณ์

 2. การพัฒนาบริการเพิ่มเติม โรงแรมขนาดเล็กสามารถพัฒนาบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว

 3. การสร้างความเชื่อมั่นในสังคม โรงแรมขนาดเล็กสามารถสร้างความเชื่อมั่นในสังคมและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงได้ โดยการมอบประสบการณ์ที่ดีและบริการที่ยอดเยี่ยม

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันในตลาด โรงแรมขนาดเล็กจะต้องแข่งขันกับการมีมาตรฐานและบริการของโรงแรมใหญ่ และบริการเชิงเลือกอื่น ๆ ที่มีการจัดการมากขึ้น

 2. ปัจจัยเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลต่อการเดินทางและการพักผ่อนของลูกค้า ทำให้มีความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การตลาดเมื่อเกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

 3. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมอาจมีผลต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของโรงแรมขนาดเล็ก

อาชีพ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ตั้ง การเลือกที่ตั้งโรงแรมมีผลต่อค่าที่ดิน ค่าสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่ง

 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงแรม รวมถึงค่าสิ่งก่อสร้าง การตกแต่งภายใน การติดตั้งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 3. การประเมินและสอบทานกฎหมาย อาจมีค่าใช้จ่ายในการประเมินและสอบทานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

 4. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินกิจกรรมตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาพักผ่อนในโรงแรม

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 6. ส่วนลงทุนสำหรับการบริหารจัดการ ส่วนลงทุนในระบบบริหารจัดการ การซื้ออุปกรณ์และระบบที่จำเป็นในการดำเนินการบริหารโรงแรม

 7. ส่วนลงทุนสำหรับการพัฒนาบริการเสริม การพัฒนาบริการเสริมเช่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมและส่วนบริการอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

 1. โรงแรมขนาดเล็ก (Small hotel)

  • Small hotel
  • โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักและที่พักจำกัดไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีความเป็นส่วนตัวและมีการบริการมาตรฐาน
 2. ที่พัก (Accommodation)

  • Accommodation
  • สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการพักผ่อนและยังครอบคลุมการให้บริการอื่น ๆ ที่สำคัญต่อผู้เข้าพัก
 3. การจองห้องพัก (Room reservation)

  • Room reservation
  • กระบวนการในการจองห้องพักในโรงแรม โดยลูกค้าสามารถจองห้องพักล่วงหน้าตามวันที่และราคาที่ต้องการ
 4. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage service)

  • Food and beverage service
  • การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยร้านอาหาร ห้องอาหาร บาร์ และการบริการห้องอาหารแบบต่าง ๆ
 5. บริการทำความสะอาด (Housekeeping service)

  • Housekeeping service
  • การทำความสะอาดและการจัดเรียงที่พักให้มีความเรียบร้อยและสะดวกสบายตามมาตรฐาน
 6. บริการรับแขก (Guest services)

  • Guest services
  • การบริการและการดูแลผู้เข้าพักในโรงแรม เช่น การให้ข้อมูล การจัดการเรื่องการเช็คอินและเช็คเอาท์ การให้คำแนะนำ และบริการอื่น ๆ
 7. ค่าบริการ (Service charge)

  • Service charge
  • ค่าบริการที่เพิ่มเข้าไปในบิลของลูกค้าเป็นส่วนนึงเพื่อความสะดวกสบายในการให้บริการต่าง ๆ ในโรงแรม
 8. ห้องพักมาตรฐาน (Standard room)

  • Standard room
  • ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามมาตรฐานของโรงแรม รวมถึงเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการทั่วไป
 9. การเช็คอิน (Check-in)

  • Check-in
  • กระบวนการลูกค้าเข้าพักที่โรงแรม โดยที่ลูกค้าตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการจอง และทำการลงทะเบียนก่อนเข้าพัก
 10. การเช็คเอาท์ (Check-out)

  • Check-out
  • กระบวนการลูกค้าออกจากการพักที่โรงแรม รวมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและการจ่ายเงินตามบิล

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. โรงแรมขนาดเล็ก (Small boutique hotel)

  • Small boutique hotel
  • โรงแรมขนาดเล็กที่มีการออกแบบและบริหารจัดการด้วยความห่วงใยและความเป็นเอกลักษณ์ เน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสูงและมีความเป็นส่วนตัว
 2. ลักษณะโบราณ (Rustic charm)

  • Rustic charm
  • ลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องกับความเรียบง่ายและธรรมชาติ ที่มีความเป็นธรรมชาติและความเป็นจริง
 3. บริการอาหารอร่อย (Delicious dining)

  • Delicious dining
  • การให้บริการอาหารที่อร่อยและคุณภาพสูง ส่วนใหญ่จะเน้นอาหารท้องถิ่นและเสน่ห์ของอาหารที่มีความพิเศษ
 4. การบริการส่วนตัว (Personalized service)

  • Personalized service
  • การให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและความพิเศษของแต่ละลูกค้า
 5. บรรยากาศอบอุ่น (Warm ambiance)

  • Warm ambiance
  • บรรยากาศที่มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกสบายและเงียบสงบ
 6. การออกแบบเฉพาะ (Unique design)

  • Unique design
  • การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ทำให้โรงแรมมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
 7. สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัว (Private amenities)

  • Private amenities
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการส่วนตัวแก่ลูกค้า เช่น สระว่ายน้ำส่วนตัว สปาส่วนตัว เป็นต้น
 8. บริการมาตรฐานสูง (High standard services)

  • High standard services
  • การให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความสูง
 9. บริการการจัดการทรัพยากร (Resource management service)

  • Resource management service
  • บริการการจัดการทรัพยากรเช่น การจัดการการจองห้องพัก การตรวจสอบและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
 10. ประสบการณ์การพักที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique stay experience)

  • Unique stay experience
  • ประสบการณ์การพักที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเฉพาะเจาะจงและจดจำได้

จดบริษัท ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการและชื่อบริษัท กำหนดประเภทของกิจการโรงแรมที่คุณต้องการจดและตั้งชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ

 2. เลือกที่อยู่สำนักงานให้กับบริษัท เลือกที่อยู่สำนักงานให้กับบริษัทที่จด เมื่อถูกยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองผู้จัดการบริษัท สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่จะได้รับมาจากหน่วยงาน

 4. ยื่นเอกสารที่จดบริษัท ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียมที่จำเป็นให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 5. รอการอนุมัติและการจดบริษัท รอรับการอนุมัติและการจดบริษัทจากหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สัปดาห์ถึงเดือนตามเงื่อนไขของแต่ละสถานที่

 6. จดทะเบียนสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากกิจการของคุณต้องการที่อยู่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณต้องสมัครจดทะเบียนสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

 7. ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี) ถ้ากิจการโรงแรมของคุณต้องการรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการการขนส่งระหว่างจังหวัด คุณจะต้องติดต่อและรับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

บริษัท ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะต้องส่งรายงานรายได้และเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจโรงแรมมีรายได้ที่มาจากการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของบริการหรือสินค้า

 3. ภาษีเงินเดือนพนักงาน (Personal Income Tax) หากบริษัทมีพนักงานที่ได้รับเงินเดือน จะต้องหักภาษีเงินได้จากเงินเดือนของพนักงานและส่งเข้าส่วนราชการตามกฎหมายภาษี

 4. อื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษี ธุรกิจโรงแรมอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.