เสื้อยืดสกรีน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีหลายแหล่งที่มา ดังนี้

 1. การขายเสื้อยืดสกรีนให้กับลูกค้า รายได้หลักสำหรับธุรกิจนี้คือรายได้จากการขายเสื้อยืดที่มีการสกรีนตัวอักษร รูปภาพ หรือลายลักษณ์อื่นๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงเสื้อยืดที่มีการทำพิมพ์ตามคำขอของลูกค้า (Custom Printing)

 2. การจำหน่ายเสื้อยืดสกรีนในช่องทางออนไลน์ รายได้ที่มาจากการขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ

 3. การจำหน่ายสินค้าเสริม นอกจากเสื้อยืดสกรีนแล้ว ธุรกิจนี้อาจมีการขายสินค้าเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า หมวก แก้วน้ำ ฯลฯ ที่มีการสกรีนหรือประกอบด้วยลายลักษณ์เดียวกัน

 4. การผลิตสินค้าสกรีนให้กับธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจทำการผลิตสินค้าสกรีนให้กับธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อใช้ในการโปรโมต หรือนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อแข็งของธุรกิจ (Strengths) ข้ออ่อนของธุรกิจ (Weaknesses) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ (Opportunities) และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น (Threats) เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ตามความเหมาะสม ดังนี้คือ

จุดแข็ง Strengths 

 • คุณภาพสินค้าเสื้อผ้าที่ดี สินค้าเสื้อผ้ามีคุณภาพดีและมีความทนทาน ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • การออกแบบสินค้าที่สวยงามและสะดวกสบาย การออกแบบสินค้าที่ดีและมีสไตล์ทันสมัย สามารถดึงดูดให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
 • สามารถรับทำสินค้าตามคำขอของลูกค้า (Customization) ธุรกิจมีความสามารถในการรับทำเสื้อผ้าตามคำขอของลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses 

 • มีการแข่งขันที่รุนแรง ตลาดธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจอื่นๆ ทำให้ต้องพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อแยกตัวออกจากคู่แข่ง
 • ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและแนวโน้มแฟชั่น ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนมีความเปรียบขึ้นอยู่กับแนวโน้มแฟชั่นและฤดูกาล อาจทำให้สินค้าหรือแบรนด์บางอย่างมีการตกอยู่ในช่วงเวลา

โอกาส Opportunities 

 • การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดและเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ต่างๆ และสู่กลุ่มลูกค้าใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต มีโอกาสในการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้การผลิตสินค้ามีความสะดวกสบายและลดต้นทุน

อุปสรรค Threats 

 • สภาพแวดล้อมธุรกิจ สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อสินค้าและยอดขายของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตและขนาดของธุรกิจ ลงทุนพื้นฐานในธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจประกอบด้วย

 1. อุปกรณ์การผลิต เครื่องสกรีน หรือ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสำหรับสกรีนบนเสื้อผ้า

 2. วัสดุการผลิต เสื้อผ้าที่ใช้สำหรับสกรีน เช่น เสื้อยืด แคป หรือ เสื้อโปโล

 3. การออกแบบสินค้า ค่าใช้จ่ายในการออกแบบลายสกรีน ซึ่งอาจจ้างนักออกแบบมาช่วย

 4. สต็อกสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในสต็อกเพื่อขายให้กับลูกค้า

 5. การตลาดและโฆษณา การโปรโมตธุรกิจเพื่อดึงดูดลูกค้า

หากธุรกิจเริ่มต้นในขนาดเล็ก ลงทุนอาจจะอยู่ในระดับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท แต่หากธุรกิจขยายตัว อาจจะต้องลงทุนในระดับหลายแสนถึงหลายล้านบาท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน

ธุรกิจเสื้อยืดสกรีนเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและการออกแบบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อยืดสกรีนอาจมีดังนี้

 1. นักออกแบบเสื้อผ้า คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสำหรับเสื้อผ้าและสกรีน

 2. ช่างสกรีน คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกระบวนการสกรีนลายลงบนเสื้อผ้า

 3. ผู้ผลิตเสื้อผ้า คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อผ้าที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสกรีน

 4. ผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้า คือผู้ที่มีธุรกิจในการจำหน่ายเสื้อผ้าที่สกรีนแล้ว

 5. ผู้ขายออนไลน์ คือผู้ที่มีธุรกิจในการจำหน่ายเสื้อผ้าทางออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ที่ควรรู้

 1. เสื้อยืด (T-shirt) – เสื้อผ้าประเภทหนึ่งที่มีทรงตัวเสื้อกางเกง และแขนสั้นโดยไม่มีปก

 2. สกรีน (Screen printing) – กระบวนการพิมพ์ภาพหรือตัวอักษรลงบนวัสดุต่างๆ โดยใช้กรองตัวอักษรหรือภาพในการพิมพ์

 3. ออกแบบ (Design) – กระบวนการสร้างแบบแผนหรือรูปภาพที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 4. ลายลักษณ์ (Logo) – สัญลักษณ์หรือสัญญาณที่แสดงถึงแบรนด์หรือบริษัท

 5. พิมพ์ดิจิตอล (Digital printing) – กระบวนการพิมพ์ภาพหรือตัวอักษรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

 6. หมวก (Cap) – แฟชั่นสำหรับปิดหัว

 7. เสื้อโปโล (Polo shirt) – เสื้อผ้าที่มีคอเปิดและมีปกคล้ายเสื้อยืดแต่มักมีปุ่มเพิ่มเติม

 8. กระเป๋า (Bag) – ถุงสำหรับใส่ของ

 9. แคป (Cap) – หมวกที่มีทรงคล้ายเป็นกระโปรงโดยมีด้านบนที่ห่อเป็นลักษณะสอดแน่น

 10. หลังคานิ่ม (Snapback) – ประเภทของแคปที่มีการปรับขนาดควบคู่กับลักษณะของหลังคาที่มีปุ่มยืด-หด

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน ทำอย่างไร

ในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเสื้อยืดสกรีน คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 2. จัดทำเอกสาร คุณต้องจัดทำเอกสารการจดทะเบียนบริษัทเช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารรับรองจากธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและสมาคมธุรกิจในประเทศ

 4. จ่ายค่าธรรมเนียม คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทตามจำนวนทุนจดทะเบียน

 5. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นใบสมัครจดทะเบียนแล้ว คุณจะต้องรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและสมาคมธุรกิจในประเทศ

 6. รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท ที่จะใช้ในการดำเนินกิจการ

บริษัท ธุรกิจเสื้อยืดสกรีน เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเสื้อยืดสกรีนขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขภาษีของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม มีภาษีที่มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อยืดสกรีนคือ

 1. ภาษีอากรตามกฎหมายท้องถิ่น ภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศ อาจเป็นภาษีอากรเข้าหรือออก ซึ่งเป็นภาษีที่คิดจากมูลค่าสินค้า

 2. ภาษีอากรส่วนกลาง ภาษีอากรที่ต้องเสียให้กับส่วนกลางของประเทศ อาจเป็นภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประเทศ

 3. ส่วนลดภาษี บริษัทอาจมีสิทธิ์ในการขอส่วนลดภาษีในบางกรณี โดยความเป็นไปได้ของส่วนลดภาษีนี้อาจเกิดจากสถานะของบริษัท สินค้าที่ผลิตหรือจำนวนธุรกรรมในแต่ละปี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

สนามกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจสนามกอล์ฟ สร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา ทํา สนามกอล์ฟในบ้าน รับสร้างสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ทํา เอง สร้างสนามกอล์ฟ ราคา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน ขายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

กาแฟสด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

งบเปิดร้านกาแฟเล็กๆ เปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้าน การวางแผนเปิดร้านกาแฟ เปิดคาเฟ่ ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านกาแฟในหมู่บ้าน อยากเปิดคาเฟ่ ต้องทําอะไรบ้าง เปิดร้านกาแฟเล็กๆต้องมีอะไรบ้าง แผนธุรกิจร้านกาแฟ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การขายอาหาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง เปิดร้านอาหาร วันแรก ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง ก่อนเปิดกิจการร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารต้องดําเนินการอะไรเป็นลําดับแรก สุขาภิบาล กฎหมายการเปิดร้านอาหาร กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องหยอดเหรียญ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ธุรกิจหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมติดตั้ง เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top