จดทะเบียนบริษัท.COM » โทรทัศน์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. โฆษณาโทรทัศน์ รายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์มาจากการขายพื้นที่โฆษณาในรายการหรือช่วงโฆษณาต่างๆ ให้กับผู้ลงโฆษณา การตรวจสอบอัตราค่าโฆษณา และการเพิ่มความน่าสนใจในการรับชมเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้

 2. การขายสิ่งของและบริการ บางรายการโทรทัศน์อาจมีการโปรโมตสินค้าหรือบริการและส่งเสริมการขาย รายได้อาจมาจากการรับค่าธรรมเนียมจากผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ

 3. การลงโฆษณาแบบสปอนเซอร์ บางรายการโทรทัศน์อาจมีการสร้างเนื้อหาเพื่อสนับสนุนแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของสปอนเซอร์ ซึ่งสปอนเซอร์จะชำระเงินให้แก่ทีมผลิตรายการ

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าชมรายการ บางรายการโทรทัศน์อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ชมที่ต้องการรับชมเนื้อหาบางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการรายการ

 5. การจำหน่ายสิทธิ์การออกอากาศ (Syndication) บางรายการโทรทัศน์สามารถขายสิทธิ์การออกอากาศไปยังช่องโทรทัศน์อื่นๆ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้

 6. ผลิตสื่อเสริมการรับชม บางธุรกิจโทรทัศน์อาจสร้างสื่อเสริมเพื่อสร้างความน่าสนใจในรายการหรือช่องโทรทัศน์ เช่น วิดีโอโปรโมตในสัมมนา, เวิร์กช็อป, หรืออีเว้นท์พิเศษ

 7. บริการสื่อต่างๆ ธุรกิจโทรทัศน์อาจให้บริการสื่อต่างๆ เช่น การผลิตวิดีโอเนื้อหาสำหรับธุรกิจอื่นๆ, บริการผลิตคลิปวิดีโอ, การจัดอีเว้นท์สด, และอื่นๆ

 8. การลงทุนจากนักลงทุน บางรายการโทรทัศน์อาจได้รับการลงทุนจากนักลงทุน เพื่อให้ความสนใจในการพัฒนาและสร้างเนื้อหา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโทรทัศน์

จุดแข็ง Strengths 

 • ความหลากหลายในเนื้อหา ธุรกิจโทรทัศน์มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาและรายการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบ

 • สื่อกลางเชื่อมต่อกับผู้ชม ธุรกิจโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง ช่องทางการกระจายข่าวสารและเนื้อหามากมาย เช่น รายการทีวี, วิดีโอออนไลน์, โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 • ความเชื่อมโยงกับโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายได้ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

จุดอ่อน Weaknesses

 • ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตเนื้อหาสำหรับธุรกิจโทรทัศน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าผลิตรายการ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าแสดง, ค่าบุคลากร เป็นต้น

 • ความขึ้นอยู่กับแนวคิดเนื้อหา หากธุรกิจโทรทัศน์ไม่มีแนวคิดเนื้อหาที่น่าสนใจหรือไม่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ได้ อาจทำให้ผู้ชมสลับช่องไปหาเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่า

 • การแข่งขันแรง ธุรกิจโทรทัศน์อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่สูง ไม่ว่าจะเป็นแข่งขันในช่องทางการกระจายเนื้อหาหรือการแย่งรายการที่มีความน่าสนใจ

โอกาส Opportunities 

 • เติบโตของการใช้เนื้อหาออนไลน์ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจโทรทัศน์สร้างและแพร่กระจายเนื้อหาออนไลน์

 • การทำให้ผู้ชมเกี่ยวข้องมากขึ้น การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมและที่สามารถเรียกตัวคนมาชมในระยะยาว เช่น รายการรายสัปดาห์, รายการสด เป็นต้น

 • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีในงานโทรทัศน์ เช่น ความละเอียดสูงของภาพ, การสตรีมสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น เปิดโอกาสให้เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและสร้างประสบการณ์ในการรับชม

อุปสรรค Threats 

 • การเปลี่ยนแปลงในนิยามสื่อ นิยามของสื่อกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาออนไลน์และแพลตฟอร์มสื่ออื่นๆ อาจกัดแนวโน้มของผู้ชมออกไป

 • การโจมตีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการสตรีมมิ่งออนไลน์กำลังเข้ามาแทรกแทรงในตลาดการรับชม ทำให้ธุรกิจโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้เหมาะสม

 • ความสูงของค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตเนื้อหาและรายการโทรทัศน์สามารถส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างช้าลงหรือต้องปรับยุทธวิธีการ

อาชีพ ธุรกิจโทรทัศน์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การผลิตเนื้อหา การผลิตเนื้อหาสำหรับรายการโทรทัศน์เป็นการลงทุนสำคัญ คุณอาจต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสร้างสคริปต์, การบรรยาย, การสร้างสตรีมมิ่งสดหรือวิดีโอที่สร้างเสียงและภาพ

 2. อุปกรณ์และเทคโนโลยี คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดรายการ รวมถึงกล้องถ่ายทอดสดหรือวิดีโอ, เครื่องมือเสริมสร้างเนื้อหา, ซอฟต์แวร์ต่างๆ, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

 3. สถานที่และอาคาร ถ้าคุณมีแผนที่จะสร้างสตูดิโอหรือพื้นที่สำหรับผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อที่ดินและอาคารอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 4. บุคลากร คุณอาจต้องจ้างคนในหลายตำแหน่ง เช่น ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้กำกับรายการ, ช่างภาพ, นักแสดง, และคนงานสำหรับงานผลิต

 5. การตลาดและโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับชมรายการ, คุณอาจต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด นี้อาจเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์, โฆษณาออนไลน์, การสร้างเนื้อหาทางสื่อสังคม, และเพื่อเตรียมการเปิดตัวรายการ

 6. การจัดอีเว้นท์และกิจกรรม คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการเพื่อสร้างความน่าสนใจและเชื่อมต่อกับผู้ชม เช่น การจัดงานเปิดตัว, การแถลงข่าว, หรืออีเว้นท์พิเศษ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโทรทัศน์

 1. ผู้จัดการเนื้อหา คุณหน้าที่ของผู้จัดการเนื้อหาคือการวางแผนเนื้อหารายการ, จัดหาเรื่องที่น่าสนใจ, และติดต่อนักเขียนสคริปต์หรือผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจและเติบโต

 2. ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับรายการมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการผลิตรายการ ในบางกรณี, ผู้กำกับอาจเป็นผู้สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมด้วยการตัดต่อและจัดเตรียมการถ่ายทอดสด

 3. ช่างภาพ ช่างภาพควบคุมการถ่ายทอดรายการทางภาพ ประกอบด้วยการเลือกสถานที่ถ่าย, จัดตำแหน่งกล้อง, และสร้างภาพที่น่าสนใจ

 4. นักแสดง นักแสดงเป็นตัวเอกในรายการ ทำหน้าที่แสดงบทบาทตามสคริปต์และสร้างการสื่อสารกับผู้ชม

 5. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์เขียนบทความและภาพของรายการ ในบางกรณี, นักเขียนสคริปต์อาจถูกจ้างเพื่อเขียนสคริปต์รายการ

 6. ผู้ปรับแต่ง ผู้ปรับแต่งรับผิดชอบในการตัดต่อและจัดรูปภาพเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง

 7. ผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์ ผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์เขียนบทความ, สร้างวิดีโอ, และแบ่งปันเนื้อหาทางโฆษณาและสังคมออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโทรทัศน์ ที่ควรรู้

 1. โทรทัศน์ (Television)

  • สื่อการสื่อสารที่ใช้ระบบสัญญาณแบบไร้สายเพื่อถ่ายทอดเสียงและภาพจากสถานที่ต่าง ๆ มาแสดงในอุปกรณ์ทีวี
 2. รายการ (Program)

  • เนื้อหาทางโทรทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอแก่ผู้ชม เช่น รายการข่าว, รายการบันเทิง, รายการวาไรตี้ ฯลฯ
 3. สตูดิโอ (Studio)

  • พื้นที่ที่ใช้สำหรับการบันทึกหรือถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ มักประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า “เซต” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดรายการ
 4. การกระจายสัญญาณ (Broadcasting)

  • กระบวนการส่งสัญญาณเสียงและภาพจากสถานีทางการสื่อสารไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการได้
 5. สถานีโทรทัศน์ (Television Station)

  • บริษัทหรือหน่วยงานที่ดำเนินการผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ ผู้ชมสามารถรับชมรายการที่สถานีโทรทัศน์ตั้งขึ้น
 6. สายการต่อ (Cable)

  • สายสัญญาณที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางสาย
 7. เรติ้ง (Rating)

  • การวัดจำนวนผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของผู้ชมทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย
 8. รีรัน (Rerun)

  • การถ่ายทอดรายการที่เคยถูกส่งออกมาแล้วมาซ้ำใหม่ เช่น การประกาศรายการที่เคยถ่ายทอดในอดีต
 9. สปอนเซอร์ (Sponsor)

  • บุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบการลงทุนหรือการสนับสนุนทางการเงิน
 10. ค่าโฆษณา (Advertisement Cost)

  • จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อพื้นที่โฆษณาบนรายการโทรทัศน์ เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จดบริษัท ธุรกิจโทรทัศน์ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนจดทะเบียนบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจโทรทัศน์อย่างรอบคอบ เหมือนกับการกำหนดเป้าหมาย, วางแผนการผลิตรายการ, การตลาด, และการเงิน

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยืนยันความเป็นจริงของชื่อ

 3. จัดเตรียมเอกสารทะเบียน คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้ง, ทะเบียนบ้าน, สัญญาสมาชิก (ถ้ามี), และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าคุณจะจดทะเบียนเป็นบริษัทประเภทใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้ามหุ้น

 5. จดทะเบียนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารและค่าบริการการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานทะเบียนบริษัท

 6. สร้างข้อมูลภาษีและสถาบันการเงิน คุณอาจจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับหมายเลขผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท เพื่อเตรียมการดำเนินงานทางการเงิน

 7. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการเงินของประเทศของคุณ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การจ่ายเงินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน หรือการยื่นรายงานการเงินประจำปี

บริษัท ธุรกิจโทรทัศน์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีรายได้จากกิจการธุรกิจโทรทัศน์เป็นรายบุคคล ความเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของบุคคลนั้น ๆ และอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีเงินได้บริษัท ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของประเทศ เป็นการเสียภาษีจากรายได้ที่ได้จากกิจการธุรกิจโทรทัศน์

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ เมื่อบริษัทซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการในกระบวนการธุรกิจ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีที่เสียจากครอบครัวที่ครอบครองทรัพย์สิน อาทิ อาคารสำนักงาน, สตูดิโอ, และสถานที่ที่ใช้ในกิจการ

 5. ภาษีประกาศ ภาษีที่เสียจากการผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่ถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษี เช่น อุปกรณ์เสียงและวิดีโอ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.