จดทะเบียนบริษัท.COM » ครีมกันแดด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจครีมกันแดด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด รายได้หลักของธุรกิจครีมกันแดดมาจากการขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดให้กับลูกค้า โดยรายได้นี้ได้จากการขายส่งหรือขายปลีกผ่านร้านค้า, เว็บไซต์ออนไลน์, หรือช่องทางการขายอื่น ๆ

 2. การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า บางบริษัทอาจผลิตสินค้าครีมกันแดดเองและจัดจำหน่ายให้กับตลาด ซึ่งรายได้นี้รวมถึงรายได้จากการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 3. การส่งเสริมการขายและการตลาด บางบริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยเช่นการให้บริการที่ปรึกษาในการตลาด, การจัดกิจกรรมโปรโมท, หรือการสร้างแบรนด์

 4. การขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง บางบริษัทอาจมีรายได้จากการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับครีมกันแดด เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า, เครื่องสำอาง, หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในช่วงเวลาแสนซีรั่ม

 5. ค่าบริการเสริม บางบริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการเสริม เช่น บริการที่ปรึกษาด้านความงามหรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผิว

 6. การสร้างรายได้จากการร่วมมือกับพันธมิตร บางบริษัทอาจมีรายได้จากการร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมหรือโปรโมทร่วม

 7. การออกสินค้าใหม่ รายได้จากการออกสินค้าใหม่หรือสูตรใหม่ของครีมกันแดด

 8. การขายในตลาดต่างประเทศ บางบริษัทอาจมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในตลาดต่างประเทศ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจครีมกันแดด

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ธุรกิจครีมกันแดดมีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงในตลาด

 2. ส่วนแบ่งตลาดที่แน่นอน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดที่มั่นคงและลูกค้าที่มั่นคง

 3. การวิจัยและพัฒนาสินค้า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรมนุษย์ บริษัทมีการขาดแคลนในทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนบางส่วนของธุรกิจ

 2. ข้อจำกัดในการเพิ่มขายตลาด บริษัทอาจมีข้อจำกัดในการขยายตลาดในต่างประเทศหรือในกลุ่มลูกค้าใหม่

Opportunities (โอกาส)

 1. การเพิ่มการตลาด โอกาสในการขยายตลาดในพื้นที่ใหม่หรือเปิดตลาดออนไลน์เพิ่มเติม

 2. เพิ่มการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ มีโอกาสในการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีสุขภาพผิวพิการ

 3. ความต้องการในตลาดสุขภาพและความงาม มีโอกาสในตลาดสุขภาพและความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสินค้าครีมกันแดดที่มีประโยชน์สำหรับผิว

Threats (อุปสรรคหรือความเสี่ยง)

 1. คู่แข่งแรงขึ้น การแข่งขันในวงการครีมกันแดดมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากขึ้น

 2. ความเปลี่ยนแปลงในเทรนด์ การเปลี่ยนแปลงในเทรนด์และความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การตลาด

 3. ความเสี่ยงจากสภาวะภูมิอากาศ ธุรกิจครีมกันแดดอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาวะภูมิอากาศ เช่น ฝุ่นละอองหรือแสงแดดแรง

อาชีพ ธุรกิจครีมกันแดด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าวัตถุดิบ ค่าวัตถุดิบครีมกันแดดที่คุณจะใช้ในการผลิต รวมถึงสารเคมีและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์

 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตครีมกันแดด เช่น เครื่องผสม, อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้า, อุปกรณ์ในกระบวนการทดสอบคุณภาพ, และอื่น ๆ

 3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา หากคุณต้องการพัฒนาสูตรครีมกันแดดเองหรือปรับปรุงสูตรเดิม ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอาจเพิ่มขึ้น

 4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุภัณฑ์, การตลาดและโปรโมทสินค้า, การสร้างเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์, และการสร้างแบรนด์

 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอนุญาตและการรับรองผลิตภัณฑ์ บางประเทศอาจกำหนดการรับรองผลิตภัณฑ์ความงาม และความปลอดภัย ซึ่งอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและส่งออก ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายสินค้าครีมกันแดดไปยังตลาด, ค่าส่งสินค้า, และค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่งออกหากคุณมีแผนที่จะขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน, ค่าเช่าที่ออฟฟิศหรือโรงงาน, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าเว็บโฮสติ้ง, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 8. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท, ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจ

 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการสต็อก ค่าใช้จ่ายในการจัดการสต็อกสินค้าครีมกันแดด, การจัดส่ง, ค่าสินค้าคงคลัง, และค่าใช้จ่ายในกระบวนการควบคุมคุณภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจครีมกันแดด

 1. นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์คือคนที่รับผิดชอบในการพัฒนาสูตรครีมกันแดดใหม่ ๆ และการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 2. ผู้ผลิต ผู้ผลิตครีมกันแดดมีหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่ถูกพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

 3. ผู้ค้าส่งออกและนำเข้า ผู้ค้าส่งออกครีมกันแดดส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศและผู้นำเข้านำเข้าสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศ

 4. ผู้จัดจำหน่ายและร้านค้า ร้านค้าที่ขายครีมกันแดดและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามคือตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

 5. นักการตลาดและโฆษณา นักการตลาดและโฆษณามีหน้าที่ในการสร้างแบรนด์ครีมกันแดดและสร้างแคมเปญโฆษณาเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์

 6. นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์ นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาสูตรครีมกันแดดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัย

 7. คนงานในกระบวนการบรรจุและผลิต คนงานในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเป็นคนที่มีหน้าที่ในการนำผลิตภัณฑ์ไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์และเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง

 8. นักบริหารและธุรกิจ นักบริหารและผู้จัดการธุรกิจมีบทบาทในการบริหารจัดการทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ในการเติบโตและขยายธุรกิจ

 9. นักการเงินและบัญชี นักการเงินและบัญชีมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงินและการบัญชีของธุรกิจ

 10. นักวิจัยตลาด นักวิจัยตลาดทำการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและแนวโน้มเพื่อช่วยในการวางแผนการตลาด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจครีมกันแดด ที่ควรรู้

 1. ครีมกันแดด (Sunscreen) – ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันผิวหน้าจากแสงแดดและรังสี UV

 2. สารกระจายแสง (Sunblock) – สารที่ใช้ในครีมกันแดดเพื่อป้องกันการสะสมของแสงและรังสี UV บนผิวหน้า

 3. ปริมาณ SPF (Sun Protection Factor) – การวัดความคุ้มครองของครีมกันแดดจากแสงแดดและรังสี UV ยิ่งมีค่า SPF มากเท่าไร ยิ่งครีมมีความคุ้มครองมากขึ้น

 4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) – การออกแบบและการบรรจุผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์

 5. ส่วนประกอบ (Ingredients) – สารที่ใช้ในการผลิตครีมกันแดด เช่น สารกันแดด, สารบำรุงผิว, และสารคงสภาพ

 6. การทดสอบคุณภาพ (Quality Testing) – กระบวนการทดสอบคุณภาพของครีมกันแดดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

 7. แบรนด์ (Brand) – ชื่อและตราสินค้าของบริษัทที่ผลิตครีมกันแดด

 8. สารอนุมูลอิสระ (Parabens) – สารกัดจะที่บางครั้งถูกใช้เป็นสารคงสภาพในครีมกันแดด แต่มักเป็นเรื่องของข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

 9. ความสัมพันธ์ราคา-คุณภาพ (Price-Quality Ratio) – ความสัมพันธ์ระหว่างราคาของครีมกันแดดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 10. การอนุมัติโดยองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Certification) – การรับรองว่าครีมกันแดดได้ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จดบริษัท ธุรกิจครีมกันแดด ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทมหาชน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่มีใครจดใช้และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. จัดทำเอกสารบริษัท จะต้องจัดทำเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น พาสปอร์ตของผู้ก่อตั้ง, บันทึกประชุมสถานประกอบการ, และสัญญาบริษัท

 4. เสนอชื่อบริษัทและจดทะเบียน ยื่นคำขอจดชื่อบริษัทและเสนอให้ชื่อบริษัทนั้นถูกจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและกลาง (DBD) หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจดทะเบียนบริษัท

 5. จัดทำเอกสารสถานประกอบการ จัดทำเอกสารสถานประกอบการซึ่งรวมถึงสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานประจำ หรือที่ทำการของบริษัท

 6. จ่ายค่าจดทะเบียนและออกใบอนุญาต จ่ายค่าจดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด และรอการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและกลาง

 7. สร้างสมุดรายวันและบัญชีบริษัท ต้องสร้างสมุดรายวันและบัญชีบริษัทเพื่อการบัญชีและการเสริมความน่าเชื่อถือของบริษัท

 8. ขอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากจดทะเบียนแล้ว คุณต้องขอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนรู้ว่าบริษัทของคุณได้จดทะเบียนแล้ว

 9. ขอใบอนุญาตธุรกิจ บางธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา

 10. เริ่มธุรกิจ หลังจากที่คุณได้รับการจดทะเบียนและอนุมัติทุกอย่างแล้ว คุณสามารถเริ่มธุรกิจครีมกันแดดของคุณได้

บริษัท ธุรกิจครีมกันแดด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจของตน ภาษีเงินได้จะคำนวณโดยลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและอื่น ๆ ออกก่อน แล้วคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายภาษีของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจของคุณมีรายได้เกินขอบเขตที่กำหนดในกฎหมาย VAT อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการเสียภาษีตามจำนวนเงินที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าโดยเฉพาะบนสินค้าหรือบริการที่มีการเรียกเก็บ VAT

 3. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) หากผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เสีย Excise Tax เช่น สินค้าเสียภาษีและอื่น ๆ บริษัทจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามจำนวนหรือมูลค่าของสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษีท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของบริษัท บริษัทอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นหรืออาจไม่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของบริษัท

 5. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ บริษัทควรปรึกษากับนิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเสียและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.