จดทะเบียนบริษัท.COM » ทำแบบสอบถาม เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ทำแบบสอบถาม

แน่นอนครับ! ฉันพร้อมที่จะช่วยคุณในการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามสามารถมีลักษณะและเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามฉันจะแนะนำวิธีการสร้างแบบสอบถามพื้นฐานให้คุณดังต่อไปนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ เริ่มต้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบถามของคุณ ต้องการเก็บข้อมูลอะไรและวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร เช่น ต้องการรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้า เป็นต้น

 2. สร้างคำถาม ลองนึกถึงคำถามที่คุณต้องการให้ผู้ตอบตอบ ให้แต่ละคำถามเป็นชั้นแบบหรือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบในลักษณะของข้อความเสริมหรือข้อเสนอแนะ

 3. รูปแบบการตอบ คำนึงถึงรูปแบบการตอบที่คุณต้องการจากผู้ตอบ เช่น การให้เลือกตอบแบบหลายตัวเลือก การให้ระดับคะแนนหรือการแบ่งประเภท

 4. การจัดเรียงและการกำหนดคะแนน แบ่งหัวข้อและลำดับของคำถามให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดคะแนนหรือน้ำหนักให้กับคำถามต่างๆ เพื่อให้เข้ากับความสำคัญของแต่ละข้อ

 5. การทดสอบและปรับปรุง คุณสามารถทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มเล็กๆ หรือผู้รู้จักเพื่อทดสอบความชัดเจน ความเข้าใจ และความเหมาะสม และปรับปรุงตามผลตอบรับ

 6. การกระจายและการเก็บข้อมูล กำหนดวิธีการกระจายแบบสอบถามของคุณ เช่น ผ่านทางอีเมล ลิงก์บนเว็บไซต์ หรือแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์และประมวลผล

การสร้างแบบสอบถามเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เมื่อคุณมีแผนที่ชัดเจน คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์หรือโปรแกรมที่มีให้บริการเพื่อสร้างแบบสอบถามได้อีกด้วย หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ไม่ลักษณะและวัตถุประสงค์เฉพาะ ๆ โปรดระบุให้ฉันทราบ เพื่อให้ฉันสามารถช่วยคุณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ!

ทำแบบสอบถาม มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้จากการทำแบบสอบถามสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ต่อไปนี้คือหลายๆ วิธีที่คนสร้างแบบสอบถามสามารถสร้างรายได้

 1. การขายข้อมูล หากคุณสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ตอบและมีข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เช่นข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทางการตลาด หรือข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอื่น ๆ คุณสามารถขายข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สนใจ เช่น บริษัทการทำสำรวจ บริษัทการวิจัยทางการตลาด หรือองค์กรที่ต้องการข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง

 2. การเสนอบริการในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่คุณเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม คุณสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของคุณในการวิเคราะห์และสร้างรายงานที่มีคุณค่า เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือการสร้างกราฟแสดงข้อมูล เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าที่สนใจ

 3. การพัฒนาและจำหน่ายแพลตฟอร์มแบบสอบถาม หากคุณมีความชำนาญในการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพสูง คุณสามารถพัฒนาและจำหน่ายแพลตฟอร์มแบบสอบถามของคุณเอง ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยกว้างขวางและมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่นการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ หรือการวิเคราะห์ผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 4. การให้คำปรึกษาและบริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม คุณสามารถให้คำปรึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม อาทิเช่นการให้คำแนะนำในการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

 5. การจัดอบรมและสัมมนา หากคุณมีความชำนาญในการสร้างและวิเคราะห์แบบสอบถาม คุณสามารถจัดอบรมและสัมมนาให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่สนใจเรื่องนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ของผู้เข้าอบรมในด้านการสร้างแบบสอบถาม

คำอธิบายข้างต้นอธิบายวิธีที่คนสร้างแบบสอบถามสามารถสร้างรายได้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาประเภทของแบบสอบถามที่คุณสร้างและข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวม โดยทั่วไปแล้วควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของผู้ตอบในกระบวนการสร้างแบบสอบถาม และเชื่อมโยงกับคำแนะนำของผู้ให้บริการและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

วิเคราะห์ Swot Analysis ทำแบบสอบถาม

SWOT analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (Opportunities และ Threats) และสถานการณ์ภายใน (Strengths และ Weaknesses) ขององค์กรหรือธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่องค์กรอยู่ และเพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมในทิศทางที่เหมาะสมได้

เพื่อที่จะทำแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ SWOT analysis คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • สร้างคำถามที่ชัดเจนเพื่อประเมินความแข็งขององค์กรหรือธุรกิจ โดยโฟกัสไปที่ด้านที่มีความสำคัญและส่งผลในความสำเร็จ
 • ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรขององค์กร เช่น ความเชี่ยวชาญของทีมงาน ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือความสามารถในการตลาด
 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • สร้างคำถามที่ชัดเจนเพื่อทราบข้อจำกัดหรือปัญหาภายในองค์กร ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
 • ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อาจจะยับยั้งการเติบโต เช่น ข้อจำกัดทางการเงิน โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน
 1. Opportunities (โอกาส)
 • สร้างคำถามเพื่อสำรวจโอกาสที่องค์กรหรือธุรกิจอาจได้รับ ซึ่งส่งผลในการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต
 • ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับตลาด เทรนด์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจเป็นโอกาสสำหรับองค์กร
 1. Threats (อุปสรรค)
 • สร้างคำถามเพื่อสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรืออันตรายต่อองค์กรหรือธุรกิจ
 • ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจเป็นอุปสรรค

คำอธิบายข้างต้นให้คุณแนวทางในการสร้างแบบสอบถามสำหรับ SWOT analysis โดยให้คำถามที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับแต่ละด้านของ SWOT analysis ทำให้ผู้ตอบสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้ให้เกิดความเข้าใจและสร้างแผนการจัดการที่เหมาะสมต่อองค์กรหรือธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ทำแบบสอบถาม ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบสอบถามในบริษัทที่ควรรู้

 1. แบบสอบถาม (Questionnaire)
 • ภาษาไทย แบบสอบถาม
 • อังกฤษ Questionnaire
 • คำอธิบาย เอกสารหรือชุดข้อคำถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบ
 1. ผู้ตอบ (Respondent)
 • ภาษาไทย ผู้ตอบ
 • อังกฤษ Respondent
 • คำอธิบาย บุคคลที่ร่วมทำแบบสอบถามและให้ข้อมูลตามคำถามที่กำหนด
 1. สถานที่สำรวจ (Survey Location)
 • ภาษาไทย สถานที่สำรวจ
 • อังกฤษ Survey Location
 • คำอธิบาย สถานที่ที่ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจากผู้ตอบ
 1. ข้อคำถาม (Question)
 • ภาษาไทย ข้อคำถาม
 • อังกฤษ Question
 • คำอธิบาย ประโยคที่ใช้ในการถามผู้ตอบเพื่อขอข้อมูลหรือความคิดเห็น
 1. ตัวเลือกคำตอบ (Answer Options)
 • ภาษาไทย ตัวเลือกคำตอบ
 • อังกฤษ Answer Options
 • คำอธิบาย ตัวเลือกที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบตามคำถามที่กำหนด
 1. ลิงก์ (Link)
 • ภาษาไทย ลิงก์
 • อังกฤษ Link
 • คำอธิบาย ทางเลือกในการแชร์แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ตอบเข้าไปตอบที่เว็บไซต์ที่กำหนด
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 • ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูล
 • อังกฤษ Data Analysis
 • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
 1. แบบสอบถามเป็นกลุ่ม (Questionnaire Survey)
 • ภาษาไทย แบบสอบถามเป็นกลุ่ม
 • อังกฤษ Questionnaire Survey
 • คำอธิบาย การสำรวจแบบสอบถามที่ใช้ส่งถึงกลุ่มของผู้ตอบ ซึ่งสามารถทำผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นสัมภาษณ์กลุ่มหรือการกระจายแบบสอบถามทางออนไลน์
 1. ชุดข้อคำถาม (Question Set)
 • ภาษาไทย ชุดข้อคำถาม
 • อังกฤษ Question Set
 • คำอธิบาย ชุดข้อคำถามที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการสำรวจหรือสอบถาม
 1. การนับคะแนน (Scoring)
 • ภาษาไทย การนับคะแนน
 • อังกฤษ Scoring
 • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการให้คะแนนหรือค่านับแต่ละคำตอบของแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำแบบสอบถามในบริษัทของคุณ!

จดบริษัท ทำแบบสอบถาม ทำอย่างไร

หากคุณต้องการจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบสอบถาม คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบสอบถาม และกำหนดแผนธุรกิจของคุณ เช่น บริการที่คุณจะให้ กลุ่มเป้าหมายที่คุณจะเน้น และกำหนดโครงสร้างองค์กรของคุณ

 2. เลือกประเภทของกิจการ คุณต้องเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ เช่น บริษัทจำกัด หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน

 3. ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจมีการแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

 4. ลงทะเบียนบริษัท ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณต้องการลงทะเบียน ส่วนใหญ่จะต้องกรอกแบบฟอร์มและมีเอกสารสำคัญ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้

 5. ขอใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์เสริม อย่างไรก็ตาม บางประเทศอาจกำหนดให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือสิทธิประโยชน์เสริมสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม คุณควรตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณเพื่อดูว่าคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่

 6. อื่น ๆ อย่าลืมทำคำร้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัท และดำเนินการตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุโดยกฎหมายในประเทศของคุณ

ขั้นตอนข้างต้นเป็นแนวทางเพื่อทำให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและเงื่อนไขอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น คุณควรปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

บริษัท ทำแบบสอบถาม เสียภาษีอะไร

เมื่อคุณเป็นบริษัทที่ทำแบบสอบถาม คุณอาจมีความรับผิดชอบทางภาษีตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินกิจการ ภาษีที่คุณอาจต้องเสียอาจแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างภาษีที่บริษัททำแบบสอบถามอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทของคุณเป็นบริษัทบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องรับผิดชอบทางภาษีเงินได้ส่วนบุคคลซึ่งจะคำนวณตามกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับเงินได้ของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจถูกเรียกเก็บจากกำไรที่บริษัททำได้ อัตราภาษีและวิธีการคำนวณจะแตกต่างไปตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณดำเนินกิจการ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หากการทำแบบสอบถามของคุณมีการให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น เป็นการเรียกเก็บภาษีตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ

 4. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีภาษีอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น ภาษีเงินได้ต่างประเทศ (International Income Tax) หรือภาษีธุรกิจ (Business Tax) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายในแต่ละประเทศ

คำแนะนำสำหรับคุณคือให้ตรวจสอบกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณดำเนินกิจการอยู่ และปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คำแนะนำเฉพาะกับกรณีของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.