รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงแรมขนาดเล็ก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การให้บริการห้องพัก รายได้หลักของโรงแรมจะเกิดจากการให้บริการห้องพักให้แก่ลูกค้า โดยค่าห้องพักจะขึ้นอยู่กับประเภทของห้องและระดับของสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องพักประเภทสตูดิโอ, ห้องพักส่วนตัว, ห้องพักแบบสวีท, ห้องพักแบบดีลักซ์ เป็นต้น

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมอาจมีร้านอาหารหรือร้านกาแฟให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งรายได้จะเกิดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในร้านหรือในห้องพัก

 3. การจัดกิจกรรมและส่วนเสริม โรงแรมอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดเลี้ยง, การจัดงานสัมมนา, การจัดงานเทศกาล หรือการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, สปา, ร้านสินค้าของฝาก เป็นต้น

 4. การให้บริการรับ-ส่งสนามบินหรือที่พักอื่น ๆ บางโรงแรมอาจมีบริการรับ-ส่งสนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการให้แก่ลูกค้า

 5. บริการการประชุมและอีเว้นท์ โรงแรมอาจมีห้องประชุมหรืออีเว้นท์สำหรับการจัดประชุม งานสัมมนา งานเลี้ยง หรือกิจกรรมอื่น ๆ

 6. บริการรับจองและการตลาด รายได้ยังมาจากการรับจองห้องพักผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์การจองห้องพักออนไลน์, ตัวแทนจอง, การโฆษณา และการตลาดอื่น ๆ

 7. บริการเสริมและบริการพิเศษ อาจมีการให้บริการพิเศษเช่น บริการเครื่องดื่มห้องพัก, บริการซักรีด, บริการรับ-ส่งจากสนามบิน เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

จุดแข็ง (Strengths)

 1. บรรยากาศและการตกแต่งที่พิเศษ โรงแรมขนาดเล็กสามารถมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวให้แก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการให้การตกแต่งและการบรรยายความเป็นเจ้าของบ้านให้กับลูกค้า

 2. บริการที่ปรับตัวได้ ขนาดของโรงแรมทำให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น และมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

 3. การให้บริการส่วนตัวและความใส่ใจ โรงแรมขนาดเล็กสามารถให้บริการที่ปรับตัวและความใส่ใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีจำนวนพนักงานที่จำกัดและสามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้ง่าย

 4. การสร้างความร่มเย็นและสบายในการพักผ่อน โรงแรมขนาดเล็กสามารถให้บริการที่สร้างความร่มเย็นและสบายให้แก่ลูกค้าได้ง่ายขึ้น มีพื้นที่น้อยกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ ทำให้การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาความสะอาดได้ง่าย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวก โรงแรมขนาดเล็กอาจจำเป็นต้องจำกัดในการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เนื่องจากขอบเขตของพื้นที่น้อยกว่าโรงแรมใหญ่

 2. ขีดจำกัดในการเสริมสร้างความหลากหลายในบริการ โรงแรมขนาดเล็กอาจมีขีดจำกัดในการเสริมสร้างความหลากหลายในการให้บริการ เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด

 3. การแข่งขันในระดับตลาด โรงแรมขนาดเล็กอาจอยู่ในการแข่งขันกับโรงแรมใหญ่และโรงแรมขนาดเล็กอื่น ทำให้มีความจำเป็นในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

โอกาส (Opportunities)

 1. การตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่พิเศษ โรงแรมขนาดเล็กสามารถพัฒนาและมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์พักผ่อนที่เป็นเอกลักษณ์

 2. การพัฒนาบริการเพิ่มเติม โรงแรมขนาดเล็กสามารถพัฒนาบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว

 3. การสร้างความเชื่อมั่นในสังคม โรงแรมขนาดเล็กสามารถสร้างความเชื่อมั่นในสังคมและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงได้ โดยการมอบประสบการณ์ที่ดีและบริการที่ยอดเยี่ยม

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันในตลาด โรงแรมขนาดเล็กจะต้องแข่งขันกับการมีมาตรฐานและบริการของโรงแรมใหญ่ และบริการเชิงเลือกอื่น ๆ ที่มีการจัดการมากขึ้น

 2. ปัจจัยเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลต่อการเดินทางและการพักผ่อนของลูกค้า ทำให้มีความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การตลาดเมื่อเกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

 3. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมอาจมีผลต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของโรงแรมขนาดเล็ก

อาชีพ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ตั้ง การเลือกที่ตั้งโรงแรมมีผลต่อค่าที่ดิน ค่าสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่ง

 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงแรม รวมถึงค่าสิ่งก่อสร้าง การตกแต่งภายใน การติดตั้งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 3. การประเมินและสอบทานกฎหมาย อาจมีค่าใช้จ่ายในการประเมินและสอบทานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม

 4. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินกิจกรรมตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาพักผ่อนในโรงแรม

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 6. ส่วนลงทุนสำหรับการบริหารจัดการ ส่วนลงทุนในระบบบริหารจัดการ การซื้ออุปกรณ์และระบบที่จำเป็นในการดำเนินการบริหารโรงแรม

 7. ส่วนลงทุนสำหรับการพัฒนาบริการเสริม การพัฒนาบริการเสริมเช่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมและส่วนบริการอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

 1. โรงแรมขนาดเล็ก (Small hotel)

  • Small hotel
  • โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักและที่พักจำกัดไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีความเป็นส่วนตัวและมีการบริการมาตรฐาน
 2. ที่พัก (Accommodation)

  • Accommodation
  • สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการพักผ่อนและยังครอบคลุมการให้บริการอื่น ๆ ที่สำคัญต่อผู้เข้าพัก
 3. การจองห้องพัก (Room reservation)

  • Room reservation
  • กระบวนการในการจองห้องพักในโรงแรม โดยลูกค้าสามารถจองห้องพักล่วงหน้าตามวันที่และราคาที่ต้องการ
 4. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage service)

  • Food and beverage service
  • การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยร้านอาหาร ห้องอาหาร บาร์ และการบริการห้องอาหารแบบต่าง ๆ
 5. บริการทำความสะอาด (Housekeeping service)

  • Housekeeping service
  • การทำความสะอาดและการจัดเรียงที่พักให้มีความเรียบร้อยและสะดวกสบายตามมาตรฐาน
 6. บริการรับแขก (Guest services)

  • Guest services
  • การบริการและการดูแลผู้เข้าพักในโรงแรม เช่น การให้ข้อมูล การจัดการเรื่องการเช็คอินและเช็คเอาท์ การให้คำแนะนำ และบริการอื่น ๆ
 7. ค่าบริการ (Service charge)

  • Service charge
  • ค่าบริการที่เพิ่มเข้าไปในบิลของลูกค้าเป็นส่วนนึงเพื่อความสะดวกสบายในการให้บริการต่าง ๆ ในโรงแรม
 8. ห้องพักมาตรฐาน (Standard room)

  • Standard room
  • ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามมาตรฐานของโรงแรม รวมถึงเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการทั่วไป
 9. การเช็คอิน (Check-in)

  • Check-in
  • กระบวนการลูกค้าเข้าพักที่โรงแรม โดยที่ลูกค้าตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการจอง และทำการลงทะเบียนก่อนเข้าพัก
 10. การเช็คเอาท์ (Check-out)

  • Check-out
  • กระบวนการลูกค้าออกจากการพักที่โรงแรม รวมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและการจ่ายเงินตามบิล

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. โรงแรมขนาดเล็ก (Small boutique hotel)

  • Small boutique hotel
  • โรงแรมขนาดเล็กที่มีการออกแบบและบริหารจัดการด้วยความห่วงใยและความเป็นเอกลักษณ์ เน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสูงและมีความเป็นส่วนตัว
 2. ลักษณะโบราณ (Rustic charm)

  • Rustic charm
  • ลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเกี่ยวข้องกับความเรียบง่ายและธรรมชาติ ที่มีความเป็นธรรมชาติและความเป็นจริง
 3. บริการอาหารอร่อย (Delicious dining)

  • Delicious dining
  • การให้บริการอาหารที่อร่อยและคุณภาพสูง ส่วนใหญ่จะเน้นอาหารท้องถิ่นและเสน่ห์ของอาหารที่มีความพิเศษ
 4. การบริการส่วนตัว (Personalized service)

  • Personalized service
  • การให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและความพิเศษของแต่ละลูกค้า
 5. บรรยากาศอบอุ่น (Warm ambiance)

  • Warm ambiance
  • บรรยากาศที่มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกสบายและเงียบสงบ
 6. การออกแบบเฉพาะ (Unique design)

  • Unique design
  • การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ทำให้โรงแรมมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
 7. สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัว (Private amenities)

  • Private amenities
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการส่วนตัวแก่ลูกค้า เช่น สระว่ายน้ำส่วนตัว สปาส่วนตัว เป็นต้น
 8. บริการมาตรฐานสูง (High standard services)

  • High standard services
  • การให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความสูง
 9. บริการการจัดการทรัพยากร (Resource management service)

  • Resource management service
  • บริการการจัดการทรัพยากรเช่น การจัดการการจองห้องพัก การตรวจสอบและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
 10. ประสบการณ์การพักที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique stay experience)

  • Unique stay experience
  • ประสบการณ์การพักที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเฉพาะเจาะจงและจดจำได้

จดบริษัท ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการและชื่อบริษัท กำหนดประเภทของกิจการโรงแรมที่คุณต้องการจดและตั้งชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ

 2. เลือกที่อยู่สำนักงานให้กับบริษัท เลือกที่อยู่สำนักงานให้กับบริษัทที่จด เมื่อถูกยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เช่น หนังสือรับรองผู้จัดการบริษัท สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่จะได้รับมาจากหน่วยงาน

 4. ยื่นเอกสารที่จดบริษัท ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียมที่จำเป็นให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 5. รอการอนุมัติและการจดบริษัท รอรับการอนุมัติและการจดบริษัทจากหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สัปดาห์ถึงเดือนตามเงื่อนไขของแต่ละสถานที่

 6. จดทะเบียนสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากกิจการของคุณต้องการที่อยู่สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณต้องสมัครจดทะเบียนสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

 7. ติดต่อหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี) ถ้ากิจการโรงแรมของคุณต้องการรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการการขนส่งระหว่างจังหวัด คุณจะต้องติดต่อและรับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว

บริษัท ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะต้องส่งรายงานรายได้และเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจโรงแรมมีรายได้ที่มาจากการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของบริการหรือสินค้า

 3. ภาษีเงินเดือนพนักงาน (Personal Income Tax) หากบริษัทมีพนักงานที่ได้รับเงินเดือน จะต้องหักภาษีเงินได้จากเงินเดือนของพนักงานและส่งเข้าส่วนราชการตามกฎหมายภาษี

 4. อื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษี ธุรกิจโรงแรมอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com