จดทะเบียนบริษัท.COM » เสื้อยืดสกรีน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีหลายแหล่งที่มา ดังนี้

 1. การขายเสื้อยืดสกรีนให้กับลูกค้า รายได้หลักสำหรับธุรกิจนี้คือรายได้จากการขายเสื้อยืดที่มีการสกรีนตัวอักษร รูปภาพ หรือลายลักษณ์อื่นๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงเสื้อยืดที่มีการทำพิมพ์ตามคำขอของลูกค้า (Custom Printing)

 2. การจำหน่ายเสื้อยืดสกรีนในช่องทางออนไลน์ รายได้ที่มาจากการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ

 3. การจำหน่ายสินค้าเสริม นอกจากเสื้อยืดสกรีนแล้ว ธุรกิจนี้อาจมีการขายสินค้าเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า หมวก แก้วน้ำ ฯลฯ ที่มีการสกรีนหรือประกอบด้วยลายลักษณ์เดียวกัน

 4. การผลิตสินค้าสกรีนให้กับธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจทำการผลิตสินค้าสกรีนให้กับธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อใช้ในการโปรโมต หรือนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อแข็งของธุรกิจ (Strengths) ข้ออ่อนของธุรกิจ (Weaknesses) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ (Opportunities) และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (Threats) เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ตามความเหมาะสม ดังนี้คือ

จุดแข็ง Strengths 

 • คุณภาพสินค้าเสื้อผ้าที่ดี สินค้าเสื้อผ้ามีคุณภาพดีและมีความทนทาน ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • การออกแบบสินค้าที่สวยงามและสะดวกสบาย การออกแบบสินค้าที่ดีและมีสไตล์ทันสมัย สามารถดึงดูดให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
 • สามารถรับทำสินค้าตามคำขอของลูกค้า (Customization) ธุรกิจมีความสามารถในการรับทำเสื้อผ้าตามคำขอของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses 

 • มีการแข่งขันที่รุนแรง ตลาดธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจอื่นๆ ทำให้ต้องพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อแยกตัวออกจากคู่แข่ง
 • ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและแนวโน้มแฟชั่น ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีความเปรียบขึ้นอยู่กับแนวโน้มแฟชั่นและฤดูกาล อาจทำให้สินค้าหรือแบรนด์บางอย่างมีการตกอยู่ในช่วงเวลา

โอกาส Opportunities 

 • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ต่างๆ และสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต มีโอกาสในการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้ามีความสะดวกสบายและลดต้นทุน

อุปสรรค Threats 

 • สภาพแวดล้อมธุรกิจ สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อสินค้าและยอดขายของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตและขนาดของธุรกิจ ลงทุนพื้นฐานในธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจประกอบด้วย

 1. อุปกรณ์การผลิต เครื่องสกรีน หรือ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับสกรีนบนเสื้อผ้า

 2. วัสดุการผลิต เสื้อผ้าที่ใช้สำหรับสกรีน เช่น เสื้อยืด แคป หรือ เสื้อโปโล

 3. การออกแบบสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออกแบบลายสกรีน ซึ่งอาจจ้างนักออกแบบมาช่วย

 4. สต็อกสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในสต็อกเพื่อขายให้กับลูกค้า

 5. การตลาดและโฆษณา การโปรโมตธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกค้า

หากธุรกิจเริ่มต้นในขนาดเล็ก ลงทุนอาจจะอยู่ในระดับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท แต่หากธุรกิจขยายตัว อาจจะต้องลงทุนในระดับหลายแสนถึงหลายล้านบาท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน

ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและการออกแบบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจมีดังนี้

 1. นักออกแบบเสื้อผ้า คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสำหรับเสื้อผ้าและสกรีน

 2. ช่างสกรีน คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกระบวนการสกรีนลายลงบนเสื้อผ้า

 3. ผู้ผลิตเสื้อผ้า คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อผ้าที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสกรีน

 4. ผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้า คือผู้ที่มีธุรกิจในการจำหน่ายเสื้อผ้าที่สกรีนแล้ว

 5. ผู้ขายออนไลน์ คือผู้ที่มีธุรกิจในการจำหน่ายเสื้อผ้าทางออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ที่ควรรู้

 1. เสื้อยืด (T-shirt) – เสื้อผ้าประเภทหนึ่งที่มีทรงตัวเสื้อกางเกง และแขนสั้นโดยไม่มีปก

 2. สกรีน (Screen printing) – กระบวนการพิมพ์ภาพหรือตัวอักษรลงบนวัสดุต่างๆ โดยใช้กรองตัวอักษรหรือภาพในการพิมพ์

 3. ออกแบบ (Design) – กระบวนการสร้างแบบแผนหรือรูปภาพที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 4. ลายลักษณ์ (Logo) – สัญลักษณ์หรือสัญญาณที่แสดงถึงแบรนด์หรือบริษัท

 5. พิมพ์ดิจิตอล (Digital printing) – กระบวนการพิมพ์ภาพหรือตัวอักษรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

 6. หมวก (Cap) – แฟชั่นสำหรับปิดหัว

 7. เสื้อโปโล (Polo shirt) – เสื้อผ้าที่มีคอเปิดและมีปกคล้ายเสื้อยืดแต่มักมีปุ่มเพิ่มเติม

 8. กระเป๋า (Bag) – ถุงสำหรับใส่ของ

 9. แคป (Cap) – หมวกที่มีทรงคล้ายเป็นกระโปรงโดยมีด้านบนที่ห่อเป็นลักษณะสอดแน่น

 10. หลังคานิ่ม (Snapback) – ประเภทของแคปที่มีการปรับขนาดควบคู่กับลักษณะของหลังคาที่มีปุ่มยืด-หด

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ทำอย่างไร

ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเสื้อยืดสกรีน คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 2. จัดทำเอกสาร คุณต้องจัดทำเอกสารการจดทะเบียนบริษัทเช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารรับรองจากธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและสมาคมธุรกิจในประเทศ

 4. จ่ายค่าธรรมเนียม คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทตามจำนวนทุนจดทะเบียน

 5. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นใบสมัครจดทะเบียนแล้ว คุณจะต้องรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและสมาคมธุรกิจในประเทศ

 6. รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท ที่จะใช้ในการดำเนินกิจการ

บริษัท ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเสื้อยืดสกรีนขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขภาษีของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม มีภาษีที่มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อยืดสกรีนคือ

 1. ภาษีอากรตามกฎหมายท้องถิ่น ภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศ อาจเป็นภาษีอากรเข้าหรือออก ซึ่งเป็นภาษีที่คิดจากมูลค่าสินค้า

 2. ภาษีอากรส่วนกลาง ภาษีอากรที่ต้องเสียให้กับส่วนกลางของประเทศ อาจเป็นภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประเทศ

 3. ส่วนลดภาษี บริษัทอาจมีสิทธิ์ในการขอส่วนลดภาษีในบางกรณี โดยความเป็นไปได้ของส่วนลดภาษีนี้อาจเกิดจากสถานะของบริษัท สินค้าที่ผลิตหรือจำนวนธุรกรรมในแต่ละปี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.