จดทะเบียนบริษัท.COM » โทรศัพท์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโทรศัพท์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม รายได้หลักของธุรกิจโทรศัพท์มาจากการขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น หูฟัง ซิมการ์ด กล้องต่าง ๆ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโทรศัพท์

 2. บริการโทรศัพท์ รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เช่น ค่าโทรสาร ค่าโทรภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริการการโอนเสียง บริการข้อความ และบริการอื่นๆ

 3. แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน บริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสามารถสร้างรายได้จากค่าบริการการติดตั้งแอปพลิเคชัน รายได้จากการขายแอปพลิเคชัน หรือรายได้จากการตอบโจทย์การใช้งานที่สูงขึ้น

 4. บริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ เช่น แพ็กเกจข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย การให้บริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์

 5. การให้บริการโฆษณาและการตลาด บริษัทโทรศัพท์สามารถขายพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของตน รวมถึงการนำเสนอโฆษณาจากสมาชิกที่สนใจ

 6. การบริการลูกค้า รายได้มาจากการให้บริการแก่ลูกค้าเช่น บริการลูกค้า บริการสนับสนุนทางเทคนิค และบริการหลังการขาย

 7. เติมเงินและรายการโทรศัพท์ รายได้จากการขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์และบริการรายการโทรศัพท์เช่น การให้บริการโทรหาต่างประเทศ การให้บริการโทรไปหามือถือจากโทรศัพท์มือถือ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโทรศัพท์

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • การมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า อุตสาหกรรมโทรศัพท์มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ดี
  • ฐานลูกค้าและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง บริษัทที่มีลูกค้ารายใหม่และเก่า รวมถึงแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสามารถเพิ่มกำไรได้ง่ายขึ้น
  • ความสามารถในการให้บริการอื่น ๆ ธุรกิจโทรศัพท์อาจมีความสามารถในการให้บริการเสริมเช่น บริการอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือบริการอื่น ๆ ที่เสริมความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ความพร้อมในการแข่งขัน ตลาดโทรศัพท์มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ธุรกิจที่ไม่มีความพร้อมในการแข่งขันอาจมีปัญหาในการรักษาลูกค้าที่มีอยู่และทำให้เสียกำไร
  • ความลำบากในการนำเสนอให้บริการ บางครั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนอบริการใหม่ ๆ หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ต้องการงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น
 3. โอกาส Opportunities 

  • ความต้องการในตลาด อุตสาหกรรมโทรศัพท์สามารถเพิ่มรายได้ได้จากความต้องการในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ การใช้ข้อมูล และบริการออนไลน์
  • การขยายตลาด บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ หรือตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขันจากธุรกิจรองเพื่อให้บริการโทรศัพท์ ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับการให้บริการโทรศัพท์อาจมีผลต่อรายได้และความสามารถในการเสริมบริการของธุรกิจโทรศัพท์
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทที่ไม่ทันตามความเปลี่ยนแปลงอาจพบความยากลำบากในการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจโทรศัพท์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโทรศัพท์อาจเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญ แต่ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความสามารถที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 2. การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ การจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์และวัสดุสำหรับการผลิตหรือการซ่อมแซมอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ชิปเซ็ต หน้าจอ แบตเตอรี่ เครือข่ายสื่อสาร และอื่น ๆ

 3. การตลาดและโปรโมชั่น เพื่อให้ธุรกิจโทรศัพท์มีความรู้จักในตลาด คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่น เช่น การโฆษณา การสร้างแคมเปญโปรโมชั่น การส่งข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ

 4. การซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการ หากคุณจะให้บริการโทรศัพท์และแผนกบริการลูกค้า คุณจะต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์การติดต่อลูกค้า โทรศัพท์ภายใน หรือเครื่องมือเพื่อซ่อมแซม

 5. การอบรมและจ้างงาน คุณอาจต้องลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางโทรศัพท์ นอกจากนี้คุณอาจจะต้องจ้างงานเพิ่มเพื่อรับมือกับการให้บริการและการดูแลลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโทรศัพท์

 1. ศวกรโทรคมนาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายโทรคมนาคม ทำหน้าที่ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่ายโทรศัพท์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้

 2. ผู้จัดการโทรคมนาคม ผู้ที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการจัดการการบริการและนโยบายทางธุรกิจ

 3. พนักงานด้านซ่อมแซมและบำรุงรักษา ผู้ที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์และแก้ไขปัญหาเทคนิคที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

 4. พนักงานบริการลูกค้า ผู้ที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้งาน

 5. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ นักพัฒนาแอปพลิเคชันที่พัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ เช่น แอปสำหรับการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และบริการอื่น ๆ

 6. นักการตลาดและโฆษณา ผู้ที่จัดการกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มการรับรู้และการตลาดสำหรับบริการโทรศัพท์

 7. ผู้บริหารธุรกิจ การจัดการและบริหารธุรกิจโทรศัพท์เพื่อให้บริการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโทรศัพท์ ที่ควรรู้

 1. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

  • ไทย โทรศัพท์มือถือ
  • อังกฤษ Mobile Phone
  • คำอธิบาย เครื่องสื่อสารไร้สายที่ใช้ในการโทรติดต่อสื่อสารระยะไกล
 2. เครือข่ายโทรศัพท์ (Telecommunication Network)

  • ไทย เครือข่ายโทรศัพท์
  • อังกฤษ Telecommunication Network
  • คำอธิบาย ระบบการสื่อสารและการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ร่วมกันเพื่อให้บริการการสื่อสาร
 3. เซลล์ทาวเวอร์ (Cell Tower)

  • ไทย เซลล์ทาวเวอร์
  • อังกฤษ Cell Tower
  • คำอธิบาย โครงสร้างที่ใช้สำหรับรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือระยะไกล
 4. ซิมการ์ด (SIM Card)

  • ไทย ซิมการ์ด
  • อังกฤษ SIM Card
  • คำอธิบาย บัตรที่มีข้อมูลเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์และใช้ในการรับรายการ
 5. อินเทอร์เน็ต (Internet)

  • ไทย อินเทอร์เน็ต
  • อังกฤษ Internet
  • คำอธิบาย ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
 6. โทรศัพท์ตามหายอด (Smartphone)

  • ไทย โทรศัพท์ตามหายอด
  • อังกฤษ Smartphone
  • คำอธิบาย โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
 7. ระบบเสียงสาธารณะ (Public Address System)

  • ไทย ระบบเสียงสาธารณะ
  • อังกฤษ Public Address System
  • คำอธิบาย ระบบเสียงที่ใช้ในการส่งข้อมูลเสียงไปยังกลุ่มคนหรือที่สาธารณะ
 8. โทรศัพท์มือถือเปิดตัวในไทย (Mobile Phone Launch in Thailand)

  • ไทย โทรศัพท์มือถือเปิดตัวในไทย
  • อังกฤษ Mobile Phone Launch in Thailand
  • คำอธิบาย การเปิดตัวและเปิดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือใหม่ในประเทศไทย
 9. การส่งข้อความรวม (Group Messaging)

  • ไทย การส่งข้อความรวม
  • อังกฤษ Group Messaging
  • คำอธิบาย การส่งข้อความและสื่ออื่น ๆ ไปยังกลุ่มคนหลายคนพร้อมกัน
 10. ระบบ VoIP (Voice over Internet Protocol)

  • ไทย ระบบ VoIP
  • อังกฤษ Voice over Internet Protocol
  • คำอธิบาย ระบบการส่งข้อมูลเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารแบบเสียง

จดบริษัท ธุรกิจโทรศัพท์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการยังไม่ถูกใช้ไปแล้วและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 2. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายของประเทศ เช่น การตั้งคำสั่งบริษัท, บันทึกข้อตกลงสมาชิก (Memorandum of Association), ข้อกำหนดบริษัท (Articles of Association), แบบฟอร์มใบจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดตั้งบริษัท, ฯลฯ

 3. ลงทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานรับจดทะเบียนบริษัทของประเทศ รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

 4. รับหมายเลขนิติบุคคล หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ คุณจะได้รับหมายเลขนิติบุคคลหรือเลขทะเบียนบริษัท

 5. ขอใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษ (ถ้ามี) หากในประเทศของคุณต้องการใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษสำหรับธุรกิจโทรศัพท์ คุณควรทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจโทรศัพท์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจโทรศัพท์ อัตราภาษีเงินได้จะแตกต่างกันตามรายได้และข้อยกเว้นที่ได้รับการกำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ

 2. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจโทรศัพท์ อัตราภาษีเงินได้บริษัทมักจะแตกต่างกันตามกฎหมายและแบบธุรกิจ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ธุรกิจโทรศัพท์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น หรือแบบธุรกิจที่ได้รับการกำหนดเป็นบังคับกำหนด

 4. ภาษีธุรกิจและทรัพย์สิน บางประเทศอาจกำหนดภาษีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการถือทรัพย์สิน เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นเงินค่าเช่าที่ใช้สำหรับสาธารณูปโภค

 5. ภาษีธุรกิจ บางประเทศอาจกำหนดภาษีธุรกิจสำหรับธุรกิจทางเทคโนโลยีหรือสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> Accounting Office

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.