จดทะเบียนบริษัท.COM » เพลง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเพลง มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเพลงสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ดังนี้

 1. การขายเพลง รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายเพลง ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเพลงบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น iTunes, Spotify, YouTube Music เป็นต้น

 2. การแสดงสด การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงสดอื่น ๆ สามารถสร้างรายได้จากการขายตั๋วและรายได้จากการจัดหาผู้สนับสนุน

 3. การจัดทำเพลงสำหรับธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจสามารถได้รับรายได้จากการจัดทำเพลงสำหรับภาพยนตร์ โฆษณา หรือวิดีโออื่น ๆ

 4. การลิขสิทธิ์เพลง รายได้มาจากการให้สิทธิ์ในการใช้เพลงในสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ

 5. การขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน การขายเสื้อผ้า สินค้าที่ออกแบบโดยใช้ชื่อศิลปินและบริการอื่น ๆ

 6. การให้บริการด้านเพลง รายได้มาจากการให้บริการสอนดนตรี การแต่งเพลง หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพลง

 7. การให้บริการทางออนไลน์ รายได้สามารถมาจากการให้บริการทางออนไลน์เช่น การสอนดนตรีออนไลน์หรือการจัดกิจกรรมเพลงออนไลน์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเพลง

SWOT analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญที่สำรวจดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths คือคุณสมบัติหรือความสามารถที่ช่วยให้ธุรกิจมีความสำเร็จและแข็งแกร่งขึ้น อาจเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังหรือชื่อเสียงของศิลปินที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือปัญหาหรือข้อจำกัดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาจเป็นข้อจำกัดในการตลาดหรือการจัดการที่ไม่ดีพอ

 3. โอกาส Opportunities คือสถานการณ์หรือประเทศกาณ์ที่มีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญเติบโต อาจเป็นการเพิ่มชื่อเสียงของศิลปินที่จะช่วยเสริมสร้างตลาด

 4. อุปสรรค Threats คือสถานการณ์หรือประเทศกาณ์ที่อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ อาจเป็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

อาชีพ ธุรกิจเพลง ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเพลงสามารถลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 1. การบันทึกเพลง ค่าใช้จ่ายในการสร้างสัญญาณเสียงของเพลงในสตูดิโอ

 2. การสร้างเนื้อหา ค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ เช่น การเขียนเนื้อเพลงและนำเสนอแบบซ้ำซ้อน

 3. การโปรโมทและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโปรโมทและโฆษณาเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและเพิ่มโอกาสในการขาย

 4. การแสดงสดและคอนเสิร์ต ค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตและการแสดงสดของศิลปิน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเพลง

ธุรกิจเพลงเกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพ อาทิ

 1. นักแต่งเพลง (Songwriters) คือคนที่เขียนเนื้อหาเพลง

 2. นักร้อง (Singers) ศิลปินที่ร้องเพลง

 3. นักดนตรี (Musicians) ศิลปินที่เล่นเครื่องดนตรีในเพลง

 4. ผู้สร้างเสียง (Producers) คือคนที่ดูแลการผลิตและบันทึกเพลง

 5. นักแสดงคอนเสิร์ต (Concert Performers) ศิลปินที่แสดงคอนเสิร์ตหรือร่วมกับอีเว้นท์ด้านเพลง

 6. ผู้จัดการ (Managers) คนที่จัดการเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาดของศิลปิน

 7. ตัวแทน (Agents) คนที่แทนและจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงของศิลปิน

 8. ผู้ส่งเสริม (Promoters) คนที่ใช้เพื่อส่งเสริมและโปรโมทศิลปินและเพลง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเพลง ที่ควรรู้

 1. เพลง (Song) ผลงานทางดนตรีที่ประกอบด้วยเนื้อหาเพลงและทำนอง

 2. นักแต่งเพลง (Songwriter) ผู้เขียนเนื้อเพลง

 3. นักร้อง (Singer) ศิลปินที่ร้องเพลง

 4. ซิงเกิล (Single) เพลงที่ออกมาเป็นเพลงเดียวโดยไม่มีอยู่ในอัลบั้ม

 5. อัลบั้ม (Album) ชุดเพลงที่รวมเอาเพลงต่าง ๆ ของศิลปินเข้าด้วยกันในหนึ่งชุด

 6. โปรดิวเซอร์ (Producer) ผู้กำกับและดูแลระหว่างการบันทึกเพลง

 7. คอนเสิร์ต (Concert) การแสดงสดของศิลปินหรือวงดนตรี

 8. คอนเสิร์ตทัวร์ (Concert Tour) การแสดงสดของศิลปินหรือวงดนตรีที่เข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ

 9. เสียง (Sound) คือสิ่งที่คุณได้ยินเมื่อคุณฟังเพลง

 10. คอนเสิร์ตเมนเจอร์ (Concert Manager) ผู้จัดการเกี่ยวกับคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสดของศิลปิน

จดบริษัท ธุรกิจเพลง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเพลง ควรวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ ธุรกิจ, โครงสร้างของบริษัท, แผนการตลาดและการเงิน เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และตรงตามกฎหมายที่กำหนด

 3. ตั้งคณะกรรมการ จำนวนกรรมการและตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัทต้องถูกกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. จดทะเบียนที่อยู่ของบริษัท ต้องมีที่อยู่สำหรับการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจเป็นที่อยู่ในสำนักงานหรือที่อยู่ที่ให้บริการในเรื่องที่มีชื่อนิติบุคคล

 5. จัดทำเอกสาร จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง, บัญชีรายชื่อกรรมการ, หลักฐานการชำระเงินค่าจดทะเบียนเป็นต้น

 6. ยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่รับจดทะเบียน นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นที่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

 7. จ่ายค่าธรรมเนียม ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 8. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเสร็จสิ้น จะต้องรอให้หน่วยงานที่รับจดทะเบียนพิจารณาและอนุมัติการจดทะเบียน

บริษัท ธุรกิจเพลง เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเพลงขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเภทของธุรกิจ เช่น

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและจำหน่าย

 3. ภาษีอากรสรรพสินค้า (Excise Tax) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ผลิตในปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่อนุญาตให้ผลิตได้โดยไม่เสียภาษี

 4. อื่นๆ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพลงและหลังคาของธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.