จดทะเบียนบริษัท.COM » เสื้อกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อกีฬา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายเสื้อกีฬาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายได้หลักของธุรกิจจะเป็นเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ผลิตและขายให้กับลูกค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น กางเกงกีฬา ถุงเท้ากีฬา กระเป๋ากีฬา เป็นต้น

 2. รายได้จากการนำเสนอแบรนด์ การสร้างและนำเสนอแบรนด์เสื้อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและดึงดูดลูกค้า

 3. รายได้จากการให้บริการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาตามสั่ง ธุรกิจเสื้อกีฬาอาจให้บริการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการนี้

 4. รายได้จากการขายออนไลน์ การขายเสื้อกีฬาออนไลน์เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้ โดยทำการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อกีฬา

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อแข็งและข้ออ่อนของธุรกิจรวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจมีต่อธุรกิจ ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของธุรกิจเสื้อกีฬา

ข้อแข็ง (Strengths)

 1. ความชำนาญในการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬา บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

 2. แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ธุรกิจมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความนิยมในตลาด

 3. ช่องทางการขายที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางการขายที่หลากหลายเช่น ร้านค้า, ร้านออนไลน์ และการจัดโปรโมชั่น

ข้ออ่อน (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในการตลาดสินค้า ธุรกิจอาจมีข้อจำกัดในการตลาดสินค้าหรือการนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น

 2. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดเสื้อกีฬามีการแข่งขันที่รุนแรงด้วยบริษัทและแบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

 3. ความเสี่ยงจากการต่อรองราคา การผลิตเสื้อกีฬาอาจเสี่ยงต่อการต่อรองราคากับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของตลาดกีฬา ตลาดกีฬากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความนิยมสูงในปัจจุบัน

 2. การขยายตลาดในต่างประเทศ สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้

 3. การใช้เทคโนโลยีในการตลาด สามารถใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการตลาดและเพิ่มการสื่อสารกับลูกค้า

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันที่สูงขึ้น ตลาดเสื้อกีฬามีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยบริษัทและแบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

 2. ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการแฟชั่น แนวโน้มการแฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีความเสี่ยงที่สินค้าอาจไม่ได้รับความนิยมเมื่อมาถึงเวลา

 3. ผลกระทบจากสภาพอากาศ ธุรกิจเสื้อกีฬาอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่น การลดขายเมื่อมีสภาพอากาศที่แย่

อาชีพ ธุรกิจเสื้อกีฬา ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อกีฬาอาจมีค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 1. ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อกีฬา

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 3. ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการผลิตและบริหารงานในธุรกิจ

 4. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดสินค้าเสื้อกีฬาให้กับกลุ่มลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การขอใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อกีฬา

ธุรกิจเสื้อกีฬาเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายสาขา เช่น

 1. การออกแบบและผลิตเสื้อกีฬา อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตเสื้อกีฬาที่มีความคล่องตัวในการใช้งาน

 2. การขายและตลาดสินค้ากีฬา อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายและตลาดสินค้าเสื้อกีฬาให้กับลูกค้า

 3. การสร้างแบรนด์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาแบรนด์เสื้อกีฬาที่น่าเชื่อถือและมีความนิยมในตลาด

 4. การตลาดและโฆษณา อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณาสินค้าเสื้อกีฬาให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อกีฬา ที่ควรรู้

 1. เสื้อกีฬา (Sportswear) – เสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

 2. ผลิตภัณฑ์กีฬา (Sports products) – สินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล, รองเท้าวิ่ง, กระเป๋ากีฬา เป็นต้น

 3. แบรนด์ (Brand) – ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบริษัท

 4. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ

 5. ลูกค้า (Customers) – บุคคลหรือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 6. พันธมิตรธุรกิจ (Business partners) – บริษัทหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อกีฬา เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย

 7. การผลิต (Production) – กระบวนการทำสินค้าหรือบริการเสื้อกีฬา

 8. ส่งออก (Export) – การขายสินค้าหรือบริการไปยังประเทศอื่น

 9. นำเข้า (Import) – การซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศอื่น

 10. ราคาขายปลีก (Retail price) – ราคาที่สินค้าหรือบริการขายให้กับลูกค้าปลีก

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อกีฬา ทำอย่างไร

ในกระบวนการจดบริษัท ธุรกิจเสื้อกีฬา คุณจำเป็นต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การเลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. การสร้างเอกสารบริษัท รวมถึงการเขียนเอกสารก่อตั้งบริษัท เช่น พันธมิตรบริษัทและกฎบัตรบริษัท

 3. การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์

 4. การขอใบอนุญาตการเสียภาษี ขอใบอนุญาตเพื่อเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. การจัดสรรทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ ทำการตั้งกองทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเสื้อกีฬา

บริษัท ธุรกิจเสื้อกีฬา เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเสื้อกีฬาอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายของประเทศที่ดำเนินกิจการ ภาษีที่เกี่ยวข้องที่อาจต้องเสียอาจประกอบด้วย

 1. ภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดา เสียภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) เสียภาษีจากการขายสินค้าและบริการ

 3. ภาษีอากรภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเสียจากธุรกิจในกลุ่มเฉพาะ

 4. ภาษีอื่นๆ ภาษีอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องเสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.