โทรทัศน์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. โฆษณาโทรทัศน์ รายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์มาจากการขายพื้นที่โฆษณาในรายการหรือช่วงโฆษณาต่างๆ ให้กับผู้ลงโฆษณา การตรวจสอบอัตราค่าโฆษณา และการเพิ่มความน่าสนใจในการรับชมเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้

 2. การขายสิ่งของและบริการ บางรายการโทรทัศน์อาจมีการโปรโมตสินค้าหรือบริการและส่งเสริมการขาย รายได้อาจมาจากการรับค่าธรรมเนียมจากผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ

 3. การลงโฆษณาแบบสปอนเซอร์ บางรายการโทรทัศน์อาจมีการสร้างเนื้อหาเพื่อสนับสนุนแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของสปอนเซอร์ ซึ่งสปอนเซอร์จะชำระเงินให้แก่ทีมผลิตรายการ

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าชมรายการ บางรายการโทรทัศน์อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ชมที่ต้องการรับชมเนื้อหาบางส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการรายการ

 5. การจำหน่ายสิทธิ์การออกอากาศ (Syndication) บางรายการโทรทัศน์สามารถขายสิทธิ์การออกอากาศไปยังช่องโทรทัศน์อื่นๆ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้

 6. ผลิตสื่อเสริมการรับชม บางธุรกิจโทรทัศน์อาจสร้างสื่อเสริมเพื่อสร้างความน่าสนใจในรายการหรือช่องโทรทัศน์ เช่น วิดีโอโปรโมตในสัมมนา, เวิร์กช็อป, หรืออีเว้นท์พิเศษ

 7. บริการสื่อต่างๆ ธุรกิจโทรทัศน์อาจให้บริการสื่อต่างๆ เช่น การผลิตวิดีโอเนื้อหาสำหรับธุรกิจอื่นๆ, บริการผลิตคลิปวิดีโอ, การจัดอีเว้นท์สด, และอื่นๆ

 8. การลงทุนจากนักลงทุน บางรายการโทรทัศน์อาจได้รับการลงทุนจากนักลงทุน เพื่อให้ความสนใจในการพัฒนาและสร้างเนื้อหา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโทรทัศน์

จุดแข็ง Strengths 

 • ความหลากหลายในเนื้อหา ธุรกิจโทรทัศน์มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาและรายการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบ

 • สื่อกลางเชื่อมต่อกับผู้ชม ธุรกิจโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง ช่องทางการกระจายข่าวสารและเนื้อหามากมาย เช่น รายการทีวี, วิดีโอออนไลน์, โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 • ความเชื่อมโยงกับโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายได้ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

จุดอ่อน Weaknesses

 • ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตเนื้อหาสำหรับธุรกิจโทรทัศน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าผลิตรายการ, ค่าเช่าสถานที่, ค่าแสดง, ค่าบุคลากร เป็นต้น

 • ความขึ้นอยู่กับแนวคิดเนื้อหา หากธุรกิจโทรทัศน์ไม่มีแนวคิดเนื้อหาที่น่าสนใจหรือไม่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ได้ อาจทำให้ผู้ชมสลับช่องไปหาเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่า

 • การแข่งขันแรง ธุรกิจโทรทัศน์อยู่ในสภาวะการแข่งขันที่สูง ไม่ว่าจะเป็นแข่งขันในช่องทางการกระจายเนื้อหาหรือการแย่งรายการที่มีความน่าสนใจ

โอกาส Opportunities 

 • เติบโตของการใช้เนื้อหาออนไลน์ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจโทรทัศน์สร้างและแพร่กระจายเนื้อหาออนไลน์

 • การทำให้ผู้ชมเกี่ยวข้องมากขึ้น การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมและที่สามารถเรียกตัวคนมาชมในระยะยาว เช่น รายการรายสัปดาห์, รายการสด เป็นต้น

 • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีในงานโทรทัศน์ เช่น ความละเอียดสูงของภาพ, การสตรีมสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น เปิดโอกาสให้เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและสร้างประสบการณ์ในการรับชม

อุปสรรค Threats 

 • การเปลี่ยนแปลงในนิยามสื่อ นิยามของสื่อกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาออนไลน์และแพลตฟอร์มสื่ออื่นๆ อาจกัดแนวโน้มของผู้ชมออกไป

 • การโจมตีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการสตรีมมิ่งออนไลน์กำลังเข้ามาแทรกแทรงในตลาดการรับชม ทำให้ธุรกิจโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้เหมาะสม

 • ความสูงของค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตเนื้อหาและรายการโทรทัศน์สามารถส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างช้าลงหรือต้องปรับยุทธวิธีการ

อาชีพ ธุรกิจโทรทัศน์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การผลิตเนื้อหา การผลิตเนื้อหาสำหรับรายการโทรทัศน์เป็นการลงทุนสำคัญ คุณอาจต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการสร้างสคริปต์, การบรรยาย, การสร้างสตรีมมิ่งสดหรือวิดีโอที่สร้างเสียงและภาพ

 2. อุปกรณ์และเทคโนโลยี คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดรายการ รวมถึงกล้องถ่ายทอดสดหรือวิดีโอ, เครื่องมือเสริมสร้างเนื้อหา, ซอฟต์แวร์ต่างๆ, และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

 3. สถานที่และอาคาร ถ้าคุณมีแผนที่จะสร้างสตูดิโอหรือพื้นที่สำหรับผลิตรายการ ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อที่ดินและอาคารอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 4. บุคลากร คุณอาจต้องจ้างคนในหลายตำแหน่ง เช่น ผู้จัดการเนื้อหา, ผู้กำกับรายการ, ช่างภาพ, นักแสดง, และคนงานสำหรับงานผลิต

 5. การตลาดและโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับชมรายการ, คุณอาจต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด นี้อาจเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์, โฆษณาออนไลน์, การสร้างเนื้อหาทางสื่อสังคม, และเพื่อเตรียมการเปิดตัวรายการ

 6. การจัดอีเว้นท์และกิจกรรม คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการเพื่อสร้างความน่าสนใจและเชื่อมต่อกับผู้ชม เช่น การจัดงานเปิดตัว, การแถลงข่าว, หรืออีเว้นท์พิเศษ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโทรทัศน์

 1. ผู้จัดการเนื้อหา คุณหน้าที่ของผู้จัดการเนื้อหาคือการวางแผนเนื้อหารายการ, จัดหาเรื่องที่น่าสนใจ, และติดต่อนักเขียนสคริปต์หรือผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจและเติบโต

 2. ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับรายการมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการผลิตรายการ ในบางกรณี, ผู้กำกับอาจเป็นผู้สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมด้วยการตัดต่อและจัดเตรียมการถ่ายทอดสด

 3. ช่างภาพ ช่างภาพควบคุมการถ่ายทอดรายการทางภาพ ประกอบด้วยการเลือกสถานที่ถ่าย, จัดตำแหน่งกล้อง, และสร้างภาพที่น่าสนใจ

 4. นักแสดง นักแสดงเป็นตัวเอกในรายการ ทำหน้าที่แสดงบทบาทตามสคริปต์และสร้างการสื่อสารกับผู้ชม

 5. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์เขียนบทความและภาพของรายการ ในบางกรณี, นักเขียนสคริปต์อาจถูกจ้างเพื่อเขียนสคริปต์รายการ

 6. ผู้ปรับแต่ง ผู้ปรับแต่งรับผิดชอบในการตัดต่อและจัดรูปภาพเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง

 7. ผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์ ผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์เขียนบทความ, สร้างวิดีโอ, และแบ่งปันเนื้อหาทางโฆษณาและสังคมออนไลน์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโทรทัศน์ ที่ควรรู้

 1. โทรทัศน์ (Television)

  • สื่อการสื่อสารที่ใช้ระบบสัญญาณแบบไร้สายเพื่อถ่ายทอดเสียงและภาพจากสถานที่ต่าง ๆ มาแสดงในอุปกรณ์ทีวี
 2. รายการ (Program)

  • เนื้อหาทางโทรทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอแก่ผู้ชม เช่น รายการข่าว, รายการบันเทิง, รายการวาไรตี้ ฯลฯ
 3. สตูดิโอ (Studio)

  • พื้นที่ที่ใช้สำหรับการบันทึกหรือถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ มักประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า “เซต” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดรายการ
 4. การกระจายสัญญาณ (Broadcasting)

  • กระบวนการส่งสัญญาณเสียงและภาพจากสถานีทางการสื่อสารไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการได้
 5. สถานีโทรทัศน์ (Television Station)

  • บริษัทหรือหน่วยงานที่ดำเนินการผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ ผู้ชมสามารถรับชมรายการที่สถานีโทรทัศน์ตั้งขึ้น
 6. สายการต่อ (Cable)

  • สายสัญญาณที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางสาย
 7. เรติ้ง (Rating)

  • การวัดจำนวนผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของผู้ชมทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย
 8. รีรัน (Rerun)

  • การถ่ายทอดรายการที่เคยถูกส่งออกมาแล้วมาซ้ำใหม่ เช่น การประกาศรายการที่เคยถ่ายทอดในอดีต
 9. สปอนเซอร์ (Sponsor)

  • บุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบการลงทุนหรือการสนับสนุนทางการเงิน
 10. ค่าโฆษณา (Advertisement Cost)

  • จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการซื้อพื้นที่โฆษณาบนรายการโทรทัศน์ เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จดบริษัท ธุรกิจโทรทัศน์ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนจดทะเบียนบริษัท คุณควรวางแผนธุรกิจโทรทัศน์อย่างรอบคอบ เหมือนกับการกำหนดเป้าหมาย, วางแผนการผลิตรายการ, การตลาด, และการเงิน

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยืนยันความเป็นจริงของชื่อ

 3. จัดเตรียมเอกสารทะเบียน คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดตั้ง, ทะเบียนบ้าน, สัญญาสมาชิก (ถ้ามี), และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าคุณจะจดทะเบียนเป็นบริษัทประเภทใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้ามหุ้น

 5. จดทะเบียนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารและค่าบริการการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานทะเบียนบริษัท

 6. สร้างข้อมูลภาษีและสถาบันการเงิน คุณอาจจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับหมายเลขผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท เพื่อเตรียมการดำเนินงานทางการเงิน

 7. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน เมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและการเงินของประเทศของคุณ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การจ่ายเงินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน หรือการยื่นรายงานการเงินประจำปี

บริษัท ธุรกิจโทรทัศน์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีรายได้จากกิจการธุรกิจโทรทัศน์เป็นรายบุคคล ความเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของบุคคลนั้น ๆ และอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีเงินได้บริษัท ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของประเทศ เป็นการเสียภาษีจากรายได้ที่ได้จากกิจการธุรกิจโทรทัศน์

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ เมื่อบริษัทซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการในกระบวนการธุรกิจ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีที่เสียจากครอบครัวที่ครอบครองทรัพย์สิน อาทิ อาคารสำนักงาน, สตูดิโอ, และสถานที่ที่ใช้ในกิจการ

 5. ภาษีประกาศ ภาษีที่เสียจากการผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่ถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษี เช่น อุปกรณ์เสียงและวิดีโอ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เติมเงิน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สมัครตัวแทนเติมเงินออนไลน์ ทุกระบบ ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ wepay ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ แอพเติมเงินออนไลน์ทุกเครือข่าย ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ สมัครตัวแทนเติมเงิน ais ตัวแทน เติมเกม เติมเงิน คน ขาย AIS ออนไลน์

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

โรงเรียนสอนภาษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ เล็กๆ เปิด โรงเรียน สอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ ต้องทําอย่างไร จดทะเบียน โรงเรียน สอนภาษา เปิดสอนพิเศษ ไม่ จดทะเบียน จดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชา เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทย ออนไลน์

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top